Størstedelen af verdens flåde ophugges under kritisable forhold for mennesker og miljø​, og forholdene er særligt kritiske i Bangladesh​. Danwatch​ kunne​ i 2016 dokumentere, at det udtjente Mærskskib, Producer, havde endt sin rejse​ på et strandværft i Chittagong​. Her kan du se de dramatiske scener fra skibsophugning​en​ på værftet Janata Steel, og billeddokumentationen af de farlige arbejdsforhold.

Arrow
Arrow
1/10 - Et Mærsk skib ender på en strand i Bangladesh, hvor det skal skrottes på det livsfarlige værft Janata Steel i Chittagong. Når det er lavvande, spiller børnene fodbold mellem skibene. Foto: S. Rahman/Danwatch
Slider