Pensionskasser bør trække deres investeringer ud af Myanmar, siger ordfører. Minister ser med alvor på sagen

Danwatch har fundet 3,4 milliarder danske pensionskroner i virksomheder, der samarbejder med militæret i Myanmar. Ordførere fra flere partier mener, at det skal være slut med den slags investeringer.


Ordførere fra en række partier på tværs af partiskel opfordrer danske pensionsselskaber til at trække deres investeringer ud af virksomheder, som samarbejder med militæret i Myanmar. Det gælder både Enhedslisten, Dansk Folkeparti, SF og Frie Grønne.

”Danske pensionsmidler skal selvfølgelig ikke bruges til at berige det brutale militærregime i Myanmar”, siger Victoria Velásquez, der er erhvervsordfører hos Enhedslisten.

Danwatch har undersøgt de danske pengestrømme til området og har fundet 3,4 milliarder danske pensionskroner investeret i virksomheder, der gør eller har gjort forretninger med Myanmars militær. Læs mere her: Danske pensionspenge har i årevis flydt til Myanmars militær.

Siden den 1. februar i år, hvor militæret i Myanmar kuppede sig til magten, har mindst 739 personer mistet livet som følge af kampe mellem militær og demonstranter. Det oplyser lokale organisationer.

Netop på grund af militærets behandling af demonstranter har EU indført sanktioner mod både virksomheder og personer i militærregimet. Senest er to holdingselskaber som ejes af militæret Myanmar Economic Corporation Limited (MEC) og Myanmar Economic Holdings Public Company Ltd (MEHL) føjet til listen. Ifølge ngo’en Justice for Myanmar og FN har de 11 virksomheder, som de danske pensionskasser investerer i, netop samarbejdet med de to holdingselskaber ejet af militæret i Myanmar.

Victoria Velásquez mener, at der derfor er endnu større grund til, at pensionskasserne bør trække deres penge ud. Hun vil have myndigheder og ministre til at handle på sagen:

“EU har netop vedtaget sanktioner, som betyder, at virksomheder i EU ikke må stille penge til rådighed til MEHL. Det bør i vores optik selvfølgelig også gælde investeringer. Derfor opfordrer vi Erhvervsstyrelsen til at rette henvendelse til pensionsselskaberne. Det vil vi anmode erhvervs- og udenrigsministeren om at iværksætte,” siger Victoria Velásquez (EL).

Danwatch har spurgt Erhvervsstyrelsen, om pensionskassernes investeringer er direkte omfattet af sanktionerne. De henviser til EU’s vejledning til implementering af restriktioner og oplyser, at finanstilsynet er tilsynsmyndighed på investeringsområdet.

Jeppe Kofod: ‘Der er alvorligt’

Den ene minister på området, udenrigsminister Jeppe Kofod, skriver i en mail til Danwatch, at EU’s sanktionerne normalvis bliver håndhævet af danske myndigheder:

”Det er en situation, vi kigger på med stor alvor. Det er altid personer og virksomheders eget ansvar at efterleve de til enhver tid gældende sanktioner, og det forventer jeg naturligvis, at de gør. Er dette ikke tilfældet, varetages håndhævelsen af EU’s sanktioner i et samarbejde mellem danske myndigheder, hvor det i sidste instans vil blive vurderet, om straffelovens bestemmelser er overtrådt”, lyder det fra udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

Ifølge udenrigsministeren er sanktionerne et vigtigt værktøj mod militæret i Myanmar, og han skriver, at han personligt vil arbejde på fortsat press på militæret:

”De sanktioner, som vi har vedtaget gennem EU for ganske nylig, er et klart signal om, at vi i EU ikke vil acceptere militærjuntaens overgreb, og at vi er villige til at levere et fælles modsvar. Det arbejde har jeg personligt presset meget på for. Formålet med sanktionerne er at få juntaen til at ændre kurs”.

Hvorvidt, ministeren og myndighederne vil håndhæve EU’s sanktioner over for de danske pensionskasser, er uvist.

Det kalder på lovgivning

For Rasmus Nordqvist, der sidder i folketinget for SF og blandt andet er ordfører for international udvikling, skal der mere til end enkeltstående sanktioner.

