En Danwatch-undersøgelse

Dokumentfalsk og millionbøder: Danske byggemarkeder sælger træ forbundet til ulovlig hugst i Amazonas

André Campos

Journalist, Repórter Brasil

André Campos

Journalist, Repórter Brasil

Foto: Lunaé Parracho / Reporto Brasil

Redaktør: Louise Voller | Executive Editor: Jesper Nymark | Vil du vide mere om denne undersøgelse, kan du kontakte Danwatch her

I samarbejde med Reporter Brasil og Ekstra Bladet
Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på email
18. maj 2018
Danmarks største byggemarkeder er gennem danske træimportører forbundet med brasilianske tømmer-virksomheder, der gentagne gange har fået bøder i millionklassen for at begå dokumentfalsk og handle med ulovligt træ fra regnskoven i Amazonas. Miljøstyrelsen vil nu undersøge sagen.

De brasilianske træeksportører har blandt andet fået bøder for at bryde loven for miljøforbrydelser.  

De hyppigste bøder er for at bryde artikel 82 og 47 i dekret 6.514/2008, som regulerer Brasiliens lov for miljøforbrydelser, loven LEI Nº 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998.

Artikel 82:

“Udarbejde eller forelægge oplysninger, undersøgelser, rapporter eller miljørapporter helt eller delvis falsk, vildledende eller udeladt, enten i de officielle kontrolsystemer, i licenserne, i skovkoncessionen eller i andre miljømæssige administrative procedurer”.

Artikel 47:

Modtagelse eller erhvervelse til kommerciel eller industriel brug af tømmer eller træstammer, brænde, trækul eller andre produkter af vegetabilsk oprindelse uden at kræve, at sælgeren viser licensen udstedt af den kompetente myndighed.”

Aftensol og duften af en ny træterrasse i haven – situationen henleder næppe tankerne til, at der hvert år forsvinder et skovareal i Amazonas på størrelse med Sjælland, eller om plankerne i terrassen stammer fra lovligt regnskovs-tømmer.

Sagen er, at du ikke kan være sikker på, at træet er lovligt, hvis du køber det i et byggemarked, der har skaffet træet fra Brasilien.

Danwatch og det undersøgende, brasilianske medie Reporter Brasil kan dokumentere, at de største danske importører af tropisk træ har købt tømmer fra brasilianske virksomheder, der har fået en eller flere bøder for at have brudt miljølovgivningen gennem de sidste tre år.

  • Miljøstyrelsen er den ansvarlige myndighed og fører tilsyn med, om danske forhandlere af træ overholder EU’s tømmerforordning EUTR.
  • I 2016-2017 blev der gennemført 50 førstegangstilsyn på importvirksomheder og 30 opfølgende tilsyn. Der er udstedt 20 påbud og tre virksomheder er politianmeldt.
Kilde: Miljøstyrelsen.
  • Danske virksomheder er juridisk forpligtet af EU’s tømmerforordning EUTR til at lave en vurdering og en minimering af risici i forbindelse med at købe træ.
  • Risikoen skal komme ned på “ubetydelig risiko” og virksomhederne skal kunne dokumentere over for Miljøstyrelsen, at træet ikke er ulovligt.
Kilde: www.eutr.dk

Bøderne er udstedt til brasilianske eksportører af tropisk træ, fordi de har købt eller solgt træ med falsk eller mangelfuld dokumentation, hvilket er i strid med brasiliansk lovgivning, der skal beskytte regnskoven i Amazonas.

Det viser en gennemgang af dokumenter fra Brasiliens Miljøministerium, Arbejdsministerium, logistik-dokumenter og udtræk fra officielle kontrol-databaser, som Danwatch har foretaget i samarbejde med Reporter Brasil.

Danske træimportører sælger terrassebrædder i dyrebart tropisk træ fra Brasilien til de danske byggemarkeder Silvan, STARK, Bauhaus, Bygma, Johannes Fog, Davidsens Tømmerhandel og Optimera. Det viser en rundspørge, som Danwatch har foretaget hos de 10 største byggemarkeder i Danmark.

Handlen kan være direkte ulovlig

At handle med virksomheder der har fået bøder for dokumentfalsk, kan være en overtrædelse af EU’s tømmerforordning – EUTR – ifølge Miljøstyrelsen.

Danwatchs afsløring har ført til, at Miljøstyrelsen nu vil se på, om der skal laves yderligere tilsyn med de danske træimportører, fortæller fuldmægtig i Miljøstyrelsen Niels Bølling, der er den primære tilsynsførende med danske træimportører.

Hvis ens leverandør én gang får en bøde, kræver forordningen, at man reagerer med det samme, og at leverandøren retter op. Hvis det sker igen og igen, tyder det på, at noget ikke fungerer, som det skal.

Niels Bølling, fuldmægtig, Miljøstyrelse Tweet

“De danske virksomheder bør opfange, at deres leverandør har en sag. Fordi det kan have indflydelse på, om det træ man køber, er lovligt”, siger Niels Bølling.

Især det faktum, at nogle af de brasilianske eksportører gentagne gange har fået bøder, gør, at det “ikke ser godt ud”, ifølge Niels Bølling.

“Hvis ens leverandør én gang får en bøde, kræver forordningen, at man reagerer med det samme og kræver, at leverandøren retter op. Hvis det sker igen og igen tyder det på, at noget ikke fungerer, som det skal”.

Dokumentfalsk i Amazonas er udbredt

Omfanget af dokumentfalsk og ulovlig hugst i Amazonas er enormt og medvirker til, at værdifuld regnskov forsvinder.

Miljø-antropolog Søren Hvalkof har arbejdet gennem de sidste 30 år med oprindelige folks rettigheder i Sydamerika, bla. som seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier.

Søren Hvalkof vurderer, at Brasiliens omfattende kontrolsystem burde kunne opfange svindel med tømmer, men gør det ikke, fordi “korruptionen er høj, og mængden af dokumentfalsk er uoverstigelig høj”, siger han.

Verdens største regnskov Amazonas er med sit areal på 6,7 millioner km2 større end hele Europa. Da afskovningen var på sit laveste i 2011, forsvandt der stadig skovarealer på størrelse med Fyn, anslås det i en analyse bragt i tidsskriftet Yale Environment 360, fra det amerikanske universitet Yale i april 2017.

Bøder for 12 millioner kroner i Brasilien

Onsdag d. 27. september 2017 lagde containerskibet MSC Alabama fra havnen Vila do Conde, som er central for tømmerindustrien i Brasilien. Skibet havde kurs mod Århus havn og var lastet med 46 tons terrassebrædder af det dyrebare ipê-træ – også kaldet “brasiliansk valnød”.

Fortrolige logistikdokumenter, som Danwatch er i besiddelse af, viser, at modtageren af det tropiske træ er den danske træimportør Keflico. Afsenderen er et brasiliansk selskab, Ipex Comércio de Madeiras.

Den brasilianske tømmer-eksportør har brudt loven adskillige gange i løbet af de sidste to år. Det fremgår af en officiel database fra de brasilianske myndigheder. Taster man navnet ind i databasen dukker der fem bøder op, som selskabet modtog i 2016 og 2017 af de brasilianske miljømyndigheder. Sammenlagt har eksportøren, som Keflico har købt træ af, fået bøder for 4,5 millioner kroner for dokumentfalsk i forbindelse med handel med tømmer.

Dette skib fragtede dyrebart brasiliansk valnød fra Belem til Århus i september 2017 - eksportøren har fået millionbøder for dokumentfalsk i forbindelse med tømmerhandel. Foto: MarineTraffic.

Danske træimportører

Der findes ca. 3.600 træimportører i Danmark. De største byggemarkeder får imidlertid tropisk tømmer fra tre importører:

  • Global Timber (leverer til Johannes Fog, Optimera, Davidsens Tømmerhandel)
  • Keflico (leverer til STARK. Silvan, Bauhaus, Johannes Fog)
  • Wennerth Wood Trading (leverer til Bygma)

Dokumentfalsk i forbindelse med handel med tømmer fra Amazonas kan betyde, at træet i virkeligheden er ulovligt fældet i beskyttet regnskov. Amazonas forsvinder med tiltagende styrke, og det har store konsekvenser for den globale opvarmning.

