En Danwatch-undersøgelse

EU finansierer overvågningsudstyr til diktator

REGERINGSKONTROL: Præsident Alexander Lukashenko, ofte omtalt som Europas sidste diktator, har holdt det hviderussiske civilsamfund under skarp kontrol gennem sine 25 år ved magten. Siden 2017 er hans regerings undergravning af oppositionen eskaleret.

Journalist: Mikita Matsiushchankau / Research: Johanne Rübner Hansen (Danwatch)

Redaktør: Louise Voller | Executive Editor: Jesper Nymark | Vil du vide mere om denne undersøgelse, kan du kontakte Danwatch her

Udgivet sammen med OCCRP
Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på email
31. januar 2019
På trods af EU’s embargo og fordømmelser, der skal begrænse chikane af regime-kritikere i Hviderusland, leverer EU overvågningsudstyr til de hviderussiske myndigheder. Myndigheder, der systematisk undertrykker landets politiske opposition.

Med anti-demokratiske magters oprejsning i flere lande i Europa, fortjener Hviderusland måske ikke længere stemplet som “Europas sidste diktatur”.

Men uanset at han ikke længere er alene om titlen, så har præsident Alexander Lukashenko gennem totalitære politikker holdt landets politiske opposition, ytringsfrihed og kritiske medier under tung kontrol. I dag er Hviderusland eksempelvis det eneste land i Europa, der stadig benytter sig af dødsstraf.

Af disse årsager har EU nedlagt et handelsforbud med Hviderusland, der forbyder al handel med udstyr, som kan benyttes til intern undertrykkelse i Hviderusland. Handelsforbuddet, der sidst blev fornyet af Det Europæiske Råd i februar 2018, forbyder således finansiering, salg, leverance, overlevering og eksport af denne type overvågningsudstyr til Hviderusland.

Alligevel har EU finansieret overvågnings- og patrulje-udstyr for mere end to millioner euro til gavn for hviderussiske grænsemyndigheder, afslører en Danwatch i samarbejde med researchnetværket, Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Dét siger observatører om

menneskerettigheder i Hviderusland

Human Rights Watch

“Regeringens overgreb på civilsamfundet startede i 2017, hvor myndighederne gennemførte den bredeste bølge af arrestationer af fredelige demonstranter siden 2010. For første gang i 10 år registrerede myndighederne en politisk oppositionsbevægelse, selvom ingen nye politiske partier har haft mulighed for at registrere sig siden 2000. Restriktiv lovgivning fortsætter med at forhindre rettighedsgrupper i at lade sig registrere og arbejde uhindret. Hviderusland er det eneste europæiske land der stadig bruger dødsstraf og myndighederne har ikke taget nogle skridt mod afskaffelsen heraf.”

Læs mere

Amnesty International

“Mellem februar og april (2018, red.) slog myndighederne voldsomt ned på fredelige protester. Regeringen fortsatte med at nægte at acceptere FN’s særlige rapportør for menneskerettigheder mandat i Hviderusland. Flere personer, der søgte om international beskyttelse, blev returneret til lande hvor de var i risiko for tortur og anden mishandling. Der var store lovmæssige restriktioner for medier, NGO’er, politiske partier og offentlige forsamlinger. En person blev henrettet og fire blev dømt til døden.”

Læs mere

FN’s særlige rapportør om menneskerettigheder i Hviderusland, Miklós Haraszti:

“Hviderusland er fortsat styret af en dybt forankret undertrykkende lovramme, der forværres af cyklisk tilbagevendende bølger af massiv og voldelig undertrykkelse mod dem, der forsøger at gøre krav på deres menneskerettigheder. Fredelige demonstranter, ikke-statslige organisationer, politiske modstandere, menneskerettighedsaktivister og uafhængige mediearbejdere fortsætter med at være målene for en systematisk chikane.”

