Uafhængig journalistik er vigtigere end nogensinde før. Men uden din hjælp kan det ikke lade sig gøre.

Danwatch Journalistik

Vi har valgt, at vores journalistik skal være tilgængelig for alle. Men den er ikke gratis at producere. Derfor håber vi, at dem, der kan, vil støtte os.

Hvis du allerede støtter Danwatch, siger vi mange tak og undskyld ulejligheden.

Nyt Google-datacenter kan give vandmangel i Chile

I Chile er vandet privatiseret, og Google har derfor købt vandrettigheder for milliarder af kroner på den private vandbørs i Chile. Google skal bruge vandet til et afkøle et nyt datacenter som de bygger i landet. Men konsekvenserne af centerets enorme vandforbrug er ikke blevet undersøgt ordentligt, mener kritikere, og det risikerer nu at påvirke chilenernes adgang til vand.
Del på facebook
Del på google
Del på twitter
Del på linkedin
Del på email
Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på email

169 liter vand i sekundet. Så meget kræver det at afkøle serverne i det datacenter, som Google opfører i Cerillos, en forstad til Chiles hovedstad Santiago. På et enkelt døgn løber det op i mere vand, end områdets 80.000 indbyggere forbruger på et helt år.

Som et af de eneste lande i verden har Chile privatiseret næsten alle vandressourcer, og Google har sikret sig adgang til de enorme mængder vand ved at opkøbe vandrettigheder for omkring 4,5 milliarder kroner fra et privat firma og en forretningsmand. 

Men vandet udvindes fra Maipo-grundvandsmagasinet, der er en vigtig drikkevandskilde for store dele af Santiago. Det er i forvejen meget belastet og der hersker der tvivl om, hvorvidt der i fremtiden er drikkevand nok til Cerrillos indbyggere.  

Nu kan det chilenske undersøgende medie Ciper afsløre, at den myndighed, som godkendte Googles opførsel af datacentret, ikke har undersøgt, om der er tilstrækkeligt vand i undergrunden.

Googles datacenter risikerer dermed yderligere at begrænse dele af hovedstadens adgang til rent drikkevand.

Vant til vandmangel

Ydermere oplever Chile netop nu en tørke, der har fået direktøren for sundhedsministeriet til at udtale, at Santiagos befolkning kan opleve vandrationering til næste sommer. Datacentrets vandforbrug kan forværre  dette scenarie.  

Det er ikke første gang, at den chilenske befolknings ret til vand kommer i klemme på grund af internationale virksomheder. Danwatch har tidligere undersøgt, hvordan avocado-dyrkning og lithium-udvinding har begrænset lokale og oprindelige folks adgang til vand og dermed har truet deres eksistensgrundlag.

Myndigheder godkender datacenter i blinde

 • Dirección General de Aguas (DGA), er myndigheden, der står for at vurdere og holde tilsyn med vandrettighederne. Når DGA skal vurdere, om der må udvindes mere vand fra et grundvandsmagasin, kigger de på, hvor meget vand, der i forvejen udvindes fra undergrunden. 
 • I Chile er vandrettighederne spredt ud på tusindvis af ejere. Mange ejere gør ikke nødvendigvis brug af deres rettigheder, men venter ofte på at sælge dem til en favorabel pris. Er dette tilfældet, skal de betale et årligt gebyr til DGA.
 • Det grundvandsmagasin, som Google har købt rettighederne til, er i forvejen meget belastet. Derfor har det siden d. 1 februar 2020 været forbudt at udvinde vand derfra på ny.
 • Den undersøgelse, som DGA foretog, skulle derfor fastlægge, hvorvidt Googles vandrettigheder allerede var i brug, før de opkøbte dem. Derfor undersøgte myndigheden, om der var blevet indbetalt gebyrer for rettighederne.
 • Undersøgelsen viste, at der ikke var indbetalt gebyrer for rettighederne. Derfor gik DGA ud fra, at rettighederne allerede var i brug, og godkendte uden videre Googles datacenter-planer. 
 • Det som Ciper kan afsløre er, at de rettigheder som Google har opkøbt, aldrig har været registreret og kontrolleret i DGA’s database over vandrettigheder.
 • Der har altså ikke tidligere været betalt gebyrer for Googles rettigheder, ikke nødvendigvis fordi, at rettighederne har været i brug, men fordi, at de aldrig har været kontrolleret af DGA.
 • Dermed er det usikkert, om vandtilførslen, som Googles servere kræver for at kunne afkøles, overbelaster det i forvejen pressede grundvandsmagasin. Det kan højst sandsynligt gå ud over dele af hovedstadens vandforsyning.

