Uafhængig journalistik er vigtigere end nogensinde før. Men uden din hjælp kan det ikke lade sig gøre.

Danwatch Journalistik

Vi har valgt, at vores journalistik skal være tilgængelig for alle. Men den er ikke gratis at producere. Derfor håber vi, at dem, der kan, vil støtte os.

Hvis du allerede støtter Danwatch, siger vi mange tak og undskyld ulejligheden.

nyhedsoverblik

Nu skal naturen reddes, lyder det fra topchefer og regeringsledere. Men arternes uddøen er allerede i gang

Verdens ledere diskuterer i denne uge naturens tilstand under FN’s Biodiversitetskonference COP15 i Kunming i Kina. Det sker imens skovrydning, brugen af pesticider og plastik i havene, når nye højder.
Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på email

“Naturen står ved et vendepunkt og vi har tiden imod os”, skrev topchefer fra verdens største virksomheder denne uge i et åbent brev. Brevet er rettet mod regeringsledere fra hele verden, der netop nu mødes (online) til COP15, FN’s konference for biodiversitet i Kunming i Kina.

Blandt underskriverne af brevet er Helena Helmersson, direktør for H&M, og Alan Jope, direktør for Unilever. De vil have en aftale for naturen, der svarer til Paris-aftalen for klimaet. Aftalen skal, hvis det står til virksomhederne,forpligte regeringer på et miljømål, for “der kan ikke drives forretning på en død planet”, skriver de. Flere end 1.000 virksomheder med en samlet omsætning på mere end 30 trillioner (=milliarder milliarder) kr. støtter op om brevet. Virksomhederne oplever i disse år stigende krav den modsatte vej, hvor regeringer vil have dem til at passe bedre på naturen. I brevet er svaret, at “hvis I vil have, at virksomheder skal passe på naturen, skal I sende penge i vores retning”.

En mangfoldig natur er altså blevet vigtig for nogle af verdens største virksomheder. Den er også vigtig for verdensøkonomien, viser en schweizisk rapport fra sidste år. Ifølge rapporten er mere end halvdelen af verdens bnp afhængig af en høj biodiversitet, og afgørende økosystemer i en femtedel af verdens lande er på nippet til at kollapse.

Naturen har for længst passeret det vendepunkt, virksomhedslederne peger på i deres brev. Et stort hold forskere, har længe råbt vagt i gevær over naturens kritiske udvikling, og flere studier viser, at sideløbende med klimakrisen er biodiversitetskrisen – også kaldet den sjette masseuddøen, fordi arter uddør i et unormalt højt tempo..

»Det er ikke længere et spørgsmål om, hvorvidt en ny masseuddøen indtræffer. Vi er midt i det. Nu er spørgsmålet i stedet, hvor hurtigt arterne vil uddø, og hvilke konsekvenser det får for økosystemerne og os selv,« sagde professor ved Center for Makroøkologi, Evolution og Klima ved Københavns Universitet Carsten Rahbek til videnskab.dk allerede tilbage i 2014.

Plante- og dyrearter uddør 100-1000 gange hurtigere, end hvad der plejer at være normaltilstanden for Jordens liv, fordi deres levesteder indskrænkes. Det skyldes blandt andet vores landbrug, skovrydning, brug af kemikalier, byggeri, trafik og ophobning af affald i naturen, på land og i vandet. affald. Altså mere eller mindre grundlæggende dele af vores menneskelige tilværelse, som virksomhederne er en afgørende del af.  

Men en frodig og artsrig natur er afgørende for, at vi kan få brød på bordet i bogstaveligste forstand. »Efterspørgslen af mad vil kun stige i fremtiden. Men bier, humlebier og sommerfugle, der bestøver vores afgrøder, er i ekstrem tilbagegang på grund af habitatødelæggelser og pesticidbrug,« siger Carsten Rahbek til videnskab.dk.

FN’s konference for biodiversitet slutter fredag morgen og her er det målet, at regeringsledernes er blevet enige om en politisk erklæring, der skal danne grundlag for fremadrettede forhandlinger. Først til april næste år skal en egentlig handlingsplan for naturen forhandles.

Illustration af Sarah Hartvigsen Juncker.

Her er udvalgte nyheder fra naturens verden:

Amazonas svinder ind. I 2021 er 860,000 hektar skov blevet ryddet, viser en opgørelse fra organisationen MAAP. Brasilien står for 76% af skovrydningen, og den er knyttet til infrastrukturprojekter som eksempelvis nye veje, viser en ny undersøgelse lavet af mediet Mongabay. For de lokale betyder det blandt andet nemmere adgang til sundhedsvæsenet, men det gør skoven udsat for yderligere rydning.

Nikkelminer truer biodiversiteten. Nikkel er en vigtig komponent i de teknologier, der skal drive den grønne omstilling, men verdens største nikkelminer ligger i meget artsrige områder som Indonesien og Filippinerne. Og fordi udvindingen af nikkel er stærkt forurenede, kan det skade koralrev, der er bærende for den globale biodiversitet. Det skriver mediet Mining.com

Yemens humanitære krise kan forværres. En olietanker er ved at rådne op ud for Yemens kyst. Hvis ikke skibet kommer i land i tide, vil olien forurene et enormt område med konsekvenser for natur og miljø i Yemen, Saudi Arabien, Eritrea og Djibouti. Samtidig har civilbefolkningen i Yemen stærkt brug for brændstoffet ombord til blandt andet at drive deres vandsystemer. Otte millioner yemenitter risikerer at være uden vand, skriver den britiske avis The Guardian.

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på email

Mange lande har brugt corona-pandemien som en undskyldning for at begrænse basale frihedsrettigheder og lukke øjnene for korruption, konkluderer den internationale ngo Transparency International, der netop har udgivet sit årlige korruptionsindex.

Transparency International advarer i sin årsrapport om, at “menneskerettighederne og demokratiet er under pres over hele verden” og understreger behovet for at intensivere korruptionsbekæmpelse og forsvare menneskerettighederne og demokratiet.

Transparency Internationals årlige index rangordner verdens lande i forhold til, hvor meget korruption, befolkningen mener, der er i det enkelte land og er som sådan kun en indikator for, hvor store korruptionsproblemer, der reelt er.

Vesteuropa og EU er den mindst korrupte region med en gennemsnitsscore på 66 ud af 100. Afrika syd for Sahara havde den laveste score med 33 ud af 100.

På førstepladsen som de mindst korrupte lande ligger Danmark, Finland og New Zealand med en score på 88 ud af 100 mulige point.

På trods af løfter og løfter på papiret om at bekæmpe korruption, fandt Transparency International, at 131 lande ud af 180 ikke gjorde fremskridt i bekæmpelsen af ​​korruption i løbet af det sidste årti.

I bunden finder man Sydsudan, Syrien og Somalia sammen med Venezuela, Yemen, Nordkorea, Afghanistan, Libyen, Guinea og Turkmenistan.

Mere

De store virksomheder og finansielle institutioner med størst potentiale til at bekæmpe global skovrydning ignorerer deres ansvar for at beskytte verdens skovene.

Det viser en undersøgelse, fortaget af ngo’en Global Canopy, der her gennemgået data fra 350 virksomheder, der beskyldes for at være de mest ansvarlige for skovrydning og analyseret 150 banker, investerings- og pensionsfonde, der finansierer disse virksomheder.

Ifølge Global Canopys analyse ignorerer hver tredje af de undersøgte virksomheder forpligtelsen til at tage hensyn til verdens skove i forbindelse med deres aktiviteter, mens to tredjedele af virksomhederne kun har forpligtet sig til at forhindre skovrydning i forbindelse med en del af deres aktiviteter.

Ifølge det franske nyhedabureau AFP besluttede COP26 at verdens virksomheder skal forhindre skovrydning.

Danwatch dækker løbende problemet med skovrydning, blandt andet i forbindelse med produktion af oksekød fra Sydamerika og produktion af soja til grisefoder.

Mere


Flere store firmaer trækker sig nu ud af Myanmar.

Det sker i kølavandet på, at de to store oliegiganter, franske TotalEnergies og amerikanske Chevron tidligere på måneden besluttede at forlade landet. Det skriver det norske medie Bistandsaktuelt.

Det franske energiselskab Voltalia pakket nu også sammen og forladet landet, som det seneste år har været styret af en militærjunta, der har slået hårdt ned på prodemokratiske aktivister og blandt fængslet den tidligere premierminister Aung San Suu Kyi.

Det samme gælder British American Tobacco der før kuppet den 1. februar 2021 havde mere end 100.000 ansatte.

Andre internationale har valgt at trappe deres aktiviteter ned, skriver Bistandsaktuelt.

Heriblandt det danske bryggerikoncern Carlsberg, som har omkring 450 ansatte i Myanmar. Carlsberg oplyser, at det sker, fordi efterspørgslen er faldet.

Danwatch har tidligere kulegravet flere internationale firmaers forbindelser til Myanmars militær, heriblandt Telenor, der har leveret følsomme brugerdata til militæret og bidraget til at kvæle landet frie presse. Telenor valgte sidste år at sælge sine aktiver til et kontroversielt lokalt firma med tætte forbindelser til militæret og har nu trukket sig ud af Myanmar.

Mere

Forureningen af Jorden med ​​plastik, pesticider, antibiotika og andre forurenende stoffer sker efterhåndnen i så voldsomt et tempo, at grænsen for, hvad vores planet kan kapere er overskrevet.

Det hævder et nyt studie fra Stockholms Universitet. Studiet er udført af 14 forskere fra frem lande under ledelse af Linn Persson, ekspert i kemisk forurening på Stockholms Environment Institute.

Allerede i 2015 konstaterede forskere, at Jordens kapacitet til at klare den menneskeskabte forurening var overskrevet på fire ud af ni parametre. Nu lyder konklusionen at det er tilfældet på fem parametre.

De ni typer forurening, som studiet vurderer er:

  • Klima 
  • Biodiversitet 
  • Fældning af skov (arealanvendelse
  • Forbrug af ferskvand
  • Forurening af luft med partikler
  • Nedbrydning af ozonlaget
  • Forsuring af havet.
  • Udslip af reaktivt kvælstof og fosfor til miljøet

Mere


På trods af klare løfter om at hjælpe regeringen med at redde klimaet via investeringer i grønne aktiver, mørklægger en række pensionsselskaber, præcist hvad de definerer som grønt. Det viser en rundspørge foretaget af FinansWatch

Blot otte ud 17 selskaber vil i rundspørgen svare på, hvilke investeringer man har talt med som grønne i indberetningen til finanssektorens klimapartnerskab med regeringen.

Både store kommercielle selskaber som PFA og Velliv samt arbejdsmarkedskasser som Industriens Pension, PKA og Lærernes Pension

Det møder skarp kritik fra blandt andre Klimarådet.

Danwatch skriver løbende om grønne og sorte investesteringer.

Mere

Den europæiske ngo Corporate Europe Observatory afdækker i en ny rapport, hvordan de store tech-firmaer som Google og Facebook forsøger at forhindre et kommende EU-forbud mod reklamer, der er målrettet den enkelte internetbruger.

Undersøgelsen blotlægger de stoer techvirksomheders lobbyindsats. Den viser blandt andet, at de fire største tech giganter Google, Facebook, Amazon og Microsoft har holdt ikke mindre end 66 møder med medlemmer af EU-Parlamentet for at forhindre, at den kommende lov rammer deres forretningsmodel, som i høj grad bygger på sporing og målretning af annoncer.

En nylig undersøgelse udført at YouGov blandt mere end 10.000 EU-borgere, at to tredjedele af unionens indbyggere mener, at det skal være muligt at bruge de store, digitale platforme uden at blive sporet.

EU har været i gang med at lovgive om digitale rettigheder siden 2020, og det franske formandskab forsøger i øjeblikket at få et nyt direktiv vedtaget inden sommer.

Mere

Norges Etiske Investeringsråd anbefaler, at pensionskasser og investeirngsforeninger sætter den globale kødproducent Marfrig Global Foods SA på observationslisten på grund af risikoen for, at virksomheden medvirker til alvorlige miljøskader.

Marfric sælger blandt andet oksekød til Danmark, som stammer fra den brasilianske regnskov og er under mistanke for at medvirke til ulovlig afbrænding og afskovning.

Kvægdrift er hovedårsagen til tabet af skov og biodiversitet i disse regioner og er forbundet med omdannelse af skov til græsarealer, skriver det etiske råd i sin vurdering.

Rådet konstaterer, at der sker illegal skovrydning på ejendomme i Marfrigs forsyningskæd og vurderer, at Marfrig ikke har gjort tilstrækkelig for at undgå at medvirke til skovrydning.

Danwatch, P1 Orientering og Reporter Brasil har tidligere har afsløret, at de danske importører Dencon Foods og KS Food Consult har solgt oksekød fra Marfriq til blandt andet SuperBrugsen, Kvickly og Jensens Bøfhus.

Mere

Næste gang du hiver din mobil op af lommen, kunne du overveje at bruge den til at tjekke, hvordan Kina får fat i netop de råstoffer som kobolt og kobber, der indgår i mobiler og anden elektronik.

En stor del af dem kommer blandt andet fra Congo, hvor tidligere præsident Joseph Kabila og hans nærmeste familie og venner har ladet sig købe af kinesiske købmænd.

Det har journalistsnetværket European Investigative Consortium (EIC) afdækket i en lang række artikler.

Hvis du er mere til dokumentarer, har BBC lavet den fremragende dokumentar Congos missing millions, der fortæller hele historien.