Læs mere

EU ofrer menneskerettighederne i iver for at forhindre migranter og flygtninge i at nå frem til EU. Det er en bekymrende tendens.

Joshua Franco, Amnesty International Tweet
Udstyret omfatter overvågningskameraer, kommunikationsudstyr, seismiske sensorer og patruljefartøjer. Patruljeenheder skal have plads til fem bevæbnede mænd og til hunde og være udstyret med lommelygter, viser tekniske specifikationer for udstyret.
 

Der er afgjort en risiko for krænkelse af menneskerettighederne, når man forsyner Hviderusland med overvågningsudstyr, siger Joshua Franco, chef for Teknologi og Menneskerettigheder i Amnesty International.

“Vi har set brud på menneskerettighederne i forbindelse med overvågning i Hviderusland, og vi har set brud på flygtninges rettigheder”, siger Joshua Franco.

Han påpeger, at EU-landene har et ansvar for at sikre, at de ikke faciliterer brud på menneskerettighederne, når de forsyner lande som Hviderusland med denne type udstyr.

Ifølge Joshua Franco kan overvågningsudstyr facilitere menneskerettighedskrænkelser på flere forskellige måder.

“Hvis udstyret leveres til grænser, er der risiko for tilbagesendelse af asylansøgere. Med hensyn til intern undertrykkelse, så har overvågning generelt en skræmmende effekt på civilsamfundet. Det foregår i hemmelighed, og det faktum, at ingen kan vide, hvornår de bliver overvåget, leder folk til selvcensur”, siger Joshua Franco, og påpeger:

“EU ofrer menneskerettighederne i iver efter at forhindre migranter og flygtninge i at nå frem til EU. Det er en bekymrende tendens”, siger Joshua Franco.

12 EU-kontrakter

Overvågning og patruljeudstyr til hviderussiske myndigheder

Supply and delivery of all-terrain vehicles for the benefit of the State Border Committee of the Republic of Belarus

Virksomhed: Pulsar Expo s.r.o., Czech Republic
Værdi (EURO): 230.202,00
Dato: 5/1/2016

Supply and delivery of communication equipment for the benefit of the State Border Committee of the Republic of Belarus

Virksomhed: Friendly LLC, Republic of Belarus
Værdi (EURO): 17.834,74
Dato: 11/1/2016

Supply and delivery of communication equipment for the benefit of the State Border Committee of the Republic of Belarus

Virksomhed: Friendly LLC, Republic of Belarus
Værdi (EURO): 402.525,30
Dato: 11/1/2015

Supply and delivery of antenna masts for the benefit of the State Border Committee of the Republic of Belarus

Virksomhed: Macht-Project LLC, Russian Federation
Værdi (EURO): 21.253,93
Dato: 12/1/2015

Supply and Delivery of Integrated security system (ISS) equipment to perform construction works to equip the checkpoint flanks, including cables and wires for the benefit of the State Border Committee of the Republic of Belarus

Virksomhed: Prikladnaya Radiofizika LLC, Russian Federation
Værdi (EURO): 307.800,00
Dato: 11/1/2015

Supply and Delivery of Seismic sensors sets (sensors, receiving device, accessory equipment) for the benefit of the State Border Committee of the Republic of Belarus

Virksomhed: Polus ST LLC, Russian Federation
Værdi (EURO): 380.976,75
Dato: 12/1/2015

Supply and delivery of motor and patrol boats for the benefit of the State Border Committee of the Republic of Belarus

Virksomhed: Technoplast DLC, Republic of Belarus
Værdi (EURO): 765.642,24
Dato: 3/1/2016

Supply and delivery of quadro-cycles for the benefit of the State Border Committee of the Republic of Belarus

Virksomhed: RBB Moto LLC , Republic of Belarus
Værdi (EURO): 70.359,44
Dato: 8/1/2015

Supply and delivery of snow and swamp-going vehicle for the benefit of the State Border Committee of the Republic of Belarus

