Al skov i Myanmar administreres af Myanmar Timber Enterprise – en statslig organisation, der står for fældning og salg til eksport. MTE udliciterer opgaverne til nogle hundrede mindre underleverandører. Hvis tømmer ikke er stemplet med det officielle MTE-mærke, er det per definition ulovligt.

Kilde: Miljøstyrelsen og EIA.