Uafhængig journalistik er vigtigere end nogensinde før. Men uden din hjælp kan det ikke lade sig gøre.

Dødsulykke-fabrikker var godkendt af auditører

To af de værste ulykker på tøjfabrikker skete begge på trods af, at arbejdsforholdene var godkendt af auditører.
258 arbejdere mistede livet, da en brand brød ud på Ali Enterprises-fabrikken i Pakistan. Kun tre uger inden havde det italienske auditørfirma RINA certificeret fabrikken med beskrivelse “sikker”.
258 arbejdere mistede livet, da en brand brød ud på Ali Enterprises-fabrikken i Pakistan. Kun tre uger inden havde det italienske auditørfirma RINA certificeret fabrikken med beskrivelse “sikker”.
Clean Clothes Campaign

Derfor skal du bruge 9 minutter på denne artikel:

Mange ulykker på tøjfabrikker kunne forhindres og forholdene for arbejderne kunne være meget bedre, hvis det ikke var for den måde, auditør-firmaer tjekker forhold på fabrikkerne. Pointen bliver fremhævet i en rapport fra NGO’en Clean Clothes Campaign, der med talrige eksempler påpeger, at auditører overser eller på anden måde ikke får påpeget alvorlige, til tider dødbringende, problemer på fabrikkerne i deres rapporter. Sådan behøver det imidlertid ikke at være. En del af løsningen er det internationale samarbejde kaldet ‘Bangladesh-aftalen. Med den i hånden er forholdene blevet kontrolleret og mange problemer rettet op, siger en amerikansk ekspert i arbejdssikkerhed, der har undersøgt sagen. Ifølge ham er problemet, at tøjfirmaerne søger til andre lande, hvor der ikke er nogen Bangladesh-akkord. Områder, hvor reglerne er langt slappere.

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på email
Clean Clothes Campaign

Låste nødudgange, brandalarmer der ikke virkede, blokerede vinduer og udgange. Og intet udstyr til at forhindre en brand.

Sådan var forholdene på tøjfabrikken Ali Enterprises i Pakistan, da en dødbringende brand i 2012 brød ud. Der gik ild i noget brændbart materiale og arbejderne blev fanget bag låste døre og spærrede vinduer. I alt 258 arbejdere mistede livet.

Alligevel havde et auditørfirma godkendt arbejdsforholdene kort forinden.

Det fremgår af rapporten ‘Figleaf for Fashion’, ‘Figenblad for modeindustrien’, der i skarpe vendinger kritiserer de auditørfirmaer, som skal kontrollere, om arbejderne, der syr tøj for de store internationale tøjbrands, har ordentlige og fair arbejdsforhold.

Rapporten er udgivet af den britiske NGO ‘Labour behind the Label’, der står bag den globale tøj-kampagne Clean Clothes Campaign, der forsøger at fremme ansvarlig tøjproduktion over hele verden

Branden på Ali Enterprises er en af de to værste katastrofer inden for den globale tøjindustri. Den anden var på fabrikken Rana Plaza i Bangladesh, i 2013, men det vender vi tilbage til. Fælles for begge fabrikker var, at de adskillige gange inden ulykkerne havde bestået et eller flere auditørtjek.

Kun tre uger inden branden på Ali Enterprises havde fabrikken fået en såkaldt SA8000-certificering af det italienske auditør-firma Registro Italiano Navale (RINA).

Bagom artiklen

Danwatch udgav i juli perspektiv-artiklen: “Arbejderne, der syr dit tøj, får stadig dårligere forhold – og intet tyder på, at det ændrer sig.”

Den handlede om, at trods gode initiativer fra tøjindustrien med flere åbne leverandørlister, CSR-indsatser og mere åbenhed generelt, går det den gale vej for arbejderne: Deres forhold er blevet værre og intet tyder på, at det vil stoppe.

Denne artikel er en ud af tre, der går i dybden med de firmaer, der reelt burde tjekke og rapportere om dårlige arbejdsforhold, så det kan blive forbedret. Men i stedet sker det modsatte.

Læs også:

Rapport: Tøjbranchens auditører overså dødbringende fejl

Tøjfirmaer flytter produktion til lande uden bindende aftaler

SA8000 er en af de mest anerkendte internationale standarder for social ansvarlighed, der blandt andet bygger på FN’s Menneskerettighedskonvention og en række konventioner fra International Labour Organization (ILO).

SA8000-certificeringen er skabt af NGO’en Social Accountability International (SAI).

Men det var ikke kun brandsikkerheden, der var problematisk på fabrikken.

New York Times interviewede efterfølgende en del af de ansatte, der fortalte, hvordan de arbejdede mere end 60 timer om ugen, nogle gange på 24-timers vagter. Andre ansatte fortalte til det tyske magasin Der Spiegel, at langt de fleste arbejdede uden kontrakt og tjente mellem 10 og 34 kroner om dagen. Næsten ingen tjente over 406 kroner om måneden. Dermed tjente de under datidens minimumsløn.

“Der var flere lag i denne sag, der tydeligt viser, hvordan auditørfirmaerne fejlede”, siger Garrett Brown, der i mere end 20 år arbejdede som kvalitetsinspektør for den amerikanske stat Californiens afdeling for arbejdssikkerhed- og sundhed.

Garrett Brown har desuden inspiceret tøjfabrikker i Asien på vegne af en ekspertgruppe i arbejdssikkerhed ved navn Maquiladoras Sundheds & Sikkerheds-netværk. I dag underviser han på University of California i Berkeley.

“Auditørfirmaet RINA hyrede en pakistansk underleverandør (firmaet RI&CA, red.) til at hjælpe med at kontrollere virksomheden. RINA påstår, at de gennemførte et to-dages auditørtjek. De certificerede fabrikken som “sikker” og forholdene som værende “i overensstemmelse med international lovgivning””, siger Garrett Brown.

RINA betragter deres auditørtjek af Ali Enterprises som tilfredsstillende, fremgår det af en pressemeddelese fra firmaet i 2018 Men RINA vil af juridiske årsager ikke offentliggøre auditørrapporten.

Danwatch har kontaktet RINA for at få en uddybende forklaring. De mener, at rekonstruktionen af forløbet på Ali Enterprises-fabrikken i ‘Figleaf for Fashion’-rapporten er faktuelt forkert, men har derudover ikke yderligere kommentarer.

NGO-netværk: SA8000 forbedrer ikke arbejdsforhold

Social Accountability International (SAI), der har udviklet SA-8000 standarden, mener, at auditørbesøg er en del af nøglen til at forandre arbejdstagerforhold.

De fremhæver over for Danwatch, at der er stor forskel på, om tøjfirmaerne selv gennemfører auditørbesøg og hyrer firmaer til at gøre det for sig, eller om de benytter SA8000-standarden.

Hvad er auditør–virksomheder og standarder?

Auditørvirksomheder er firmaer, der har specialiseret sig i at besøge og tilse fabrikker for at tjekke, om arbejdsforholdene er i orden.

Det kan for eksempel være forhold, som hvor lang tid en vagt varer, adgang til toiletter, hvordan udluftningen er, om arbejderne får den løn de er berettiget til eller sikkerheden på fabrikken.

Nogle af de største auditørfirmaer inden for tøjbranchen er TÜV Rheinland, Bureau Veritas, SGS, Algi, Rina, Elevate og UL.

De undersøger typisk forholdene på baggrund af en international standard. Det er for eksempel standarder fra firmaer og organisationer som amfori BSCI, WRAP, SAI og FLA, der også selv udfører auditørtjek af virksomheder. Det er altså dem, der har lavet rammerne for, hvad der skal tjekkes og har defineret, hvad niveauet på fabrikken skal være.

Ifølge SAI kan ingen kan få en SA8000-standard-godkendelse uden at opfylde alle kriterier og ordningen er frivillig og leverandør-ejet, hvilket ifølge SAI gør, at fabrikkerne typisk vælger netop den, hvis de gerne vil fremstå som ansvarlige produktionssteder.

