14. april 2021

Kampen om vaccinepatenter spidser til

Medicinalbranchen kæmper for at bevare kontrollen med produktionen af corona-vacciner, som de står til at tjene milliarder på. Mere end tres lande vil have patentrettighederne ophævet, men den rige verden siger nej.

Mere en tres lande vil have patenterne på corona-vacciner suspenderet, så vaccinerne kan produceres flere steder og til billigere pris. Målet er at sikre, at verdens fattigste også kan blive vaccineret inden for overskuelig fremtid

Hvem skal have rettighederne til opskrifterne på verdens corona-vacciner? 

Ikke mindre end otte gange har det spørgsmål været til debat i Verdenshandelsorganisationen WTO. Og mindst to debatter mere ventes at løbe af stabelen, før der i juni måned skal stemmes om sagen. For er det egentlig rimeligt, at de store vaccineproducenter holder på opskrifterne, når verden i den grad mangler vacciner, der skal sætte en stopper for den globale pandemi?

Indtil videre mener USA, Kina, Rusland og EU, der alle huser store vaccineproducerende virksomheder, at der er rimeligt, men presset for at begrænse eller ophæve patentrettighederne vokser og i WTO mener mere end 60 lande, at patentrettighederne skal suspenderes, så længe pandemien varer.

Når patentrettighederne er så vigtige, skyldes det den globale mangel på coronavacciner og den ulige adgang til dem. Som Danwatch tidligere har fortalt har verdens rigeste lande sat sig på langt størstedelen af corona-vaccinerne, mens landene i det globale syd må vente i årevis på at få adgang.

Stor opbakning 

Forslaget om at give WTOs medlemslande mulighed for at ophæve patentrettighederne, mens pandemien raser, er stillet af Indien og Sydafrika, men også FN og flere internationale ngo’er,  heriblandt Læger Uden Grænser og Oxfam International, støtter et opgør med patentrettighederne i håb om få yderligere gang i vaccineproduktionen og øge den globale adgang.

Som Danwatch tidligere har fortalt, har medicinalbranchens patenter været diskuteret i årtier, men coronapandemien har for alvor sat spørgsmålet på dagsordenen, bekræfter flere eksperter i patentrettigheder. 

En af dem er Jakob Wested, ekspert i intellektuel ejendomsret ved Centre for Advanced Studies in Biomedical Innovation Law på Københavns Universitet.

“Diskussionen om corona-patenterne har stået på væsentlig længere end forventet”, siger han og mener, at forklaringen dels er den helt exceptionelle situation, verden står i og dels erkendelsen, at en begrænset vaccineproduktion er et problem for hele verden.

“Det er gået op for stadig flere, at vi ikke kan stoppe pandemien, hvis ikke vaccinerne når ud til hele verden. Hvis ikke vaccinerne når ud til hele verden, risikerer vi at der udvikles nye varianter, og så kan vi stå med en ny epidemi om et år eller to”, siger Jakob Wested. 

Hvilken rolle spiller patenterne?

  • Når et medicinalfirma udvikler et nyt lægemiddel, tager virksomheden patent på både indhold og fremstillingsmetode. Det giver dem efterfølgende eneret på fremstilling af netop den medicin.
  • Patenter er vigtige, fordi mange lægemidler er forholdsvis lette at kopiere, nå de først er udviklet, testet og godkendt til brug.
  • I medicinalbranchen er der tradition for at stå meget kraftigt på patentrettighederne, da det er her, pengene skal tjenes ind efter en ofte dyr og langvarig forsknings- og udviklingsindsats.
  • I forbindelse med coronavaccinerne har alle producenter med undtagelse af Moderna valgt at opretholde deres patentrettigheder. 
  • Verdenshandelsorganisationen WTO forhandler i øjeblikket om et forslag fra Indien og Sydafrika, som giver de enkelte medlemslande mulighed for at suspendere patentrettighederne i forbindelse med corona-pandemien. 

Branche føler sig truet

Indtil nu har medicinalbranchen følt sig sikker på, at virksom-hedernes eneret til at producere coronavacciner var urørlig.

Men en række høringssvar på flere hundrede sider, som medicinalbranchens lobbyorganisationer har sendt til de ameri-kanske myndigheder, viser, at de store medicinal-virksomheder er dybt bekymrede over, om forsvarsværkerne holder.

Her advarer medicinalbranchen på det skarpeste mod at røre ved patentrettighederne og opfordrer USAs præsident Joe Biden til at indføre handelssanktioner mod de lande og  virksomheder, som forsøger at skaffe sig flere eller billigere vacciner og corona-medicin uden eksplicit tilladelse fra producenterne.

Blandt de lande, som medicinalbranchen ifølge det ansete amerikanske medie The Intercept vil have indført sanktioner imod, er Ungarn, Columbia og Chile, som angiveligt har forbrudt sig mod patentrettighederne.

Den internationale Biotechnology Innovation Organization, BIO,  der repræsenterer biotek-virksomheder, forskningsinsitutioner mm i mere end 30 andre lande, advarer om, at landenes forsøg på at skrue vaccinepriserne ned og produktionen op vil koste arbejdspladser  i USA og “hindre videnskabelige fremskridt i at nå samfundet.” 

