International voldgift – hvad er det?

Den var et af de springende punkter, da EU droppede frihandelsaftalen med USA i 2016. FN har nedsat en arbejdsgruppe, der overvejer at reformere den. International voldgiftsret er en kontroversiel størrelse - her forklarer vi, hvad det er, og hvorfor den er omstridt.

‘Regulatory chill’ eller ‘reguleringsforskrækkelse’ er, når stater undgår at lovgive af frygt for eventuelle voldgiftssager og bøder herfra. Det er en af de store bekymringer, som kritikere af internationale voldgiftsdomstole ofte henviser til.

Foto: Stopttipdemo/Flickr

Derfor skal du bruge 4 minutter på denne artikel:

Voldgift. Ordet har hverken noget med vold eller gift at gøre. Tværtimod stammer ordet fra sammensætningen af ordene “magt” og “overgivelse”. I dag er det en type domstol, der etableres af to stridende parter, og som ikke har noget med nationale domstole at gøre. Læs mere om voldgiften her.

Del på facebook
Del på google
Del på twitter
Del på linkedin
Del på email
Foto: Stopttipdemo/Flickr

En international voldgift afgør stridigheder mellem stater og virksomheder.

Et eksempel er sagen mellem Colombia og et canadisk mineselskab, som vi har skrevet en artikel om her. I sagen har Colombia fredet et naturområde, som mineselskabet tidligere havde haft rettigheder til at grave efter guld og sølv i. Nu kræver selskabet det tredobbelte af sin investering i erstatning ved en voldgiftstribunal.

Verdensbankens voldgiftstribunal, International Center for Investment Settlement of Disputes (ICSID), varetager størstedelen af voldgiftssager i verden og hjælper med at etablere de såkaldte tribunaler.

3 millioner underskrifter mod voldgiftsdomstol

  • I oktober, 2015, kunne europæiske NGO’er sende resultatet af et års underskriftsindsamling til Europa-Kommissionen.
  • 3.263.900 borgere på tværs af EU havde skrevet under på et opråb om at stoppe forhandlingerne om frihandelsaftaler mellem EU og USA (kendt som TTIP) og EU og Canada (CETA).
  • En af hovedårsagerne til modstanden var de internationale voldgiftsdomstole, der skulle etableres som del af aftalerne.

Voldgiftstribunaler udgøres af tre dommere. Stat og virksomhed udnævner én dommer hver og bliver enige om den tredje, som er præsident for tribunalet. Kan de ikke nå til enighed, vælger ICSID en præsident.

Flest sager om minedrift

Siden 1972 er der blevet ført 706 voldgiftssager ved ICSID ifølge de nyeste tal fra Verdensbanken. Næsten en tredjedel er sager i Latinamerika og Caribien.

En fjerdedel af alle voldgiftssager hos ICSID har haft med olie, gas og minedrift at gøre.

I en ny rapport har flere NGO’er kulegravet voldgiftssager mod latinamerikanske stater og fundet ud af, at 38 af dem handler om minedrift. Ét land er klart overrepræsenteret og stod bag halvdelen af de 38 sager: Canada.

Og det er ifølge rapporten selvom størstedelen af de canadiske selskaber enten ikke har nogen fungerende mine eller slet ikke noget mineprojekt.

Bare i Colombia har fire canadiske mineselskaber krævet erstatning fra den colombianske stat på 1,7 milliarder dollars (11 milliarder kroner).   

Frihandelsaftaler kan give flere rettigheder end national lov

Ifølge Lauge Poulsen, som er lektor i international politisk økonomi og forsker i voldgiftssager ved University College London, kan virksomheder vælge at føre en sag ved et internationalt voldgiftstribunal frem for nationale domstole, hvis de ikke stoler på landets retssystem:

“Det kan være fordi man som udenlandsk investor ikke forventer at blive behandlet ordentligt af de lokale domstole. Derudover kan traktaten også give den udenlandske investor rettigheder, der på nogle områder er bedre end dem, man har under national lovgivning”, siger han.

Men her adskiller internationale voldgiftssager sig fra andre internationale domstole. Det siger Bart-Jaap Verbeek, researcher hos den hollandske NGO Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO), som har fulgt internationale voldgiftssager tæt i mange år.

Han forklarer, at man under normale omstændigheder skal have gået rettens vej i nationale domstole, før man kan indbringe en sag for en international domstol:

“I international voldgift er udenlandske investorer undtaget dette. Striden bliver frakoblet national lovgivning og placeret i en transnational juridisk arena, hvor tribunaler kun dømmer ud fra investorers rettigheder i frihandelsaftalen”, siger han til Danwatch.

FN diskuterer reform af voldgift

I starten af april mødtes knap 400 delegater fra 106 lande og 70 observatører for at diskutere en eventuel reform af international voldgift. De skulle bl.a. tage stilling til følgende bekymringer:

  • ‘Reguleringsafskrækkelse’: Når stater undgår at lovgive af frygt for eventuelle voldgiftssager og bøder herfra.
  • Udregning af erstatningssum: Der var bekymring om, hvorvidt voldgiftdomstole lavede ordentlige udregning af erstatningssummer.
  • Brug af lokale domstole: Selskaber bør måske gå rettens vej hos nationale domstole før den kan indbringe en sag i international voldgift.
Kilde: FN

“Tabt fremtidig profit”

Ifølge Bart-Jaap Verbeek giver voldgiftssagerne store virksomheder mulighed for at kræve erstatning for sin oprindelige investering, men også såkaldt “tabt fremtidig profit”. Udsigterne til store bøder kan betyde, at stater holder igen med at regulere og indføre lovgivning:

“Truslen om voldgiftssager kan få den effekt, at regeringer undlader at introducere ny lovgivning i offentlighedens interesse, eller udvander dem for at undgå dyre og langvarig retssager”, siger han.

Og stater bør ikke ignorere voldgiftstribunalers afgørelser. I hvert fald ikke, hvis man som stat fortsat ønsker at tiltrække flere udenlandske investeringer, forklarer Lauge Poulsen fra University College of London:

“Det kan sende et negativt signal til andre internationale investorer om, hvorvidt det er en regering man kan stole på”, siger han og fortsætter:

“I nogle tilfælde kan regeringen også have en interesse i at beskytte dens egne investorer i udlandet, hvilket kan være svært, hvis regeringen ikke også selv respekterer internationale investeringsforpligtelser”.

Voldgiftsdommere kan være gået for langt

International voldgift handler ifølge Lauge Poulsen om at balancere et hensyn til staters suverænitet med investorers rettigheder:

“Spørgsmålet er, hvordan man skal balancere investorernes rettigheder med den almene interesse i offentlige regulering, herunder regulering for at beskytte miljøet”, siger han.

Lauge Poulsen forklarer, at voldgiftssager kan være kontroversielle, fordi de kan idømme erstatning for noget, der ikke ville retfærdiggøre en erstatning under normale omstændigheder.

“En af de helt store kontroverser på det her område er, hvorvidt voldgiftsdommere engang imellem er gået for langt og har dømt regeringer for regulering, der typisk ikke ville medføre kompensation under nationale lovgivninger selv i industrialiserede lande”, siger han.

Ifølge Bart-Jaap Verbeek er det aldrig blevet påvist, at international voldgift i frihandelsaftaler er lig med flere udenlandske investeringer.

“International voldgift kan give mening i sager, hvor der har været en meget grel opførsel fra værtslande, f.eks. med direkte ekspropriation, negligering af retssystemet eller grov diskrimination. Men virkeligheden er, at langt størstedelen af voldgiftssager ikke handler om dårlig opførsel fra værtslandet”, siger han til Danwatch.

Hjælp os med at bringe dig tættere på verden

På Danwatch sætter vi ikke bare tingene ind i en større sammenhæng. Vi sætter også dig ind i en større sammenhæng. Vi laver journalistik, der forbinder dig til verden ved at se nærmere på de forhold, vores fødevarer, tøj og teknologi bliver til under. Og vi perspektiverer det til de grundlæggende problemer, det skaber for sårbare mennesker, vores miljø og vores klima.

Vi tror på, at alle skal have fri adgang til kritisk journalistik, der forbinder os til verden. Derfor har vi som et af de eneste medier i Danmark valgt, at vores journalistik skal være gratis. Det holder vi fast i, selvom nedlukningen af vores samfund også har store økonomiske konsekvenser for os.

Vi tror på, at vores journalistik skal være uafhængig af økonomiske og politiske interesser. Vi mener ikke, vi troværdigt og kritisk kan dække danske virksomheder og samtidig være økonomisk afhængige af dem. Derfor er Danwatch fri for annoncer. Det betyder, at du kan læse uden at blive forstyrret, og at vi har friheden til at udfordre de rige og magtfulde.

Danwatch har kun kunnet forblive uafhængige, kritiske, gratis og annoncefri, fordi vi får støtte fra fonde, donorer og støttemedlemmer. Nu mere end nogensinde har vi også brug for din hjælp. Støt Danwatch med et en enkelt donation eller et fast månedligt beløb.

Tip os

Har du en idé, eller har du kendskab til forhold, som du mener, vi bør undersøge – så kontakt os.

Det kan også være, at du er freelancejournalist med en god ide – skriv eller ring.

Jeg vil være anonym

Du kan bruge formularen – også anonymt – men vil du være helt sikker på, at ingen kan spore din kommunikation til os, anbefaler vi, at du installerer app’en Signal på din telefon.

I Signal kan du kontakte os på dette telefonnummer: +45 2340 6664

Bankoverførsel

Enkeltbidrag

Merkur Bank

Registreringsnr.: 8401

Kontonr.: 0001 119 355

Bemærk, at du skal donere min. 200 kr. for at dit støttebidrag kan være med til at kvalificere os til at søge Tipsmidler.

Husk at skrive dit fulde navn, og gerne din e-mail som kommentar til overførslen. Tilføj dit CPR nr i kommentarfeltet, hvis du ønsker skattefradrag.

Want to make an international donation?

IBAN:
DK4284010001119355

SWIFT/BIC:
MEKUDK21

Click here

Bliv støttemedlem

Fast overførsel med Betalingsservice. Som fast bidragsyder accepterer du, at vi opbevarer dine data som beskrevet her.

Regnr., kontonr. og CPR-nr. bruges kun til at oprette en betalingsservice-aftale, således at fremtidige betalinger kan trækkes automatisk.