Virksomhed: «Agromashresurs» LLC, Republic of Belarus
Værdi (EURO): 32.558,72
Dato: 8/1/2015

Supply and delivery of IT equipment for the benefit of the State Border Committee of the Republic of Belarus

Virksomhed: DEKK International LLC, Republic of Belarus
Værdi (EURO): 19.428,62
Dato: 8/1/2016
Supply and delivery of flashlights for the benefit of the State Border Committee of the Republic of Belarus
Virksomhed: LEARA PPUE, Republic of Belarus
Værdi (EURO): 21.888,00
Dato: 11/1/2015

Delivery of the Vehicle – Introduction of an Automated Intelligent Video-control System at road border crossing point Novaya Huta – Novi Yarilovychi at the Belarus-Ukraine Frontier

Virksomhed: Autosalon-AV Ltd, Belarus
Værdi (EURO): 16.400,00
Dato: 16/11/2017
Læs mere

Bruges til at undertrykke civilsamfundet

Kontrakterne viser, at udstyret er blevet leveret til den hviderussiske grænsekomite, som systematisk undertrykker civilsamfundet. En udvikling, der ifølge menneskerettighedsorganisationer er eskaleret siden 2017.

Grænsepatruljer modtager advarsler i en database, når politiske aktivister, fagforeningsfolk og oppositionspolitikere, der bliver betragtet som “problematiske” af regimet, krydser grænseposter. De bliver efterfølgende chikaneret, får konfiskeret kommunikationsudstyr og bliver kropvisiteret af myndighederne.

Mindst 23 tilfælde af sådanne grænsestop er dokumenteret i løbet af de sidste seks år.

Interviewede fagforeningsfolk og politiske aktivister, der jævnligt bliver stoppet, siger, at de ser grænsestoppene som en form for undertrykkelse af deres arbejde eller politiske overbevisning.

En politisk aktivist, “Lena”, er blevet stoppet og visiteret ved grænseposter fem gange, siden hun deltog i oppositionens politiske møder sidste år.

“Jeg ved ikke, om de vil udøve moralsk pres, eller om de vil demonstrere, at de holder øje med os. Hvad jeg ved er, at de begyndte at stoppe mig efter begivenhederne i marts 2017, da min ven og jeg blev præventivt tilbageholdt på gaden”, siger hun.

“Totalitær infrastruktur”

Det meste udstyr bliver leveret som en del af et EU-program, der skal styrke grænsekontrol i EU’s nabolande for at forhindre, at migranter når frem til EU-territorium.

EU har hyret IOM, FN’s Internationale Organisation for Migration, til at udføre projektet. IOM har så indkøbt overvågnings- og patrulje-udstyret fra hviderussiske og russiske sikkerhedsfirmaer.

Martin Lemberg-Pedersen, assisterende professor ved Aalborg Universitet, har forsket i EU-politikker, der har til hensigt at forsyne tredjelande med udstyr til grænsekontrol.

Han beskriver en udvikling inden for grænsekontrol, hvor ambitionen om at undgå asylansøgere og flygtninge kombineres med et profitdrevet ønske om markedsandele blandt både europæiske og lokale militær- og sikkerhedsindustrielle aktører.

“Men typen af udstyr, der leveres, skelner ikke mellem en borger, en migrant eller en flygtning. Det retter sig ikke kun mod flygtninge og migranter, det er totalitære infrastrukturer, der giver regimer, som det i Hviderusland, mulighed for at overvåge alle inden for dets grænser, heriblandt dets egne borgere. Og Hviderusland er et regime med ry for at overtræde de grundlæggende rettigheder, som EU påstår at overholde”, siger Lemberg-Petersen.

EU overskrider muligvis handelsembargo

Med forsyningen af overvågningsudstyr til det hviderussiske regime overtræder EU muligvis sit eget handelsforbud mod udstyr, der kan blive benyttet til intern undertrykkelse, siger eksperter.

