En Danwatch-undersøgelse

Russisk IKEA-træ var både ulovligt og FSC-mærket

En Danwatch-undersøgelse

Russisk IKEA-træ var både ulovligt og FSC-mærket

Illustration: Sarah Hartvigsen Juncker

Redaktør: Jesper Hyhne | Executive Editor: Jesper Nymark | Vil du vide mere om denne undersøgelse, kan du kontakte Danwatch her

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på email
17. august 2021
FSC-certificeringen er forbrugernes garanti for, at træ er bæredygtigt og lovligt. Alligevel solgte russisk skov-baron i årevis ulovligt træ med det grønne FSC-mærke til IKEA. Der er ingen garantier, når man handler med kinesiske, russiske eller peruvianske skovbaroner, viser flere sager.

Da certificeringsordningen Forest Stewardship Certification (FSC) kom til verden i 1993, lignede det løsningen på et uløseligt problem – nemlig at sikre, at træ i vores møbler, legetøj og byggeri ikke kommer fra truet skov Det lykkedes for skovindustrien, sociale organisationer og miljøorganisationer at blive enige om en ordning, hvor alle var glade, og forbrugerne fik et mærke, der lover, at træet kommer fra en skov, hvor der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. 

Siden da er FSC-certificeringen blevet en af de mest udbredte mærkningsordninger i verden. Også hos IKEA: 

Vi besluttede for mange år siden at arbejde med de højeste branchestandarder for at forbedre ansvarlig skovdrift over hele verden. I dag er vores træ enten FSC-certificeret eller genanvendt”, skriver møbelgiganten på deres hjemmeside.

Derfor var der heller ikke begejstring at spore, da Danwatch og Earthsight kunne fortælle, at IKEA verden over har solgt møbler med ulovligt træ fra den russiske skov-baron Evgenij Bakurov, der flere gange er dømt for ulovligt skovbrug – også på hans FSC-certificerede områder. 

“Vi bekræfter, at flere af vores leverandører har købt træ fra virksomheder kontrolleret af Evgenij Bakurov. Men da der er tale om træ, som var godkendt af de russiske myndigheder, har IKEAs leverandører købt træet i god tro”, skriver IKEA i en email til Danwatch, hvori de også oplyser, at virksomheden i marts besluttede at stoppe al brug af træ fra virksomheder, der havde noget som helst med Evgenij Bakurov at gøre.

FSC er en certificeringsordning for træ og papir, der fortæller forbrugerne, at den vare de køber, er produceret således, at der ikke bliver fældet mere træ end skoven kan nå at reproducere. 

FSC er skabt af en række virksomheder, sociale organisationer og miljøorganisationer. Derfor fokuserer certificeringen både på miljø og arbejdskraft, ligesom certificeringen stiller krav om, at al gældende lovgivning i et område overholdes. 

Evgenij Bakurovs FSC-certificering stoppede prompte i juni uden forudgående forklaring. FSC oplyser til Danwatch, at det er Bakurov selv, der har lukket sin certificering.

Salg til hele verden

Der findes en video på Youtube, hvor Evgenij Bakurov kører rundt i sin store bil og tilser sine skovbrug. I et klip i videoen sidder han stolt foran sin FSC-certificering og fortæller, at efter virksomheden fik sin certificering i 2014 er ordrerne væltet ind. Han fortæller, at han leverer FSC-certificeret træ til blandt andre IKEA, bilforhandleren KIA og til den tyske grossist Jacob Jürgensen. 

Danwatch har via det russiske tømmer-tracking-system kunnet dokumentere, at træ fra Bakurovs skovbrug lander hos Jacob Jürgensen. Vi har dog ikke kunnet påvise, at KIA er blandt Bakurovs kunder.

I løbet de syv år, virksomheden var certificeret, modtog de otte monitoreringsbesøg. Generelt fandt virksomheden Forest Certification, som stod for certificeringen, ingen problemer. I december 2020 var der dog en række punkter, som skulle ordnes inden juni 2021, hvis Bakurov ville beholde sin certificering. 

