Minister afviser skærpet kurs overfor uetiske investeringer

Handels-og udviklingsminister Mogens Jensen afviser opfordringer til politisk handling efter Danwatch’s dokumentation af danske investeringer på kant med menneskerettighederne.


Virksomheder, der leverer sikkerhedsudstyr til israelske fængsler eller udsteder højrentelån til fattige indiske bønder vil fortsat kunne modtage investeringer fra danske pensionskasser, banker og investeringsforeninger uden at det får politiske konsekvenser for investorerne.

Det var konklusionen på gårsdagens samråd i Udenrigsudvalget, hvor handels- og udviklingsminister Mogens Jensen (S) skulle svare på, hvad regeringen vil gøre for, at danske investeringsinstitutter stilles til regnskab, når de træder ved siden af.

Ministerens budskab var klart:“Danmark deltager aktivt i det internationale samarbejde om at fremme virksomheders sociale ansvar globalt. Men det er og bliver virksomhedernes – og investeringsinstitutternes eget ansvar at overholde de internationale konventioner og retningslinjer”, slår han fast.

Ingen konsekvenser

Samrådet kommer efter DanWatch’s dokumentation af danske pensionskassers investeringer i den schweiziske agro-virksomhed Syngenta, der via lokale agenter udsteder højrentelån til fattige bønder i den indiske delstat Andhra Pradesh.

Det er Enhedslistens medlem af Udenrigsudvalget, Christian Juhl, der har indkaldt til samråd på den baggrund.

“Denne historie er bare det seneste eksempel på, at man overlader det til investorerne selv at løse problemerne, eller giver dem lov til at fortsætte med vage henvisninger til uforpligtende retningslinjer og løfter om aktivt ejerskab”, siger Christian Juhl (EL).

Han efterlyser større gennemsigtighed og bedre sanktionsmuligheder over for danske investeringsinstitutter, når de investerer i virksomheder, der handler i strid med internationale konventioner og retningslinjer.

“Hvis ikke implementeringen af de internationale vejledninger sker håndfast, så er det jo varm luft når ministeren siger, at investorerne skal stå til ansvar. Til ansvar overfor hvem?” spørger han.

I dag findes der ingen danske offentlige regler for ansvarlige investeringer hos institutionelle investorer som pensionskasser og banker, og det er derfor op til selskaberne selv at fastsætte deres egne strategier for ansvarlige investeringer. Det ønsker regeringen ifølge Mogens Jensen ikke at ændre på.

“Jeg synes, vi kan være tilfredse med den indsats vi gør fra dansk side, men vi kan jo ikke være ansvarlige for hver enkelt virksomheds ageren. Det må de selv være,” siger Mogens Jensen.

SF efterlyser politisk handling

Som eksempel på den danske indsats fremhævede Mogens Jensen flere gange regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar ‘Ansvarlig Vækst’, der skal sikre, at danske virksomheder og investorer agerer i overensstemmelse med blandt andet FNs retningslinjer om menneskerettigheder og erhvervsliv.

Under samrådet spurgte udviklingsordfører og medlem af udenrigspolitisk udvalg, Trine Pertou Mach (SF) gentagne gange til, hvordan Handels- og udviklingsminister Mogens Jensen vil sikre, at regeringens handlingsplan kommer til at virke i praksis.

“Hele pointen med handlingsplanen er jo, at de globale retningslinjer er noget, man nationalt skal reagere på, både på stats- og virksomhedsniveau. Hvis ikke regeringen tager det ansvar på sig, bliver handlingsplanen jo bare til ord, og så hjælper det ikke meget, at vi var de første i verden til at lave en national af slagsen,” siger Trine Pertou Mach.

Handels- og Udviklingsminister Mogens Jensen (S) kunne på samrådet ikke svare på, hvilke konkrete værktøjer regeringen har for at følge op på handlingsplanen, men han lovede at vende tilbage med et skriftligt svar.

Gå ikke glip af den næste afsløring

Nyhedsbrev sign-up

Gå ikke glip af den næste afsløring

  • Få nyt fra en af landets største graverredaktioner.
  • Vi holder virksomheder og stater ansvarlige i forhold til love, konventioner og egne CSR-politikker.
  • Vi forbinder den almindelige dansker med globale problemstillinger og giver et oplyst grundlag at træffe valg på – uanset om det drejer sig om pension, mad, tøj eller andre forbrugsvarer.
Nyhedsbrev sign-up
heartexit-upmagnifiercrosschevron-down