EU

Hvideruslands embargo

I 2011 introducerede EU et embargo på eksport, tilførsel, salg eller finansiering af våben og udstyr der kan blive brugt til intern undertrykkelse i Hviderusland, efter overtrædelse af internationale valg standarder og international menneskerettighedslovgivning, såvel som overgreb mod civilsamfundet og den demokratiske opposition. Embargoen er blevet fornyet flere gange, sidst i februar 2018.

Det udstyr der er indført embargo på, og som potentielt kan bruges til intern undertrykkelse, inkluderer blandt andet køretøjer der er specialdesignet til transporten eller overflytningen af straffefanger og/eller tilbageholdte personer, nattesyns kikkerter (Night Vision), termografisk billeddannelsesudstyr (thermal imaging equipment) og billedforstærkerrør (image intensifier tubes), og pigtrådshegn.

Det Europæiske Råds beslutning fra 2012, der var fornyet i februar i år, fastslår at:

  1. Salg, levering, overførsel eller eksport af våben og af alle typer materiel i tilknytning hertil, herunder våben og ammunition, militærkøretøjer og militært udstyr, paramilitært udstyr samt reservedele hertil, såvel som udstyr, der kan anvendes til intern undertrykkelse, fra statsborgere i medlemsstaterne eller fra medlemsstaternes områder eller ved anvendelse af skibe eller luftfartøjer, der fører deres flag, til Hviderusland forbydes, uanset om de har oprindelse i medlemsstaterne eller ej.
  2. Det er forbudt
    a) direkte eller indirekte at yde teknisk bistand, udøve mæglervirksomhed eller levere andre tjenester i tilknytning til produkter som omhandlet i stk. 1 eller i tilknytning til levering, fremstilling, vedligeholdelse og anvendelse af sådanne produkter til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Hviderusland eller til anvendelse i Hviderusland
    b) direkte eller indirekte at levere finansieringsmidler eller finansiel bistand i tilknytning til produkter som omhandlet i artikel 1, herunder navnlig gavebistand, lån og eksportkreditforsikring, til salg, levering, overførsel eller eksport af sådanne produkter eller til ydelse af teknisk bistand, udøvelse af mæglervirksomhed eller levering af andre tjenester i tilknytning hertil, til alle fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Hviderusland eller til anvendelse i Hviderusland.
Læs mere

Det er i særdeleshed forsyningen af overvågningskameraer med infrarødt lys, en teknologi, der er udviklet til at opdage folk selv i mørke, der er mest problematisk, eftersom EU’s handelsforbud forbyder forsyning af “nattesyn og termisk billeddannelsesudstyr”.

Kameraerne blev leveret som en del af en 300.000 euros kontrakt med et russisk sikkerhedsfirma, finansieret af EU’s program for grænsekontrol. Ved hjælp af infrarødt lys skulle kameraerne være i stand til at opfange personer på en afstand af 110 meter, viser udbudsdokumenter.

“IR-overvågningskameraerne risikerer at overskride handelsforbuddet i forlængelse af de tekniske specifikationer for det leverede udstyr, eftersom de indeholder nattesyn eller svagt-lys-overvågning”, siger Peter Danssaert, ekspert i våbenhandel og forsvars-logistik ved International Peace Information Services (IPIS). Danssaert har arbejdet som konsulent for både EU og FN.

En anden forsvarsanalytiker, Jon Hawkes, fra det anerkendte britiske agentur for forsvarsanalyse, Jane’s, siger:

“Generelt vil jeg mene, at et apparat som “videoovervågnings IP-kamera med infrarødt lys” faldt ind under kategorien “Nattesyn, billeddannelsesudstyr og billedforstærkerrør”. Under alle omstændigheder giver dette anledning til en klarere beskrivelse af udstyret”.

