11. januar 2022

Dansk og spansk fagbevægelse vil styrke samarbejdet efter afsløringer af overgreb i jordbær-industrien

I juni sidste år afslørede Danwatch seksuelle overgreb og udnyttelse af jorbærplukkere i Spanien. Fagforeninger i Danmark og Spanien har siden været i dialog og efterlyser nu handling fra danske supermarkeder.

Det er primært rumænske og marokkanske kvinder, som plukker de spanske jordbær, hindbær og blåbær, som bliver stadig mere populære i danske butikker. Foto: Stefania Prandi

“Umenneskeligt, krænkende og i mange tilfælde ulovligt”. 

Sådan sagde Jesper Nielsen, afdelingsleder for den internationale afdeling i 3F, om Danwatchs afsløringer af arbejdsforholdene i den spanske jordbærindustri i sommeren 2021.  

På baggrund af interviews med en lang række marokkanske og rumænske bærplukkere kunne Danwatch fortælle, at mange af de spanske bær, der sælges i danske supermarkeder, er plukket af migrantarbejdere, som fortæller om seksuel afpresning og grov udnyttelse.

Siden da har Jesper Nielsen været i dialog med tre forskellige spanske fagforbund om problemerne i jordbærindustrien. Og nu vil han også have danske supermarkeder til at mødes med fagforeningerne i Spanien. Blandt andet frygter han, at bærplukkerne ikke tør vær ærlige om arbejdsforholdene under de kontrolbesøg, som landbrugenes private certificeringsordninger er ansvarlige for for.

“Jeg synes kun, det giver mening, at supermarkederne begynder at tale mere med nogle af de folk, som landbrugsarbejderne faktisk har valgt til at repræsentere sig”, siger Jesper Nielsen.

Sælger spanske bær igen

Også Dansk Initiativ for Etisk Handel, DIEH, har reageret på Danwatchs jordbær-historier. I november arrangerede organisationen et møde mellem de danske supermarkeder, 3F, DIEH og et spansk forum for etisk handel, for at diskutere, hvordan man kan sikre, at importerede bær er plukket under ordentlige forhold.

Ifølge Janine Dortmundt, rådgiver for ansvarlige værdikæder og fødevarer i DIEH, tjente mødet først og fremmest til at gøre supermarkeder og fagforeninger klogere på problematikken.

“Én af de ting, vi har sat fokus på, er medarbejderinddragelse i overvågningen af arbejdsforholdene som afgørende for at kunne skabe forbedringer for migrantarbejdere”, siger hun.

Danwatchs undersøgelse, Bitre Bær, har også fået en hel del omtale i spansk presse – i artiklen ‘Hvorfor danskerne vil kende til arbejdsforholdene i Huelvas jordbærindustri’, som den store spanske avis Publico udgav i slutningen af december, gennemgås dansk import af frugt og grønt fra Spanien for eksempel ganske udførligt.

I efteråret, omtrent samtidig med at supermarkedskæderne holdt møde med DIEH og 3F, udtalte COOP og Salling imidlertid til Danwatch, at deres egne undersøgelser af forholdene på de konkrete spanske landbrug ikke fandt nogen problemer. I dag har Coop genoptaget samarbejdet med deres leverandør, mens Salling Group stadig ser situationen an.

Frygt for repressalier

Salling Group og Coop benytter sig af certificeringen Global G.A.P GRASP, der skal sikre, at en række arbejdstagerrettigheder bliver overholdt. Ordningen indebærer blandt andet, at en inspektør årligt besøger det certificerede landbrug og taler med arbejdere og ledelse. Supermarkederne oplyser, at Global G.A.P oven på Danwatchs afsløringer har gennemført ekstraordinære kontrolbesøg hos de to leverandører med et særligt fokus på de problemer, som Danwatch har beskrevet.

Alligevel har man altså ikke fundet nogen problemer. 

Global G.A.P.’s inspektioner og deres manglende resultater har været kritiseret af lokale NGO’er og fagforeninger, som mener, at certificeringsordningerne risikerer at male et falsk billede af ordentlige forhold. Blandt andet fordi, besøgene er varslet på landbrugene. Og fordi inspektionerne ikke tager krænkelser som chikane og diskrimination med i vurderingerne af landbrugene.

