Uafhængig journalistik er vigtigere end nogensinde før. Men uden din hjælp kan det ikke lade sig gøre.

Afrikanske gartnerier sender arbejdere hjem uden løn – titusindvis ser hungersnød i øjnene

En stor del af de blomster, der sælges i Danmark, kommer fra Kenya og Etiopien. Corona-pandemien har sat et midlertidigt stop for produktionen af blomster i begge lande. Det betyder, at mange arbejdere fyres eller sendes på ubetalt orlov. Konsekvensen er, at tusinder ikke kan skaffe mad på bordet.
Mange af Østafrikas blomsterarbejdere har ikke en arbejdskontrakt. De er derfor særligt udsatte for fyringer under krisetider.
Mange af Østafrikas blomsterarbejdere har ikke en arbejdskontrakt. De er derfor særligt udsatte for fyringer under krisetider.
Stuart Price, Flickr

Derfor skal du bruge 8 minutter på denne artikel:

Titusindvis af Kenyas og Etiopiens blomsterarbejdere går en usikker fremtid i møde. Europa og Danmarks efterspørgsel på blomster er faldet drastisk, hvilket har sendt mere end 30.000 arbejdere hjem uden løn. Kenya og Etiopien har ikke et sikkerhedsnet, der redder arbedsløse. Derfor kan de opsagte arbejderne hverken skaffe mad på bordet, eller værnemidler til at beskytte sig mod corona.

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på email
Stuart Price, Flickr

Hvornår har du sidst købe en rød rose til en du har kær? Hvis det er ved at være et godt stykke tid siden, er du ikke alene om det. Festlige begivenheder og fejringer som bryllupper og fødselsdage og højtider som påske er sat på pause verden over. Det har store konsekvenser for den globale blomsterindustri, der normalt lever højt på mærkedagene. Og det rammer særligt østafrikanske gartneriarbejdere.

Hvert år bliver der solgt blomster for omkring 58 milliarder kroner i verden. Som Danwatch tidligere har beskrevet, bliver størstedelen af verdens blomster plantet, plejet og plukket i Østafrika og Latinamerika, hvor klimaet gør, at blomster kan høstes året rundt. Kenya og Etiopien er Afrikas største blomsterproducenter, og begge er at finde i top fem over verdens største eksportører. Blomsterbranchen udgør en væsentlig del af landenes BNP og skaber mange lokale jobs.

Kenyas blomsterindustri 

Kenyas blomsterindustri eksporterede i 2017 for 4,7 milliarder kroner svarende til 0,87 % af landets BNP.

Kenya er verdens 4. største eksportør af afskårne blomster, og dækker 8,1 % af verdensmarkedet.

87 % af Kenyas eksport går til EU svarende til 4,1 milliarder kroner.

Blomsterindustrien beskæftiger omkring 100.000 mennesker. 2 millioner arbejdspladser er tilknyttet branchen indirekte.

Kilde: Kenya Flower Council, OEC og Verdensbanken

Dalende efterspørgsel rammer tusindvis af arbejdere

Europa og Danmark er storimportør af blomster fra de to lande. Derfor kan det også mærkes, at et af verdens største auktionshuse for blomster, Royal FloraHolland, forventer, at gå glip af 14 milliarder kroner, svarende til lidt under halvdelen af auktionshusets omsætning. Det har foreløbigt kostet de første 30.000 gartneriarbejdere deres jobs og efterladt dem i fattigdom, da Kenya og Etiopien ikke har noget sikkerhedsnet, der redder arbejdsløse.  

Etiopien og Kenya eksporterer samlet set omkring 90 % af deres blomster til Europa. Europæeres køb af blomster er altså fuldstændig afgørende for gartnerierne i de to lande. Og det er ikke kun gartneriarbejderne, der nu bliver påvirket af den manglende europæiske efterspørgsel. I Kenya er der omkring 100.000 mennesker beskæftiget i blomsterbranchen. Yderligere 2 millioner arbejdspladser er indirekte knyttet til branchen via fx. videresalg, transport, salg og vedligeholdelse af maskiner samt gennem den økonomiske aktivitet, branchen genererer.

Etiopiens blomsterindustri 

Etiopiens blomsterindustri eksporterede i 2017 for 1,4 milliarder kroner svarende til 0,25 % af landets BNP.

Etiopien er verdens 5. største eksportør af afskårne blomster og dækker 2,4 % af verdensmarkedet. 

94 % af Etiopiens eksport går til EU svarende til 1,3 milliarder kroner. 

Kilde: OEC & Verdensbanken

Lønomkostninger er gartneriernes største udgift. Hvis de vil overleve krisen, er de nødt til at skære i lønbudgettet, hvilket går direkte ud over arbejderne

Melanie Dürr, ekspert i blomster-varekæder, Fairtrade Tweet

90 procent af blomsterne smidt ud

Bigot Flowers, et blomstergartneri i Kenya, illustrerer situationen i Kenya netop nu. Gartneriet har set sig nødsaget til at kassere 90 procent af de blomster, det ellers ville eksportere. Det er et hårdt økonomisk slag for gartneriet, da der i blomstens vej fra frø til høst er investeret penge i gødning, maskiner og arbejdskraft. Gartneriers største udgifter er lønninger, der udgør omkring 45 procent af deres faste udgifter. Derfor går den manglende efterspørgsel også direkte ud over arbejderne. 

Melanie Dürr, ekspert i globale blomster-varekæder hos Fairtrade, fortæller, at mange andre farme står i en lignende situation: 

“De fleste Fairtrade-certificerede farme kan sælge omkring en tredjedel af deres blomster. Resten smides ud eller gives væk. Lønomkostninger er gartneriernes største udgift. Hvis de vil overleve krisen, er de nødt til at skære i lønbudgettet, hvilket går direkte ud over arbejderne,” siger Melanie Dürr.

Henry Wera fra [email protected], en ngo, der arbejder for at forbedre østafrikanske kvinders arbejdsforhold, er enig:

“Krisen har store konsekvenser for arbejderne i sektoren. Det europæiske marked, der hovedsageligt importerer blomster fra Østafrika, er mere eller mindre lukket ned. Derfor ser mange gartnerier sig nødsaget til at fyre deres arbejdere,” siger han. 

Kenya og Etiopiens blomstereksport løber op i henholdsvis 4,7 og 1,3 milliarder kroner. Der er altså tale om en sektor, der bidrager væsentligt til begge landes økonomier. På trods af dette, er der ikke meget hjælp at hente, hvis man fyres eller sendes på ubetalt orlov. 

“Hvis man kigger på sektorens bidrag til landenes BNP, er det en meget stor sektor, der genererer rigtig mange penge. Vi forventede derfor også, at regeringerne ville oprette hjælpepakker rettet mod arbejdere i den uformelle sektor, da krisen rammer dem hårdest. Det er endnu ikke sket. Derfor er arbejderne efterladt til sig selv,” siger Henry Wera.    

I Etiopien estimerer man, at op mod 50.000 vil miste deres arbejde i de kommende uger. Tal fra [email protected] melder, at 30.000 Kenyanere allerede har mistet deres job.

Arbejder uden kontrakt og under mindsteløn 

Østafrikas blomsterbranche er generelt kendetegnet af dårlige arbejdsforhold. Mange arbejdere har ikke en kontrakt, der specificerer løn, arbejdstimer, orlov og opsigelsesperiode.  Ifølge Henry Wera er det et kæmpe problem i den nuværende situation.

“Arbejdere uden kontrakter er særligt udsatte under kriser, som den vi oplever nu. Det er nemt for arbejdsgiverne at fyre dem uden nogen form for kompensation,” forklarer Henry Wera. 

Melanie Dürr, ekspert i globale blomster-varekæder hos Fairtrade uddyber hvor alvorlig situationen er: 

“De lokale fagforeninger er blevet enige med arbejdsgiverne om at sende arbejderne hjem uden løn. Det siger noget om situationens alvor. Hvis arbejderne sendes hjem med løn, vil mange gartnerier være tvunget til at lukke. De mange jobs de skaber vil dermed gå tabt”, siger hun.

