En Danwatch-undersøgelse

Et nyt ulovligt stof er fundet i vores vand

20. februar 2020

Mie Obbekær

Journalist

Mie Obbekær

Journalist

I samarbejde med TV2

Undersøgelsen på 34 sekunder

Afspil video

Danwatch og TV2 dokumenterer, at ulovlige sprøjtemidler er fundet i Miljøstyrelsens grundvandscreeninger flere steder i Danmark

Der er tale om stofferne metazachlor OA, metazachlor ESA og t-sulfinylacetic acid – ingen af de tre sprøjtegifte har været tilladt at bruge i Danmark.

Et af stofferne, ukrudtsmidlet metazachlor, fik afslag om godkendelse, netop fordi det er en trussel mod grundvandet. Metazachlor mistænkes af EUs fødevareautoritet, EFSA, for at være kræftfremkaldende.

Dokumenter fra Toldstyrelsen, som Danwatch har fået adgang til, viser, at en vognmand så sent som i 2016 forsøgte at smugle metazachlor ind i Danmark.

Vores research viser, at de danske myndigheders pesticidkontrol er hullet som en si. Kun et fragment af de lastbiler, som passerer grænsen, bliver kontrolleret. Og ud af 41.000 landmænd og gartnerier kontrollerer Landbrugsstyrelsen kun 750 om året. De kan altså i snit forvente et besøg hver 55. år.

Gennem aktindsigt i politikredsene, Landbrugsstyrelsen og Miljøstyrelsen har vi fundet knap 441 virksomheder eller personer, der har fået et påbud eller en bøde fra 2017-2019 for ulovlig besiddelse eller anvendelse af pesticider.

Tallene svarer til, at 20 procent af landmænd, der har fået kontrolbesøg fra Landbrugsstyrelsen, fik en bøde eller et påbud for ulovlig opbevaring eller anvendelse af pesticider.

en danwatch-undersøgelse
Hele undersøgelsen delt op i artikler. Bestem selv, hvor du begynder.