SAI revurderer løbende deres standard og Ali Enterprises-ulykken fyldte en del, da SAI efterfølgende justerede skulle justere på standarden i 2013. De fremhæver selv, at justeringen var planlagt og ikke affødt af ulykken.

Deres konklusion blev blandt andet, at folk lokalt skulle trænes i brandsikkerhed, at auditørernes kompetencer skulle forbedres og at risikoen for korruption skulle mindskes.

SA 8000-standarden er blevet mere og mere udbredt over årene i tøjbranchen, men ifølge Worker-driven Social Responsibility Network (WSRN), der er et netværk for arbejdstagerorganisationer, er der intet empirisk bevis for, at standardens har ført til bedre arbejdsforhold ude på fabrikkerne.

Tværtimod er der adskillige casestudier fra de sidste to årtier, der afslører standardens evindelige og til tider dødbringende svigt, når det kommer til at beskytte arbejdere i globale varekæder”, skriver WSRN på sin hjemmeside.

Rana Plaza blev tjekket, men ingen reagerede

Året efter branden på Ali Enterprises skete den hidtil værste ulykke i tøjbranchens historie, da Rana Plazas 9-etagers fabrikskompleks i Bangladesh brasede sammen. Da det skete i april 2013 tog murbrokkerne ikke bare 1.138 arbejderes liv med sig i faldet. Ulykken hakkede samtidig et stort åbent sår i troværdigheden på de auditørfirmaer, der havde haft til opgave løbende at kontrollere forholdene på fabrikken.

Bygningskomplekset Rana Plaza i Bangladesh kollapsede i 2013. Under et år forinden havde det tyske auditørfirma TÜV Rheinland tjekket virksomheden over tre dage. De konkluderede, at “bygningskvaliteten var i god stand”. Foto: Flickr.

Det er afgørende, at folk forstår, at auditørsystemet er dødbringende i sin konstruktion.

Kalpona Akter, leder af græsrodsorganisationen Bangladesh Center for Workers’ Solidarity (BCWS) Tweet

Mindre end et år inden bygningen styrtede sammen, i juni 2012, havde firmaet TÜV Rheinland gennemført et tredages auditørtjek, som de baserede på en såkaldt Amfori BSCI-standard, der er et andet kodeks for god virksomhedsadfærd.

TÜV Rheinland skrev i sin rapport, at “bygningskvaliteten var i god stand”.

Det franske Auditørfirma Bureau Veritas kontrollerede en anden del af Rana Plaza-bygningen og overså ifølge ‘Figleaf for Fashion’-rapporten også “adskillige tydelige bygningsovertrædelser”.

Danwatch har kontaktet TÜV Rheinland, der benægter alle anklager, som ‘Figleaf for Fashion’-rapporten fremsætter. TÜV Rheinland understreger, at de er blevet frikendt for et muligt medansvar i Rana Plaza-ulykken og henviser til Det Nationale Kontaktpunkt (NCP) i Tyskland, som under den økonomiske samarbejdsorganisation OECD kan vurdere om OECD’s retningslinjer for virksomheder bliver overholdt.

NCP fremhævede i en efterfølgende undersøgelse, at formålet med TÜV Rheinlands auditørtjek ikke omfattede at tjekke selve bygningen. Og frikendte dermed firmaet for medansvar.

Bureau Veritas har ingen kommentarer.

Kalpona Akter, tidligere børnearbejder og nu leder af græsrodsorganisationen Bangladesh Center for Workers’ Solidarity (BCWS), har kæmpet for retfærdighed for de efterladte familier.

Hun siger i en pressemeddelelse fra Clean Clothes Campaign, at:

“Det er afgørende, at folk forstår, at auditørsystemet er dødbringende i sin konstruktion. Auditørerne har ikke evnerne, tiden eller incitamentet til udførligt at opdage usikre bygninger; men de udsteder alligevel rapporter, der beroligende fortæller tøjbrands, at der ikke er noget at bekymre sig om”, siger Kalpona Akter og tilføjer:

“Rana Plaza-ulykken var menneskeskabt og absolut mulig at undgå”.

