29. november 2023

Ny afsløring: Pensiondanmark investerer i forurenende tjæresand

Kortlægning viser, at Pensiondanmark investerer i beskidt olie fra tjæresand, som er i konflikt med pensionskassens politik. “Enten er det en bevidst forsømmelse eller dårlig implementering af eksklusionspolitikken,” vurderer professor ved CBS, Andreas Rasche.

Olieproduktion fra tjæresand frigiver tre gange så meget drivhusgas som konventionel olie. Foto: Ashley Cooper/Science Photo Library/Ritzau Scanpix

Trods en klokkeklar eksklusionspolitik har Pensiondanmark igen investeret i en sortlistet virksomhed. 

Denne gang er det tale om en obligationsinvestering på 2 mio. kr. i det canadiske selskab Strathcona Resources, der tjener sine penge på beskidt olieudvinding fra det stærkt miljøskadelige tjæresand i den canadiske undergrund.  

Det viser en undersøgelse Danwatch i samarbejde med Finans.dk har foretaget af Pensiondanmarks seneste aktie- og obligationsinvesteringer. 

Strathcona Resources udvinder primært olie fra tjæresand i området Cold Lakes.

Den kontroversielle olieproduktion frigiver tre gange så meget drivhusgas som konventionel olie og efterlader store områder ubeboelige og ødelagte – ofte med store negative sociale og kulturelle konsekvenser for lokalbefolkningen. 

  • I Canada udvinder man såkaldt ukonventionel olie fra tjæresand. Processen er besværlig, forurenende og den udleder store mængder CO2, da den er voldsomt energikrævende. Olie i tjæresand er asfaltagtig og meget tyktflydende. Der bruges store mængder vand i processen, og udvindingen medfører derfor en betydlig forurening af vandmiljøet.
  • Olieindholdet i tjæresandet varierer fra 1 til 20 procent. Udvindingen sker ved at skrælle de oliebærende lag af, hvis de ligger i ned til 75 – 80 meters dybde. Ligger det dybere, presses olien op ved at pumpe fx damp ned i sandet. Ifølge WWF går op til 30 procent af den udvundne olies energi til selve udvindingen.
Kilde: Økolariet

Derfor har stort alle danske institutionelle investorer ekskluderet tjæresandselskaber. Investorer kan ekskludere både enkelte selskaber eller hele sektorer af forskellige årsager. 

I dette tilfælde er der tale om en sektoreksklusion, idet investorer som Danske Bank, Nordea, Nykredit og mange andre generelt vurderer, at produktion af olie fra tjæresand ikke på nogen måde miljømæssigt kan forsvares. 

Det gælder også for Pensiondanmark, hvis ansvarlighedspolitik ikke tillader investeringer i hverken tjæresand eller kulminer. Alligevel har Pensiondanmark i det seneste år investeret i begge dele. 

Det er ikke første gang, at Pensiondanmark er i konflikt med egne retningslinjer på klimafronten.  

Tidligere har Danwatch, i samarbejde med Finans.dk, afsløret, at den indiske kulminegigant National Thermal Power Corporation (NTPC) ligeledes slap igennem investeringsafdelingens etiske forsvarslinjer, der foruden eksklusionspolitik er polstret med både klimamål og medlemskab af forpligtende klima-alliancer.  

Og nu Strathcona Resources, et fremadstormende olieselskab med et erklæret mål om at blive en af de største olieproducenter i Canada. Strathcona Resources har siden 2019 massivt opkøbt tjæresands aktiver fra andre fossile selskaber i Canada.

FAKTA

For 8,43 milliarder kroner olie fra tjæresand

Omkring halvdelen af det olie, som Strathcona Resources solgte i perioden januar til september 2023, var udvundet fra tjæresand.

Kilde: Strathcona Resources investorpræsentation nov. 2023. Tallet bekræftes af friske data fra Urgewalds oil & gas exit list 2023. 

Pensiondanmark overvejer frasalg

Danwatch har spurgt Pensiondanmark, om de er opmærksomme på, at de har investeret i et tjæresandsselskab, og hvordan de kontrollerer at retningslinjerne bliver overholdt.  Pensiondanmark oplyser, at de får en ekstern konsulentvirksomhed til at screene investeringerne.

“Pensiondanmark anvender en international anerkendt leverandør til screening for tjæresand, og ifølge de data, vi har modtaget, er omsætningsandelen af tjæresand i Strathcona Resources under den bagatelgrænse på fem procent, som vi har fastsat”, siger Jan Kæraa Rasmussen. 

På baggrund af Danwatch´ henvendelse oplyser Pensiondanmark, at de nu undersøger, om Strathcona skal ekskluderes fra deres investeringer.  

