Kapital strømmer ud af udviklingslande

Peter Khallash Bengtsen


Husk at dele
Branche
Land
I en ny rapport sætter Concord Danmark og DanWatch fokus på det faktum, at utilstrækkelige skatteregler er med til at holde Ghana og andre udviklingslande med store naturressourcer fast i fattigdom.
Peter Khallash Bengtsen


Sammen med paraplyorganisationen Concord Danmark, der arbejder for fattigdomsbekæmpelse på EU-niveau og er den danske platform for Concord Europe, der repræsenterer 1600 udviklings- og nødhjælpsorganisationer i Europa, har DanWatch udgivet en ny rapport om mineindustrien i Ghana. I denne rapport, der med en række anbefalinger tager tråden op fra DanWatch-rapporten ”Forbrugsfest på Afrikas regning”, sættes der fokus på, hvordan kreative skatteregnskaber og manglende skatteregler er med til at fastholde Ghana på listen over de mindst udviklede lande i verden, selv om landet er Afrikas andenstørste leverandør af guld.

Rapporten ”Golden Profits on Ghana’s Expense – An example of incoherence in EU policy” beskriver, hvordan det er muligt for multinationale mineselskaber at høste store indtjeninger på Ghanas rige undergrund uden, at den lukrative minedrift tilfører landet hårdt tiltrængte midler til udvikling. Idet der ikke er krav om årsregnskaber på landebasis, kan de multinationale selskaber flytte deres profit ud af udviklingslandene og til diverse skattely, uden at det er muligt at opdage. Dette koster hvert år Ghana millioner i tabte skatteindtægter.

I følge ny research mistede Afrika i årene fra 1970 til 2008 et beløb svarende til 854 milliarder amerikanske dollars i kapital-flugt, et beløb der kunne have dækket hele regionens samlede gæld, og de ulovlige kapitalstrømme ud af udviklingslande er nu otte gange højere end den samlede globale u-lands-bistand.

Trods det faktum at Lissabon-traktaten fastslår, at EU på alle politikområder skal tage hensyn til målsætningen om at udrydde fattigdom, har EUs regnskabslovgivning vist sig at være utilstrækkelig. Concord Danmark opstiller derfor følgende anbefalinger i rapporten:

Årsregnskaber på landebasis, såkaldt ”country-by-country reporting”, bør implementeres i europæisk og international regnskabslovgivning. Dette vil gøre det muligt at vurdere, hvor de multinationale selskaber har deres overskud, og således skabe et grundlag for en retfærdig skatteopkrævning.
Sanktioner mod usamarbejdsvillige skattely og deres brugere bør implementeres.
Kapacitetsopbygning af skatteopkrævning i udviklingslande bør implementeres i EUs udviklingsværktøjer og landestrategier.
Bekæmpelse af illegale kapitalstrømme fra udviklingslande skal være obligatorisk i EUs arbejdsprogram omkring sammenhæng i udviklingspolitikken, ”Policy Coherence for Development ”, og i bestræbelser på at nå millenniumudviklingsmålene.
EU-renteskattedirektivet anvendelsesområde bør udvides til at inkludere automatisk udveksling af information angående indtægt og renteindtægt for alle juridiske enheder inklusiv multinationale selskaber.

Relaterede nyheder
Mere om samme ...
Branche
Land

Når du nu er nået langt ...

Så har vi en lille tjeneste at bede dig om. Flere end nogensinde læser Danwatch’ journalistik,  men få betaler for det. Det er ok, da vi ikke, som mange andre medier, ønsker at ”låse” vores journalistik inde bag en digital betalingsmur. Vi laver vores journalistik i offentlighedens interesse, og derfor er det også vigtigt for os, at den er frit tilgængelig.

Og det er her, vi har brug for dig.

Danwatch’ uafhængige undersøgende journalistik koster tid, penge og hårdt arbejde at producere. Hvis alle der læser og værdsætter vores undersøgende journalistik, også støtter op økonomisk, vil vores særlige journalistiske fokus og Danwatch’ fremtid være mere sikker.

Hvis du allerede støtter Danwatch, siger vi mange tak og undskyld ulejligheden.

Seneste nyheder
All articles loaded
No more articles to load
Fik du læst
All articles loaded
No more articles to load