Lækket dokument: Google investorer “dybt bekymrede” for brud på menneskerettigheder i Vestas vindmølleeventyr

Et lækket brev fra Googles investorer viser bekymring for aktiekøb i den prestigefyldte vindmøllepark 'Lake Turkana Wind Power Project' i Kenya.


38 af Googles investorer ser alvorligt på anklager om, at lokalbefolkningen i Nordkenya, som bor side om side med nyopførte Vestas vindmøller, er blevet krænket af konsortiet bag projektet, Lake Turkana Wind Power project og af Kenyas regering.Google skal overtage Vestas aktier i Lake Turkana Wind Power project fra 2017, og derfor rejser investorerne deres bekymring nu. Det skriver investorerne i et brev til CEO i Google Sundar Pichai, som Danwatch er i besiddelse af.Lake Turkana Wind Power project er lige nu i en retssag anlagt af lokalbefolkningen i Nordkenya, der siger, at de ikke er blevet konsulteret og derfor heller ikke tilstrækkeligt kompenseret, før deres jord blev givet af lokalregeringen til konsortiet i 2007. Danwatch kunne i juni 2016 dokumentere, at konsortiet ikke har anerkendt tre ud af fire stammer som oprindelige folk, hvilket har betydet, at de ikke er blevet konsulteret eller kompenseret ifølge internationale retningslinjer.Konsortiet bag vindmølleparken har hidtil ikke kunne fremlægge beviser for, at de oprindelige folk er blevet hørt, inden projektet gik i gang. Retssagen om retten til jorden forventes afgjort d. 9. november.Læs Danwatchs undersøgelse: A People in the Way of Progress

[INSERT_ELEMENTOR id=”8121″]

Det er en uheldig sag for konsortiet og Kenyas regering, som har godkendt projektet. Det mener i hvert fald Googles investorer.

“Jeg mener, at Danwatchs undersøgelse burde få Google til at genoverveje seriøst, om Google skal opkøbe Vestas’ aktier. Google bør ikke være associeret med krænkelser af oprindelige folks rettigheder ved søen Turkana”, siger Steve Heim, investor i Google.

Udover at være managing director i Boston Asset Management, som er trofast investor i Google, er Steve Heim også ekspert i oprindelige folks rettigheder. Han har tidligere været medlem af en ekspertgruppe for FN, hvor han har udarbejdet særlige retningslinjer for virksomheder og oprindelige folks rettigheder.

“Det er helt tydeligt, at jorden i dette tilfælde rent faktisk blev givet væk uden nogen blev spurgt. Investorerne, som eksempelvis den danske regering, har ikke sikret, at der var forudgående og informeret samtykke fra de berørte lokalsamfund. De kunne have truffet andre beslutninger”, siger Hein.

Ifølge FN’s deklaration om oprindelige folks rettigheder er det et krav til projekter af denne type, at der bliver foretaget en konsultation, inden ansøgningen af jordkøbet går i gang. Sådan en konsultation hedder free, prior and informed consent og handler om forudgående og informeret samtykke.

Lækket investor-brev til Googles CEO

Google planlægger at købe Vestas’ 12,8 procent aktier i vindmølleparken for omkring 40 millioner dollars. Lake Turkana Wind Power Project er det største grønne energi-projekt i Kenya nogensinde og forventer at øge landets elektricitet med 15-20 procent, når det står færdigt i 2017.

I brevet til Google fra de 38 investorer står der:

“Vi er dybt bekymrede over de meldinger om vold, forflyttelse og skader på miljøet, som er associeret med Lake Turkana Wind Power Project. I særdeleshed eftersøger vi en dybere forståelse for Googles proces i at sikre forudgående og informeret samtykke hos de oprindelige folk, der er påvirket af projektet”.

[INSERT_ELEMENTOR id=”8857″]

Men det tyder på, at en sådan konsultation ikke blev foretaget tids nok i dette vindmølleprojekt. Dokumenter viser, at konsortiet søgte om tilladelse til jordkøbet af 60.700 hektar i 2006, men der foreligger først dokumentation for konsultation i 2007. I over et år var processen altså i gang uden at regeringen eller konsortiet fulgte FN’s krav.Ifølge FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv, som alle virksomheder er omfattet af, skal virksomheder respektere menneskerettighederne, selv når stater undlader at beskytte menneskerettighederne. Oprindelige folks ret til forudgående og informeret samtykke (FPIC) er en menneskeret.Konsortiet hævder at have fulgt “alle relevante internationale retningslinjer”, men har dog ikke fremlagt dokumentation for konsultationsprocesser i overensstemmelse med FN’s retningslinjer til Danwatch.

Konsortium: Stammer er ikke ‘oprindelige folk’.

Der lever fire forskellige stammer i området nær søen Turkana. Men konsortiet anerkender kun én af stammerne som ‘oprindelige folk’. De tre andre stammer anerkendes ikke for oprindelige folk, og det har afgørende betydning for, hvilke rettigheder de personer har i forhold til vindmølleparken.

Kenyas regering anerkender ingen af de fire stammer som oprindelige folk.

“Projektets screeninger og vurderinger af miljø og social påvirkning (ESIA) er foretaget, og oprindelige folk er ikke blevet identificeret inden for projektets rammer”, skriver konsortiet.

Tre eksperter, som Danwatch har talt med til undersøgelsen A People in the Way of Progress, vurderer, at både konsortiet og Kenyas regering dermed omgår FN’s retningslinjer for virksomheder og menneskerettigheder og muligvis bryder landets forfatning.

Ifølge eksperterne bør alle fire stammer anerkendes som oprindelige folk, fordi de har levet af jorden i flere generationer. Stammerne bliver også anerkendt som oprindelige folk af ‘African Commission on Human and Peoples Rights’ i 2006.

Spørgsmålet, om stammerne skal betegnes oprindelige folk eller ej, er ligeledes en del af den igangværende retssag.

 

[INSERT_ELEMENTOR id=”20100″]

Eksperter kritiserer: Ikke konsortiets afgørelse

Birgitte Feiring, rådgiver i bæredygtig udvikling hos Institut for Menneskerettigheder, siger til Danwatch, at hun er uenig med konsortiets synspunkt angående de oprindelige folk.

“Først og fremmest er det ikke en virksomheds ansvar at afgøre, hvilke personer der er oprindelige og hvem der ikke er. I stedet har vi et system af internationalt anerkendte objektive og subjektive kriterier til det formål”, siger Birgitte Feiring og uddyber:

“De objektive kriterier er, hvorvidt et folk har en historisk tilstedeværelse i området, som går forud for dannelsen af staten, kolonien eller en erobring. Jeg tror ikke, at der er nogen, som vil betvivle, at det er tilfældet i denne sag”.

Steven Heim er enig med Birgitte Feiring og han understreger at FN’s ‘Declaration on the Rights of Indigenous Peoples’ er “meget eksplicit omkring free, prior and informed consent,” og at det gælder for vindmølleparken ved søen Turkana.

“At sige, at tre ud af fire nomade-grupper ikke er oprindelige folk, og at den fjerde gruppe ikke regnes med, fordi de lever 70 km væk, er bare ikke i orden. Jeg er enig med de forskellige eksperter, som er citeret i undersøgelsen. Det er ikke virksomhederne, der skal definere, hvem der er oprindelige folk”, siger Steven Heim.

Lake Turkana Wind Power hævder, at projektet er i overensstemmelse med de internationale retningslinjer ‘International Finance Corporation’ (IFC).  Men eksperter i både IFC, oprindelige folks rettigheder og kenyansk lovgivning udtaler til Danwatch, at det ikke er muligt, såfremt der ikke har været forudgående og informeret samtykke (FPIC).

Sikre oprindelige folks rettigheder

Ifølge FN’s retningslinjer for virksomheder og menneskerettigheder er det staternes ansvar at beskytte menneskerettigheder og virksomhedernes ansvar at respektere dem.

Steven Heim anerkender, at det kan være kompliceret at sikre forudgående og informeret samtykke (FPIC) fra lokalsamfundet, og at det i dette tilfælde er fejlet.

“De bliver nødt til at indse, at deres handlinger ikke var lovlige i forhold til forfatningen. Værre er, hvis retten dømmer til fordel for vindmølle-projektet, vil de stadig have mange oprindelige folk i mod sig, og det går imod menneskerettighederne at fortsætte projektet”, siger Steven Heim.

“Selv hvis det forlænger projektet, bør konsortiet forsøge at forhandle med lokalsamfundene om eksempelvis kompensation. De har en langsigtet forpligtelse til at respektere menneskerettighederne og selv hvis de vinder i retten, vinder de ikke i forhold til rettighederne af de mennesker, der er berørte”, siger Steven Heim.

Google har ikke svaret på Danwatchs anmodning om en kommentar.

[INSERT_ELEMENTOR id=”20092″]

Gå ikke glip af den næste afsløring

Leave this field blank

Gå ikke glip af den næste afsløring

  • Få nyt fra en af landets største graverredaktioner.
  • Vi holder virksomheder og stater ansvarlige i forhold til love, konventioner og egne CSR-politikker.
  • Vi forbinder den almindelige dansker med globale problemstillinger og giver et oplyst grundlag at træffe valg på – uanset om det drejer sig om pension, mad, tøj eller andre forbrugsvarer.
Leave this field blank
heartexit-upmagnifiercrosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram