Ny aftale med oliegigant afslører sort hul i Danske Banks grønne plan

Danske Bank hjælper Norges næststørste oliekoncern med obligationsudstedelse. Det er muligt på grund af store undtagelser i bankens klimaplan, der kun sortlister tre ud af bankens 62 kunder i den fossile sektor.

Det er lykkedes Danske Bank at lave en klimaplan, der stort set ikke har nogen konsekvenser for, hvilke kunder banken samarbejder med. "En helt gratis omgang uden effekt", lyder kritikken. Illustration: Thomas Bugge

Danske Bank har stadigvæk store kunder i bankforretningen, som foretager olieboringer og leder efter oliefelter i blandt andet Nordsøen. 

Selvom banken i 2023 lancerede en klimaplan og netop har opdateret sin investeringspolitik rettet mod fossile selskaber, fortsætter banken med at hjælpe Norges næststørste oliekoncern med nye obligationsudstedelser.  

Danske Bank bekræfter aftalerne med Aker koncernen, som har en samlet værdi på over to milliarder kroner.

“Aftalerne med Aker-koncernen viser med al tydelighed, at fossil ekspansion stadig spiller en stor rolle i Danske Banks bankforretning. Det har bankens klimaplan ikke sat en stopper for”, siger Carsten Tanggaard, professor i finansiering på Aarhus Universitet. 

Den norske oliekoncern slipper uden om bankens klimaplan, fordi rettighederne til olien er placeret hos datterselskabet Aker BP – og ikke hos moderselskabet Aker ASA eller søsterselskabet Aker Solutions, som banken formelt har indgået aftalerne med. 

FAKTA

Aker koncernens rettigheder til olie & gasfelter på den norske kontinentalsokkel

Kortet viser både rettigheder til felter, som kan udvikles, og aktuelt producerende felter. Rettighederne til olie & gasfelterne er ejet af Aker BP, der kontrolleres af Aker ASA.

Kilde: Sokkeldirektoratet, Energidepartementet i Norge.

 “En gratis omgang uden effekt”

Ifølge et svar fra Danske Banks globale chef for bæredygtig finans Samu Slotte retter bankens klimaplan sig nemlig kun mod fossile kunder, der ejer licensrettigheder til fossil udvinding og efterforskning efter nye oliefelter. 

Og dem har banken stort set ingen af, og sådan har det i øvrigt altid været.  

Kun tre af bankens 62 olie- og gas kunder siden 2016 og frem til lanceringen af klimaplanen i 2023 ejer rettigheder til olieudvinding. Det viser data, som Danwatch og Finanswatch har indsamlet.  

De resterende 59 firmaer ejer ikke olielicencer men udfører opgaver som olieboringer, olieproduktion, fossil eftersøgning og vedligeholdelse af boreplatforme for rettighedshavere. De ekskluderes derfor ikke af restriktionerne i bankens klimaplan, selvom de i praksis deltager i fossil ekspansion.

Klimaplanen er dermed en gratis omgang, vurderer Carsten Tanggaard, efter Danwatch har forelagt ham dokumentation for, at bankens klimaplan har begrænset indflydelse på bankens forretning og fortsat servicerer fossile aktiviteter.

“Det ligner et meget bevidst og bekvemt valg fra bankens side at lade den formelle ret til oliefelter være afgørende for, om et selskab betragtes som klimavenligt eller ej. For mig at se virker det søgt og en helt gratis omgang uden effekt”, siger Carsten Tanggaard. 

Klimaplan ignorerer fossile aktiviteter

Før lanceringen af sin klimaplan i 2023 havde Danske Bank Aker BP på kundelisten, men fordi Aker BP ejer rettighederne til koncernens oliefelter, kan de ikke længere være kunde i banken. 

Til gengæld er nu både moderselskabet Aker ASA, der kontrollerer Aker BP, og søsterselskabet Aker Solutions, som leverer udstyr til boreplatforme og fossile produktionsanlæg, på kundelisten.

Aftalerne er dermed helt i overensstemmelse med bankens klimaplan, fordi rettighederne til olieudvindingen er placeret hos Aker BP –  og ikke hos hverken moderselskab eller søsterselskab, som nu begge er kunder i Danske Banks storkundeafdeling.

“Jeg synes, det er besynderligt, at en klimaplan ignorerer den konkrete fossile aktivitet og i stedet fokuserer på licenser og koncernstruktur. Man kan måske bluffe sine interessenter, men ikke klimaet, der forværres uanset hvem, der producerer og henter olien op”, siger Carsten Tanggaard. 

Danwatch har tidligere afsløret, at banken også fortsætter sine kundeaftaler med bl.a. olieselskaberne BW Offshore og Odfjell Drilling.

Odfjell Drilling ejer heller ikke selv olielicenser, men udfører olieboringer for både Aker BP og for Norges største olieselskab Equinor. Også BW Offshore smutter igennem klimaplanens grovmaskede net, da deres licensrettigheder til koncernens egne oliefelter formelt er ejet af søsterselskabet BW Energy. 

BW Offshore producerer olie for BW Energy fra flydende olieplatforme, såkaldte FPSO-fartøjer (Floating Production, Storage and Offloading). Begge selskaber er ejet af BW Group.

Hos Merkur Andelskasse, som anses for et af de mest klimafokuserede pengeinstitutter i landet, mener administrerende direktør, Charlotte Skovgaard, at klimahensyn er et ledelsesansvar.  

“Hvis store finansielle aktører gerne vil være grønne, så vil jeg anbefale, at de forankrer det i  strategien, så det er tydeligt, hvordan de prioriterer bekæmpelse af klimakrisen sammenholdt med det at skabe økonomisk resultat. For der er noget galt med governancestrukturen, hvis det er muligt at slippe udenom klimaløfter med tekniske forklaringer”, siger Charlotte Skovgaard. 

Investorer kræver revurdering af klimaplan

Smuthullerne i klimaplanen, som gør det muligt for banken fortsat at tjene store penge på ydelser, som understøtter olieudvinding og fossil ekspansion, bør lukkes.

Det mener Jasper Riis, investeringsdirektør i P+, som har investeret 280 millioner i Danske Bank. 

Som en del af vores dialog med Danske Bank vil vi fokusere på, at banken generelt bør højne ambitionsniveauet, og at klimapolitikken også bør omfatte de aktiviteter, som i øjeblikket ikke er adresseret tilstrækkeligt”, siger Jasper Riis. 

Også AP Pension, der af klimahensyn selv har ekskluderet Aker og 172 andre olie- og gasselskaber, reagerer på Danske Banks aftaler med olieselskaberne. AP Pension vil nu inddrage Danske Banks klimaplan i pensionskassens aktive ejerskab med banken.

Vi drøfter med vores eksterne samarbejdspartner, om deres dialog med selskabet omfatter dette emne, ligesom vi kommer til at tage bestik af vores stemmeafgivelse på den kommende generalforsamling”, siger Anna Maria Fibla Møller, chef for bæredygtige investeringer.

FAKTA

Danske Banks fossile kunder

Oversigt over Danske Banks fossile kunder (olie & gas) inden for lånefinansiering og finansielle services i perioden 2016 og frem til 2022, lige før bankens klimaplan blev lanceret. 

Kun fire selskaber ejer rettigheder til fossil udvinding, hvoraf de to er fusioneret (Aker BP og Lundin Energy).  Danske Banks klimaplan ekskluderer dermed blot tre af bankens i alt 62 fossile kunder.  

Danske Bank har ikke ønsket at kommentere på listen. 

Kilde: www.bankingonclimatechaos.org

Ifølge Charlotte Skovgaard bør finansielle institutter kommunikere klart og tydeligt om hvilke dilemmaer de står i, når det handler om hvordan klimakrisen kan påvirke forretningen. 

“Der er dilemmaer mellem klimahensyn og indtjening, og det bør være tydeligt for forbrugerne, at man vil miste indtjening på kort sigt ved ikke at tjene penge på den fossile industri, men vi løser ikke klimakrisen hvis vi fortsætter med at sende penge efter fossile selskaber”, siger Charlotte Skovgaard. 

Nye finansielle oplysninger fra LSEG Data & Analytics viser, at Danske Bank siden lanceringen af sin klimaplan i januar 2023 har deltaget i finansieringsaftaler med virksomheder, som ejer, ansøger om, og får tildelt nye licenser til olieudvinding Nordsøen, Barentshavet og Arktis. Her er de seneste aftaler, som Danwatch kan afsløre.