Det drejede sig blandt andet om, at Bakurov ikke måtte fælde alle træerne i et område uden at efterlade et læhegn.

Tre uger før deadline meddelte Bakurovs virksomheder, at de ønskede at lukke deres certificering.

Ingen garantier

Danwatch har tidligere fortalt om svindel med bæredygtigt træ fra Brasilien. 

Læs også: Bæredygtighedsmærke er ingen garanti for bæredygtigt træ 

Men generelt har forbrugerne tillid til FSC-certificeringen. Sidste år viste en forbrugerundersøgelse, at FSC var det mærke inden for skov-certificering, som forbrugerne stolede mest på. Og også danske organisationer bakker op om FSC. 

Den danske miljøorganisation Verdens Skove skriver f.eks. på deres hjemmeside, at “FSC-mærket er en garanti for træ, du kan købe med god samvittighed.”

Også Forbrugerrådet Tænk har udvalgt FSC til at være et af 17 certificeringsordninger, de bakker op om. 

Men hos certificeringsvirksomheden Prefered by Nature, der blandt andet certificerer skove i både Danmark og udlandet til FSC, mener programchef for ansvarlig sourcing Christian Sloth ikke, at man kan udstede garantier, når man certificerer. 

“Det er jo et kæmpe problem for certificeringsorganisationerne, at de her sager bliver ved med at dukke op. Folk prøver at snyde systemerne, og systemerne er samtidigt i lang udstrækning baseret på tillid mellem aktørerne, som er med i certificeringsordningen, siger han og fortsætter: 

“Desværre betyder det, at man ikke altid kan stole på certificeringsmærkaterne”.

Han nævner, at der er flere eksempler på snyd i både Rusland og Kina. 

“I Kina, ser vi mange eksempler på falske certifikater og falske deklarationer om certificeringer samt falske deklarationer om indhold i forhold til træarter og kvalitet. I Rusland er det som regel meget specifikt for skovejerne, at de udnytter forskellige huller eller muligheder i lovgivningen”.

I august sagde daværende landechef i FSC Rusland i et interview med Preferred by Nature, at FSC ikke kunne garantere, at der ikke ville være ulovligt træ i virksomheders varekæder. Især såkaldt skovsanering blev brugt som undskyldning for massiv overfældning, hvor det var umuligt for myndighedernes kontrolorganer at opdage, at skovbrugene snød på vægten. 

“Jeg er personligt ikke overbevist om, at alt det træ fra skovsanering, som FSC certificerer, rent faktisk bliver fældet for at undgå skadedyr”, siger han. 

Så selvom Verdens Skove kalder FSC-mærket en garanti, så kan man ikke på den måde udstede garantier. Det oplyser FSC også til Danwatch:

“FSC er et frivilligt værktøj og kan ikke erstatte officielle myndigheders kontrol og tiltag mod ulovligheder, som ofte er roden til problemer i skovbranchen”, skriver FSC i en email til Danwatch.

IKEA: FSC skal forbedre kontrollen

Det er ikke første gang, IKEA opdager, at der er snyd med i spillet, når de køber træ. I 2020 kunne IKEA selv fortælle, at de under et kontrolbesøg hos en kinesisk leverandør havde opdaget, at leverandøren havde forfalsket de dokumenter, der viste, hvor træet kom fra. Den efterfølgende undersøgelse viste, at på grund af snyd hos den enkelte konkrete leverandør, var der minimum 0,28 procent af al IKEAs træ, de ikke kunne redegøre for.

I 2019 viste en rapport fra organisationen Earthsight, at IKEA havde solgt strandstole med ulovligt fældet træ fra Ukraine. 

Men selvom sådan en sag er med til at knække tilliden til FSC, så stoler IKEA fortsat på certificeringen:

“FSC har påtaget sig en opgave, andre før dem ikke har været i stand til”, skriver IKEA i en email til Danwatch. De peger på, hvordan FSC har skabt en certificeringsordning, som både miljøorganisationer og virksomheder kan stå inde for.