“Vi har rettet henvendelse til dataleverandøren og forhørt os om, hvorvidt man fastholder denne vurdering. Hvis undersøgelsen viser, at Strathcona har en omsætningsandel over bagatelgrænsen, vil selskabet straks blive ekskluderet”, siger Jan Kæraa Rasmussen.  

Bevidst forsømmelse eller dårligt arbejde?

Ifølge professor ved Center for Bæredygtighed, Copenhagen Business School (CBS), Andreas Rasche er der meget stor sandsynlighed for, at Pensiondanmark tager for let på opgaven om at udøve eksklusionspolitikken i praksis.  

”Eksklusion bliver normalt betragtet som en let strategi, da du bare skal udelukke virksomheder. Men i praksis er det tricky at få strategien til at fungere for alle forvaltede aktiver”, siger Andreas Rasche, der påpeger, at en løbende manuel gennemgang af porteføljen er påkrævet hvis investorer skal være helt sikre på ikke at investere i sortlistede selskaber.

Jan Kæraa Rasmussen har tidligere oplyst til Danwatch, at pensionsselskabet gennemgår investeringerne én gang om året. Danwatch’ afsløringer af kulminer og olie fra tjæresand på Pensiondanmarks investeringsliste vidner om, at et årligt rutinetjek ikke er tilstrækkeligt. 

”I dette tilfælde er der kun to muligheder: Enten er det en bevidst forsømmelse, eller også er det en dårlig implementering af eksklusionspolitiken. I mange tilfælde er det sidstnævnte, men det er næsten umuligt at sige uden at have internt kendskab til sagen”, siger Andreas Rasche.

Anders Rasche vurderer, at screeninger af porteføljer skal gøres ofte og grundigt, hvis man som investor vil være på den rigtige side af de røde linjer. 

”Forskellige dataudbydere har forskellig dækning. Så det ultimativt bedste ville være at gennemgå hele porteføljen manuelt og ikke stole på udelukkelseslister fra tredjeparter. Men det er til gengæld meget tidskrævende og ressourcekrævende”, siger CBS professoren.

Pensiondanmark har ikke ønsket at svare på spørgsmål vedrørende deres interne processer for overholdelse af egne retningslinjer.  

Flere eksklusioner kan være på vej

Siden oktober 2022 har Pensiondanmark investeret næsten en milliard kroner i nye fossile selskaber. Investeringerne har tilføjet godt 40 nye olie- og gasselskaber samt 17 kulselskaber til investeringslisten, viser Danwatch's opgørelse. 

I den manøvre ser det ud til, at Pensiondanmark har overset både det canadiske tjæresandsselskab og den indiske kulgigant, der begge undergraver Pensiondanmarks egen ansvarlighedspolitik. 

Også det store amerikanske olieselskab ConocoPhillip er blandt Pensiondanmarks investeringer. Investeringen er ikke ny. Det er til gengæld ConocoPhillips opkøb af et tjæresandsselskabet Surmont.  I følge The Anthropocene Fixed Income Institute (‘AFII’), der analyserer det fossile obligationsmarked, medfører opkøbet antageligt, at selskabets omsætning fra tjæresand overskrider fem procent, som er Pensiondanmarks smertegrænse. 

AFII´s vurdering gør dog ikke mere indtryk end, at Pensiondanmark også i denne gang afventer situationen. 

“Vi er opmærksomme på ConocoPhillips’ planlagte overtagelse af Surmont, og når den er gennemført, vil man, på baggrund af en analyse med basis i et konsolideret omsætningsregnskab, kunne vurdere, om selskabet kommer over vores grænse på 5%”, siger Jan Kæraa Rasmussen.

Flere artikler om /

Gå ikke glip af den næste afsløring

Nyhedsbrev sign-up

Vi skriver ud 1-2 gange om ugen og bruger selvfølgelig kun din e-mail-adresse til vores nyhedsbreve

Gå ikke glip af den næste afsløring

  • Få nyt fra en af landets største graverredaktioner.
  • Vi holder virksomheder og stater ansvarlige i forhold til love, konventioner og egne CSR-politikker.
  • Vi forbinder den almindelige dansker med globale problemstillinger og giver et oplyst grundlag at træffe valg på – uanset om det drejer sig om pension, mad, tøj eller andre forbrugsvarer.
Nyhedsbrev sign-up

Vi skriver ud 1-2 gange om ugen og bruger selvfølgelig kun din e-mail-adresse til vores nyhedsbreve

heartexit-upmagnifiercrosschevron-downchevron-leftchevron-right