2. marts 2016

Sov på kaffesække på gulvet

Et af kaffekooperativet Cooxupés medlemmer lod sine arbejdere sove på kaffesække på gulvet, og kaffe fra en anden plantage med slavelignende forhold kan desuden være endt i kaffe, som Cooxupé har videresolgt. JDE og BKI foods har købt kaffe til offentlige institutioner fra Cooxupé.


I juni 2013 blev kaffeplantageejeren Joaquim Reis da Silva sortlistet af det brasilianske beskæftigelsesministerium på grund af slavelignende forhold. Under en inspektion i 2010 befriede myndighederne 17 arbejdere fra Joaquim Reis da Silvas kaffeplantage. Af inspektionsrapporten, som Danwatch er i besidelse af, fremgår det, at ingen af arbejderne havde kontrakter eller det påkrævede beskyttelsesudstyr. Arbejderne var desuden indkvarteret under kummerlige forhold og fik f.eks. ikke stillet senge til rådighed, men måtte sove på kaffesække på gulvet.

Medlem af Cooxupé

Joaquim Reis da Silva er ifølge en liste fra 2008 fra det brasilianske landbrugsministerium medlem af kaffekooperativet Cooxupé, og Cooxupé bekræfter over for Danwatch, at Joaquim Reis da Silva tidligere har været medlem og har solgt kaffe til Cooxupé. Cooxupé oplyser imidlertid, at de ikke har modtaget kaffe fra Joaquim Reis da Silva siden 2010, ligesom Cooxupé oplyser, at de de senere år har ekskluderet fire af deres medlemmer – heriblandt Joaquim Reis da Silva.

Selvom Cooxupé stoppede samarbejdet med Joaquim Reis da Silva i 2010, har plantagen med de ulovlige arbejdsforhold indtil da leveret kaffe til Cooxupé, og kaffe fra en anden plantage med slavelignende forhold kan også være endt i kaffe Cooxupé har videresolgt.

Ingen adgang til rent drikkevand

I 2014 blev den brasilianske kaffeplantageejer Eduardo Barbosa de Mello sortlistet, fordi han havde overtrådt den brasilianske straffelovs paragraf 149, som slår fast, at det er ulovligt at udsætte personer for forhold, der er sammenlignelige med slaveri. Af de bøder, de Mello blev pålagt at betale, fremgår det, at inspektører fra de brasilianske myndigheder befriede 27 arbejdere fra hans plantage. Arbejderne havde hverken kontrakter eller det påkrævede beskyttelsesudstyr. Eduardo Barbosa de Mello havde overtrådt reglerne om, at løn skal udbetales hver måned, og reglerne om at huse til arbejderne skal have senge, madrasser, sengelinned, skabe og være kønsopdelt.

Plantageejeren fik også bøder, fordi arbejderne ikke havde adgang til rent drikkevand, ikke havde adgang til toiletter, der hvor de arbejdede, og fordi der på plantagen ikke var nogen steder, hvor arbejderne kunne indtage deres frokost i læ og ly fra vind og regn. Desuden fremgår det af de bøder, de Mello blev pålagt at betale, at der på plantagen blev anvendt maskiner uden de påkrævede sikkerhedssystemer, og at reglerne om, at pesticider skal opbevares mindst 30 meter fra arbejdernes boliger og fra steder, hvor mad, vand eller medicin opbevares, ikke var efterlevet.

Vil ikke stoppe samarbejdet

Eduardo Barbosa de Mello er medlem af kaffekooperativet Cocatrel, som Cooxupé køber kaffe fra. På trods af sortlistningen har Cocatrel ikke ønsket at stoppe med at sælge kaffe fra Eduardo Barbosa de Mello. Danwatch har spurgt Cooxupé, om Cooxupé kan garantere, at kaffe fra Eduardo Barbosa de Mellos plantage ikke er endt i kaffe videresolgt af Cooxupé. Det har Cooxupé ikke svaret på, men oplyser i stedet, at de ikke har nogen mekanismer til at finde ud af, hvem de enkelte medlemmer af Cocatrel, som de køber kaffe fra, er.

Cooxupé videresælger kaffe til en lang række internationale kaffemærker – blandt andet JDE og BKI foods.

JDE bekræfter i et generelt svar til Danwatch, at det er muligt, at kaffe fra plantager i Brasilien med dårlige arbejdsforhold har fundet vej ind i JDE’s varekæde. BKI foods har henvendt sig til samtlige af deres leverandører og har fået garanti for, at BKI foods ikke har fået leveret kaffe fra hverken Joaquim Reis da Silva eller Eduardo Barbosa de Mello.

Gå ikke glip af den næste afsløring

Leave this field blank

Gå ikke glip af den næste afsløring

  • Få nyt fra en af landets største graverredaktioner.
  • Vi holder virksomheder og stater ansvarlige i forhold til love, konventioner og egne CSR-politikker.
  • Vi forbinder den almindelige dansker med globale problemstillinger og giver et oplyst grundlag at træffe valg på – uanset om det drejer sig om pension, mad, tøj eller andre forbrugsvarer.
Leave this field blank
heartexit-upmagnifiercrosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram