En Danwatch-undersøgelse

Danmark importerer afrikanske konflikt-fisk for millioner

Havnen her i Dakhla huser flere fiskefabrikker, der sælger fisk til EU – og til Danmark. Men ved at købe fisk fra området er danske virksomheder med til at forlænge konflikten, siger tidligere FN-chef i området.
Støttet af Danidas Oplysningsbevilling
Vi har læst artiklen op. Lyt til den her
21. december 2020
En dansk virksomhed importerer fiskemel fra Marokko, der meget vel kan stamme fra det besatte Vestsahara. De er med til at forlænge konflikten, lyder det fra tidligere FN-chef. “Brud for folkeretten”, siger en anden.

Fiskemel

Fiskemel bruges til dyrefoder til blandt andet smågrise i Danmark, høns over hele verden og til at opdrætte laks i Norge. Men også store hundemadsproducenter som for eksempel amerikanske Royal Canin bruger fiskemel i deres hundemad.

Fiskemel og fiskeolie udgør en milliardindustri i Danmark. Ifølge rapporten “Dansk fiskeri og fiskeindustris økonomiske fodaftryk” fra 2018 eksporterede danske virksomheder i 2016 for 3,7 milliarder kroner fiskemel og -olie. 

25 procent af de fisk, der fanges i verdenshavene, går til at lave fiskemel og fiskeolie.

Selvom EU-domstolen, Den internationale domstol i Haag og FN samstemmigt har afgjort, at handel med naturressourcer fra de besatte områder i Vestsahara ikke er tilladt, kan danske FF Skagen alligevel have importeret op til 9.300 tons fiskemel til Danmark i 2018 og 2019. Det viser data fra EUs importdatabase, Traces.

For mens halvdelen af de marokkanske fiskemelsfabrikker ligger i det besatte Vestsahara, og over tre fjerdedele af af fiskeriet i Marokko ifølge det marokkanske fiskeriministeriums egne tal foregår ud for Vestsahara, så registreres fiskemelet som et marokkansk produkt i de europæiske importpapirer. 

Men det er med til at forlænge konflikten og besættelsen af området, at danske virksomheder importerer fisk fra området, siger tidligere Force Commander for FN’s styrke i Vestsahara, Minurso, Kurt Mosgaard:

“Jo flere penge og ressourcer, der bliver puttet ind i området, jo sværere bliver det for Marokko at give slip. i princippet må man slet ikke hive ressourcer ud af sådan nogle områder som Vestsahara, så længe det ikke er afklaret, hvad der skal ske med området”, siger Kurt Mosgaard og tilføjer:

“Set med militære øjne synes jeg, det er forkert, at man putter ressourcer ind i området, hvis man ønsker at få en fredsaftale og en fredelig løsning”.

Brud på international lov

Fiskemelet, der er importeret af FF Skagen i 2018 og 2019 kostede ifølge Danmarks Statistik 68 millioner kroner tilsammen. Men det er faktisk slet ikke tilladt at trække ressourcer ud af området. Det slog tidligere juridisk rådgiver og vicegeneralsekretær for juridiske anliggender for FN, Hans Corell fast i en skrivelse til FNs sikkerhedsråd allerede i 2002. 

“Hvis man fortsætter med at udnytte naturressourcerne i området uden at tage hensyn til saharawiernes onsker og interesser, så bryder man international lov”, står der blandt andet i skrivelsen.

Den pointe understregede han i et interview med Dagbladet Information i 2016:

“De kontrakter om naturressourcer i Vestsahara, som den marokkanske regering aftaler med erhvervslivet, skal være med Vestsaharas befolknings tilladelse og til gavn for dem. Hvis ikke, så er kontrakterne klart i strid med international lov”, sagde han.

“Det er løgn”

En person, som heller ikke er tilfreds med, at FF Skagen importerer fiskemel fra Vestsahara er befrielsesbevægelsen Polisarios repræsentant i EU, Oubi Bachir. 

“Det er en overtrædelse af folkeretten og en overtrædelse af dommen i EU-domstolen om, at man ikke må tage naturressourcer ud af landet, før der er en afklaring på konflikten”, siger han og tilføjer:

“På den her måde forlænger de mit folks lidelser. Samtidigt er de med til at konsolidere besættelsen af territoriet”.

EUs fiskeriaftale

EU og Marokko har af flere omgange indgået en fiskeriaftale om farvandet fra Vestsaharas grænse mod syd til det nordlige Marokko. I aftalen er det besluttet, at 128 europæiske skibe må fiske i området. 92 af skibene er spanske og en stor del af dem kommer fra de kanariske øer. 

EU betaler Marokko 52 millioner euro om året for retten til at fiske i området.

Ifølge NGO’en Western Sahara Ressource Watch kommer 92 % af fisk, som fanges som en del af fiskeriaftalen, fra farvandet ud for Vestsahara.

Problemet er, siger Oubi Bachir, at hele fiskeproduktionen i området enten er ejet af staten Marokko eller er ejet af personer, som er knyttet til besættelsen. Og derfor kan det umuligt komme den oprindelige befolkning i området til gavn, mener han, når EU og Marokko sammen har indgået en ny fiskeriaftale, der indbefatter området – efter EU-domstolen altså havde afsagt sin dom. 

Det, mener han, går imod EU-domstolens dom.  Det selvom Europa-Kommissionen i fiskeriaftalen angiver, at de har talt med ledende personer i Polisario, som har nikket godkendende til fiskeriaftalen:

“Det er simpelthen løgn”, siger han, da Danwatch fortæller, at det af aftalen fremgår, at Kommissionen er mødtes med den tidligere Polisario-repræsentant i EU, Muhammad Sidati, som har anerkendt aftalen.