Myndigheder godkender datacenter i blinde

 • Dirección General de Aguas (DGA), er myndigheden, der står for at vurdere og holde tilsyn med vandrettighederne. Når DGA skal vurdere, om der må udvindes mere vand fra et grundvandsmagasin, kigger de på, hvor meget vand, der i forvejen udvindes fra undergrunden. 
 • I Chile er vandrettighederne spredt ud på tusindvis af ejere. Mange ejere gør ikke nødvendigvis brug af deres rettigheder, men venter ofte på at sælge dem til en favorabel pris. Er dette tilfældet, skal de betale et årligt gebyr til DGA.
 • Det grundvandsmagasin, som Google har købt rettighederne til, er i forvejen meget belastet. Derfor har det siden d. 1 februar 2020 været forbudt at udvinde vand derfra på ny.
 • Den undersøgelse, som DGA foretog, skulle derfor fastlægge, hvorvidt Googles vandrettigheder allerede var i brug, før de opkøbte dem. Derfor undersøgte myndigheden, om der var blevet indbetalt gebyrer for rettighederne.
 • Undersøgelsen viste, at der ikke var indbetalt gebyrer for rettighederne. Derfor gik DGA ud fra, at rettighederne allerede var i brug, og godkendte uden videre Googles datacenter-planer. 
 • Det som Ciper kan afsløre er, at de rettigheder som Google har opkøbt, aldrig har været registreret og kontrolleret i DGA’s database over vandrettigheder.
 • Der har altså ikke tidligere været betalt gebyrer for Googles rettigheder, ikke nødvendigvis fordi, at rettighederne har været i brug, men fordi, at de aldrig har været kontrolleret af DGA.
 • Dermed er det usikkert, om vandtilførslen, som Googles servere kræver for at kunne afkøles, overbelaster det i forvejen pressede grundvandsmagasin. Det kan højst sandsynligt gå ud over dele af hovedstadens vandforsyning.

De chilenske vandbaroner

I Chile er vand en vare, man kan købe og videresælge rettigheder til. Sådan har det været siden 1981, hvor landets vandressourcer blev privatiseret under Augusto Pinochets militærdiktatur.

Man opnår rettigheder til vandet ved at ansøge og købe det hos vandmyndighederne. Myndighederne er herefter pålagt at tildele rettighederne til ansøgeren, såfremt der er beviser for, at der er tilstrækkeligt med vand i undergrunden.

I dag er det i princippet stadig muligt at ansøge og købe rettigheder hos vandmyndighederne. Der er dog ikke mange rettigheder tilbage at søge om, da størstedelen allerede er blevet tildelt. 

Regeringen administrerer derfor ikke størstedelen af rettighederne. De er i stedet styret af det private marked og en vandbørs, hvor der spekuleres i og handles med vandrettigheder. 

Det er da også en privat erhvervsmand og et privat selskab, som har tjent styrtende på at sælge deres vandrettigheder til Google.  

Forretningsmanden Isidoro Quiroga Moreno, solgte i 2017 sine rettigheder til Google for 2,2 milliarder kroner. Han er kendt som en af Chiles vandbaroner, og har opbygget store dele af sin formue gennem handel med vandrettigheder. 

Selskabet Lo Prado SA, solgte også deres rettigheder til Google i 2017 for omkring 2,3 milliarder kroner. 

Begges fortjeneste er enorme, for chilenske myndigheder overdrog ifølge Ciper vandrettighederne til dem gratis i 2001. 