SVAR PÅ TILTALE

Her er auditør-firmaernes svar på kritikken i rapporten

Danwatch har kontaktet alle auditører, der er omtalt i ‘Figleaf for Fashion’-rapporten fra Clean Clothes Campaign og forholdt dem kritikken fra rapporten.

Det er virksomheder, som har godkendt forhold på forskellige tøjfabrikker, hvor der efterfølgende blev fundet mangler eller problemer – og i nogle tilfælde skete der ligefrem efterfølgende dødsulykker. Alle laver stadig auditørtjek på tøjvirksomheder rundt om i verden.

Virksomhederne har svaret således:

Underwriters Laboratories (UL)
USA

UL vil ikke forholde sig konkret til beskyldningerne i rapporten. Deres kommunikationsdirektør skriver i en mail:

“Rapporten synes at være baseret på forældede informationer, hvilket fører til adskillige unøjagtigheder og generaliseringer af både UL og industrien helt generelt”.

ALGI
USA

ALGI’s kvalitetschef, Carolina Gomez, er ikke enig i, at auditørfirmaerne har fejlet, når det kommer til at beskytte arbejderne.

“I de kritiske sager, hvor bekymringerne stadig er der, på trods af, at der ikke blev fundet nogle beviser under selve auditørbesøget, er der muligvis brug for ekstra auditørbesøg med et snævrere fokus eller folk, der er eksperter på området”, skriver Carolina Gomez i en mail til Danwatch.

“Det betyder ikke, at auditørbesøget har fejlet, kun at der er behov for yderligere undersøgelser. Hvis bekymringerne stadig er der efter det, er auditørbesøg formentlig ikke måden at fortsætte”, skriver hun, uden at komme nærmere ind på, hvad der vil være næste skridt.

Elevate
Kina (Hong Kong)

Elevate har delt et tidligere svar med Danwatch, hvori de anerkender at tøjindustrien svigtede Rana Plaza-arbejderne og deres familier.

De har ikke ønsket at svare på Danwatch opfølgende spørgsmål om, hvordan de svigtede, og hvad der kan rette op på problemerne, men mener overordnet, at der er stadig er brug for forbedringer for at bevare sikkerheden og trivslen for arbejderne på arbejdspladserne.

Société Generale de Surveillance (SGS)
Schweiz

SGS har ikke svaret trods gentagne henvendelser.

Registro Italiano Navale (RINA)
Italien

RINA mener, at rekonstruktionen af forløbet på Ali Enterprises-fabrikken i ‘Figleaf for Fashion’-rapporten er faktuelt forkert, men har derudover ikke yderligere kommentarer.

Bureau Veritas
Frankrig

Bureau Veritas har svaret, at de ikke har nogen kommentarer.

Virksomhederne bag certificeringerne

Danwatch har også kontaktet de virksomheder og organisationer, der står bag certificeringerne, der bliver brugt ved auditørtjek. Det er Amfori BSCI, Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP), Social Accountability International (SAI) og Fair Labor Organisation (FLA). Flere af virksomhederne laver også selv auditørtjek.

Amfori BSCI
Belgien

Amfori BSCI forklarer, at auditørrapporter ikke alene kan forbedre arbejdsforholdene og at alle deres auditørrapporter er tilgængelige for medlemmer af Amfori BSCI. De anfører, at det ikke er lovligt for dem at dele indholdet med andre.

Social Accountability International (SAI)
USA

SAI har ikke ønsket at svare konkret på Danwatchs spørgsmål om deres involvering i Ali Enterprises, men henviser til et svar de efterfølgende offentliggjorde på deres hjemmeside. Derudover fremhæver de, at de løbende revurderer den SA-8000-standard, de står bag og som var blevet givet til Ali Enterprises inden branden.

Ali Enterprises-ulykken fyldte en del, da SAI justerede standarden i 2013/14. Deres konklusion blev blandt andet, at folk lokalt skulle trænes i brandsikkerhed, auditørernes kompetencer skulle forbedres og risikoen for korruption skulle mindskes.

Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP)
USA

Avedis Seferian, der er direktør for WRAP, svarer i en e-mail, at han er uenig i, at auditørfirmaerne “har fejlet spektakulært”, som det står i ‘Figleaf for Fashion’-rapporten:

“Jeg anerkender bestemt, at auditørsystemet, som ved de fleste menneskelige bestræbelser, ikke er perfekt, men at påstå, at det har “fejlet spektakulært” er ikke bare unfair, det er også usandt”, siger han og tilføjer:

“Der er for mig ingen tvivl om, at i store træk er arbejdsforholdene i tøjindustrien bedre i dag end de var for to årtier siden”.

Han mener ikke, at en del af løsningen er at offentliggøre auditørrapporterne.

“Jeg kan forstå, hvorfor det virker tiltrækkende, men den form for gennemsigtighed er ikke bare umulig, den er faktisk heller ikke ønskværdig. Fortrolighed er nøglen til eksekveringen og virkningerne for auditørbesøg”, siger han og tilføjer:

“Forestil dig en patient, som har behov for lægefagligt råd. Hun er nødt til at kunne stole på lægens diskretion for oprigtigt at fortælle om alle sine symptomer – og derigennem få en præcis diagnose. Hvis alle patienter fik at vide, at deres journaler ville blive offentliggjort, ville det have en ekstremt negativ virkning på at søge hjælp i fremtiden”.

Fair Labor Organisation (FLA)
USA

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Fair Labor Organisation (FLA) trods gentagne henvendelser.

Hjælp os med at bringe dig tættere på verden

På Danwatch sætter vi ikke bare tingene ind i en større sammenhæng. Vi sætter også dig ind i en større sammenhæng. Vi laver journalistik, der forbinder dig til verden ved at se nærmere på de forhold, vores fødevarer, tøj og teknologi bliver til under. Og vi perspektiverer det til de grundlæggende problemer, det skaber for sårbare mennesker, vores miljø og vores klima.

Vi tror på, at alle skal have fri adgang til kritisk journalistik, der forbinder os til verden. Derfor har vi som et af de eneste medier i Danmark valgt, at vores journalistik skal være gratis. Det holder vi fast i, selvom nedlukningen af vores samfund også har store økonomiske konsekvenser for os.

Vi tror på, at vores journalistik skal være uafhængig af økonomiske og politiske interesser. Vi mener ikke, vi troværdigt og kritisk kan dække danske virksomheder og samtidig være økonomisk afhængige af dem. Derfor er Danwatch fri for annoncer. Det betyder, at du kan læse uden at blive forstyrret, og at vi har friheden til at udfordre de rige og magtfulde.

Danwatch har kun kunnet forblive uafhængige, kritiske, gratis og annoncefri, fordi vi får støtte fra fonde, donorer og støttemedlemmer. Nu mere end nogensinde har vi også brug for din hjælp. Støt Danwatch med et en enkelt donation eller et fast månedligt beløb.

Tip os

Har du en idé, eller har du kendskab til forhold, som du mener, vi bør undersøge – så kontakt os.

Det kan også være, at du er freelancejournalist med en god ide – skriv eller ring.

Jeg vil være anonym

Du kan bruge formularen – også anonymt – men vil du være helt sikker på, at ingen kan spore din kommunikation til os, anbefaler vi, at du installerer app’en Signal på din telefon.

I Signal kan du kontakte os på dette telefonnummer: +45 2340 6664

Bankoverførsel

Enkeltbidrag

Merkur Bank

Registreringsnr.: 8401

Kontonr.: 0001 119 355

Bemærk, at du skal donere min. 200 kr. for at dit støttebidrag kan være med til at kvalificere os til at søge Tipsmidler.

Husk at skrive dit fulde navn, og gerne din e-mail som kommentar til overførslen. Tilføj dit CPR nr i kommentarfeltet, hvis du ønsker skattefradrag.

Want to make an international donation?

IBAN:
DK4284010001119355

SWIFT/BIC:
MEKUDK21

Click here

Bliv støttemedlem

Fast overførsel med Betalingsservice. Som fast bidragsyder accepterer du, at vi opbevarer dine data som beskrevet her.

Regnr., kontonr. og CPR-nr. bruges kun til at oprette en betalingsservice-aftale, således at fremtidige betalinger kan trækkes automatisk.