Der er ikke særligt mange studier af, hvor effektiv FSC-ordningen er. Men i 2018 gennemgik Conservation Effectiveness, et fælles projekt for tidsskriftet Mongabay, WWF og CIFOR, 40 forskningsstudier af både såkaldt Reduced Impact Logging (RIL), der betyder, at man driver skovbrug, mens man forsøger at påvirke naturen mindst muligt, og af FSC-certificerede skovbrug. Det er et krav for at blive FSC-certificeret, at man udfører Reduced Impact Logging.

1: Flere dyr og bedre for miljøet

I 2014 viste et metastudie af 41 videnskabelige studier af Reduced Impact Logging sammenlignet med konventionelt skovbrug, at generelt er det bedre for miljøet at bedrive RIL-skovbrug end konventionelt skovbrug.

De konkluderede endvidere, at der var flere dyrearter og flere dyr i det hele taget i skove, der brugte RIL. Især var der flere flagermus. 

2: Lettere at genskabe jorden

I et studie af jordpåvirkningen ved skovbrug i det østlige Amazonas fra 2002 konkluderede forskerne bag, at brugen af tunge maskiner er mindre i RIL-skovbrug, og derfor har jorden lettere ved at genskabe skov i fremtiden. De færre beskadigede skove gør også, at der udledes mindre af den CO2, der opbevares i træernes biomasse. Problemet er bare, at der ikke findes særligt meget forskning, som underbygger, at FSC-certificeringen bidrager positivt til miljøet, konkluderer Conservation Effectiveness.

3: Effekten var ikke målbar

Den amerikanske miljøorganisation, Resources for the Future foretog i 2015 en undersøgelse, hvor de sammenlignede 64 FSC-certificerede skove med ikke-certificerede skove. Men studiet måtte konkludere, at der ikke var forskel på mængden af træ, der blev fældet i områderne. Ressources for the Future konkluderer, at “hvis der er en effekt, er den meget begrænset”.

4: Bedre sociale forhold

Et studie af Paolo Cerutti, seniorforsker fra Center for International Forestry Research (CIFOR) fra 2017 konkluderer, at FSC-certificeret skovdrift sikrer bedre liv til arbejderne på skovbrug i Cameroon, Gabon og Republikken Congo.

Det skyldes, konkluderer Cerutti, at arbejderne blandt andet har bedre adgang til vand, bolig, elektricitet og affaldshåndtering i modsætning til de konventionelle skovbrug. Derudover var der også bedre adgang til sikkerhedsudstyr, når folk arbejdede i skovene.

IKEA tilføjer: 

“IKEA mener, at FSC lige nu er det bedste certificeringssystem, der er tilgængeligt, hvis man vil verificere, at man køber ansvarligt træ,” skriver IKEA og understreger, at virksomheden forventer, at FSC forbedrer kontrollen med, når skovbrug fælder træer under dække af, at de er syge eller døde.

FSC: Vi kan ikke stå alene

Ifølge IKEA kommer der ikke mere træ fra hele russisk Fjernøsten ind i deres møbler, før der er kommet styr på ulovlighederne i området med såkaldt skovsanering, hvor træer fældes ulovligt under dække af at være syge og døde.

Også FSC er opmærksomme på problemet, oplyser de i en mail. Alligevel fandt de ikke årsag til at undersøge Bakurovs skovbrug yderligere. 

Vi har spurgt FSC, om FSC var bevidste om, at der blev fældet træ ulovligt på Bakurovs skovbrug. Men FSC peger på den lokale certificeringsorganisation Forest Certification, som har udstedt certificeringer til Bakurovs skovbrug og siger, at Forest Certification kendte til problemerne og allerede var i gang med at undersøge sagen, da Earthsight skrev deres rapport.

FSC meddeler dog ikke, om FSC selv var bevidste om ulovlighederne. I stedet skriver de, at de afventer en rapport fra certificeringsorganisationen Forest Certification. 

Vi har spurgt FSC, om certificeringen fortsat stoler på Forest Certification, når nu de ikke har opdaget, at Bakurov af omgange var dømt for ulovligt skovbrug. FSC fortæller, at de har kontaktet Assurance Services International (ASI) og bedt dem undersøge, om certificeringsvirksomheden Forest Certification gør det godt nok.

ASI er en organisation, som populært sagt certificerer certificeringsordningerne. De kontrollerer således over 85 certificeringsordninger i 150 lande for, om der er sammenhæng mellem det, certificeringerne lover og det, der sker ude i verden.

FSC oplyser derudover, at de ikke er ansvarlige for, om deres certificeringsvirksomheder overholder de regler, der er udstukket fra FSC selv. De fortæller endvidere, at deres certificeringsvirksomheder nogle gange overser eller ikke opdager, når der ikke overholdes de regler, FSC har udstukket. 

Vi har spurgt, om forbrugerne fortsat kan stole på FSC-mærket, hvis Bakurovs ulovligheder ikke er blevet opdaget. Ud over at svare, at FSC tager beskyldningerne alvorligt og har bedt ASI undersøge sagen herunder certificeringsvirksomheden. Så oplyser FSC, at det ikke er muligt at lade FSC-mærkningen stå alene. 

“FSC er et frivilligt værktøj, og kan ikke erstatte officielle myndigheders kontrol og tiltag mod ulovligheder, som ofte er roden til problemer i skovbranchen.”

en danwatch-undersøgelse
Hele undersøgelsen delt op i artikler. Bestem selv, hvor du begynder.

Skal vi se nærmere på, hvor IKEAs møbler kommer fra?

Der er mere end 400 IKEA-forretninger i verden, og møbelgiganten er til stede i 50 lande. Det gør IKEA til verdens største forhandler af møbler. Derfor mener vi, det er vigtigt, at uafhængige journalister undersøger, om der er problemer i IKEAs varekæde. Er du enig i det, så kan du støtte os ved at blive støttemedlem af Danwatch. Du kan også lave en overførsel på Mobile Pay. Det håber vi, du har lyst til.

Tip os

Har du en idé, eller har du kendskab til forhold, som du mener, vi bør undersøge – så kontakt os.

Det kan også være, at du er freelancejournalist med en god ide – skriv eller ring.

Jeg vil være anonym

Du kan bruge formularen – også anonymt – men vil du være helt sikker på, at ingen kan spore din kommunikation til os, anbefaler vi, at du installerer app’en Signal på din telefon.

I Signal kan du kontakte os på dette telefonnummer: +45 2340 6664

Bankoverførsel

Enkeltbidrag

Merkur Bank

Registreringsnr.: 8401

Kontonr.: 0001 119 355

Bemærk, at du skal donere min. 200 kr. for at dit støttebidrag kan være med til at kvalificere os til at søge Tipsmidler.

Husk at skrive dit fulde navn, og gerne din e-mail som kommentar til overførslen. Tilføj dit CPR nr i kommentarfeltet, hvis du ønsker skattefradrag.

Want to make an international donation?

IBAN:
DK4284010001119355

SWIFT/BIC:
MEKUDK21

Click here

Bliv støttemedlem

Fast overførsel med Betalingsservice. Som fast bidragsyder accepterer du, at vi opbevarer dine data som beskrevet her.

Regnr., kontonr. og CPR-nr. bruges kun til at oprette en betalingsservice-aftale, således at fremtidige betalinger kan trækkes automatisk.

Er denne undersøgelse noget værd for dig?

Vi synes, det er vigtigt at undersøge virksomheders og staters påvirkning af menneskerettigheder og miljø. Og vi vil rigtigt gerne lave mange flere af denne slags undersøgelser.

Derfor håber vi, at du har fået lyst til at styrke vores arbejde.

Hvis du allerede støtter Danwatch, siger vi mange tak og undskyld ulejligheden.