“Jeg synes generelt, det her understreger, hvor vigtigt det er, at der kommer lovgivning på området. Det kan ikke være rigtigt, at vores alle sammens penge, som det er jo er, når det er pensionskasser, går til den slags virksomheder. Det er simpelthen ikke godt nok.”

Han mener, at der ligger et helt klart samfundsansvar hos pensionskasserne, som lige nu gemmer sig bag manglende lovgivning. Det understreger behovet for lovpligtig due diligence, som de arbejder for hos SF, siger han:

“Jo tydeligere regler, jo lettere er det for virksomheder og investeringsselskaber at leve op til dem. Jo flere gråzoner, jo mere er det et moralsk spørgsmål. Det synes jeg ikke, vi kan være tjent med. Det er derfor, vi taler om lovgivning.”

Udover en international lov om ansvarlige investeringer, så mener Rasmus Nordqvist (SF), at pensionskasserne i den konkrete sag ikke har andet valg end at trække deres investeringer:

“Når man går ind og understøtter militærets økonomi, så får militærkuppet jo styrke. Jeg mener, at man bør trække sig ud af sådan nogle investeringer. Man er med til at understøtte en økonomi i militæret, som har en vanvittig voldsom undertrykkelse af befolkningen, og det skal man ikke give penge til via investeringer.”, siger Rasmus Nordqvist.

Modsat Rasmus Nordqvist (SF) og Victoria Velásquez (EL) mener Mette Hjermind Dencker fra Dansk Folkeparti ikke, at det er en politisk opgave at sætte ind over for investeringerne. Hun mener i stedet, man skal gå i dialog med pensionsselskaberne:

“Man burde tage fat i pensionsselskaberne og høre, om de fortsat har tænkt sig at spytte danske penge i det her forfærdelige samfund, hvor der sker mord på uskyldige mennesker. Det kunne man starte med”.

Moralsk set er hun dog enig med de andre ordførere i, at pensionskasserne bør trække sine investeringer:

“Jeg er ikke i tvivl om, at de danske pensionskasser investerer i god tro. Men når der efterfølgende sker det, vi ser i Myanmar lige nu og så ovenikøbet med sanktioner til følge, så er det moralsk rigtigt, at de danske pensionsselskaber trækker deres investeringer ud og placerer dem et andet sted”, siger Mette Hjermind Dencker (DF).

Uffe Elbæk: Wake up call for medlemmerne

Hos det stadig nye parti Frie Grønne med Uffe Elbæk i Folketinget mener de, at det er skandaløst med 3,4 milliarder investerede pensionskroner:

“Det en full blown skandale, hvis der virkelig er investeret 3,4 milliarder pensionskroner i selskaber med relation til militæret i Myanmar.”

Han mener, at der mangler et etisk kodeks, som skal hjælpe pensionskasserne med at investere ansvarligt. Og så skal de væk fra kun at tænke profit, siger han:

“Det er afgørende, at pensionskasserne slipper ud af kravet om at fokusere på højest muligt afkast her og nu, så de kan investere medlemmernes penge med det lange bæredygtige sigte for øje”, siger Uffe Elbæk.

En anden pointe fra Uffe Elbæk, er at de 3,4 milliarder pensionspenge er danskernes egne penge, som medlemmerne af pensionskasser faktisk har indflydelse på:

“Det bør være et wake up call for medlemmerne om at stemme nye bestyrelser ind, der forstår behovet for det omtalte etiske kodeks. Det sker heldigvis også lige nu. Bare se afstemningen i P+ i disse dage,” siger Uffe Elbæk.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra de øvrige partier.

Gå ikke glip af den næste afsløring

Nyhedsbrev sign-up

Gå ikke glip af den næste afsløring

  • Få nyt fra en af landets største graverredaktioner.
  • Vi holder virksomheder og stater ansvarlige i forhold til love, konventioner og egne CSR-politikker.
  • Vi forbinder den almindelige dansker med globale problemstillinger og giver et oplyst grundlag at træffe valg på – uanset om det drejer sig om pension, mad, tøj eller andre forbrugsvarer.
Nyhedsbrev sign-up
heartexit-upmagnifiercrosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram