Mærsk har i flere år sejlet ulovligt tømmer fra Mozambique til Kina

I deres seneste bæredygtighedsrapport skriver Mærsk, at de er særligt optaget af at bremse illegal tømmerhandel. Alligevel har den danske rederigigant sejlet ulovligt og beskyttet træ fra Mozambique til Kina flere gange mellem 2019 og 2021. “Moralsk utilgiveligt”, siger professor.
Dato
15. marts 2023
I deres seneste bæredygtighedsrapport skriver Mærsk, at de er særligt optaget af at bremse illegal tømmerhandel. Alligevel har den danske rederigigant sejlet ulovligt og beskyttet træ fra Mozambique til Kina flere gange mellem 2019 og 2021. “Moralsk utilgiveligt”, siger professor.
Samarbejdspartner
I samarbejde med Zitamar News
Redaktør: Adam Dyrvig Tatt | Ansv. chefredaktør: Jesper Nymark

Den 4. februar 2020 sejlede containerskibet MAERSK YUKON ejet af den danske rederigigant, Mærsk, i havn i Ningbo, Kina. Ombord var minimum 255 tons ulovligt tømmer skibet ud fra Beira, Mozambique, i det sydøstlige Afrika.

Mere specifikt indeholdt containerne hele, rå stammer af den rødbrune tropiske træsort Nkula, der kun findes i få afrikanske lande og vurderes at være tæt på udrydningstruet.

Måneden forinden, i januar 2020, var to andre Mærsk-skibe også ankommet til Ningbo med tilsammen små 4.000 tons ulovligt og beskyttet mozambikansk tømmer. 

Det kan Danwatch fortælle i samarbejde med mediet Zitamar News i Mozambique. Sammen har vi fået adgang til et sæt kinesisk importdata gennem C4ADS, en amerikansk dataindsamler med fokus på illegal handel og global sikkerhed.

Dataen viser ligeledes, at Mærsk-skibe i 2019 og 2021 sejlede med tømmer fra Mozambique til Kina, der efter alt at dømme også har været ulovligt. 

“Mærsk kender risikoen”

Den danske rederigigant skriver ellers i deres seneste bæredygtighedsrapport, at de er særligt optaget af at bremse illegal tømmerhandel. Og i en særskilt virksomhedspolitik lyder det, at Mærsk ikke vil tolerere transport af vilde dyr og planter forbudt under enten international eller national lovgivning. 

“Vi er bevidste om, at der er udfordringer, men det er et komplekst område”, skriver Mærsk i et mailsvar til Danwatch og Zitamar News.

Virksomheden har ikke ønsket at stille op til et interview om disse udfordringer, men af mailsvaret fremgår det, at Mærsk mener, at de gør, hvad de kan for at screene lasten ombord på deres skibe. 

Mærsk anerkender, at de har et ansvar for at sikre, at lasten på deres skibe er lovlig. I sidste ende er det dog myndighedernes opgave at godkende en vare til eksport, skriver de. 

Ifølge Danmarks ambassadør i Mozambique fra 2011 til 2015, Mogens Pedersen, har rederigiganten imidlertid længe kendt til risikoen for, at deres containerskibe bliver brugt til at sejle ulovligt træ fra Mozambique til Kina. 

“Som ambassadør havde jeg i 2015 et møde med Mærsk på deres kontorer i Beira (havneby i Mozambique, red.). På det møde faldt snakken på ulovligt træ, og Mærsk fortalte, at det var svært for dem at holde illegale tømmerforsendelser væk fra deres skibe. Ulovlig træfældning er et stort problem i Mozambique, så jeg opfordrede dem til at få gjort noget ved problemet. Men det er så ikke sket”, siger han til Danwatch og Zitamar News.

Mærsk bekræfter, at mødet mellem Mogens Pedersen og virksomhedens daværende landechef i Mozambique har fundet sted, men “kan ikke genkende udlægningen”.

Oversigt over de ti Mærsk-skibe, der mellem 2019 og 2021 har sejlet med ulovligt træ fra Mozambique

Hjemmehørende arter

Mozambiques tømmerlovgivning forbyder al eksport af træ fra hjemmehørende arter – det vil sige træ, der er indfødt i Mozambique og ikke er blevet sået. 

Og det er netop, hvad der er blevet sejlet til Kina på Mærsk-skibe. 

I januar-februar 2020 sejlede skibene MAERSK YUKON, MAERSK GUSTAV og MAERSK SHENZHEN med hele stammer af Nkula, Mondzo og Chanato, allesammen værdifulde træsorter på de mozambikanske myndigheders liste over hjemmehørende arter

Allerede i 2018 fortalte en skovhugger Zitamar News, at Nkula-træ var på randen af udryddelse i Mozambique. 

Også skibene MAERSK NACALA og MAERSK DOUALA har med stor sandsynlighed sejlet med ulovligt træ fra Mozambique. 

Ifølge C4ADS’ data var i alt cirka 1000 tons “tropisk” tømmer lastet på MAERSK NACALA i november 2020 og august 2021, mens skibet MAERSK DOUALA sejlede med cirka 112 tons “tropisk” tømmer i juni 2019.

Det har ikke været muligt for Danwatch og Zitamar News at fastslå præcis, hvilke træsorter der var tale om på disse sejladser, men Simon Norfolk, jurist og stifter af Terra Firma, en konsulentvirksomhed med speciale i jord- og skovrettigheder i Mozambique, vurderer, at træet har været ulovligt.  

“I udgangspunktet er “tropisk” træ det samme som træ af hjemmehørende arter – og vil derfor også have været omfattet af eksportforbuddet”, siger han til Danwatch og Zitamar News. 

Konfiskeret træ 

To af de eksportører, der har sejlet “tropisk” træ ud af Mozambique på MAERSK DOUALA og MAERSK NACALA, er da også siden blevet taget i at bryde mozambikansk tømmerlovgivning. 

Kort før nytår fik H&J Importações e Exportações konfiskeret 45 containere fyldt med stammer af den lokale sort Chacate Preto. I august 2021 havde virksomheden 26 containere ombord på MAERSK NACALA.

Og i sommeren 2022 blev virksomheden Zhizhong Comercial tildelt en bøde for ulovlig træfældning i provinsen Tete. Zhizhong Comercial havde 41 containere ombord på skibet MAERSK DOUALA i september 2019 og 19 containere ombord på MAERSK NACALA i august 2021.

Mærsk bekræfter, at de containere, Danwatch og Zitamar News har forelagt dem, har været ombord på deres skibe, men fordi forsendelsespapirerne er udstedt af en tredjepart kan de hverken be- eller afkræfte informationerne om containernes indhold. 

Alvorlige konsekvenser

Ulovlig træfældning har store konsekvenser for Mozambique, fortæller Simao Sebastiao, der arbejder med ulovlig afskovning for Associação de Apoio e Assistência Jurídica às Comunidades (AAAJC), en ngo med base i Tete-provinsen i det centrale Mozambique. 

“Mange af Mozambiques store udfordringer, hvad enten det er dårlig økonomi, naturkatastrofer eller terror, kan forbindes til ulovlig handel med tropisk træ”, siger han.

Forskere vurderer, at afskovning – både forårsaget af illegal tømmerhandel og trækulsproduktion – har gjort Mozambique mere skrøbelige over for cykloner. Det så man i 2019, da to styks ramte den centrale del af landet med kort mellemrum og forårsagede enorme skader.

Samtidig har skovhugsten kostet den mozambikanske stat over 1,3 milliarder kroner i tabt skattefortjeneste i 2022. Det vurderer Mozambiques egen regering. 

Og endeligt mener blandt andre den mozambikanske tænketank Instituto de Estudos Sociais e Económicos, at illegal tømmerhandel har været med til at finansiere de islamistiske oprører, der siden 2017 har drevet næsten én million mennesker på flugt i Cabo Delgado, Mozambiques nordligste region grænsende op til Tanzania. 

Enten har Mærsk stået for den første del af ruten fra Mozambique til Sri Lanka eller Singapore, eller så har Mærsk sejlet den anden del af ruten herfra og til Kina.

Voksende problem

Selvom den mozambikanske regering har strammet tømmerlovgivningen, er afskovning stadig et voksende problem i det sydøstafrikanske land. Blandt andet fordi der i Kina fortsætter med at være massiv efterspørgsel på tropisk træ til møbelproduktion. 

I slutningen af 2022 offentliggjorde Mozambiques nationale statistikbureau tal, der viser, hvordan mere og mere skov er blevet fældet siden 2017. Værst står det til i provinserne Manica og Sofala i den centrale del af landet. 

I Sofala blev der i 2018 fældet 12,615 hektar skov, og i 2021 var det tal mere end fordoblet til over 25.000 hektar. 

