Om Fonden Danwatch

Danwatch er stiftet som en erhvervsdrivende fond med et almennyttigt formål, og fondens bestyrelse, der er fondens højeste myndighed, består af syv medlemmer.

CVR: 3117 2969

Bestyrelsen

Vagn Jelsøe

 • Født 1954
 • Bestyrelsesformand​ siden 2016
 • Indtrådt i bestyrelsen 2013
 • Genvalgt 2016
 • Nuværende valgperiode udløber 2019
 • Vicedirektør, Forbrugerrådet Tænk
 • Andre hverv: Bestyrelserne for Rejsegarantifonden, Promilleafgiftsfonden for Landbrug samt den europæiske forbrugerorganisation BEUC. Sidder i en række forbrugerpolitiske råd, nævn og udvalg.
 • Kompetencer: Bestyrelsesformand, forbrugerpolitisk indsigt
 • Udpeget af Forbrugerrådet Tænk

Karen Gahrn

 • Født 1961
 • Indtrådt i bestyrelsen 2009
 • Genvalgt 2012, 2015, 2018
 • Nuværende valgperiode udløber 2021
 • Redaktør, OTW
 • Kompetencer: journalist, undersøgende journalistik, CSR
 • Udpeget af bestyrelsen/formanden, som uafhængigt medlem

Steen Vallentin

 • Født 1971
 • Indtrådt i bestyrelsen 2007
 • Genvalgt 2009, 2012, 2015 og 2018
 • Nuværende periode udløber 2021
 • Lektor, Copenhagen Business School Dep of Management, Society and Communication
 • Udpeget af bestyrelsen/formanden, som uafhængigt medlem. Uafhængig af økonomiske og politiske interesser

Lars Koch

 • Født i 1965
 • Indtrådt i bestyrelsen 2018
 • Nuværende valgperiode udløber 2021
 • Politisk chef, Mellemfolkeligt Samvirke
 • Kompetencer: international udvikling, politik og skattely
 • Udpeget af Mellemfolkeligt Samvirke

Charlotte Harder

 • Født 1970
 • Indtrådt i bestyrelsen 2019
 • Nuværende valgperiode udløber 2019
 • Mediechef, Folkekirkens Nødhjælp
 • Kompetencer: Journalistik, politik og kommunikation
 • Udpeget af Folkekirkens Nødhjælp

Line Barfod

 • Født 1964
 • Indtrådt i bestyrelsen 2013
 • Genvalgt i 2016
 • Nuværende valgperiode udløber 2019
 • Advokat og partner, Advokatpartnerselskabet Foldschack, Forchhammer, Dahlager & Barfod
 • Andre hverv: Sidder i en række bestyrelser mv., bl.a. DR, Filmtalent, Kofoeds Skoler, projekt UDENFOR, AFUK Produktionsskole, AFUK Daghøjskole, Det Lille Teater, Foreningen Norden, Enhedslisten, Rådet for Menneskerettigheder, Komiteen for Socialøkonomiske Virksomheder
 • Kompetencer: Jura og ledelse
 • Udpeget af Solhvervfonden

Thomas Hundsbæk

 • Født 1970
 • Indtrådt i bestyrelsen 2019
 • Nuværende periode udløber 2021
 • Chefredaktør, Fagbladet 3F og kommunikationschef i 3F
 • Kompetencer: Journalistik, redaktionel rådgivning, politisk kommunikation
 • Udpeget af bestyrelsen/formanden

Stiftere

Danwatch er stiftet af:

 • Forbrugerrådet Tænk
 • Mellemfolkeligt Samvirke
 • Folkekirkens Nødhjælp
 • Solhvervsfonden
 • WWF

Nogle af disse støtter  vores drift med årlige donationer på 25.000 kroner, som bruges på husleje, forsikring og IT-udstyr.

Den rådgivende forsamling

Alle organisationer, fonde og personer som ønsker at arbejde aktivt for at fremme Fonden Danwatchs mission kan optages som medlemmer i den rådgivende forsamling. Den rådgivende forsamling rådgiver og hjælper Fonden Danwatch med sin udvikling. Dette foregår gennem medlemsbidrag og gennem direkte eller indirekte økonomisk støtte, netværksaktivitet eller ved at synliggøre Danwatch for andre fonde. Den rådgivende forsamling kan derudover diskutere fondens opgaver efter oplæg fra bestyrelsen.

Medlemmer af den rådgivende forsamling:

Fondens uddelingspolitik er, at Fonden uddeler fortrinsvis til journalistiske projekter i overensstemmelse med Fondens formål. Herunder egne projekter af betydelig væsentlighed, som det ikke er muligt at opnå ekstern finansiering til.

Læs mere om Fonden Danwatch i vores årsrapport 2016, årsrapport 2015, årsrapport 2014 og i skema til lovpligtig redegørelse for god fondsledelse.

Tip os

Har du en idé, eller har du kendskab til forhold, som du mener, vi bør undersøge – så kontakt os.

Det kan også være, at du er freelancejournalist med en god ide – skriv eller ring.

Jeg vil være anonym

Du kan bruge formularen – også anonymt – men vil du være helt sikker på, at ingen kan spore din kommunikation til os, anbefaler vi, at du installerer app’en Signal på din telefon.

I Signal kan du kontakte os på dette telefonnummer: +45 2784 8139