Arbejdere uden kontrakter er særligt udsatte under kriser, som den vi oplever nu. Det er nemt for arbejdsgiverne at fyre dem uden nogen form for kompensation

Folk har ikke råd til at skaffe mad på bordet, for ikke at tale om sanitetsmidler og adgang til lægehjælp. Det er en humanitær krise

Humanitær krise på vej

Selvom lønnen er lav, så er den indkomst, som de kenyanske og etiopiske arbejdere får på gartnerierne, essentiel for at de kan brødføde sig selv og deres familier. De arbejdere, der fyres eller tvinges på ubetalt orlov, kigger derfor hungersnøden direkte i øjnene. Sult er nemlig den mest presserende konsekvens af deres jobtab.

“Der er intet sikkerhedsnet fra regeringens side, hvis man bliver fyret. Lønninger i Østafrika er på et niveau, hvor det er svært eller umuligt at sætte penge til side til svære tider. Derfor er noget så basalt som at skaffe mad på bordet den største trussel for afskedigede arbejdere,” siger Melanie Dürr.      

Ifølge FN’s World Food Programme, forventes det, at antallet af folk, der oplever akut hungersnød, bliver fordoblet i 2020 til 265 millioner som et resultat af corona-pandemien. 

Opsagte arbejdere støder også på en anden udfordring. Uden indtjening er det svært at få råd til værnemidler og beskyttelse mod corona-virusset, når deres i forvejen begrænsede ressourcer bruges på mad.

“Hvis krisen fortsætter, vil vi have et stort antal mennesker, der ikke kan opretholde deres levebrød. Folk har ikke råd til at skaffe mad på bordet, for ikke at tale om sanitetsmidler og adgang til lægehjælp. Det er en humanitær krise,” siger Henry Wera. 

At en humanitær krise kan være på vej, understreger en rapport udgivet af FN’s økonomiske kommission for Afrika, der estimerer, at mellem 300.000 og 3,3 millioner afrikanere kan miste livet til corona, alt afhængig af hvilke tiltag der tages for at stoppe smittespredningen.

Jobtab øger vold mod kvinder 

Krisen i den østafrikanske blomsterindustri rammer særligt kvinder. Undersøgelser foretaget af [email protected] viser, at omkring 75 procent af arbejderne i Østafrikas blomsterbranche er kvinder, hvilket ifølge Henry Wera kan få store sociale konsekvenser. 

“Størstedelen af de fyrede arbejdere er kvinder. Det er et problem, da de bærer en stor samfundsmæssig byrde. Mange kvinder er alene om at forsørge deres familie,” siger han.

Uden en indkomst har mange familier svært ved at sende deres børn i skole. Udgifter til f.eks. skoleuniformer, bøger og transport, kan føre til, at børnene bliver hjemme eller må tage arbejde for at støtte familien. Uddannelse er bevist som et af de stærkeste instrumenter i kampen mod fattigdom. En fyring kan derfor have en betydelig indflydelse på børnenes fremtid.

Det er dog ikke kun økonomiske konsekvenser, kvinder oplever som følge af deres jobtab. En af konsekvenserne ved en opsigelse er, at de bruger mere tid i hjemmet. På samme tid har flere lande vedtaget restriktioner, der har indskrænket befolkningers bevægelsesfrihed for at afbøde smittespredning. Det kan skabe konflikter indenfor husets fire vægge, fortæller Melanie Dürr.

“Der er sket en stigning i vold mod kvinder i Østafrika, fordi der i Kenya er vedtaget et landsdækkende udgangsforbud fra kl. 19 til kl. 05.” siger hun. 

En rapport udgivet af FN’s Befolkningsfond understreger da også, at restriktioner, der indskrænker bevægelsesfriheden som følge af corona-forbehold, øger risikoen for vold mod kvinder. Særligt indespærring med mishandleren gør det svært for kvinder at søge hjælp uden for hjemmet. Derudover kan ydelser som beskyttelseshuse, sundhedsydelser, politi og terapeutisk hjælp være nedprioriteret under corona.

Der er sket en stigning i vold mod kvinder i Østafrika, fordi der i Kenya er vedtaget et landsdækkende udgangsforbud fra kl. 19 til kl. 05

Melanie Dürr, ekspert i blomster-varekæder, Fairtrade Tweet

Folk kæmper for at finde løsninger 

På trods af de hårde realiteter kæmper arbejdere, brancheorganisationer og den private sektor for at komme helskindet gennem krisen. Nogle af tingene lader til at virke, og i Kenya har industrien oplevet økonomisk vækst de seneste par uger.

For eksempel har Kenya Private Sector Alliance (KEPSA)  lanceret kampagnen Flowers of Hope. Ved at donere de blomster, der ellers ville rådne op, til læger og sygeplejersker, forsøger kampagnen at gøre opmærksom på forskellige måder, regeringen kan igangsætte initiativer, der skal hjælpe blomsterbranchen og de mange arbejdere, der har mistet deres job. 

Industrien og arbejderne forsøger også at udvise international solidaritet med mennesker, der er direkte påvirket af corona-pandemien og deres pårørende. Derfor har man udover at sende blomster til kenyanske hospitaler, også sendt blomster til hospitaler i Storbritannien, der er en af Kenyas store importører, for at udbrede kampagnens budskab om, at vi sammen skal overkomme corona.

Hjælp os med at bringe dig tættere på verden

På Danwatch sætter vi ikke bare tingene ind i en større sammenhæng. Vi sætter også dig ind i en større sammenhæng. Vi laver journalistik, der forbinder dig til verden ved at se nærmere på de forhold, vores fødevarer, tøj og teknologi bliver til under. Og vi perspektiverer det til de grundlæggende problemer, det skaber for sårbare mennesker, vores miljø og vores klima.

Vi tror på, at alle skal have fri adgang til kritisk journalistik, der forbinder os til verden. Derfor har vi som et af de eneste medier i Danmark valgt, at vores journalistik skal være gratis.

Vi tror på, at vores journalistik skal være uafhængig af økonomiske og politiske interesser. Vi mener ikke, vi troværdigt og kritisk kan dække danske virksomheder og samtidig være økonomisk afhængige af dem. Derfor er Danwatch fri for annoncer. Det betyder, at du kan læse uden at blive forstyrret, og at vi har friheden til at udfordre de rige og magtfulde.

Danwatch har kun kunnet forblive uafhængige, kritiske, gratis og annoncefri, fordi vi får støtte fra fonde, donorer og støttemedlemmer. Nu mere end nogensinde har vi også brug for din hjælp. Støt Danwatch med en enkelt donation eller et fast månedligt beløb.

Tip os

Har du en idé, eller har du kendskab til forhold, som du mener, vi bør undersøge – så kontakt os.

Det kan også være, at du er freelancejournalist med en god ide – skriv eller ring.

Jeg vil være anonym

Du kan bruge formularen – også anonymt – men vil du være helt sikker på, at ingen kan spore din kommunikation til os, anbefaler vi, at du installerer app’en Signal på din telefon.

I Signal kan du kontakte os på dette telefonnummer: +45 2340 6664

Bankoverførsel

Enkeltbidrag

Merkur Bank

Registreringsnr.: 8401

Kontonr.: 0001 119 355

Bemærk, at du skal donere min. 200 kr. for at dit støttebidrag kan være med til at kvalificere os til at søge Tipsmidler.

Husk at skrive dit fulde navn, og gerne din e-mail som kommentar til overførslen. Tilføj dit CPR nr i kommentarfeltet, hvis du ønsker skattefradrag.

Want to make an international donation?

IBAN:
DK4284010001119355

SWIFT/BIC:
MEKUDK21

Click here

Bliv støttemedlem

Fast overførsel med Betalingsservice. Som fast bidragsyder accepterer du, at vi opbevarer dine data som beskrevet her.

Regnr., kontonr. og CPR-nr. bruges kun til at oprette en betalingsservice-aftale, således at fremtidige betalinger kan trækkes automatisk.