Den amerikanske brancheorganisation Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, PhRMA kræver, at Biden-administrationen tager en række initiativer til og “tager alle tilgængelige værktøjer og indflydelse i brug for at sikre, at USA’s handelspartnere ikke suspenderer den traditionelle intellektuelle ejendomsret i kampen mod corona”.

BIO og PhRMA repræsenterer de største medicinalfirmaer i verden, heriblandt Pfizer, der leverer broderparten af de danske vacciner, Gilead Sciences, der har eneret på produktionen af den eneste anerkendte corona-medicin Remdesivir, og Johnson & Johnson, hvis vaccine netop er blevet sat på pause i USA og EU.

Omfattende licensaftaler 

En af dem, der følger udviklingen tæt, er Flemming Konradsen, professor i global sundhed på Institut for Folkesundhed på Københavns Universitet. 

Han bekræfter, at medicinalbranchen føler sig truet.

“Der er pt et kraftig pres fra medicinalindustrien i både USA og Europa for at bevare patentrettighederne. Det er et følsomt spørgsmål, som påvirker aktiekurserne, så snart der er den mindste udsigt til, at patenterne er i fare”, siger han.

I forsøget på at opretholde patentrettighederne og imødekomme den ekstreme, globale efterspørgsel på vacciner har flere af de store vaccineproducenter accepteret, at de dyre dråber bliver produceret på licens.

“Stadig flere vacciner produceres på licens for at imødekomme presset”, siger Flemming Konradsen og nævner, at AstraZeneca blandt andet har givet Indiens Serums Institut licens til at producere mere end en milliard doser til kostprisen.

“Brasilien, Mexico og flere andre søger lignende licenser, Kina har også udliciteret produktionen af flere vacciner, og senest har Johnson & Johnson giver Indien licens til at producere op til 1,5 milliard doser i år”, siger han.

Modernas patentløfte 

Indtil videre er der kun en af de store vaccineproducenter, som har meddelt, at virksomheden ikke vil håndhæve sine patentrettigheder og det er amerikanske Moderna, der allerede i oktober 2020 meddelte, at virksomheden ikke vil retsforfølge nogen for at kopiere hverken vaccine eller produktionsmetoder.

“Vi føler en særlig forpligtelse under de nuværende omstændigheder til at bruge vores ressourcer til at bringe denne pandemi til ophør så hurtigt som muligt”, hedder det i en udtalelse på firmaets hjemmeside. 

“Mens pandemien fortsætter, vil Moderna derfor ikke håndhæve vores COVID-19-relaterede patenter mod dem, der fremstiller vacciner, der er beregnet til at bekæmpe pandemien”, skriver firmaet og tilbyder desuden at udstede licenser til fortsat produktion, når pandemien er ovre.

Ifølge Jakob Wested lyder det godt, men i praksis kan der være stor risiko ved at sætte en dyr kopiproduktion op, eftersom løftet kun gælder, så længe pandemien varer. Når den er ovre, kan man stadig risikere en retssag, vurderer han.

Danwatch har spurgt Moderna,  hvad de forventer at få ud af løftet og om, der er nogen, der har forsøgt at producere en kopivaccine, men Moderna er ikke vendt tilbage på vores henvendelser. 

Ifølge Flemming Konradsen er det i øvrigt ikke så let at kopiere en mRNA-vaccine som Modernas.  Det kræver ikke bare den rette opskrift og metode, men kræver også godkendte produktionsfaciliteter, en  lang række underkomponenter og højt specialiserede eksperter.

Behov for nytænkning

Flemming Konradsen tror ikke, at medicinalvirksomhedernes patentrettigheder ryger i denne omgang, men han mener, at pandemien på længere sigt kan rokke ved systemet. 

“Nøglespørgsmålet er jo, om det er rimeligt, at en privat virksomhed modtager meget stor finansiel støtte, samtidig med at virksomheden opretholder de fulde patent- og ophavsrettigheder”, siger han.

“Corona-pandemien kan blive et wake up call. Vi risikerer jo nye pandemier i fremtiden og der er helt sikkert et udækket behov for at finde en måde at sikre de fattigste lande adgang til medicin. Det en en nødvendig diskussion, vi er nødt til at finde en ny model”.

Flemming Konradsen mener, at en løsning på den manglende adgang til vacciner kan være  at hjælpe medicinalvirksomhederne med at finansiere en regional produktion, hvis vi kommer til at stå over for en lignende pandemi i fremtiden.

“Verdenssundhedsorganisationen WHO foreslog i starten af corona-pandemien, at de skulle varetage patenterne og gøre det muligt at opsætte lokal licensproduktion, men den idé var der ingen, som gik med på”, siger han. 

“Men hvis de rigere lande indgik aftaler med egne virksomheder og hjalp dem med at finansiere lokal produktion andre steder i verden, kunne det måske lade sig gøre.”

Flere artikler fra serien: 
Flere artikler fra undersøgelsen:

Gå ikke glip af den næste afsløring

Nyhedsbrev sign-up

Gå ikke glip af den næste afsløring

  • Få nyt fra en af landets største graverredaktioner.
  • Vi holder virksomheder og stater ansvarlige i forhold til love, konventioner og egne CSR-politikker.
  • Vi forbinder den almindelige dansker med globale problemstillinger og giver et oplyst grundlag at træffe valg på – uanset om det drejer sig om pension, mad, tøj eller andre forbrugsvarer.
Nyhedsbrev sign-up
heartexit-upmagnifiercrosschevron-downchevron-leftchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram