14. maj 2024

Mærsk fortsætter med at sejle ulovligt træ fra Mozambique til Kina

I 2023 afslørede Danwatch, at Mærsk adskillige gange mellem 2019 og 2021 sejlede ulovligt fældet træ fra Mozambique til Kina. Nu viser en ny rapport fra Environmental Investigation Agency, at Mærsk fortsat udskiber dyrebare og beskyttede træsorter fra Afrikas sydøstkyst. “Uacceptabelt”, siger Mærsk-investor.

Nationalparken Gilé i det nordlige Mozambique Foto: Alexandre Tregoures/AFP/Ritzau Scanpix

Mærsks containere og skibe bliver systematisk brugt til at transportere ulovligt træ mellem Mozambique og Kina. 

Det konkluderer den amerikansk-britiske miljøorganisation Environmental Investigation Agency (EIA) i rapporten Shipping the Forest, der udkommer i dag, og som Danwatch har fået indsigt i. 

Rapporten har været flere år undervejs og baserer sig på shipping- og handelsdata fra 2017 til 2024 samt mere end 30 kilder i både Kina og Cabo Delgado, Mozambiques nordligste provins. 

Konkret har EIA fundet frem til, at både Mærsk og deres franske konkurrenter, CMA-CGM, de seneste år igen og igen er blevet brugt til at udskibe tropiske træsorter, der er beskyttet af et eksportforbud samt såkaldt konflikt-træ fældet i skove kontrolleret af de islamistiske oprører, der har hærget Cabo Delgado siden 2017.

Mozambiques tømmerlovgivning forbyder al eksport af træ fra hjemmehørende arter som pau-petro, nkula og mondzo – det vil sige træ, der naturligt forekommer i Mozambique og ikke er blevet sået. 

Og ifølge EIA er det netop, hvad der er blevet sejlet i Mærsk-containere og på Mærsk-skibe til Kina, hvor træet bliver brugt til at producere eksklusive møbler. 

Rapporten beskriver ligeledes, hvordan tømmervirksomhederne benytter sig af bestikkelse og snyd med forsendelsespapirer.

“Tømmerindustrien i Mozambique er plaget af omfattende korruption hele vejen igennem. Derfor er det tæt på umuligt for shippingselskaberne at garantere, at det træ de sejler med fra Mozambique ikke enten er beskyttet af et eksportforbud eller kan knyttes til oprøret i Cabo Delgado”, siger Alexandra Bloom, senioranalytiker hos EIA og medforfatter til rapporten Shipping the Forest. 

Derfor opfordrer EIA nu Mærsk til at suspendere alle forsendelser af træ fra Mozambique.

“Indtil shippingindustrien får stærkere værktøjer til at sikre sig, at de ikke sejler med ulovligt træ eller konflikt-træ, bør de sætte en stopper al eksport af træ fra Mozambique”, siger Alexandra Bloom

Mærsk bryder ikke loven

  • Når Mærsks containere eller skibe bliver brugt til at transportere ulovligt fældet træ ud af Mozambique, bryder Mærsk ikke selv mozambikansk lovgivning. Det har eksperter tidligere slået fast over for Danwatch.
  • Mozambiques forbud mod eksport af visse træsorter retter sig mod de eksporterende virksomheder – og ikke de transportselskaber, eksportørerne benytter sig af.
  • Mærsk lever til gengæld ikke op til deres egen politik. I deres seneste bæredygtighedsrapport skriver rederiet, at de har “en klar politik imod at transportere ulovligt dyre- og planteliv”.

Mærsk bekendte med “udfordringer”

Handel med ulovligt træ mellem Mozambique og Kina er en kendt problematik. 

I marts 2023 kunne Danwatch i samarbejde med det mozambikanske netmedie Zitamar News afsløre, at Mærsk-skibe i minimum ti tilfælde mellem 2019 og 2021 var blevet brugt til at sejle ulovligt fældet træ ud af Mozambique. 

Ved den lejlighed svarede Mærsk, at det er deres kunders “ansvar at sikre de nødvendige licenser for at få varerne transporteret”.

I dag afviser Mærsk endnu engang, at de er bevidst medvirkende til handel med ulovligt træ fra Mozambique, ligesom de heller ikke ønsker at følge EIA’s opfordring til at suspendere alle forsendelser af træ fra Mozambique. 

Rederiet anerkender dog “udfordringer”. 

“Mærsk transporterer kun last, som er blevet clearet af det respektive lands myndigheder, og som er i overensstemmelse med gældende lovgivning og regulering. Vi er bekendt med, at der er udfordringer i Mozambique, men en total suspendering af træeksport fra landet ville ramme lovlige forretninger og forhindre dem i at eksportere deres varer”, skriver Mærsks presseafdeling i et mailsvar til Danwatch. 

Konkret har Danwatch spurgt Mærsk om, hvordan rederiet selv forklarer, at ulovligt fældet træ fra Mozambique igen og igen finder vej til rederiets containere og skibe i Mozambique, og hvad rederiet har foretaget sig det forgange år for at forhindre, at ulovligt fældet træ bliver udskibet fra Mozambique ombord på Mærsk-containere- og skibe. 

Men de spørgsmål har rederiet ikke svaret på. Mærsk har også afvist at stille op til interview i sagen. 

Mærsk-investor: “Uacceptabelt”

Mærsks transport af ulovligt træ fra Mozambique til Kina bekymrer pensionskassen AkademikerPension, der har 128 millioner kroner investeret i rederiet. 

“Hvis Mærsk reelt er involveret i ulovlig træeksport, som EIA’s rapport tilkendegiver, er det selvfølgelig uacceptabelt. Det matcher bestemt ikke med Mærsks politikker på dette område”, skriver investeringsdirektør Anders Schelde i en mail til Danwatch. 

AkademikerPension vil derfor rejse sagen for Mærsk “ved førstkommende lejlighed”:

“Denne sag er et godt eksempel på, hvordan Mærsks due diligence-processer udmøntes i praksis. Vi er derfor særligt interesserede i, hvordan Mærsk har tænkt sig at anvende denne konkrete viden i forbindelse med selskabets fremadrettede identifikation og håndtering af risici for menneskerettigheds- og miljø/klimamæssige konsekvenser”, skriver Anders Schelde.

Pensionskassen mener, at Mærsk bør overveje helt at stoppe med at fragte træ ud af Mozambique. 

“I lyset af den information, som EIA’s rapport bringer frem, bør Mærsk først og fremmest undersøge sagen nærmere og genbesøge selskabets risikovurdering og håndteringstiltag. Men det er selvfølgelig ret markant, at den ulovlige eksport angiveligt er så udbredt, at det potentielt vil være svært at komme udenom. Hvis Mærsk med denne opdaterede viden i bagagen ikke på troværdig vis kan forhindre selskabets medvirken, vil det være relevant at overveje en suspension”, skriver investeringsdirektør Anders Schelde. 

Afskovning har alvorlige konsekvenser

Afskovning har de seneste mange år været et voksende problem i Mozambique. Siden 2000 har landet mistet 15 procent af sit skovdække. Samtidig er bestanden af en stribe tropiske træsorter faldet drastisk. 

Forskere vurderer, at mindre skov gør Mozambique mere sårbart over for cykloner – som eksempelvis cyklonen Idai, der i 2019 ramte storbyen Beira og dræbte over 600 mennesker – og ifølge landets miljøministerium går statskassen hvert år glip af 200 millioner dollars på grund af ulovlig skovhugst. 

Derfor har professor på Københavns Universitet, Ida Theilade, der forsker i bevarelsen af tropiske skove, tidligere kaldt det “moralsk utilgiveligt”, at Mærsk transporterer ulovligt træ ud af Mozambique. 

“Illegal tømmerhugst i det sydlige Afrika er typisk organiseret kriminalitet udført af karteller med tråde til korruption på det politiske niveau og med store negative konsekvenser for lokalbefolkninger. Jeg forstår ikke, at Mærsk vil associeres med en så ødelæggende industri”, sagde hun til Danwatch sidste år.

Ifølge Ida Theilade risikerer Mærsk at undergrave deres egen klimaindsats på andre områder. 

“Ødelæggelse af de tropiske skove bidrager med op mod 20% af verdens menneskeskabte udledninger af drivhusgasser. Derfor giver det ingen mening, at Mærsk sejler med ulovligt fældet træ fra Mozambique, når de samtidig har en højprofileret satsning på at gøre deres skibe CO2-neutrale”, sagde hun i marts 2023.

Flere artikler fra undersøgelsen:

Gå ikke glip af den næste afsløring

Nyhedsbrev sign-up

Gå ikke glip af den næste afsløring

  • Få nyt fra en af landets største graverredaktioner.
  • Vi holder virksomheder og stater ansvarlige i forhold til love, konventioner og egne CSR-politikker.
  • Vi forbinder den almindelige dansker med globale problemstillinger og giver et oplyst grundlag at træffe valg på – uanset om det drejer sig om pension, mad, tøj eller andre forbrugsvarer.
Nyhedsbrev sign-up
heartexit-upmagnifiercrosschevron-downchevron-leftchevron-right