30. maj 2023

Højspændt klima-konflikt kan føre til medlemsflugt i Sampension

Medlemmer af Pensionskassen Arkitekter & Designere vil have pensionskassen ud af Sampension, som de hører under, på grund af manglende gennemsigtighed og handling på klimaområdet. Det vil koste Sampension mere end 10.000 medlemmer

Illustration: Ditte Lander Ahlgren

Der er gået omtrent en halv time af en ophedet valgdebat, da Lene Dammand Lund skruer op for intensiteten i det højloftede rum med de moderigtige plankegulve:  

“På det her tidspunkt bliver jeg nødt til at adressere elefanten i rummet,” siger den 59-årige arkitekt, der er rektor ved Det Kongelige Akademi og fungerende bestyrelsesformand i Pensionskassen for Arkitekter og Designere.

Arrangøren af valgdebatten er Pensionskassen for Arkitekter og Designere, hvor en magtkamp har udspillet sig i nogle år, og som i øjeblikket afholder en valgkamp, hvor skeletterne i tiltagende grad vælter ud af skabet.  

Lene Dammand Lund peger på hendes to yngre modkandidater, Rikke Rohr og Esther Ellingsen, der sidder på hver sin side af hende, og kalder dem “en fraktion”, som modarbejder bestyrelsen med falske beskyldninger.

De to modkandidater svarer med det samme med rysten på hovedet og forsøger at bryde ind, men Lene Dammand Lund fortsætter:

“Beskyldninger om, at bestyrelsen er sort, og at bestyrelsen ikke ønsker transparens. Det er spin og misinformation, der ikke har bund i virkeligheden”.

Herefter udfolder der sig et større mundhuggeri, hvor modkandidaterne blandt andet frabeder sig at blive kaldt en fraktion. 

“Vi er bare medlemmer, der i flere år har støttet et medlemsforslag om at få nogle mere ambitiøse klimamål, der hverken er blevet lyttet til eller implementeret”, siger Esther Ellingsen, arkitekt og DGNB-konsulent hos ERIK Arkitekter. 

Se hele debatten mellem bestyrelseskandidaterne til arkitekternes pensionskasse lige her

Hidsig debat

Pensionskassen for Arkitekter og Designere (PAD) er et af landets mindste pensionsselskaber. Men de interne stridigheder kan få anseelige konsekvenser for Sampension, som PAD hører under, og som er et af landets største. 

I øjeblikket kritiserer bestyrelsesmedlemmer og almindelige medlemmer hinanden for klima-nøl og manipulation med tal. Det sker i hidsige debatter på sociale medier som LinkedIn.    

I centrum af konflikten er et medlemsforslag, der får større og større tilslutning. Stillerne af forslaget er utilfredse med Sampensions klimamål og transparens. De vil derfor have en uvildig sammenligning af Sampension med konkurrenterne på klimaområdet.

Forslaget er blevet vedtaget til de sidste to generalforsamlinger, men det er aldrig blevet implementeret, da et flertal i bestyrelsen er imod det. Som i mange andre pensionskasser fungerer vedtagne medlemsforslag kun som anbefalinger til bestyrelsen i PAD. 

Nuværende bestyrelsesmedlem Mads Gudmand-Høyer er en af forslagets bannerførere. Han er specielt kritisk over for den manglende transparens i Sampension.

“Større dele af investeringerne er ikke offentliggjort. Det matcher ikke et medlemsejet pensionsselskab i 2023. Vi medlemmer skal selv kunne se, hvad vi er investeret i. Vi skal for eksempel kunne tjekke 100 procent, om vi investerer i olieselskaber, der lobbyer mod Parisaftalen. Det er uambitiøst, at der ikke er fulgt bedre op på medlemsforslaget om transparens”, siger Mads Gudmand-Høyer, bestyrelsesmedlem i PAD og byggeteknisk konsulent i Landsbyggefonden. 

En tiendedel af Sampensions investeringer er mørklagte, og det møder kritik. Læs mere her.  

Det siger alt

På grund af manglende transparens har kandidaterne Rikke Rohr og Esther Ellingsen ikke længere tillid til Sampension og PAD. Det fortæller de, da Danwatch møder dem i Kongens Have efter valgdebatten.  

“Der er udvist stor interesse for klimadagsordenen blandt medlemmerne. Men da bestyrelsen arrangerede medlemsmøde op til sidste generalforsamling, havde man valgt temaet testamente og arv. Det siger alt”, siger Rikke Rohr, arkitekt hos Mole arkitekter og fortsætter: 

“Og når vi stiller spørgsmål om klima til bestyrelsen i den offentlige debat, bliver vi enten inviteret på lukkede kaffemøder, eller også får vi nogle hjemmelavede grafer retur. Det er ikke tillidsvækkende.”  

Det bakkes op af Nicolai Bo Andersen, professor i bæredygtig bygningskultur ved Det Kongelige Akademi. Han støtter også forslaget og er utilfreds med, hvordan bestyrelsen i PAD har håndteret medlemmernes bekymring over Sampensions klimaprofil. 

“Der blev op til den seneste generalforsamling vist nogle grafer, der skulle vise, at PAD klarer sig godt på klimaområdet sammenlignet med andre. Men det var uklart, hvem der havde lavet undersøgelsen, hvilken metode der er blevet brugt, og om tallene overhovedet kan sammenlignes,” siger forskeren.