Dokumenter fra Mozambiques virksomhedsregister fastslår, at flere af virksomhederne, der har brugt Mærsk-skibe til at fragte træ ud af landet, netop opererer i Sofala og Manica.

Mærsk slipper for juridisk ansvar

Mozambiques regler for tømmereksport fastslår alene, at det ikke er tilladt at eksportere uforarbejdet træ fra hjemmehørende arter.

Forbuddet nævner ikke noget om, at shipping- eller logistikselskaber har et ansvar for ikke at muliggøre denne eksport. 

Derfor har Mærsk heller ikke brudt mozambikansk lovgivning, vurderer Kristina Siig, professor i søret på Syddansk Universitet. Danwatch har forelagt hende relevante dele af den mozambikanske tømmerlovgivning. 

“Det juridiske ansvar ligger hos eksportøren”, siger hun. 

I svaret til Danwatch og Zitamar News henviser Mærsk også til, at det ikke er deres opgave at sikre sig træets lovlighed:

“Vores beslutning om at transportere last beror på en godkendelse fra toldmyndighederne, og det er vores kunders ansvar at sikre de nødvendige licenser for at få varerne transporteret”, skriver Mærsk. 

“Hvis ikke vi får de nødvendige dokumenter, afskiber vi ikke containeren. Vi har desuden en proces, hvor vi sortlister virksomheder, hvis vi bliver bekendt med, at de forsøger omgå love og regler”, lyder det videre i mailen. 

“Mærsk samarbejder med myndigheder, partnere i industrien og NGO’er for at skabe opmærksomhed om og dele informationer for at bekæmpe ulovlig handel med dyre- og planteliv samt opdage og efterforske forsendelser”, skriver Mærsk også.

“Moralsk utilgiveligt”

Men selvom Mærsk ikke bryder loven, når de sejler med ulovligt træ fra Mozambique, er de stadig forligtede til at bekæmpe illegal tømmerhandel.

Det mener Ida Theilade, professor på Københavns Universitet. Hun forsker i bevarelsen af tropiske skove.

 “Moralsk er det selvfølgelig utilgiveligt”, siger hun. “Illegal tømmerhugst i det sydlige Afrika er typisk organiseret kriminalitet udført af karteller med tråde til korruption på politiske niveau og med store negative konsekvenser for lokalbefolkninger. Jeg forstår ikke, at Mærsk vil associeres med en så ødelæggende industri”.

Ifølge Ida Theilade risikerer Mærsk at undergrave deres egen klimaindsats på andre områder. 

“Ødelæggelse af de tropiske skove bidrager med op mod 20% af verdens menneskeskabte udledninger af drivhusgasser. Derfor giver det ingen mening, at Mærsk sejler med ulovligt fældet træ fra Mozambique, når de samtidig har en højprofileret satsning på at gøre deres skibe Co2-neutrale”, siger hun.

Alexandra Bloom, senioranalytiker hos Environmental Investigation Agency, en international miljøorganisation, der efterforsker miljøkriminalitet verden over, mener, at afsløringerne bør føre til selvransagelse hos Mærsk.

“Sager som disse er bare toppen af isbjerget. Transport af illegalt tømmer er et systemisk problem for shippingindustrien, der har behov for at udvikle meget bedre screeninger af deres gods”, siger hun. 

Danwatch og Zitamar News har forgæves forsøgt at få et interview med både Imede Falume, den øverst ansvarlige for skovpolitik i Mozambiques miljøministerium, samt de mozambikanske toldmyndigheder.

Undersøgelsen delt op i artikler
Denne undersøgelse har fået et efterspil

Dokumentation

Gå ikke glip af den næste afsløring

Nyhedsbrev sign-up

Vi skriver ud 1-2 gange om ugen og bruger selvfølgelig kun din e-mail-adresse til vores nyhedsbreve

Gå ikke glip af den næste afsløring

  • Få nyt fra en af landets største graverredaktioner.
  • Vi holder virksomheder og stater ansvarlige i forhold til love, konventioner og egne CSR-politikker.
  • Vi forbinder den almindelige dansker med globale problemstillinger og giver et oplyst grundlag at træffe valg på – uanset om det drejer sig om pension, mad, tøj eller andre forbrugsvarer.
Nyhedsbrev sign-up

Vi skriver ud 1-2 gange om ugen og bruger selvfølgelig kun din e-mail-adresse til vores nyhedsbreve

heartexit-upmagnifiercross