Uafhængig journalistik er vigtigere end nogensinde før. Men uden din hjælp kan det ikke lade sig gøre.

Danwatch Journalistik

Vi har valgt, at vores journalistik skal være tilgængelig for alle. Men den er ikke gratis at producere. Derfor håber vi, at dem, der kan, vil støtte os.

Hvis du allerede støtter Danwatch, siger vi mange tak og undskyld ulejligheden.

Dansk rederi er verdens største transportør af ’konflikt-mineral’ fra det besatte Vestsahara

Sidste år var det danske rederi Ultrabulk den største transportør af fosfat fra det besatte Vestsahara. Det sker på trods af, at færre firmaer køber fosfat fra området i kølvandet på massiv kritik om brud på international lov.
Nikolaj Houmann Mortensen
Nikolaj Houmann Mortensen
Journalist - Phone/ Signal: + 45 61652353

Christian Erin-Madsen

Journalist

Vi har læst artiklen op. Lyt til den her

Selvom det bliver sværere og sværere at afsætte fosfat fra det besatte Vestsahara, er det danske rederi Ultrabulk ufortrødent fortsat med at transportere mineralet. Faktisk stod virksomheden bag knap hver femte udskibning sidste år og var dermed verdens største transportør af fosfat fra området i 2018.

Det fremgår af en rapport fra Western Sahara Resource Watch (WSRW), der hvert år offentliggør rapporten ‘P for Plunder’ – et årligt overblik over, hvem der er involveret i handel med fosfat fra det besatte landområde.

Om Ultrabulk

Om Ultrabulk

Kritikken af firmaer, der sejler naturressourcer fra Vestsahara, har været massiv over de seneste år, og flere og flere firmaer er, ifølge rapporten fra WSRW, stoppet med at eksportere fosfat derfra.

Vestsahara har været besat af Marokko i mere end 40 år, og på trods af at en snart 30 år gammel FN-aftale skulle sikre, at det oprindelige folk kunne stemme om selvbestemmelse, så har Marokko aldrig tilladt afstemningen.

Politiske repræsentanter fra Vestsaharas oprindelige befolkning – hvoraf størstedelen er fordrevet til flygtningelejre i den algierske ørken – erklærer jævnligt, at de ser eksporten af fosfat som et tyveri af deres naturressourcer. Af den grund har FN’s øverste juridiske rådgiver også afgjort, at eksport af naturressourcer fra Vestsahara er i strid med international lov.

Danske virksomheder bør undlade at bidrage til det her. Det er en overtrædelse af internationale aftaler og bør dermed være ulovligt.

Kurt Mosgaard, generalmajor, tidligere chef for FN’s mission i Vest­sahara.

Andre iagttagere, såsom den tidligere chef for FN’s mission i Vest­sahara, danske generalmajor Kurt Mosgaard, har også af flere omgange advaret om, at udvindingen af naturressourcer kan medvirke til at forlænge konflikten og Marokkos besættelse af området. Han mener derfor også, at det er kritisabelt, at et dansk rederi bidrager så stort til eksporten fra området.

“Danske virksomheder bør undlade at bidrage til det her. Det er en overtrædelse af internationale aftaler og bør dermed være ulovligt”, siger Kurt Mosgaard.

Om konflikten i Vestsahara

 • Vestsaharas oprindelige folk, saharawierne, har i mange år kæmpet for deres uafhængighed i området.
 • I 1991 forhandlede FN en fredsaftale på plads, der skulle efterfølges af en fredsafstemning om den præcise fordeling af land. Den afstemning er imidlertid aldrig blevet afholdt – primært på grund af en strid med den marokkanske regering om, hvem der er stemmeberettigede.

Om konflikten i Vestsahara

 • Vestsaharas oprindelige folk, saharawierne, har i mange år kæmpet for deres uafhængighed i området.
 • I 1991 forhandlede FN en fredsaftale på plads, der skulle efterfølges af en fredsafstemning om den præcise fordeling af land. Den afstemning er imidlertid aldrig blevet afholdt – primært på grund af en strid med den marokkanske regering om, hvem der er stemmeberettigede.

