De mange nybyggerier på det besatte Vestbredden bugter sig som et skovbælte i cement gennem landskabet. Billederne fra Danwatchs felttur viser bosættelserne, som finan​s​ieres gennem danske pensionskasser, investeringsforeninger og kommuners investeringer.

Arrow
Arrow
1/8 - Den ulovlige bosættelse Beitar Illit. Foto: Mikkel Bahl/Danwatch
Slider