Mere

En række danske pensionskasser tæller deres investeringer i olieselskaber som Shell og BP med i deres opgørelser over “grønne investeringer”. Det viser en gennemgang, som FinansWatch har lavet. Samtidig vil kun otte ud af 17 pensionsselskaber fremlægge, hvilke aktier de har inkluderet i det grønne regnskab, viser en anden rundspørge, som Finanswatch har lavet.

Pensionsbranchen har som del af regeringens klimaberedskab for finanssektoren lovet at bidrage til den grønne omstilling. Ifølge brancheforeningen F&P har pensionskasserne i alt placeret 248 milliarder kroner i “grønne investeringer”. Men i den sum er aktier i verdens største olieselskaber altså åbenbart medregnet, skriver FinansWatch.

Mere

Danmarks største webshop Zalando reklamerer med, at mange af deres produkter er ‘bæredygtige’, fordi de for eksempel anvender en vis mængde økologisk bomuld. Men følge den danske markedsføringslov er produkterne sandsynligvis ikke er bæredygtige. Det skriver DR.

Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen siger til DR, at hvis et produkt er bæredygtigt, så skal “hverken produktionen, anvendelsen eller bortskaffelsen belaste jordens ressourcer eller miljøet på en måde, som forringer de kommende generationers mulighed for at opfylde deres behov”.

Og den standard lever mange af Zalandos produkter nok ikke op til, vurderer eksperter til DR.

Forbrugerrådet Tænk meldte sidste år Zalando og andre webshops til Forbrugerombudsmanden for ikke at leve op til reglerne på området, og sagen er i øjeblikket under behandling. I mellemtiden har Forbrugerombudsmanden blandt andet indskærpet reglerne i en guide til danske virksomheder.

Temaer:
Virksomheder:
Lande: |
Mere

Siden 2018 har en særlig gruppe FN-eksperter advaret om, at alle Yemen-krigens parter – heriblandt den saudisk-ledede koalition – har begået mulige krigsforbrydelser i det ekstremt fattige land. I oktober 2021 blev en fornyelse af ekspertgruppens mandat imidlertid nedstemt i FN’s Menneskerettighedsråd. Afstemningen blev af iagttagere kaldt resultatet af saudisk lobbyarbejde, og menneskerettighedsorganisationer udtrykte stor bekymring for, at lukningen af ekspertgruppen kunne føre til flere overgreb i landet.

Nye opgørelser fra Yemen tyder nu på, at organisationerne kan have haft ret i deres bange anelser. Ifølge tal fra organisationen Yemen Data Project er mængden af koalitionens bombardementer steget med 43 procent på de to måneder fra oktober til december, og antallet af civile dræbte per måned er det højeste i 2,5 år.

“Mindst 32 civile blev dræbt og mere end 62 såret i december, hvilket er mere end de 11 foregående måneder til sammen”, skriver Yemen Data Project.

Danwatch har blandt andet afsløret, hvordan militært udstyr fra danske Terma er endt i Yemen-krigen, og hvordan danske Systematic er blevet ved med eksportere militært udstyr til krigens parter trods et dansk eksportstop.

Brancher: |
Virksomheder: |
Mere
Ikke flere "Kort Nyt"
No more articles to load

Få det ugentlige

nyhedsoverblik

i din indbakke

Tip os

Har du en idé, eller har du kendskab til forhold, som du mener, vi bør undersøge – så kontakt os.

Det kan også være, at du er freelancejournalist med en god ide – skriv eller ring.

Jeg vil være anonym

Du kan bruge formularen – også anonymt – men vil du være helt sikker på, at ingen kan spore din kommunikation til os, anbefaler vi, at du installerer app’en Signal på din telefon.

I Signal kan du kontakte os på dette telefonnummer: +45 2340 6664

Bankoverførsel

Enkeltbidrag

Merkur Bank

Registreringsnr.: 8401

Kontonr.: 0001 119 355

Bemærk, at du skal donere min. 200 kr. for at dit støttebidrag kan være med til at kvalificere os til at søge Tipsmidler.

Husk at skrive dit fulde navn, og gerne din e-mail som kommentar til overførslen. Tilføj dit CPR nr i kommentarfeltet, hvis du ønsker skattefradrag.

Want to make an international donation?

IBAN:
DK4284010001119355

SWIFT/BIC:
MEKUDK21

Click here

Bliv støttemedlem

Fast overførsel med Betalingsservice. Som fast bidragsyder accepterer du, at vi opbevarer dine data som beskrevet her.

Regnr., kontonr. og CPR-nr. bruges kun til at oprette en betalingsservice-aftale, således at fremtidige betalinger kan trækkes automatisk.