30. december 2022

Nytårscigar med bismag: Dansk tobaksgigant bruger sandsynligvis tobak høstet af børn

Scandinavian Tobacco Group køber tobak fra forhandlere i Malawi, der ifølge eksperter bidrager til børnearbejde. Men det danske firma skriver, at de ikke accepterer børnearbejde. “Det er hyklerisk”, siger ekspert.

Hvis nytårscigarens tobak kommer fra Malawi, er der god sandsynlighed for, at den er høstet af et barn. Foto: Richard Wezensky / Flickr
Har du særlig viden om denne historie, som du gerne vil dele med os? Så hører vi meget gerne fra dig. Også anonymt, hvis du foretrækker.
Del din viden
Det er hyklerisk. Det virker som om, at virksomheden prøver at distancere sig fra den ekstreme nød og mangel på retfærdighed i tobaksindustrien i Malawi.
Marty Otañez
Professor, University of Colorado Denver

Den danske tobaksgigant Scandinavian Tobacco Group har højst sandsynligt tobak høstet af børn i deres produktion i Danmark. Firmaet har nemlig købt tobak fra forhandlere i Malawi, som ifølge eksperter og et søgsmål i England bidrager til børnearbejde.

Det er en af verdens største producenter af cigarer, og en række af firmaets mærker bliver også solgt til danskerne. Så der er en risiko for, at tobakken i nytårscigaren er høstet af børn.

Scandinavian Tobacco Groups tobaksmærker

Tobak fra Malawi indgår både i tobakfirmaets produktion af rulletobak, pibetobak og maskinrullede cigarer. Firmaet fører blandt andet disse mærker i Danmark:

  • Bali Shag
  • Borkum Riff
  • Escort
  • La Paz
  • Signature

“Det er meget sandsynligt, at børn har været involveret i landbrugsaktiviteter i firmaets forsyningskæde i Malawi, fordi det er så udbredt,” siger Donald Makoka, professor ved Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources i Malawi. 

Donald Makoka har beskæftiget sig med tobaksindustrien i Malawi i over 10 år. Det samme har Marty Otañez, som er professor i antropologi ved University of Colorado Denver i USA. Og han fortæller også, at det er svært at undgå børnearbejde i tobaksproduktionen i Malawi.

Scandinavian Tobacco Group skriver ellers, at de har nultolerance over for børnearbejde. Tobaksfirmaet har endda plads i bestyrelsen hos fonden Eliminating Child Labor in Tobacco-Growing. I 2019 skrev netop den fond at “43% af børnene i Malawi er involveret i børnearbejde, og langt størstedelen af dem arbejder i landbruget.”

Men alligevel får Scandinavian Tobacco Group tobak fra landbrug i Malawi, og det hænger ikke sammen, siger eksperterne:

“Det er hyklerisk. Det virker som om, at virksomheden prøver at distancere sig fra den ekstreme nød og mangel på retfærdighed i tobaksindustrien i Malawi,” siger Marty Otañez.

Danwatch ville gerne have lavet et interview med Scandinavian Tobacco Group, men det har ikke været muligt. Til gengæld har Danwatch fået en række mailsvar. Heri fremgår det, at Scandinavian Tobacco Group anerkender problemer med børnearbejde, men de mener ikke, at de er hykleriske, fordi de støtter indsatser, der skal sætte en stopper for børnearbejde. 

For det første tager vi spørgsmålet om børnearbejde ekstremt alvorligt, og vi fordømmer udnyttelsen af børn. Vores adfærdskodeks beskriver vores grundlæggende politik, hvad angår børnearbejde: https://www.st-group.com/media/3wrhhfhz/code-of-conduct.pdf

STG er mangeårig bidragyders til fonden Eliminating Child Labor in Tobacco Growing (ECLT), som i de sidste mange år har været engageret i konkrete projekter i tobaksdyrkende samfund og lokal, national og international fortaler for en stærk politik og praksis mod børnearbejde. En beskrivelse af ECLTs konkrete arbejde og resultater i Malawi kan findes her: https://www.eclt.org/impact/projects/eclt-in-malawi#introduction.

Desværre indebærer tobaksdyrkning risikoen for børnearbejde og arbejdsforhold under standard i et land som Malawi. Børnearbejde globalt vurderes af ILO til at involvere 160 millioner børn, hvoraf mange arbejder i landbruget. Børnearbejde eksisterer af komplekse årsager, som ofte har rod i fattigdom, og afskaffelse af børnearbejde er derfor desværre også en kompleks opgave.

I Malawi har vores leverandører af råtobak grundige og omfattende projekter på plads til støtte op om kravet til, at der ikke er børnearbejde på plantagerne, og at landmændene udvikler og opretholder god landbrugspraksis i overensstemmelse med lokal lovgivning og god arbejdspraksis generelt. Vores leverandører sikrer tilsagn fra landmændene til projekterne og følger op med anmeldte og uanmeldte inspektioner for at overvåge forholdene og aktiviteterne. Planer for at håndtere og afbøde problemer etableres der, hvor problemerne identificeres. Målet for STG såvel som vores leverandører er at drive løbende forbedringer, men hvis en landmand ikke viser en vilje til at finde en permanent løsning på et problem, kan det resultere i, at kontrakten mellem landmanden og vores leverandør bliver opsagt eller ikke bliver fornyet. 

Vores leverandører har omfattende uddannelses- og træningsprojekter for både deres egne lokale medarbejdere og landmændene som en del af deres landbrugspraksis-projekter. Projekterne indeholder også krav til landmændenes overholdelse af lønkrav og lignende under Malawis lovgivning samt en række tiltag til at forebygge og opdage eventuel gældsbinding, tvangsarbejde med videre.

Al tobak købes fra landmænd på kontrakt. Vores leverandører er blevet godkendt til at importere tobak fra Malawi til USA af det amerikanske told- og grænsebeskyttelsesagentur (“CBP”), som du måske er opmærksom på, undersøger principperne og praksis for indkøb af tobak i Malawi.

Hvorfor er Malawi ikke nævnt i bæredygtighedsrapporten?

Vi har ingen praksis og ingen særlig grund til at offentliggøre listen over lande, hvor vi køber tobak. Derfor er Malawi heller ikke nævnt i vores seneste bæredygtighedsrapport. Vores politikker og praksis gælder over hele verden og er ikke landespecifikke. Malawi blev dog nævnt i vores aktienoteringsprospekt i 2016 som et af flere lande, hvor den tobak, som vi bruger, dyrkes. Vi oplyser ikke om, hvad vi betaler for vores råvarer, opskrifterne på vores produkter/mærker eller de faktiske mængder pr. marked. Men vi vil understrege, at Malawi kun er et af mange lande/steder, vi køber tobak fra.

Endelig, hvis vi bliver opmærksom på, at vores politikker om børnearbejder og andre menneskerettigheder ikke bliver overholdt af et led i vores forsyningskæde, vil vi gribe ind med det samme og samarbejde med vores leverandører om at løse problemet.

Vores tilgang til komplekse problemstillinger er at drive forbedringer og at bidrage til løsninger og en bedre praksis i stedet for at gå væk fra problemerne. Med den tilgang tror vi på, at vi kan og vil gøre en forskel og i sidste ende bidrage til afskaffelsen af børnearbejde.

Danwatch har efterfølgende spurgt ind til, om der bliver gjort nok for at undgå børnearbejde, hvorfor det stadig er så udbredt, hvis der bliver gjort nok, om de har besøgt nogle landmænd i Malawi, og om de helt kan afvise, at børn har været involveret i høsten. Til det svarer Scandinavian Tobacco Group:

Som udtrykt i vores tidligere svar afviser vi ikke, at der findes børnearbejde i tobaksindustrien. Tværtimod peger vi, at der er en høj risiko for, at det findes, også i Malawi. Vi mener, at vi er gennemsigtige omkring risikoen for børnearbejde i tobaksdyrkning, og at det afspejles i vores offentliggjorte rapporter.

Vi og vores leverandører har som klart mål at afskaffe risikoen for børnearbejde i vores forsyningskæde, men af mange og komplekse årsager er det en meget vanskelig opgave at løse. Der er en række projekter og foranstaltninger på plads for at at opdage, rette eller afhjælpe børnearbejde, andre brud på menneskerettighederne eller god arbejdspraksis. Det omfatter adskillige inspektioner på plantagerne hvert år ved landmændene på kontrakt. Hvis der bliver fundet problemer i vores forsyningskæde, griber vi straks ind og tager kontakt til leverandøren for at løse problemet.

Som skrevet i vores svar har vi ingen praksis med at nævne specifikke lande i vores bæredygtighedsrapport. Når det er sagt, så ændrer informationsniveauet og kravene til rapportering om bæredygtighed sig hurtigt i disse år, og vores ambition er at levere en rapportering i høj kvalitet, også om bæredygtighed. Derfor overvejer vi konstant, hvordan vi kan levere den mest relevante og opdaterede information, som markedet efterspørger, hvilket potentielt kan omfatte dit forslag til vores rapportering.

Med hensyn til dit sidste spørgsmål har jeg ingen indikation af, at det skulle være tilfældet.

Tobak fra Malawi er høj kvalitet til lav pris

Tobak er Malawis største eksportvare. Med længder. Den står for 55% af landets samlede eksport, og det er også den vare, som Danmark importerer mest af fra Malawi.

I 2021 blev der importeret for over 37 millioner kroner af tobak fra Malawi til Danmark. Knap 5% af Danmarks samlede import af tobak kom direkte fra landet i det sydøstlige Afrika, men deres tobak indgår givetvis også i nogle af de varer, som bliver importeret fra andre lande.

“Mange vælger at købe tobak fra Malawi, fordi det er høj kvalitet til lav pris. Men det er på bekostning af børnene og deres forældres helbred og velvære,” siger Marty Otañez.

Så meget tobak importerer Danmark fra Malawi

Kilde: Danmarks Statistik. Grafik: Ditte Lander Ahlgren

Noget af tobakken fra Malawi ender i Scandinavian Tobacco Groups produktion af pibetobak, rulletobak og maskinrullede cigarer på deres danske fabrikker. Det bekræfter firmaet over for Danwatch. Virksomhedens chef for relationer til investorer, Torben Sand, anerkender også, at børnearbejde er en udfordring i Malawi.

“Desværre indebærer tobaksdyrkning risikoen for børnearbejde og arbejdsforhold under standard i et land som Malawi,” skriver Torben Sand.

For at løse det problem har forhandlerne i Malawi som krav til deres landmænd, at de ikke sætter børn i arbejde. Hvis det alligevel bliver opdaget, at landmændene ikke lever op til kravene, fortæller Torben Sand, at Scandinavian Tobacco Group vil gribe ind.

Børnene bliver taget ud af deres skole for at arbejde på plantagerne, og de har sjældent beskyttelsesudstyr, så de risikerer blandt andet nikotinforgiftning.
David Makoka
Professor, Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources

Hykleri hos Scandinavian Tobacco Group

I Scandinavian Tobacco Groups adfærdskodeks og bæredygtighedsrapport skriver de, at de “ikke acceptere eller benytter sig af børnearbejde.” Med så bastant en udmelding stiller tobaksgiganten nogle særlige krav til sig selv, fortæller Andreas Rasche, professor i virksomhedsansvar ved Copenhagen Business School.

“Sådan et udsagn skal altid bakkes op af detaljerede due diligence-procedurer, særligt når de køber fra områder, hvor der er en højere risiko for børnearbejde,” siger han.

Due diligence er en risikovurdering, hvor virksomheder for eksempel skal undersøge, om der er risiko for, at de bidrager til børnearbejde. Sanne Borges, seniorrådgiver i Amnesty Danmark, mener, at Scandinavian Tobacco Group skal være meget grundige, når de køber tobak fra Malawi.

”Hvis man engagerer sig i et land, hvor risikoen for eksempelvis børnearbejde er til stede, så må man som ansvarlig virksomhed også gøre sin due diligence og være transparent omkring den,” siger Sanne Borges og understreger, at de ikke er i position til at vurdere, om firmaet påvirker menneskerettighederne negativt.

Torben Sand mener, at Scandinavian Tobacco Group er gennemsigtige, og at det er afspejlet i deres bæredygtighedsrapporter. Men Marty Otañez mener, at det er hyklerisk at købe tobak fra Malawi, hvor børnearbejde er udbredt, og så skrive, at virksomheden ikke accepterer det.

Scandinavian Tobacco Group skriver i sit adfærdskodeks, at børn mellem 13-15 år kun må udføre let arbejde, og børn yngre end 13 slet ikke må arbejde i forsyningskæden. Det må aldrig gå ud over deres helbred eller skolegang, men i Malawi er der kryds i begge bokse. 

“Børnene bliver taget ud af deres skole for at arbejde på plantagerne, og de har sjældent beskyttelsesudstyr, så de risikerer blandt andet nikotinforgiftning,” siger David Makoka fra Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources i Malawi.

Tobaksfirmaer sagsøgt for børnearbejde i Malawi

Scandinavian Tobacco Group er ikke det eneste tobaksfirma, der skal forholde sig til børnearbejde. Det skal stort set alle, som køber tobak fra Malawi. Markedet bliver styret af to store forhandlere, Universal og Alliance One, hvor børnearbejde angiveligt er et problem.

I 2018 kunne The Guardian dokumentere, hvordan tobaksbønder på kontrakt hos de to forhandlere måtte sætte deres børn i arbejde, fordi de ikke havde råd til anden arbejdskraft. 

