29. juni 2022

Efter Danwatch-afsløringer om Afrika-missioner: Partier vil ændre loven

Alternativet og Enhedslisten mener, at Danwatchs seneste afsløringer om Forsvarets træningsmissioner “kaster alvorlige skygger over Danmarks engagement” i Afrika. Alternativet kræver svar fra forsvarsministeren, og Enhedslisten vil forbyde, at Danmark træner militære enheder, der er kendte for systematiske overgreb.

Frømandskorpset trænede specialstyrker fra BIR i Cameroun Anders Friberg/Forsvaret

I et §20-spørgsmål til Forsvarsminister Morten Bødskov kræver Alternativet nu svar på, hvordan ministeren forholder sig til Danwatchs afsløringer om Frømandskorpsets træninger af militære enheder i Afrika, der har begået alvorlige menneskerettighedsovergreb som drab, tortur, voldtægt og nedbrænding af landsbyer. 

Alternativet opfordrer desuden til, at ministeren tager initiativ til at drøfte “fremtidig planlægning og udførelse af kapacitetsopbyggende indsatser af militære styrker i Afrika med Folketingets partier”. 

Også Enhedslisten reagerer på sagen og vil nu have indført lovgivning, der forbyder, at Danmark træner udenlandske militære styrker, som – det er dokumenteret – har begået systematiske overgreb. 

“Det er helt uacceptabelt, at danske soldater bidrager til militær træning og kapacitetsopbygning af enheder, der systematisk overtræder menneskerettigheder. Danwatchs afsløringer giver anledning til at indføre lovgivning på området”, siger Peder Hvelplund, forsvarsordfører for Enhedslisten.

Trænede brutale specialstyrker

Partiernes reaktion kommer efter, at Danwatch de seneste uger har bragt en række afsløringer om Forsvarets træningsmissioner i Afrika mellem år 2016-2020. 

Først kunne Danwatch afsløre, at Frømandskorpset har trænet specialenheden FORSAT i Mali, der fire måneder efter den danske træning dræbte mindst to civile. 

Frømændene har også trænet den brutale militære specialstyrke BIR i Cameroun, som før, under og efter den danske træning har dræbt civile, begået voldtægter og stået bag omfattende tortur. 

Senest afslørede Danwatch, at Forsvaret vidste, at dansk-trænede camerounske tropper fra specialstyrken COPALCO blev “indsat mod egen befolkning”, men at Forsvarsministeriet lod Forsvaret fortsætte træningen alligevel. I mellemtiden blev civile henrettet og landsbyer sat i brand under de militære operationer, hvor dansk-trænede soldater deltog, under den camerounske borgerkrig.    

“Afsløringerne kaster alvorlige skygger over Danmarks engagement i både Mali og Cameroun”, siger Torsten Gejl, politisk ordfører for Alternativet, til Danwatch.  

Forsvaret i Afrika

Danwatch har i den seneste tid sat fokus på Forsvarets træningsmissioner i Afrika. Vi har blandt andet afsløret, at Frømandskorpset har trænet borgerkrigstropper i Cameroun, som Forsvaret vidste blev indsat mod egen befolkning. 

Læs alle artiklerne her: 

“Dramatiske afsløringer”

Enhedslisten kalder de seneste artikler fra Danwatch for “dramatiske afsløringer”. Den udlægning er Alternativet enig i. Især er det sagerne fra Cameroun, der vækker opsigt, hvor dansk-trænede enheder har begået systematiske overgreb, som Forsvaret har haft kendskab til. 

“Vi finder det meget foruroligende og dybt alvorligt, at danske frømand har været med til at træne den mest voldelige enhed i Camerouns militær, BIR, når man i forvejen kendte til de alvorlige rapporter om menneskerettighedskrænkelser begået af enheden”, siger Torsten Gejl fra Alternativet.   

“Danske udsendte skal og bør aldrig være med til at støtte, direkte eller indirekte, at der begås umenneskelig behandling af den kaliber”, siger han.  

Torsten Gejl mener, at det er forrykt, at Forsvaret og Forsvarsministeriet under den daværende minister Claus Hjort Frederiksen har overset så mange blinkende alarmlamper. 

“Det er et lavpunkt for det danske forsvars aktiviteter i Afrika, at Danmark fortsatte sin træningsmission i Cameroun efter den camerounske hær ifølge Amnesty International udsatte civilbefolkningen for tortur og vilkårlige henrettelser”, siger Torsten Gejl. 

Behov for lovgivning på området

I Danmark er der ingen lov, der forbyder træning af militære enheder, som krænker menneskerettighederne. Dette står i kontrast til lande som USA, som har haft love siden 1997, der eksplicit forbyder militæret at træne udenlandske tropper, der er kendt for at begå grove menneskerettighedskrænkelser. 

Dog har det amerikanske militær omgået loven i flere tilfælde f.eks. i Cameroun, hvor man sammen med Frømandskorpset har trænet den yderst brutale specialstyrke BIR. 

Hos Enhedslisten mener de dog, at der er inspiration at finde i den amerikanske lovgivning:. 

“Vi vil udarbejde et beslutningsforslag, der skal forhindre, at vi træner tropper, der er kendt for systematisk at krænke menneskerettighederne. Det bør vi sætte en stopper for”, siger Peder Hvelplund til Danwatch.   

“Lovgivningen bør omfatte, at der oprettes en instans, som vurderer de her missioner og løbende fører kontrol med, hvordan situationen udvikler sig, så vi undgår lignende sager, hvor Danmark indirekte bidrager til at begå menneskerettighedskrænkelser”, tilføjer Hvelplund.

Torsten Gejl siger, at Alternativet som udgangspunkt vil støtte op om en sådan lovgivning. Han mener også, at menneskerettighedsorganisationer skal “tages med på råd i langt større grad, både før, under og efter træningsmissioner”.  

Efter at et flertal af befolkningen stemte ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet, kan Danmark fremover deltage i EUs militære træningsmissioner i Afrika. Internationale medier har tidligere afsløret flere lignende sager med EU-trænede enheder, der har begået grove menneskerettighedsovergreb. 

Enhedslisten vil nu være særlig opmærksom på, at Danmark ikke fortsætter med at træne brutale sikkerhedsstyrker i udlandet bare i EU-regi. 

“Vi kommer til at holde ja-partierne oppe på deres klare løfter om, at det vil være en forudsætning, at danske tropper ikke bidrager til træning af tropper, som systematisk overtræder menneskerettighederne”, siger Peder Hvelplund. 

Danwatch har også bedt om kommentar fra resten af folketingspartiernes forsvarsordførere, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Vi prøver at få en kommentar fra Forsvarsminister Morten Bødskov.   

Flere artikler fra undersøgelsen:

Gå ikke glip af den næste afsløring

Nyhedsbrev sign-up

Gå ikke glip af den næste afsløring

  • Få nyt fra en af landets største graverredaktioner.
  • Vi holder virksomheder og stater ansvarlige i forhold til love, konventioner og egne CSR-politikker.
  • Vi forbinder den almindelige dansker med globale problemstillinger og giver et oplyst grundlag at træffe valg på – uanset om det drejer sig om pension, mad, tøj eller andre forbrugsvarer.
Nyhedsbrev sign-up
heartexit-upmagnifiercrosschevron-downchevron-leftchevron-right