“EU Blomsten er producentens dokumentation for, at der er taget hensyn til miljøet under produktionen. Ved at regulere hvilken kemi der må benyttes i Blomstmærkede produkter, sættes forbrugerens sundhed i fokus. De skrappe krav til kvalitet og brugsegenskaber sikrer at blomstmærkede produkter er af mindst lige så god kvalitet som andre produkter på markedet.”

Kilde: ecobranding