De to førende danske importører af tropisk træ, Keflico og Global Timber, har i alt handlet med seks forskellige eksportører, der har modtaget en eller flere bøder for dokumentfalsk eller manglende dokumentation i forbindelse med handel af tømmer.  

Lægger man træimportørerne Wennerth Wood Trading og Timber Rex oveni, har de fire danske importører handlet med brasilianske træeksportører, som tilsammen har modtaget bøder på 12 millioner kroner.

10 bøder til eksportør

  • I et andet tilfælde har Keflico, Global Timber og Timber Rex i samme periode købt tømmer af træeksportøren Greenex Industria Comercio Exportacao de Madeiras Ltda, som i 2015 og 2017 har fået i alt 10 bøder, der løber op i omtrent 3 millioner kroner.
  • Denne gang er bøderne også udstedt for at have brudt loven og forfalsket dokumentation samt handlet med tømmer uden den fornødne dokumentation.

Dokumentation – se bøderne her:

Para-staten

44 procent af al tømmer fra Para staten estimeres at være ulovlig.

Kilde: Imazon

Bæredygtigt træ på trods af bøder

Endnu et eksempel på, at ulovligt træ kan være endt i danske byggemarkeder, skete i perioden fra februar 2016 til december 2017. Her købte de tre importører Global Timber, Keflico og Wennerth Wood Trading tømmer fra den brasilianske eksportør Laminados de Madeiras do Pará, der har modtaget syv bøder i løbet af 2015, 2016 og 2017.

Fem af bøderne var for falsk dokumentation, og to var for manglende dokumentation. Begge dele slår myndighederne hårdt ned på, og bøderne løber op på i alt 4,5 millioner kroner.

Samme eksportør – Laminados de Madeiras do Pará – er desuden FSC certificeret, hvilket betyder, at de sælger træ, som er stemplet som bæredygtigt. Det er uvist, om bøderne for dokumentfalsk omhandler leverancer af bæredygtigt træ eller konventionelt træ.

Svært at få svar

Danwatch har spurgt de danske importører, om de er bekendt med, at deres leverandrører af  tropisk træ har fået bøder for falsk eller mangelfuld dokumentation.

Global Timber, Keflico og Wennerth Wood Trading afviser i første omgang at være bekendt med dette.

De andre to træimportører Timber Rex og Timber Team International har ikke svaret på vores henvendelser.

Hverken de danske træimportører eller de danske byggemarkeder har dokumenteret over for Danwatch, at træet, de forhandler fra Brasilien, er lovligt.

Dernæst hævder Global Timbers direktør Peter Bæk, at bøderne er administrative foranstaltninger, der “i 90% af tilfældene trækkes tilbage”.

En henvendelse til Adriana Ramos, der er afdelingschef på Institut for Socioøkonomi i Brasilien og specialist i miljølovgivning :

“Jeg ved ikke, hvor de oplysninger stammer fra. Der er appeller, som tager op til 10 år at afgøre, og det er den primære grund til, at bøderne ikke bliver betalt“, siger Adriana Ramos.

Adriana Ramos bakkes op af informationer fra Ibamas database, der viser, at ingen bøder er trukket tilbage. Vi spurgte de brasilianske miljømyndigheder til de specifikke bøder givet til de danske importørers leverandører:

“Ingen af de nævnte bøder er trukket tilbage, og der foreligger endnu ingen afgørelse. I 2017 blev 1,7 procent af de udstedte  bøder trukket tilbage”, lyder det fra IBAMAs kommunikationsenhed. 

Importører undersøger sagen

Ingen af importører har ønsket at stille op til interview, men  svarer via email. Keflico skriver, at de indtil videre har indstillet leverance hos én leverandør:

“Vi har indtil videre ikke fundet forhold hos vores leverandører, der viser, at de har leveret træ til os, som ikke har levet op til lovgivningen i den periode, de har været vores samhandelspartnere”, skriver Keflicos kommercielle direktør Camilla Hyldgaard Thomsen i en e-mail.

Direktør for Global Timber, Peter Bæk skriver:

“Det er jeg faktisk ret rystet over”.

“Jeg skal blankt indrømme, at dette viser et helt andet billede af situationen, end det vi løbende får præsenteret – både når vi går stederne efter ved selvsyn, og når vi får rapporter udarbejdet af den brasilianske NGO Imaflora”, skriver Peter Bæk i en e-mail.

Efter Danwatch kontaktede byggemarkederne med oplysningerne om dokumentfalsk hos de brasilianske eksportører har flere dog valgt at kontakte deres danske importører, og ét byggemarked, Optimera, har valgt midlertidigt at indstille sin handel med Global Timber.

“Nu undersøges forholdene nærmere, og først derefter tager vi stilling til, hvorvidt samarbejdet med leverandøren skal fortsætte som i dag“, siger Optimeras kommercielle direktør, Christian Herbert.

Bekymring hos Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen ser med bekymring på, at danske importører handler med brasilianske eksportører, der har fået bøder.

Global Timber og Keflico har tidligere har været i Miljøstyrelsens søgelys. I 2017 fik de et påbud om at stoppe importen af teaktræ fra Myanmar, fordi de ikke kunne dokumentere, at træet var lovligt.

“Hvis man fortsætter et samarbejde med en virksomhed, der har fået en dom eller en bøde, skal der ligge nogle ualmindeligt effektive risikominimerende tiltag for at fortsætte samhandlen“, siger Niels Bølling fra Miljøstyrelsen.

en danwatch-undersøgelse
Hele undersøgelsen delt op i artikler. Bestem selv, hvor du begynder.

Er denne undersøgelse noget værd for dig?​

Vi synes, det er vigtigt at undersøge virksomheders og staters påvirkning af menneskerettigheder og miljø. Og vi vil rigtigt gerne lave mange flere af denne slags undersøgelser.

Derfor håber vi, at du har fået lyst til at styrke vores arbejde.

Hvis du allerede støtter Danwatch, siger vi mange tak og undskyld ulejligheden.

Tip os

Har du en idé, eller har du kendskab til forhold, som du mener, vi bør undersøge – så kontakt os.

Det kan også være, at du er freelancejournalist med en god ide – skriv eller ring.

Jeg vil være anonym

Du kan bruge formularen – også anonymt – men vil du være helt sikker på, at ingen kan spore din kommunikation til os, anbefaler vi, at du installerer app’en Signal på din telefon.

I Signal kan du kontakte os på dette telefonnummer: +45 2340 6664

Bankoverførsel

Enkeltbidrag

Merkur Bank

Registreringsnr.: 8401

Kontonr.: 0001 119 355

Bemærk, at du skal donere min. 200 kr. for at dit støttebidrag kan være med til at kvalificere os til at søge Tipsmidler.

Husk at skrive dit fulde navn, og gerne din e-mail som kommentar til overførslen. Tilføj dit CPR nr i kommentarfeltet, hvis du ønsker skattefradrag.

Want to make an international donation?

IBAN:
DK4284010001119355

SWIFT/BIC:
MEKUDK21

Click here

Bliv støttemedlem

Fast overførsel med Betalingsservice. Som fast bidragsyder accepterer du, at vi opbevarer dine data som beskrevet her.

Regnr., kontonr. og CPR-nr. bruges kun til at oprette en betalingsservice-aftale, således at fremtidige betalinger kan trækkes automatisk.

Er denne undersøgelse noget værd for dig?

Vi synes, det er vigtigt at undersøge virksomheders og staters påvirkning af menneskerettigheder og miljø. Og vi vil rigtigt gerne lave mange flere af denne slags undersøgelser.

Derfor håber vi, at du har fået lyst til at styrke vores arbejde.

Hvis du allerede støtter Danwatch, siger vi mange tak og undskyld ulejligheden.