Den kritik bakker Jesper Nielsen fra 3F op om. For hvis arbejderne på landbrugene da ikke direkte er blevet instrueret i, hvad de skal sige under et kontrolbesøg, så er de som regel bange for at blive fyret, hvis de for alvor kritiserer forholdene, mener han. 

“Arbejderne ved jo godt, at de her audit-firmaer er hyret af arbejdsgiverne. Og man skal altså have meget lidt erfaring fra det praktisk arbejdsliv, hvis man tror, at arbejdsgivere ikke kan finde ud af at spore, hvem der er kommet med kritiske udsagn under sådan en kontrol”, siger han.

Lokal repræsentation

Jesper Nielsen mener, at supermarkederne herhjemme skal være bedre til at række ud til lokale fagforeninger, når man bliver gjort opmærksom på arbejdsrelaterede problemer i en branche i udlandet – fremfor primært at forlade sig på private firmaer og organisationer, som arbejdsgiverne står bag.

“De her private initiativer repræsenterer jo ikke arbejderne. Der er ikke nogen tillidsrepræsentant, som er på arbejdspladsen til dagligt og oplever, hvordan forholdene egentlig er”, siger han.

I Dansk Initiativ for Etisk Handel, DIEH, havde man heller ikke indkaldt spanske fagforeninger til mødet om forholdene i bærindustrien. Men Janine Dortmundt fra DIEH, kan sagtens se, at det kan blive relevant.

“Vi har inviteret 3F til mødet om forholdene for bærplukkere, fordi 3F er en helt central spiller i Danmark og allerede havde været i kontakt med en række fagforeninger i Spanien”, forklarer hun. 

En Bangladesh-akkord for jordbær

3F opfordrer nu til et opfølgende møde med de danske supermarkeder, hvor den spanske fagbevægelse i højere grad er repræsenteret.

Drømmescenariet for Jesper Nielsen kunne være at arbejde hen imod en fælles bindende aftale i stil med den såkaldte Bangladesh-akkord, hvor supermarkeder, fagforeninger og arbejdere sammen aftaler en række forbedringer af forholdene i bær-industrien med dertilhørende mulige sanktioner, hvis de ikke overholdes.

Som en spæd start kunne DIEH være klar på at afholde et opfølgende møde med flere deltagere fra Spanien, siger Janine Dortmundt.

“Det kunne sagtens være, vi kunne lave et opfølgende møde, hvor vi også gjorde plads til flere lokale aktører – både fagforeninger men også de NGO’er, som er aktive på området”.

Fra Salling Group skriver kvalitetsdirektør Carina Jensen også, at supermarkedskæden som udgangspunkt er positivt indstillet over at gå videre med dialogen til et muligt opfølgende møde:

“Vi tror på, at fælles opmærksomhed blandt relevante brancher og foreninger kan gøre en positiv forskel. Det vil dog altid afhænge af den konkrete case og hvilke hensyn, der gælder”.

COOP’s CSR-chef Anne Mette Brasen skriver, at supermarkedskæden vil tage stilling til et eventuelt opfølgende møde, når de modtager en agenda. CSR-chefen kan sagtens se, at videre dialog med aktører i Spanien kunne være givende.

“Det kunne måske udmunde i, at vi opnår ny viden om, hvilke punkter vi bør være ekstra opmærksom på i dialogen med vores leverandør, herunder hvilke krav vi stiller til arbejdsforhold”, skriver Anne Mette Brasen.

Flere artikler fra undersøgelsen:

Gå ikke glip af den næste afsløring

Leave this field blank

Gå ikke glip af den næste afsløring

  • Få nyt fra en af landets største graverredaktioner.
  • Vi holder virksomheder og stater ansvarlige i forhold til love, konventioner og egne CSR-politikker.
  • Vi forbinder den almindelige dansker med globale problemstillinger og giver et oplyst grundlag at træffe valg på – uanset om det drejer sig om pension, mad, tøj eller andre forbrugsvarer.
Leave this field blank
heartexit-upmagnifiercrosschevron-downchevron-leftchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram