• IFU er en selvejende statslig fond, der tilbyder rådgivning og risikovillig kapital til virksomheder, som ønsker at gøre forretning i udviklingslande og emerging markets.
  • IFU har siden etableringen i 1967 investeret mere end 19 milliarder kroner i over 1.200 projekter.
  • Bruttoafkastet på aktieinvesteringerne har i gennemsnit været på 12 procent de seneste fem år.
  • Overskuddet bruges til driftsomkostninger og nye investeringer.