Om Fonden Danwatch

Danwatch er stiftet som en erhvervsdrivende fond med et almennyttigt formål, og fondens bestyrelse, der er fondens højeste myndighed, består af syv medlemmer.

CVR: 3117 2969

Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmer:

 • Vagn Jelsøe, Vicedirektør, Forbrugerrådet Tænk (formand)
 • Karen Gahrn, Redaktør, Datagraf
 • Steen Vallentin, Lektor, ph.d., Copenhagen Business School
 • Thomas Hundsbæk, Kommunikations- og kampagnechef, Mellemfolkeligt Samvirke
 • Troels Yde Toftdal, Politisk rådgiver, Folkekirkens Nødhjælp
 • Line Barfod, Advokat, Solhvervsfonden

Stiftere

Danwatch er stiftet af:

 • Forbrugerrådet Tænk
 • Mellemfolkeligt Samvirke
 • Folkekirkens Nødhjælp
 • Solhvervsfonden
 • WWF

Nogle af disse støtter  vores drift med årlige donationer på 25.000 kroner, som bruges på husleje, forsikring og IT-udstyr.

Den rådgivende forsamling

Alle organisationer, fonde og personer som ønsker at arbejde aktivt for at fremme Fonden Danwatchs mission kan optages som medlemmer i den rådgivende forsamling. Den rådgivende forsamling rådgiver og hjælper Fonden Danwatch med sin udvikling. Dette foregår gennem medlemsbidrag og gennem direkte eller indirekte økonomisk støtte, netværksaktivitet eller ved at synliggøre Danwatch for andre fonde. Den rådgivende forsamling kan derudover diskutere fondens opgaver efter oplæg fra bestyrelsen.

Medlemmer af den rådgivende forsamling:

Fondens uddelingspolitik er, at Fonden uddeler fortrinsvis til journalistiske projekter i overensstemmelse med Fondens formål. Herunder egne projekter af betydelig væsentlighed, som det ikke er muligt at opnå ekstern finansiering til.

Læs mere om Fonden Danwatch i vores årsrapport 2016, årsrapport 2015, årsrapport 2014 og i skema til lovpligtig redegørelse for god fondsledelse.

Når du nu er nået langt ...

Så har vi en lille tjeneste at bede dig om. Flere end nogensinde læser Danwatch’ journalistik,  men få betaler for det. Det er ok, da vi ikke, som mange andre medier, ønsker at ”låse” vores journalistik inde bag en digital betalingsmur. Vi laver vores journalistik i offentlighedens interesse, og derfor er det også vigtigt for os, at den er frit tilgængelig.

Og det er her, vi har brug for dig.

Danwatch’ uafhængige undersøgende journalistik koster tid, penge og hårdt arbejde at producere. Hvis alle der læser og værdsætter vores undersøgende journalistik, også støtter op økonomisk, vil vores særlige journalistiske fokus og Danwatch’ fremtid være mere sikker.

Hvis du allerede støtter Danwatch, siger vi mange tak og undskyld ulejligheden.

Seneste nyheder
All articles loaded
No more articles to load
Fik du læst
All articles loaded
No more articles to load