Hvor bæredygtig er bærdygtigheds-certificeringen Rainforest Alliance egentlig?

Når supermarkeder markedsfører deres bananer som Rainforest Alliance certificerede, så er det et løfte til forbrugerne om bananer, der er produceret under bæredygtige forhold for mennesker og miljø. Eksperter kritiserer dog certificeringen for ikke at være bæredygtig, så længe de farligste pesticider tillades frem til 2020. Rainforest Alliance siger, at situationen “ikke er ideel”.
Dato
18. december 2017
Når supermarkeder markedsfører deres bananer som Rainforest Alliance certificerede, så er det et løfte til forbrugerne om bananer, der er produceret under bæredygtige forhold for mennesker og miljø. Eksperter kritiserer dog certificeringen for ikke at være bæredygtig, så længe de farligste pesticider tillades frem til 2020. Rainforest Alliance siger, at situationen “ikke er ideel”.
Samarbejdspartner
I samarbejde med Dagbladet (Norge). Undersøgelsen er produceret med støtte fra Danidas CSR-pulje 2015.
Foto: Esteban Barrera (Danwatch) & Jesper Nymark (Danwatch)
Redaktør: Louise Voller | Ansv. chefredaktør: Jesper Nymark
En Danwatch-undersøgelse

Hvor bæredygtig er bærdygtigheds-certificeringen Rainforest Alliance egentlig?

Regler for Rainforest Alliance bananer:

Konkret er kun syv ud af 26 pesticider fra Ecuadors bananproduktion forbudt for Rainforest Alliance plantager.

De 7 forbudte pesticider fra 2017: Parafinico, Benomyl, Carbendazim, Chlorothalonil, Flusilazol, Paraquat, Thiram.

Endnu 7 pesticider skal være udfaset i juni 2020:
Cadusafos, Epoxiconazol, Glufosinat, Imidacloprid, Oxamyl, Terbufos, Tridemorph.

9 af pesticiderne er godkendt, hvis de anvendes med særlige risiciforanstaltninger: Bifentrin, Chlorpyrifos, Diquat di bromuro, Diquat ion diquat, Diuron, Glyfosat, Mancozeb, Metiram, spinosad.

3 pesticider er godkendt uden restriktioner:
Chlorothalonil, Imazalil, Iprovalicarb, Isopyrazam,

Læs mere

Rainforest Alliance bananplantager skaber vejen til en bedre fremtid, skriver certificeringen, der har et klistermærke med en lille frø, på deres hjemmeside.

Rainforest Alliance handler om bæredygtig produktion af eks. bananer. Miljømæssigt, socialt og økonomisk, skriver de yderligere.
“… eliminerer de mest farlige kemikalier og monitorerer dem, som de anvender”, står der.

Senest har Rainforest Alliance i juli 2017 opgraderet deres standarder – og dermed udvidet listen over forbudte pesticider. Kontrolbesøgene, der skal vurdere, om plantagerne lever op til de nye standarder, vil være gennemført i December 2018, oplyser Conrado A. Guinea Díaz, senior manager i Rainforest Alliance.

Det betyder, selvom enkelte af de farligste pesticider udfases, er der et utal af undtagelser, såsom pesticider, der fortsat må anvendes med sikkerhedsudstyr, eller pesticider, hvis udfasning forsinkes op til tre år, fordi der er mangel på alternativer.

Resultatet er, at kun en brøkdel af de allerfarligste pesticider, der i dag anvendes på Ecuadors bananplantager, er forbudt på Rainforest Alliance certificerede plantager.

Fosterskader eller kræftfremkaldende

Pesticidet tridemorph må eksempelvis fortsat anvendes i Ecuador indtil 2020. Tridemorph er ikke godkendt til brug i EU og Danmark. og klinisk lektor for arbejds- og miljømedicin fra Syddansk Universitet, Erik Jørs fortæller her hvorfor:

“Tridemorph er et af flere pesticider, der er forbudt i EU og Danmark, fordi det mistænkes for at have skadevirkning på forplantningsevne, fostret eller er kræftfremkaldende”.

Tridemorph er et svampemiddel, der bruges til at kunne kontrollere svampesygdommen black sigatoka, og der følger forholdsregler med, fortæller Conrado A. Guinea Díaz fra Rainforest Alliance.

“Kvinder på 15-50 år må ikke påføre tridemorph, der skal anvendes komplet sikkerhedsudstyr, og mennesker må ikke opholde sig på plantagerne i 12-48 timer, efter der er sprøjtet. Alle, der kunne risikere at opholde sig i nærheden skal advares i god tid, før der sprøjtes”, siger Conrado A. Guinea Díaz.

Selvom sprøjtning med fly er kontroversielt på grund af risiko for at skade mennesker og miljø og dermed forbudt i Danmark og EU, så tillader Rainforest Alliance certificeringen alligevel sprøjtning fra fly:

“Hvis man skal sprøjte med kemikalier fra fly, så skal en del kriterier være opfyldt: Arbejdere må ikke være til stede, og der skal være en plan for effektiv dræn af området. Endelig skal sprøjtningen foregå med brug af GPS systemer”, forklarer Conrado A. Guinea Díaz.

Danwatch har interviewet i alt 34 bananarbejdere, piloter og andre mennesker i Ecuadors bananplantager, der på en eller anden måde har været berørt af de skadelige pesticider.

Læs også: Intern undersøgelse i Chiquita efter afsløring af elendige arbejdsforhold

Eksperter underkender bæredygtighedsmærke

Et andet pesticid, som stadig er i brug indtil 2020 er cadusafos. Cadusafos er hverken godkendt i Danmark eller EU. Simpelthen fordi, at der ifølge WHO er “akut toksisk” og dermed klassificeret som “særdeles giftigt”, fortæller Erik Jørs:

“Det er organophosphater, der påvirker nerveledning mellem vores nerveceller med følgende akutte symptomer på forgiftning: Hovedpine, svimmelhed, kvalme og opkast, diarre, væske i lungerne, udvidede pupiller, slagtilfælde eller bevidsthedstab”, forklarer Erik Jørs.

Hvordan måles farlighed ved brug af  pesticider?

“WHO klassificerer pesticider i henhold til deres akutte giftighed dvs. sandsynligheden for at blive forgiftet akut, når man anvender midlet og ikke har beskyttet sig efter reglerne eller er ude for et uheld. Giftigheden vurderes ud fra LD 50 værdien = LD-50 værdien angiver et stofs akutte giftighed. (LD = Letal Dosis).

Værdien måles ved dyreforsøg på dyr, og angiver den mængde, der er dødelig i løbet af 14 dage (ved indtag gennem mund eller hud). (50 % af forsøgsdyrene er døde!)”.

Kilde: Erik Jørs, klinisk lektor for Arbejds- og Miljømedicin fra Syddansk Universitet.
Læs mere

Erik Jørs har set listen over forbud og undtagelser for pesticidebrug under Rainforest Alliance, og han mener ikke, at Rainforest Alliance certificeringen kan kaldes bæredygtig:

“Når Rainforest Alliances plantager fortsat bruger to af de mest giftige organophosphater og et reprotoksisk pesticid mener jeg ikke, at man kan kalde deres produktion bæredygtig”.

Helle Raun Andersen, lektor i miljømedicin på Syddansk Universitet er enig:

“Cadusafos, terbufos og tridemorph burde være udfaset, og så er det naturligvis en forudsætning at anvendelsen af de andre sker på forsvarlig vis og det giver vel først mening at give et certifikat når plantagerne lever op til RAs standarder. Det mest bæredygtige er jo den økologiske produktion, hvor man helt undgår brugen af pesticider.

Det muliges kunst

Ydermere er det sparsomt med kontrollen af plantagerne. Kun 3 ud af 168 Rainforest Alliance certificerede bananplantager i Ecuador er reelt blevet tjekket for, om de lever op til 2017 standarderne, oplyser Conrado A. Guinea Díaz, senior manager fra Rainforest. Kun to af de tre plantager levede op til de nye standarder.

A. Guinea Díaz understreger, at plantagerne er forpligtede til at udfase de farligste pesticider allerede nu, selvom de ikke nødvendigvis bliver tjekket.

Men hvor meget er Rainforest Alliance klistermærket med den lille frø, der karakteriserer bæredygtigt landbrug, værd for forbrugeren i dag, hvis få pesticider er forbudt – og udfasningen af de farligste pesticider reelt set ikke er blevet tjekket på plantagerne?

Díaz er enig i, at tilladelser til at bruge de to forbudte pesticider, tridemorph og cadusafos indtil 2020, “ikke er ideelt”:

“Men det er realistisk og muligt, fordi der ikke er alternativer på markedet, og hvis vi ikke tillader dem midlertidigt, så ville vi ikke have mulighed for at arbejde med plantager overhovedet”, siger Díaz.

Han understreger, at disse to kemikalier ikke påføres fra fly, og at kvinder mellem 15-50 år ikke må arbejde i plantager, hvor Tridemorph anvendes, fordi der er en risiko for deres reproduktive sundhed.

Men hvis flere af de farligste pesticider først udfases fra 2020, og andre fortsat kan anvendes under flere risikoforanstaltninger, ville det så ikke være mere korrekt overfor forbrugeren først at sætte Rainforest Alliance klistermærker på bananerne i dec 2018?

“Udfordringen er, at disse farme ikke er blevet af-certificeret, så de har jo ret til at bruge vores klistermærke. De certificerede plantager har engageret sig til bæredygtighed, alle vores kunder underskriver en aftale, hvori de underlægger sig vores til enhver tid gældende standarder. Så ifølge vores standarder og kriterier er der ingen grund til at aflyse deres certificeringer. Plantagerne ved, at de skal overholde alle standarder i december 2018”, siger Díaz.

Svar fra supermarkeder

Både Coop, Aldi og Lidl oplyser, at deres bananer er Rainforest Alliance certificerede. Aldi oplyser, at de kan spore alle deres bananer til specifikke plantager, men oplyser dog ikke hvilke.

Begge butikskæder understreger dog, at certificeringen ikke er en garanti, men blot en sikkerhed for, at bananplantagerne de farligste pesticider udfases før december 2018, og at plantagerne bliver inspiceret én gang om året.

Aldi fremhæver Rainforest Alliance som en af flere tredjepartscertificeringer:

“Dette er ikke løsningen på alle problemer, men organisationer som Rainforest Alliance er med til at sikre løbende forbedringer af forhold og standarder og den indbyggede auditering gør, at standarderne overholdes”.

Hos Coop oplyser CSR Programleder, Anne Mette Brasen, at salget af bananer fra Ecuador udgør under 1 % af den årlige omsætning, men at de alle kommer fra Rainforest Alliance certificerede plantager:

“Men vi mærker ikke vores bananer med certificeringen. Vi har i øjeblikket ingen vedtaget politik, der foreskriver, at de kemikalier, som I også har undersøgt brugen af, skal udfases i bananproduktionen. Vi har derfor ikke forholdt os til, om RA-certificeringen har fokus på dette. Vi betragter imidlertid det, at farmene er RA-certificerede som et skridt på en rejse mod en mere bæredygtig produktion og er glade for, at Chiquita producerer deres bananer til os på dem”.

Undersøgelsen delt op i artikler
Denne undersøgelse har fået et efterspil

Dokumentation

Gå ikke glip af den næste afsløring

Nyhedsbrev sign-up

Vi skriver ud 1-2 gange om ugen og bruger selvfølgelig kun din e-mail-adresse til vores nyhedsbreve

Gå ikke glip af den næste afsløring

  • Få nyt fra en af landets største graverredaktioner.
  • Vi holder virksomheder og stater ansvarlige i forhold til love, konventioner og egne CSR-politikker.
  • Vi forbinder den almindelige dansker med globale problemstillinger og giver et oplyst grundlag at træffe valg på – uanset om det drejer sig om pension, mad, tøj eller andre forbrugsvarer.
Nyhedsbrev sign-up

Vi skriver ud 1-2 gange om ugen og bruger selvfølgelig kun din e-mail-adresse til vores nyhedsbreve

heartexit-upmagnifiercross