Stop for import til Europa og Nordamerika

Fosfat, der ligner groft hvidt pulver, inden det bliver skibet ud, indgår typisk som en del af de kunstigt fabrikerede sprøjtemidler, som bruges af landbrug over hele verden. Eksporten af mineralet er en hovedindtægt for Marokkos regering og medvirker til at gøre besættelsen af Vestsahara lukrativ.

Ingen af Ultrabulks transporter har været sejlet til Europa, for i løbet af de sidste to år har der ikke været nogen import af de omstridte mineraler til det hjemlige kontinent, lyder det i rapporten fra WSRW.

Desuden meddelte den største importør af fosfat fra området, canadiske Nutrien, sidste år, at de ville stoppe al handel fra det besatte område. Hvis ingen overtager selskabets rolle som importør til USA og Canada, vil det betyde, at der heller ikke vil blive importeret fosfat fra Vestsahara til Nordamerika, noterer WSRW.

Nutrien var Ultrabulks største aftager af fosfat, og det canadiske selskabs stop for import i 2019 har derfor også betydet, at Ultrabulk ikke har sejlet med fosfat fra Vestsahara siden nytår.

Importstoppet har imidlertid ikke fået det danske rederi til at genoverveje det etisk forsvarlige i at transportere mineraler fra det besatte territorium. Per Lange, der er CEO i Ultrabulk, siger derimod til Danwatch, at selskabet er åbne for at genoptage transporten for Nutrien, hvis det canadiske selskab efterspørger det.

”Så vil vi kigge på det. Og så vil vi løfte vores ansvar overfor den kontrakt”, siger han.

Canadisk fosfat-importør fortsætter

 • I alt blev 1,9 millioner tons fosfat eksporteret fra Vestsahara i løbet af 2018 svarende til en værdi på knap 1,1 milliarder kroner. Det er mere end i 2017, selvom der er færre aftagere.
 • Canadiske Nutrien har heller ikke trukket alle deres aktiver fuldstændigt. Ifølge Western Sahara Ressource Watch optrådte Kina og Indien i 2018 for første gang på listen over aftagere af fosfat, og Nutrien er netop blevet kritiseret for at eje 22 procent – og dermed næstflest – aktier i firmaet Sinofert Holding, der leverer fosfat til det kinesiske marked. Det skriver det canadiske medie MiningWatch.
 • Eksempler på andre importører er Paradeep Phosphates Ltd, Ravensdown Ltd. og Ballance Agri-Nutrients Ltd. foruden Sinofert Holding.

Canadisk fosfat-importør fortsætter

 • I alt blev 1,9 millioner tons fosfat eksporteret fra Vestsahara i løbet af 2018 svarende til en værdi på knap 1,1 milliarder kroner. Det er mere end i 2017, selvom der er færre aftagere.
 • Canadiske Nutrien har heller ikke trukket alle deres aktiver fuldstændigt. Ifølge Western Sahara Ressource Watch optrådte Kina og Indien i 2018 for første gang på listen over aftagere af fosfat, og Nutrien er netop blevet kritiseret for at eje 22 procent – og dermed næstflest – aktier i firmaet Sinofert Holding, der leverer fosfat til det kinesiske marked. Det skriver det canadiske medie MiningWatch.
 • Eksempler på andre importører er Paradeep Phosphates Ltd, Ravensdown Ltd. og Ballance Agri-Nutrients Ltd. foruden Sinofert Holding.

Kan koste aktionærer

Kurt Mosgaard undrer sig over, at en virksomhed som Ultrabulk ikke selv ændrer på deres aktiviteter i området.

“Man mister højst sandsynligt aktionærer på det her. Vi ser flere og flere sager, der får konsekvenser for virksomheder, som eksempelvis i Norge, hvor man kigger på virksomheders adfærd i forhold til menneskerettigheder”, siger han med henvisning til det norske Etikrådet, der er en vagthund under den norske stats Pensionsfond Udland (SPU) – også kendt som oliefonden.

Etikrådet har netop til formål at granske virksomheder i deres portefølje inden for menneskerettigheder og miljøovertrædelser. Og lever virksomhederne ikke op til kravene, bliver de udelukket fra Oliefondens investerings-portefølje.

Vi følger i den forbindelse nøje de udtalelser og anbefalinger der kommer fra blandt andet Folketinget og FN omkring Vestsahara.

Per Lange, CEO, Ultrabulk

Ultrabulk benægter overtrædelse

I Ultrabulks CSR-rapport fra 2018 skriver selskabet, at “Det er et vigtigt element i selskabets overordnede politik at støtte og respektere beskyttelsen af menneskerettigheder,” og at ”selskabet fokuserer på at sikre sig, at ingen dele af varekæden (…) overtræder menneskerettighederne”.

Adspurgt hvordan det hænger sammen med, at den marokkanske besættelsesmagts overgreb mod den oprindelige befolkning i Vestsahara er veldokumenteret af organisationer såsom Human Rights Watch, samt at fosfat-eksporten fra området regnes som i strid med International Lov, svarer Per Lange fra Ultrabulk:

“Vi er klar over at Vestsahara er et område, der er på FN’s liste over ikke-selvstyrende-områder, hvorfor der gælder særlige regler. Vi følger i den forbindelse nøje de udtalelser og anbefalinger der kommer fra blandt andet Folketinget og FN omkring Vestsahara. Ligeledes tager vi løbende legal rådgivning for at sikre, at gældende lovgivning bliver fulgt”.

Vil ikke kommentere brud på retningslinjer

Danwatch har oplyst Per Lange om, at Folketinget i 2016 enstemmigt vedtog “at opfordre danske virksomheder til at udvise særlig agtpågivenhed ved engagement i områder med uafklaret suverænitet som Vestsahara, og sikre, at deres kommercielle aktiviteter ikke skader lokalbefolkningen”.

Videre har Danwatch præsenteret ham for, at FN’s tidligere øverste juridiske rådgiver tidligere har afgjort, at udvinding af naturressourcer fra Vestsahara er ulovlig i henhold til international lov, så længe det sker imod den oprindelige befolknings egne interesser og ønsker.

Danwatch har derefter forsøgt at få oplyst, hvilke anbefalinger fra Folketinget og FN, som Per Lange henviser til, men det har han ikke ønsket at svare på.

Folketinget og FN

 • Folketinget vedtog enstemmigt (V 79) i 2016 om Vestsahara: “at fraråde offentlige institutioner at engagere sig i finansielle aktiviteter og indkøb af varer fra områder med uafklaret folkeretlig status som Vestsahara, så længe der ikke er klarhed over, om transaktionerne kommer lokalbefolkningen til gode og – at opfordre danske virksomheder til at udvise særlig agtpågivenhed ved engagement i områder med uafklaret suverænitet som Vestsahara, og sikre, at deres kommercielle aktiviteter ikke skader lokalbefolkningen”
 • I 2017 fremsatte MF Christian Juhl (EL) desuden et paragraf 20-spørgsmål til Udenrigsminister Anders Samuelsen, fordi et skib fra Ultrabulk med 50.000 tons fosfat var blevet tilbageholdt i Panama. Det var på vej fra Vestsahara til Canada “stik imod international lov og Folketingets anbefalinger”, som Christian Juhl anførte.
 • Anders Samuelsen svarede blandt andet: “Hvorvidt kommercielle aktiviteter er i overensstemmelse med FN’s anbefalinger, må den enkelte virksomhed vurdere ud fra de konkrete omstændigheder og virksomhedens kendskab til alle relevante forhold”.
 • FN’s daværende juridiske rådgiver, Hans Corell, lavede i 2002 en juridisk vurdering i forbindelse med olieeftersøgning ud for Vestsaharas kyst, der fastslog at udvinding af naturressourcer fra Vestsahara er ulovlig i henhold til international lov, så længe det sker imod den oprindelige befolknings egne interesser og ønsker.

Folketinget og FN

 • Folketinget vedtog enstemmigt (V 79) i 2016 om Vestsahara: “at fraråde offentlige institutioner at engagere sig i finansielle aktiviteter og indkøb af varer fra områder med uafklaret folkeretlig status som Vestsahara, så længe der ikke er klarhed over, om transaktionerne kommer lokalbefolkningen til gode og – at opfordre danske virksomheder til at udvise særlig agtpågivenhed ved engagement i områder med uafklaret suverænitet som Vestsahara, og sikre, at deres kommercielle aktiviteter ikke skader lokalbefolkningen”
 • I 2017 fremsatte MF Christian Juhl (EL) desuden et paragraf 20-spørgsmål til Udenrigsminister Anders Samuelsen, fordi et skib fra Ultrabulk med 50.000 tons fosfat var blevet tilbageholdt i Panama. Det var på vej fra Vestsahara til Canada “stik imod international lov og Folketingets anbefalinger”, som Christian Juhl anførte.
 • Anders Samuelsen svarede blandt andet: “Hvorvidt kommercielle aktiviteter er i overensstemmelse med FN’s anbefalinger, må den enkelte virksomhed vurdere ud fra de konkrete omstændigheder og virksomhedens kendskab til alle relevante forhold”.
 • FN’s daværende juridiske rådgiver, Hans Corell, lavede i 2002 en juridisk vurdering i forbindelse med olieeftersøgning ud for Vestsaharas kyst, der fastslog at udvinding af naturressourcer fra Vestsahara er ulovlig i henhold til international lov, så længe det sker imod den oprindelige befolknings egne interesser og ønsker.

Relaterede nyheder

Få vores nyhedsbrev

Hjælp os med at forbinde dig til verden …

Danwatch holder dig opdateret på, hvordan Danmark er forbundet til de mest sårbare mennesker i verden. Vi holder øje med de forhold, vores fødevarer, tøj og teknologi bliver til under, og vi holder øje med, hvad danske virksomheder laver i udlandet.

Vi tror på, at alle skal have fri adgang til kritisk journalistik, der forbinder os til verden. Derfor har vi som et af de eneste medier i Danmark valgt, at vores journalistik skal være gratis. Samtidig mener vi ikke, at vi troværdigt og kritisk kan dække danske virksomheder og samtidig være økonomisk afhængige af dem. Derfor er Danwatch fri for annoncer.

Danwatch har kun kunnet forblive uafhængige, kritiske, gratis og annoncefri, fordi vi får støtte fra fonde, donorer og støttemedlemmer. Nu mere end nogensinde har vi også brug for din hjælp. Støt Danwatch med en enkelt donation eller et fast månedligt beløb.

Tip os

Har du en idé, eller har du kendskab til forhold, som du mener, vi bør undersøge – så kontakt os.

Det kan også være, at du er freelancejournalist med en god ide – skriv eller ring.

Jeg vil være anonym

Du kan bruge formularen – også anonymt – men vil du være helt sikker på, at ingen kan spore din kommunikation til os, anbefaler vi, at du installerer app’en Signal på din telefon.

I Signal kan du kontakte os på dette telefonnummer: +45 2340 6664

Bankoverførsel

Enkeltbidrag

Merkur Bank

Registreringsnr.: 8401

Kontonr.: 0001 119 355

Bemærk, at du skal donere min. 200 kr. for at dit støttebidrag kan være med til at kvalificere os til at søge Tipsmidler.

Husk at skrive dit fulde navn, og gerne din e-mail som kommentar til overførslen. Tilføj dit CPR nr i kommentarfeltet, hvis du ønsker skattefradrag.

Want to make an international donation?

IBAN:
DK4284010001119355

SWIFT/BIC:
MEKUDK21

Click here

Bliv støttemedlem

Fast overførsel med Betalingsservice. Som fast bidragsyder accepterer du, at vi opbevarer dine data som beskrevet her.

Regnr., kontonr. og CPR-nr. bruges kun til at oprette en betalingsservice-aftale, således at fremtidige betalinger kan trækkes automatisk.