Aker ASA – Obligationsudstedelse på 820 mio. kr.
Danske Bank har i starten af 2024 deltaget i Aker ASA´ obligationsudstedelse til en værdi på 1,25 mia. NOK. Aker ASA er majoritetsejer af Norges næststørste olieselskab, Aker BP.  Pengene er rejst blot en uge efter, at Aker koncernen fik tildelt 27 nye licenser til efterforskning i nye olie- og gasforekomster på den norske kontinentalsokkel. Pengene er ikke øremærket og kan bruges til alle formål (General Corporate Purpose). Aker koncernen råder over 179 licenser med ret til fossil efterforskning og produktion.

Aker Solutions ASA –  Kreditaftale på 1,95 mia. kr. 
Danske Bank er 31. januar 2023 medarrangør på fornyelse af en kreditaftale med Aker Solutions på 285 mio. usd (ca. 1,95 mia.kr). Aker Solutiones indgår i Aker koncernen og leverer blandt installationer til olie & gas udvinding og udstyr til flydende produktionsanlæg (FPSO).  Aker Solutions har blandt andet leveret udstyr og teknologi til Equinor´ olieudvinding i Johan Castberg feltet, der er blandt de største i Barentshavet. 

Sval Energi AS –  Kreditfacilitet på 9 mia. kr. 
Danske Bank medvirker 20. februar 2023 i en kreditfacilitet på 1,325 mio usd (ca. 9 mia. kr) til Sval Energi. Kreditaftalen er indgået d. 20.2.2023 og løber frem til 2028.  Sval Energi producerer aktuelt fra 15 olie- og gasfelter på den norske kontinentalsokkel og ejer i alt 58 licenser, hvoraf fire nye felter er under udvikling. Kreditten skal, ifølge Danwatchs oplysninger, benyttes som investeringer (CapEx).  Det er typisk midler, som en virksomhed bruger til a vedligeholde produktionsfaciliteter eller til at gennemføre nye projekter.

KNOT Offshore Partners LP –  Låneaftale på 300 mio. kr. 
Danske Bank indgår 2. juni 2023 med andre banker i en låneaftale og forpligter sig til at levere 44.500.000 USD, godt 300 mio. kr. KNOT ejer og driver shuffletankers, som transporterer olie mellem olieboreplatforme og olietankerer, som sender olien videre ud i verden. KNOT arbejder for kunder som bl.a.  Shell og Equinor. 

Ingen konsekvenser på indtjeningen

Danske Bank bekræfter i en mail, at bankens klimamål heller ikke fanger finansielle services, et forretnignsområde, hvor Danske Bank har mange fossile kunder. Finansielle services er f.eks. finansiel rådgivning, som indbringer årligt Danske Bank 5,7 milliarder kroner.

“Danske Banks klimahandleplan indeholder endnu ikke oplysninger eller mål for emissioner relateret til honorar fra service til kunders kapitalfremskaffelse via obligations- og aktiemarkederne,” skriver bankens presseafdeling i en mail til Danwatch.

Selvom bankens klimaplan formelt udelukker både udlån og finansielle serviceydelser til olie- og gasselskaber, ser det i praksis ikke ud til at have haft særlige konsekvenser for antallet af Danske Banks fossile storkunder. 

En gennemgang af Danske Bansk regnskab for 2023 viser, at indtjeningen på finansielle services til store kunder er på samme niveau som året før. 

Heller ikke omfanget af kredit og udlån er ændret, efter banken lancerede sin klimplan. Det bekræfter Danske Bank over for Danwatch.

FAKTA

Bankens udlån til fossile selskaber

Danske Bank oplyser, at bankens udlånsbeløb til fossile selskaber siden klimaplanen i 2023 er faldet fra 2,7 mia. kr. til 2,6 mia. kr., svarende til et fald på blot 3,7 procent. Opgørelsen indregner ikke finansielle service, som for eksempel aftalen med Aker ASA vedrører.

Kilde: Danske Bank investorpræsentation

"Vores eksponering (mod olie og gas, red.) faldt allerede signifikant inden, at vi annoncerede stop for lån til E&P (fimaer, der efterforsker, udvinder og producerer olie og gas, red.)", skriver Danske Banks presseafdeling i en mail.

"Det viser, at vi allerede handlede på det her, inden vi opdaterede vores politik, og at vi ikke har "spekuleret" i at udstede en masse lån inden annonceringen, som vi kunne få profit af," skriver banken.

Hertil kommer, som allerede nævnt, at bankens samlede antal af fossile kunderelationer i 2023 stort set er uændret i forhold til 2022, året før klimaplanen.

“Et finansielt institut kan kanalisere penge ud på mange måder, og Danske Bank kan tilsyneladende fortsætte med stort set de samme fossile kunder, som de havde, før de offentliggjorde klimaplanen i 2023”, siger Carsten Tanggaard. 

Klimamål gælder ikke en tredjedel af storkundeforretning

Bankens mål for CO2-reduktioner opgøres i såkaldte finansierede emissioner. Men nøgletallet medregner ikke drivhusgasser forbundet til finansielle services, som banken netop leverer til mange af sine store fossile kunder.  

Udledninger fra finansielle services indregnes til gengæld i et andet nøgletal kaldet faciliterede emissioner. Et nøgletal som banken ikke benytter.

Faciliterede emissioner dækker alle de emissioner, der er forbundet med serviceydelser såsom rådgivning, udstedelse og underwriting. Finansielle services udgør 36 procent af bankens storkundeforretning, svarende til de nævnte 5,7 milliarder kroner.

Andreas Rasche, der er professor i bæredygtig finans ved Copenhagen Business School, mener, at banken bør indregne finansielle services i sit klimamål og dermed påtage sig ansvaret for emissioner fra olieproduktionen som banken er med til at finansiere. 

“Jeg forventer, at Danske Bank strømlinjer sine eksklusioner på baggrund af finansierede emissioner med en politik som også gælder faciliterede emissioner.  Det er afgørende, at finansielle institutioner vedtager relevante politikker for at undgå inkonsekvenser”, siger Andreas Rasche.

Det er kun meget få banker, som inddrager emissioner fra serviceydelser, og det er der en årsag til, vurderer Jeanne Martin, der er chef for bankkampagner hos ShareAction, som arbejder for at fremme ansvarlige investeringer.

"I teorien bør enhver sektor med udledninger beregne faciliterede emissioner, for de eksisterer jo. Progressive investorer bør presse på for mere gennemsigtighed og ansvarlighed i håndteringen af faciliterede emissioner i banksektoren”, sige hun.

Det kan dog blive svært at få bankerne til at tage ansvar for service delen af deres forretning, vurderer Jeanne Martin. 

“Banker mener generelt, at deres rolle som serviceudbydere i kapitalmarkedstransaktioner friholder dem for fuldt ansvar", siger hun. 

En analyse foretaget af NGO´en Rainforest Action Network (RAN), viser verdens 60 største bankers, herunder Danske Banks, deltagelse i perioden 2016 til 2022 i lånefinansiering og finansielle services til den fossile sektor. Analysen bygger på data fra Bloomberg Finance, IJGlobal database og Urgewalds Oil & Gas Exit List.

Analysen afslører, at Danske Bank i perioden har haft 62 fossile selskaber på kundelisten når det vedrører lånefinansiering og finansielle serviceydelser. Danwatch har sammenlignet de 62 virksomheder med aktive licens-ejere til olie & gas-rettigheder på den norske kontinentalsokkel, som dækker den norske del af Nordsøen, Norskehavet og Barentshavet. Data om licens-ejere er hentet fra Norsk Petroleum.

Resultatet af sammenligning viser, at Danske Bank før lanceringen af klimaplanen blot har tre kunder som ejer licenser.

I samarbejde med

Flere artikler om / /

Gå ikke glip af den næste afsløring

Nyhedsbrev sign-up

Gå ikke glip af den næste afsløring

  • Få nyt fra en af landets største graverredaktioner.
  • Vi holder virksomheder og stater ansvarlige i forhold til love, konventioner og egne CSR-politikker.
  • Vi forbinder den almindelige dansker med globale problemstillinger og giver et oplyst grundlag at træffe valg på – uanset om det drejer sig om pension, mad, tøj eller andre forbrugsvarer.
Nyhedsbrev sign-up
heartexit-upmagnifiercrosschevron-downchevron-leftchevron-right