“Jeg var en del af den delegation, som varetog samtalerne med EU og jeg kan garantere dig for, at vi aldrig meddelte, at det var i orden med os. Tværtimod krævede vi, at befolkningen i Vestsahara blev hørt, inden vi kunne indgå nogen form for aftale om brugen af vores naturressourcer”.

Artikel 25.1 i FN’s verdenserklæring om menneskerettigheder

“Enhver har ret til en sådan levefod, som er tilstrækkelig til hans og hans families sundhed og velvære, herunder til føde, klæder, bolig og lægehjælp og de nødvendige sociale goder og ret til tryghed i tilfælde af arbejdsløshed, sygdom, uarbejdsdygtighed, enkestand, alderdom eller andet tab af fortjenstmulighed under omstændigheder, der ikke er selvforskyldt”.

Op i Kommissionen

Det er ikke ulovligt ifølge dansk lov at handle med Vestsahara. “Men virksomheder og offentlige institutioner bør udvise agtpågivenhed ved aktiviteter i den slags ikke-selvstyrende områder. Ifølge folkeretten skal udnyttelse af naturressourcer i sådanne områder komme lokalbefolkningen i området til gode”, sagde daværende udenrigsminister Kristian Jensen (V) til Information i 2016. 

Folketinget har vedtaget en anbefaling til danske virksomheder, der klinger samme toner som Kristian Jensens udmelding for fire år siden. I anbefalingen står der, at danske virksomheder skal “udvise særlig agtpågivenhed ved engagement i områder med uafklaret suverænitet som Vestsahara, og sikre at deres kommercielle aktiviteter ikke skader lokalbefolkningen”.

Alligevel stemte Danmark i sommeren 2018 for en ny fiskeriaftale, der gjorde det muligt for europæiske skibe at fiske i farvandet ud for de besatte områder, og som ifølge Polisario altså ikke er blevet forelagt lokalbefolkningen. Og det på trods af, at EU-domstolen bare et par måneder forinden havde meddelt, at det ikke er tilladt at trække naturressourcer ud afVestsahara, uden det kommer den oprindelige befolkning til gode. 

Det bliver ikke set på med milde øjne hos det danske medlem af den grønne gruppe i Europa-Parlamentet, Kira Marie Peter-Hansen (SF). 

“Marokkos besættelse af Vestsahara er forfærdelig ,og EU’s fiskeripartnerskabsaftale med Marokko er en skamplet på Unionen. Den Grønne Gruppe var bannerførere på modstanden mod aftalen i 2019, hvor det desværre ikke endte med det bedste resultat”, skriver hun i en mail til Danwatch. Hun oplyser, at hun vil stille spørgsmål til Europa-Kommissionen om, hvordan dommen hænger sammen med fiskeriaftalen og den danske import af fisk fra Vestsahara.

Danwatch har kontaktet FF Skagen for at høre, om de kan garantere, at de ikke køber fiskemel fra Vestsahara. FF Skagens direktør Johannes Palsson har i telefonen oplyst, at virksomheden ikke vil oplyse, hvem de køber fiskemel fra ud fra et konkurrencehensyn. FF Skagen oplyser, at de har fuld sporbarhed på alle deres produkter. FF Skagen ønsker ikke at bidrage med flere oplysninger.

en danwatch-undersøgelse

Relaterede artikler:

Tak for din tid

Tusind tak fordi du giver dig tid til at læse de artikler, som vi har brugt timer, dage, uger og i dette tilfælde måneder på. Den her slags journalistik ville aldrig blive lavet, hvis ikke det var fordi, Danwatch’ læsere nogle gange sender os nogle penge. Det er nemlig gratis at læse vores journalistik, men langt fra gratis at lave den. Alligevel gør vi det. For vi synes, det er vigtigt at undersøge, hvordan virksomheder og stater behandler miljøet, og hvordan de behandler menneskerettighederne. Derfor vil vi også gerne kunne lave flere af de her undersøgelser. Vil du støtte den næste? Det håber vi.

Tip os

Har du en idé, eller har du kendskab til forhold, som du mener, vi bør undersøge – så kontakt os.

Det kan også være, at du er freelancejournalist med en god ide – skriv eller ring.

Jeg vil være anonym

Du kan bruge formularen – også anonymt – men vil du være helt sikker på, at ingen kan spore din kommunikation til os, anbefaler vi, at du installerer app’en Signal på din telefon.

I Signal kan du kontakte os på dette telefonnummer: +45 2340 6664

Bankoverførsel

Enkeltbidrag

Merkur Bank

Registreringsnr.: 8401

Kontonr.: 0001 119 355

Bemærk, at du skal donere min. 200 kr. for at dit støttebidrag kan være med til at kvalificere os til at søge Tipsmidler.

Husk at skrive dit fulde navn, og gerne din e-mail som kommentar til overførslen. Tilføj dit CPR nr i kommentarfeltet, hvis du ønsker skattefradrag.

Want to make an international donation?

IBAN:
DK4284010001119355

SWIFT/BIC:
MEKUDK21

Click here

Bliv støttemedlem

Fast overførsel med Betalingsservice. Som fast bidragsyder accepterer du, at vi opbevarer dine data som beskrevet her.

Regnr., kontonr. og CPR-nr. bruges kun til at oprette en betalingsservice-aftale, således at fremtidige betalinger kan trækkes automatisk.