Artiklen fik store konsekvenser. I England lagde advokatfirmaet Leigh Day sag an mod British American Tobacco, som står bag mærker som Prince og Pall Mall, og Imperial Tobacco, der ikke sælger cigaretter i Danmark.

FN’s internationale arbejdsorganisation vedtog i 1999 konventionen om de værste former for børnearbejde, som blandt andet er bekræftet af Danmark, England og USA.

De værste former for børnearbejde omfatter blandt andet “arbejde, der ifølge dets karakter eller de forhold, som det udføres under, kan skade børns helbred, sikkerhed eller moral.”

Leigh Day anklager firmaerne for blandt andet at bryde både Malawis egne love og FN’s  konvention om de værste former for børnearbejde ved at købe tobak af Alliance One og Universal. For det er ikke lovligt at udsætte børn for skadeligt arbejde.

“Hvis firmaerne bliver fundet skyldige, så bør Scandinavian Tobacco Group ophæve kontrakten med forhandlerne i Malawi, eftersom risikoen for brud på menneskerettighederne simpelthen vil være for høj,” siger Andreas Rasche fra Copenhagen Business School.

Leigh Day repræsenterer over 10.000 tobaksbønder, som sælger tobak til Universal og Alliance One. Knap halvdelen af dem er børn, som arbejder med deres familier i plantagerne. Familierne er ansat af landmænd, som er på kontrakt hos forhandlerne.

“Søgsmålet er vigtigt. Det sender et signal til tobaksfirmaerne, forhandlerne og regeringen i Malawi om, at deres praksis er uretfærdig, ulovlig og umenneskelig,” siger Marty Otañez fra University of Colorado Denver i USA.

Prispres og gæld sender børnene i arbejde

Familierne bliver typisk ansat til at opdyrke et areal på en landmands tobaksplantage. Selvom plantagerne nogle gange ligger hundredvis af kilometer væk. Derfor må de låne penge af landmanden til rejsen, mad og husly og til at dyrke tobak. Men til ekstremt lav løn.

Bønderne bliver nødt til at sætte deres børn i arbejde, selvom de godt ved, at de ikke bør gøre det, fordi prisen på tobak bliver holdt nede af forhandlerne.
David Makoka
Professor, Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources

“De ender ofte med at skylde flere penge end de tjener eller kun lige tjene nok til at kunne klare sig,” siger Marty Otañez.

Landmændene, som ansætter familierne, er også selv forgældet. Når de skriver kontrakt med forhandlerne, optager de lån til gødning, såsæd og pesticider. Men når høsten er i hus, må de sælge deres tobak til så lav en pris, at de ikke kan betale lånet tilbage.

På den måde bliver bønderne bundet til plantagerne og landmændene til forhandlerne af gæld. De lave priser, som forhandlerne betaler for tobakken, skaber et pres på både landmændene og bønderne for at skaffe billig arbejdskraft. Og det leder til børnearbejde.

“Bønderne bliver nødt til at sætte deres børn i arbejde, selvom de godt ved, at de ikke bør gøre det, fordi prisen på tobak bliver holdt nede af forhandlerne,” siger David Makoka.

Landmænd risikerer fyring for børnearbejde

Bønderne har simpelthen ikke råd til at følge forhandlernes, Scandinavian Tobacco Groups og andre tobaksfirmaers adfærdskodeks, fordi den løn, de får fra selvsamme virksomheder er så lav.

Børnearbejde er altså ikke kun på kant med loven, det er også på kant med kravene fra leverandørerne. Og hvis leverandørerne opdager det, kan det få store konsekvenser for landmanden.

“Hvis en landmand ikke viser en vilje til at finde en permanent løsning på et problem, kan det resultere i, at kontrakten mellem landmanden og vores leverandør bliver opsagt eller ikke bliver fornyet,” skriver Torben Sand fra Scandinavian Tobacco Group i en mail til Danwatch.

Ifølge Torben Sand aflægger leverandørerne deres landmænd flere besøg om året for at undersøge forholdene. Og hvis de her opdager eksempelvis børnearbejde, vil de straks gribe ind. Men Marty Otañez mener ikke, det er svært at finde børn i arbejde. 

“Hvis du har mulighed for at besøge plantagerne, som jeg har, så vil du se, at der er børnearbejde,” siger Marty Otañez.

Danwatch har forelagt Alliance One og Universal kritikken, men de er ikke vendt tilbage.

Har du særlig viden om denne historie, som du gerne vil dele med os? Så hører vi meget gerne fra dig. Også anonymt, hvis du foretrækker.
Del din viden

Gå ikke glip af den næste afsløring

Nyhedsbrev sign-up
heartexit-upmagnifiercrosschevron-downchevron-leftchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram