Undersøgelse
Støt Danwatch

Byggemarked bremser handel efter Danwatch afsløring

Danske byggemarkeder kendte ikke til dokumentfalsk og risici for slavelignende forhold hos deres brasilianske leverandører af tropisk træ. Flere bremser nu handlen.
Dato
18. maj 2018
Danske byggemarkeder kendte ikke til dokumentfalsk og risici for slavelignende forhold hos deres brasilianske leverandører af tropisk træ. Flere bremser nu handlen.
Samarbejdspartner
I samarbejde med Reporter Brasil og Ekstra Bladet
Redaktør: Louise Voller | Ansv. chefredaktør: Jesper Nymark
En Danwatch-undersøgelse

Byggemarked bremser handel efter Danwatch afsløring

At de (Keflico, red.) ikke har informeret mig om, at dem de handler med har lavet dokumentfalsk, er virkelig slemt.

Danske kunder i store byggemarkeder kan ikke være sikre på, at deres tropiske træ fra Brasilien er lovligt. De danske byggemarkeder er ikke bekendt med bøder for dokumentfalsk blandt eksportører af tropisk træ og slavelignende forhold på savværker, der arbejder med  tropisk træ.

Syv ud af de 10 største byggemarkeder i Danmark køber tropisk træ fra Brasilien af enten Keflico, Global Timber eller Wennerth Wood Trading, som har købt træ af eksportører i Brasilien, der har fået en eller flere millionbøder for dokumentfalsk.  Det viser dokumenter fra brasilianske myndigheder, som Danwatch har adgang til.

Det drejer sig om byggemarkederne STARK, Silvan, Bauhaus, Bygma, Johannes Fog, Optimera og Davidsens Tømmerhandel.

Bauhaus tager “voldsomt afstand”

Bauhaus lægger “voldsomt afstand” til de oplysninger om dokumentfalsk og slavelignende forhold, som Danwatch har forelagt indkøber Torben Sørensen. Han har den daglige kontakt med Bauhaus’ leverandør, Keflico.

“At de (Keflico, red.) ikke har informeret mig om, at dem de handler med har lavet dokumentfalsk, er virkelig slemt. Og det værste – absolut værste –  er da, at de folk, som sikrer, at vi kan få vores råvarer til vores land, har levet i kummerlige forhold. Det er fuldstændigt vildt, og det lægger vi voldsomt afstand til”, siger Torben Sørensen.

Kan I garantere, at det træ I sælger, ikke er ulovligt, når man hører om de her tilfælde?

“At give garantier er farligt. Men det, jeg har gjort, er at tage den efter min overbevisning mest professionelle inden for det marked og bedt om at få FSC-certificeret træ, og det er det, jeg har fået.”

Mener du, at Keflico har gjort det godt nok, når de har købt fra seks leverandører, der har fået en eller flere bøder?

“Det kan jeg ikke udtale mig om. Men jeg bliver nødt til at tage kontakt til dem nu og spørge, hvad der ligger bag det, du fortæller mig”, siger Torben Sørensen.

Der knytter sig tre savværker til Keflico, hvorpå inspektører har fundet slavelignende forhold. Hvad mener du om det?

“Det er jo helt vildt. Det er lige præcis derfor, at jeg har ønsket certificering af det træ. Det er klart, at vi skal og vil overveje, hvad vi vil gøre her. Hvis Keflico ikke har styr på det, så vil vi ikke være en del af det”.

Bauhaus oplyser, at de kun forhandler FSC-certificeret træ fra Brasilien.

Ifølge Danwatchs oplysninger har de FSC-leverandører i Brasilien, som Keflico handler med, ikke købt træ fra savværker med ulovlige arbejdsforhold. Men det har fire af Keflicos “konventionelle” leverandører.

Ifølge FN’s retningslinjer om menneskerettigheder og erhverv, har Bauhaus også et ansvar. Har I stillet krav til Keflico om, at de skal overholde de retningslinjer?

Det er vi selvfølgelig nødt til at tale med Global Timber om, at det er ikke acceptabelt.

“Ja, det står i kontrakterne. Hvis der er mistillid i forhold til kontrakten, så er det ophør med det samme. Det er klart, det vil jeg undersøge noget mere. De skal dokumentere, at de ikke har haft berøring med det, som du fortæller mig her“, siger Torben Sørensen.

Davidsens Tømmerhandel overvejer stop

Davidsens Tømmerhandel sælger det tropiske ipê-træ fra Global Timber, og heller ikke her er man bekendt med, at Global Timber har handlet med seks leverandører, der har fået en eller flere bøder for dokumentfalsk, fortæller regionsdirektør Carl Bladt Hansen.

“Det er vi selvfølgelig nødt til at tale med Global Timber om, at det er ikke acceptabelt. Det er netop noget af det, vi lægger vægt på, når vi bruger en partner. At tingene skal være i orden – ikke “bare” med certificeret træ men også med ikke-certificeret som f.eks. det ipê, vi køber”, siger Carl Bladt Hansen.  

Carl Bladt Hansen siger, at de hidtil har været trygge ved Global Timber, og at de i udgangspunktet stadig er det. Davidsens Tømmerhandel har ifølge Hansen et krav om, at de ikke ønsker at handle med producenter, der ikke lever op til gældende krav på området. Derfor vil han også tage fat i Global Timber og forholde dem Danwatchs oplysninger.

Til det faktum, at Global Timbers leverandører har handlet med savværker, hvor myndighederne har fundet slavelignende forhold, svarer Carl Bladt Hansen:

“Det gør et stort indtryk på mig. Det er jo præcis det, vi ønsker at undgå at være i risikozonen for at være en del af. Det er derfor, vi bruger en samarbejdspartner, som vi betegner som professionel, hvor vi kontrollerer, at de lever op til deres certifikater.”

Synes du ud fra disse oplysninger, at Global Timber har gjort det godt nok?

“Nej, det synes jeg ikke. Vi støtter os jo meget til, at der findes disse certifikater. Det er det, jeg tjekker og kontrollerer, og det er også det, jeg skal. Jeg går i hvert fald ud fra, at når man er certificeret af en instans som NEPCON, som følger op på de årlige audits, så må der være noget kontrol af de ting.”

Der er også eksperter i varekædeansvar, som siger, at alle virksomheder hele vejen ned i kæden til sidste led, som er jer, der sælger til forbrugeren, har et ansvar. Hvad har I gjort for at sikre jer, at det træ I sælger er lovligt?

“Vi kan stille krav til vores leverandør, vi kan tro på det, han siger og kontrollere hans certifikater. Det er det, vi gør. Alternativet er, at vi skal lade være med at handle med det overhovedet.”

Er det noget, som er realistisk?

“Ja da. Det kunne da sagtens blive enden på det. Jeg siger ikke, at det er det, vi gør. Men det kan jo godt blive en konsekvens, for hvis tingene bliver meget besværlige, og vi ikke kan få sikkerhed for at tingene er i orden, så kan vi blive nødt til at sætte det på pause, indtil vi får den sikkerhed,” fortæller Carl Bladt Hansen.   

Johannes Fog og STARK vil undersøge sagen

Hos byggemarkedet Johannes Fog er man heller ikke bekendt med, at de danske importørers handelspartnere i Brasilien har fået bøder for falsk dokumentation. Johannes Fog køber tropisk træ af både Global Timber og Keflico, som hver har handlet med seks leverandører, der har fået en eller flere bøder.

Hvordan forholder du dig til det?

“Det er kritisabelt såfremt arbejdstagers rettigheder er overtrådt hos nogle af vores leverandører,” siger Steffen Lund, indkøbschef for Johannes Fog.

Steffen Lund er heller ikke bekendt med, at tre af disse brasilianske virksomheder er FSC-certificeret. De har fået gentagne bøder for blandt andet falsk dokumentation på 3 millioner kroner. og 4,5 millioner kroner gennem de sidste tre år.

Han vil nu prøve at indhente information fra leverandørerne om det.

Kan I garantere, at det træ I sælger er lovligt og ikke stammer fra savmøller i Amazonas, hvor myndighederne har fundet slavelignende forhold?

“Jeg vil ikke udtale mig mere, før jeg har talt med mit bagland om det, i og med det er nyt for mig”, siger Steffen Lund. Han har imidlertid ikke ønsket at uddybe sin kommentar efterfølgende.

Steffen Lund svarer i en mail, at de har stillet krav til deres leverandører om, at de skal overholde FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv, men vil ikke uddybe, om de krav er stillet i kontrakter, eller hvordan de er stillet, samt at Fog er i “konstant dialog” med deres leverandører og “reagerer på alle oplysninger”.

Byggemarkedet Stark har nu valgt at lave en ny strategi for deres indkøb af tropisk træ.

Vi ser med stor alvor på oplysningerne fra Danwatch vedrørende Global Timber. Vi har således allerede pauset leverandøren i vores indkøbssystem.

“Vi kæmper for bæredygtigt skovbrug, det har vi gjort i mange år. Det er en hjertesag for os. Men vi kigger også indad og stiller krav til vores leverandører, fordi vi skal have den bedste ordning der findes. Vi har nu sat fire initiativer i søen”, fortæller Søren Lund, der er kommerciel direktør hos Stark, der nu blandt andet vil lave en dobbelt certificering og stille øgede krav til deres leverandører.

Stark ser ikke nogen grund til at suspendere deres salg af tropisk træ på nuværende tidspunkt.

Optimera standser handlen midlertidigt

Kommerciel direktør i byggecentret Optimera, Christian Herbert, oplyser over mail, at Optimera midlertidigt har stoppet handlen med Global Timber.

"Vi ser med stor alvor på oplysningerne fra Danwatch vedrørende Global Timber. Vi har således allerede pauset leverandøren i vores indkøbssystem. Nu undersøges forholdene nærmere, og først derefter tager vi stilling til, hvorvidt samarbejdet med leverandøren skal fortsætte som i dag", siger Christian Herbert.

Optimera har afvist at deltage i et interview, hvor de kunne uddybe, hvad de selv har gjort for at sikre træets lovlighed.

Silvan kender ikke til lovbrud

Personlig assistent for Silvans indkøbschef, Nicolai Bladt, oplyser, at de hverken er bekendte med, at deres leverandør Keflico har handlet med bøderamte brasilianske eksportører, eller at nogle af disse leverandører har handlet med savværker, hvor myndighederne i Brasilien har fundet ulovlige arbejdsforhold i så alvorlig en grad, at de betegnes som slavelignende af myndighederne.

Silvan forhandler imidlertid kun FSC-certificeret træ fra Keflico, og som nævnt har de FSC-virksomheder i Brasilien, som Keflico handler med, ikke købt træ fra savværker med ulovlige arbejdsforhold, det har derimod fire “konventionelle” leverandører gjort, ifølge Danwatchs oplysninger.

Senere siger Silvans sourcing- og marketing direktør hos Silvan Morten Juel:

“Det er bekymrende, at der ikke er styr på det”.

“Vi har en del krav, og vi vil leve op til vores firma-politik om, at træ skal være lovligt og produceret under gode forhold. Vi får en del dokumenter fra Keflico, der gerne skulle leve op til de krav, der er ifølge lovgivningen. Vi har valgt at betale os fra det, så leverandøren har styr på det”, siger sourcing- og marketing direktør hos Silvan Morten Juel.

Bygma svarer ikke

Byggecentret Bygma vil ikke udtale sig om, hvad de har gjort for at sikre, at deres brasilianske træ er lovligt, og om de kan garantere det. I stedet henviser Bygma til deres datterselskab, som er Wennerth Wood Trading. Wennerth Wood Trading afviser at være bekendt med dokumentfalsk hos deres leverandører.

Galleri

Fængselsdomme til savværker, der leverer til det danske marked

I august 2017 blev de to ejere af et savværk ejet af Gondim Group, idømt henholdsvis 10 og otte måneders fængsel for ulovlig handel med tømmer. Data viser, at Gondim Group har leveret tømmer til danske importører af træ.

Undersøgelsen delt op i artikler
Denne undersøgelse har fået et efterspil

Dokumentation

Gå ikke glip af den næste afsløring

Leave this field blank

Gå ikke glip af den næste afsløring

  • Få nyt fra en af landets største graverredaktioner.
  • Vi holder virksomheder og stater ansvarlige i forhold til love, konventioner og egne CSR-politikker.
  • Vi forbinder den almindelige dansker med globale problemstillinger og giver et oplyst grundlag at træffe valg på – uanset om det drejer sig om pension, mad, tøj eller andre forbrugsvarer.
Leave this field blank
heartexit-upmagnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram