En Danwatch-undersøgelse
En Danwatch-undersøgelse
Mens Verdensbanken officielt arbejder på at udrydde fattigdom og øge skattebetaling til regeringer i u-lande, støtter bankens virksomhedsgren, IFC, systematisk investeringer i olieudvinding og minedrift i Syd, der kanaliseres gennem skattely.
Mens Verdensbanken officielt arbejder på at udrydde fattigdom og øge skattebetaling til regeringer i u-lande, støtter bankens virksomhedsgren, IFC, systematisk investeringer i olieudvinding og minedrift i Syd, der kanaliseres gennem skattely.

Verdensbanken og IFC
  • International Finance Corporation, IFC, er en enhed under Verdensbanken, der investerer I projekter til gavn for udviklingslande.
  • Formålet med IFC er at hjælpe u-landenes befolkninger ud af fattigdom ved at stimulere erhvervslivet.
  • Danmark er repræsenteret i Verdensbankens og IFC’s bestyrelse gennem det nordisk-baltiske kontor, som har én executive director og én ‘alternate executive director’ i bestyrelsen. Den sidstnævnte post bestrides pt. af Jens Haarløv fra Udenrigsministeriet.

En ny undersøgelse fra DanWatch viser, at 57procent af alle IFC’s olie- og mineprojekter i u-lande sendes gennem et holdingselskab i et skattely. Det åbner op for rige muligheder for skattetænkning, som rammer de u-lande, der var tiltænkt at få gavn af IFC’s investeringer.

Et holdingselskab i et skattely kan bruges til såkaldt ‘tynd kapitalisering’ af et datterselskab, der står for udvinding af olie eller mineraler i et u-land. Det betyder, at virksomhederne bag IFC-støttede projekter kan indskyde mest mulig gæld og mindst mulig egenkapital og derved opnå rentefradrag i stedet for at betale skat af udbytte. Samtidig får firmaerne en skattefri renteindtægt i et skattely.

Målet for selskaberne er at planlægge deres skat internt i koncernen, så de afholder udgifter og opnår fradrag, hvor skatten er høj, og har deres indtægter, dér hvor skatten af lav.

Derudover kan et holdingselskab i skattely bruges til at sælge ydelser til datterselskabet i u-lande til overpriser og dermed opnå yderligere skattefordele.

IFC: Intet problem

IFC ser det imidlertid ikke som sandsynligt, at investeringer gennem skattely kan medføre tab af skatteindtægter i Syd:

“Sandsynligvis vil det have meget lille eller ingen indvirkning på, hvad der betales i skat i de lande, hvor naturressourcerne udvindes,” skriver IFC i en mail til DanWatch.

IFC forklarer dog ikke hvorfor og vil ikke forholde sig til konkrete eksempler, hvor u-lande har tabt skatteindtægter på virksomheders skatteplanlægning via skattely.

IFC har hidtil ikke stillet krav til de virksomheder, de støtter, om at undgå strukturer, der kan bruges til skatteplanlægning.

IFC siger, at regeringer i Syd har modtaget 7 milliarder kroner i samlet indtægt fra IFC-støttede udvindingsprojekter i 2009. Dog vil IFC ikke oplyse, hvilke regeringer der har modtaget pengene, og hvilke firmaer der har betalt.

Sådan gjorde vi

DanWatch har i 2011 taget hul på at undersøge, hvordan virksomheder, der udvinder naturressourcer i Syd, benytter sig af skattespekulation til at mindske deres skattebidrag. Vi har blandt andet besøgt Peru og Sierra Leone, og undersøgt Verdensbankens politikker omkring skatteplanlægning.

DanWatch’s undersøgelse af skattespekulanter i udvindingsindustrien er støttet af IBIS.

Når du nu er nået langt ...

Så har vi en lille tjeneste at bede dig om. Flere end nogensinde læser Danwatch’ journalistik,  men få betaler for det. Det er ok, da vi ikke, som mange andre medier, ønsker at ”låse” vores journalistik inde bag en digital betalingsmur. Vi laver vores journalistik i offentlighedens interesse, og derfor er det også vigtigt for os, at den er frit tilgængelig.

Og det er her, vi har brug for dig.

Danwatch’ uafhængige undersøgende journalistik koster tid, penge og hårdt arbejde at producere. Hvis alle der læser og værdsætter vores undersøgende journalistik, også støtter op økonomisk, vil vores særlige journalistiske fokus og Danwatch’ fremtid være mere sikker.

Hvis du allerede støtter Danwatch, siger vi mange tak og undskyld ulejligheden.

Seneste nyheder
All articles loaded
No more articles to load
Fik du læst
All articles loaded
No more articles to load