Vand er en menneskerettighed

 • I 2010 erklærede FN det for en menneskeret at have adgang til rent vand og sanitet.
 • Retten til vand indbærer ifølge FN bl.a., at man har tilstrækkelige mængder vand til personlig brug og husholdning, at man har fysisk adgang til vand, og at priserne på vand er overkommelige. 
 • Vand til personlig brug og husholdning inkluderer bl.a. drikkevand, vand til personlig hygiejne, vand til tøjvask og vand til madlavning.
FN

Vand er en menneskerettighed

 • I 2010 erklærede FN det for en menneskeret at have adgang til rent vand og sanitet.
 • Retten til vand indbærer ifølge FN bl.a., at man har tilstrækkelige mængder vand til personlig brug og husholdning, at man har fysisk adgang til vand, og at priserne på vand er overkommelige. 
 • Vand til personlig brug og husholdning inkluderer bl.a. drikkevand, vand til personlig hygiejne, vand til tøjvask og vand til madlavning.
FN

Spekulation og vandhandel 

Chilensk lov indeholder ikke nogle krav om, at vandrettighederne skal tages i brug. Privatpersoner der ejer vandrettigheder, kan således holde på dem og sælge dem til højestbydende. Det er netop det, der er sket i tilfældet med Googles opkøb.

“Vandloven fra 1981 er udformet sådan, at det er muligt at spekulere i vandrettigheder. Det blev delvist adresseret af en reform i 2005. Regeringen har dog stadig meget lidt autoritet over, hvordan private vandrettigheder skal bruges,” fortæller Carl Bauer, der er lektor ved University of Arizonas School of Geography & Development og har skrevet  flere bøger om Chiles vandlov.

Det går ellers stik imod lovgivningens oprindelige intention, hævder han. 

“Tanken om, at du kan eje vandrettigheder uden at bruge dem, underminerer vandlovens oprindelige intentioner. Meningen med lovgivningen var, at privatpersoner skulle opfordres til at bruge vandrettighederne på en måde, der gavner samfundet i almindelighed,” siger Carl Bauer.

Lokalsamfund tager kampen op 

Processen bag myndighedernes godkendelse af datacentret har modtaget kritik fra flere sider. Google-projektet blev nemlig behandlet som en Declaración de Impacto Ambiental (DIA)  af myndighederne. 

En DIA er ifølge Ciper en forsimplet miljøvurderingsanalyse, hvor det hverken er nødvendigt at konsultere borgere eller at præsentere erstatningsplaner for de skader og påvirkninger, et projekt kan forårsage i lokalområdet.   

Organisation Movimiento Socio Ambiental Cerrillos por el Agua y el Territorio (MOSACAT), blev stiftet af lokale beboere og virksomheder i kølvandet på projektets offentliggørelse.

På trods af underskriftindsamlinger og skriftlige henvendelser, der anmoder om, at projektet underlægges en borgerhøring, og at der foretages en dybdegående vurdering af projektets påvirkning af lokalområdet, er anmodningen blevet afvist.  

Cerrillos’ borgmester, Arturo Aguirre, har for nylig indsendt en appel om ugyldiggørelse af projektets godkendelse sammen med miljøorganisationen FIMA

Google skriver i et mailsvar til Ciper, at vandrettighederne svarer til 0,8 procent af grundvandsmagasinets kapacitet, og at grundvandsmagasinet vil genvinde de tabte vandmængder umiddelbart efter, at datacentret lukkes ned i 2050. 

Ciper har også kontaktet forretningsmanden Isidoro Quiroga og Selskabet Lo Prado SA, der begge solgte deres rettigheder til Google. Ciper har ikke modtaget svar fra dem. 

Online-behov nødvendiggør datacentre

Et datacenter, som dét Google opretter i Santiago, er en stor bygning med tusindvis af servere, der opbevarer og videresender data.

Datacentre er nødvendige for, at vi kan være online hvor som helst og når som helst. Og det der gør det muligt at læse denne artikel.

“Antallet af datacentre er stigende på globalt plan. Drivkræfterne bag er den teknologiske udvikling, og forbrugernes krav om at være online hele tiden,” fortæller Kevin Kent, som er ekspert i datacentres energioptimering og direktør for organisationen Critical Facilities Efficiency Solutions.

Data opbevares på servere, der konstant skal afkøles for ikke at bryde sammen. Opbevaringen af de mange data er ekstremt energikrævende. Men hvor meget energi, et datacenter præcist bruger, er svært at afgøre. 

“Mange datacentre anser deres energiforbrug som fortrolig information. Derfor er det svært at måle, hvor meget energi datacentre forbruger”, fortæller Kevin Kent.

En rapport lavet af det danske Klimaråd fastslår dog, at ét stort datacenter i Danmark har et elforbrug på op imod 4 procent af det samlede danske energiforbrug, og at datacentre inden for 10 år forventes at øge Danmarks energiforbrug med 17 procent. Men det er ikke kun elektricitet, de mange servere kræver. 

“Datacentre bruger så meget computerkraft og energi, at de risikerer at blive overophedet. Vandforsyning er derfor afgørende for datacentre,” siger Kevin Kent.

Datacentre skyder op i Danmark

Det er energibesparende at opbevare data tættere på, hvor den skal bruges. Derfor er der en tendens til, at datacentre opføres nær tætbefolkede områder. Det fører dog ofte til konflikter med lokalområder, hvilket der i USA er flere eksempler på.  

Danmark vil i fremtiden opleve, at internationale virksomheder er meget interesserede i at opføre datacentre i landet. Danmark producerer nemlig meget grøn energi. Og det kan ifølge Kevin Kent pynte selskabernes image at bruge grøn energi til at afkøle serverne. 

En anden stor faktor er dog det nordiske klima. Det kan nemlig nedsætte ressourceforbruget betydeligt for de krævende datacentre.

“Den store årsag til, at Norden vil se en vækst i datacentre er free cooling. Hvis den luft, der omringer datacentret er tilstrækkelig kold og tør, kan den trækkes ind og bruges til at afkøle serverne,” fortæller Kevin Kent.

Relaterede nyheder

Få vores nyhedsbrev

Hjælp os med at forbinde dig til verden …​

Danwatch holder dig opdateret på, hvordan Danmark er forbundet til de mest sårbare mennesker i verden. Vi holder øje med de forhold, vores fødevarer, tøj og teknologi bliver til under, og vi holder øje med, hvad danske virksomheder laver i udlandet.

Vi tror på, at alle skal have fri adgang til kritisk journalistik, der forbinder os til verden. Derfor har vi som et af de eneste medier i Danmark valgt, at vores journalistik skal være gratis. Samtidig mener vi ikke, at vi troværdigt og kritisk kan dække danske virksomheder og samtidig være økonomisk afhængige af dem. Derfor er Danwatch fri for annoncer.

Danwatch har kun kunnet forblive uafhængige, kritiske, gratis og annoncefri, fordi vi får støtte fra fonde, donorer og støttemedlemmer. Nu mere end nogensinde har vi også brug for din hjælp. Støt Danwatch med et en enkelt donation eller et fast månedligt beløb.

Tip os

Har du en idé, eller har du kendskab til forhold, som du mener, vi bør undersøge – så kontakt os.

Det kan også være, at du er freelancejournalist med en god ide – skriv eller ring.

Jeg vil være anonym

Du kan bruge formularen – også anonymt – men vil du være helt sikker på, at ingen kan spore din kommunikation til os, anbefaler vi, at du installerer app’en Signal på din telefon.

I Signal kan du kontakte os på dette telefonnummer: +45 2340 6664

Bankoverførsel

Enkeltbidrag

Merkur Bank

Registreringsnr.: 8401

Kontonr.: 0001 119 355

Bemærk, at du skal donere min. 200 kr. for at dit støttebidrag kan være med til at kvalificere os til at søge Tipsmidler.

Husk at skrive dit fulde navn, og gerne din e-mail som kommentar til overførslen. Tilføj dit CPR nr i kommentarfeltet, hvis du ønsker skattefradrag.

Want to make an international donation?

IBAN:
DK4284010001119355

SWIFT/BIC:
MEKUDK21

Click here

Bliv støttemedlem

Fast overførsel med Betalingsservice. Som fast bidragsyder accepterer du, at vi opbevarer dine data som beskrevet her.

Regnr., kontonr. og CPR-nr. bruges kun til at oprette en betalingsservice-aftale, således at fremtidige betalinger kan trækkes automatisk.