EU: Formål er at “styrke sikkerhed”

Vi har spurgt Europa-Kommissionen, hvorvidt EU, ved at forsyne hviderussiske grænsemyndigheder med overvågningsudstyr, risikerer at bidrage til intern undertrykkelse af menneskerettigheder og krænkelser af flygtninge i Hviderusland.

“Formålet med SURCAP II programmet er at styrke sikkerhedsniveauet ved den Hviderussiske-ukrainske grænse vedrørende primært irregulær migration, smugling af varer (alkohol, tobak og narkotika), menneskesmugling og organiseret kriminalitet. Fokus er desuden at promovere respekt for menneskerettighederne, såsom rettigheder for migranter, asylansøgere, ofre for menneskehandel og – smugling. Træninger og studieture har været gennemført i et antal EU-lande med henblik på at lære de bedste EU-praksisser i arbejdet med irregulære migranter (herunder at respektere menneskerettighederne)”.

Grænsekomiteen i Hviderusland vil ikke kommentere på konkrete episoder, men skriver i en mail:

“Vedrørende inspektioner ved check points og tilbageholdelse af personer ved grænsen har alle grænsevagter ageret i overensstemmelse med loven og de procedurer, som loven tilskriver dem. Dette er også almen praksis ved europæiske og globale grænser. Hvis personer har grund til at mene, at de er blev fejlagtigt behandlet, så har de ret til at klage, hvilket vil blive undersøgt”.

Denne undersøgelse er finansieret af et legat fra IJ4EU-fonden.

en danwatch-undersøgelse

EU-finansieret overvågningsudstyr til hviderussiske sikkerhedsstyrker

Gå til forside
Hele undersøgelsen delt op i artikler. Bestem selv, hvor du begynder.

Er denne undersøgelse noget værd for dig?​

Vi synes, det er vigtigt at undersøge virksomheders og staters påvirkning af menneskerettigheder og miljø. Og vi vil rigtigt gerne lave mange flere af denne slags undersøgelser.

Derfor håber vi, at du har fået lyst til at styrke vores arbejde.

Hvis du allerede støtter Danwatch, siger vi mange tak og undskyld ulejligheden.

Tip os

Har du en idé, eller har du kendskab til forhold, som du mener, vi bør undersøge – så kontakt os.

Det kan også være, at du er freelancejournalist med en god ide – skriv eller ring.

Jeg vil være anonym

Du kan bruge formularen – også anonymt – men vil du være helt sikker på, at ingen kan spore din kommunikation til os, anbefaler vi, at du installerer app’en Signal på din telefon.

I Signal kan du kontakte os på dette telefonnummer: +45 2340 6664

Bankoverførsel

Enkeltbidrag

Merkur Bank

Registreringsnr.: 8401

Kontonr.: 0001 119 355

Bemærk, at du skal donere min. 200 kr. for at dit støttebidrag kan være med til at kvalificere os til at søge Tipsmidler.

Husk at skrive dit fulde navn, og gerne din e-mail som kommentar til overførslen. Tilføj dit CPR nr i kommentarfeltet, hvis du ønsker skattefradrag.

Want to make an international donation?

IBAN:
DK4284010001119355

SWIFT/BIC:
MEKUDK21

Click here

Bliv støttemedlem

Fast overførsel med Betalingsservice. Som fast bidragsyder accepterer du, at vi opbevarer dine data som beskrevet her.

Regnr., kontonr. og CPR-nr. bruges kun til at oprette en betalingsservice-aftale, således at fremtidige betalinger kan trækkes automatisk.

Er denne undersøgelse noget værd for dig?

Vi synes, det er vigtigt at undersøge virksomheders og staters påvirkning af menneskerettigheder og miljø. Og vi vil rigtigt gerne lave mange flere af denne slags undersøgelser.

Derfor håber vi, at du har fået lyst til at styrke vores arbejde.

Hvis du allerede støtter Danwatch, siger vi mange tak og undskyld ulejligheden.