Han er særligt kritisk over, at Sampension medtager ejendomme i opgørelsen af grønne investeringer på hjemmesiden og i det materiale, som blev præsenteret for medlemmerne til kongressen. Det er ikke alle pensionsselskaber, der gør det, og Sampension kan derfor ikke bruge opgørelsen i en sammenligning med konkurrenterne, påpeger han. 

“Hvis ikke pensionskassernes tal omfatter præcis de samme typer investeringer, svarer det til at sammenligne æbler og pærer. Det er derfor vi ønsker en uvildig undersøgelse”, siger Nicolai Bo Andersen. 

Gambler med muligheden for pension

Esther Ellingsen er heller ikke tryg ved Sampensions egen udlægning af pensionskassens kamp for klimaet. Inden valgdebatten fandt hun den norske oliegigant Equinor på PAD’s aktieliste, og det bekræfter hende i, at det er greenwashing, når PAD hævder at overholde Parisaftalen, mener hun. 

“Pension er midler, vi sparer op for at sikre, at vi kan få en god alderdom. Men når vi investerer i olieselskaber, der investerer i at udvide produktionen af olie og dermed modarbejder Parisaftalen, så gambler vi med vores mulighed for overhovedet at kunne få en pension på en beboelig klode.” 

Hun finder det også problematisk, at en stor del af investeringerne i PAD er mørklagt. Det skyldes ifølge PAD og Sampension, at investeringerne er i såkaldt struktureret kredit, som blandt andet er investeringer i lån til virksomheder, og som er underlagt fortrolighed. Men den forklaring er hun ikke tilfreds med.

“Cirka 12 procent af vores opsparing er i struktureret kredit, og investeringerne skal derfor være fortrolige, er argumentet. Men når medlemmerne ønsker øget transparens, kan man jo bare nedbringe andelen af den type investering.”

Sampension fortæller til Danwatch, at selskabet mørklægger struktureret kredit af konkurrencehensyn. Men Sampension oplyser også, at man ikke er bundet af tavshedsklausuler, og at det er selskabets eget valg at mørklægge investeringerne. 

Må overveje at få en ny legekammerat

Lene Dammand Lund vil ikke stille op til interview. Men til valgdebatten gjorde hun klart, at Sampension klarer sig godt på klimaområdet sammenlignet med andre pensionsselskaber. Og at hun ikke mener, at alternativer såsom AkademikerPension tilbyder en mere offensiv klimaprofil. Sampension har sendt et svar, hvor de henviser til bestyrelsens redegørelse til seneste generalforsamling i PAD. Her argumenterer bestyrelsen for, at Sampension har fået udarbejdet et objektivt markedsoverblik, der viser, at Sampension klarer sig lige så godt eller bedre end andre pensionsselskaber, blandt andet når det kommer til samlet CO2-aftryk, grønne investeringer og eksklusion af fossile selskaber.
Det mener Rikke Rohr og Esther Ellingsen dog er forfejlet. 

Den nuværende bestyrelse siger, at de har samme grad af transparens som andre pensionsselskaber. De har mørklagt noget af porteføljen af konkurrencehensyn, men PAD’s samlede klimaaftryk er fint sammenlignet med konkurrenterne, siger de. Hvorfor stoler I ikke bare på det?

“Når de ikke engang har styr på, om de kan tælle deres ejendomme med som bæredygtige investeringer, så stoler jeg heller ikke på, at de selv kan vurdere, om de er transparente,  bæredygtige eller gode til at kommunikere med deres medlemmer. Tilliden er væk,” siger Rikke Rohr. 

Det er Ester Ellingsen enig i. Hun indskyder samtidig, at hun har tiltro til, at bestyrelsen “er klar til at se fremad og samarbejde på tværs af generationer om vores pensionsforvaltning.”

Det fremgår af referatet fra seneste generalforsamling, at en del utilfredse medlemmer vil over i AkademikerPension. Og at muligheden har været drøftet på møder mellem AkademikerPension og medlemmer af PAD. 

I blev italesat som en fraktion, der vil over i AkademikerPension til valgdebatten. Har det noget på sig?

“Grunden til, at vi medlemmer undersøger, hvilke muligheder der er for at komme over i et andet pensionsselskab, er jo, at bestyrelsen og Sampension ikke tager vores bekymringer alvorligt. Vi skal være der, hvor det giver bedst mening for os,” siger Rikke Rohr. 

Men du svarer ikke på spørgsmålet. Vil I over i AkademikerPension?

“AkademikerPension har gjort det, som jeg ville ønske, at PAD havde gjort for længe siden. De har forudset fremtiden og rykket ambitiøst på den grønne omstilling. PAD har derimod været tilfreds med at ligge gennemsnitligt. Så hvis dem, der har rykket positivt, vil lege med os, så synes jeg da, vi skal overveje det seriøst.”

31/5: Artiklen er opdateret med skriftligt svar fra Sampension.

Flere artikler om

Gå ikke glip af den næste afsløring

Nyhedsbrev sign-up

Gå ikke glip af den næste afsløring

  • Få nyt fra en af landets største graverredaktioner.
  • Vi holder virksomheder og stater ansvarlige i forhold til love, konventioner og egne CSR-politikker.
  • Vi forbinder den almindelige dansker med globale problemstillinger og giver et oplyst grundlag at træffe valg på – uanset om det drejer sig om pension, mad, tøj eller andre forbrugsvarer.
Nyhedsbrev sign-up
heartexit-upmagnifiercrosschevron-downchevron-leftchevron-right