30. september 2022

Efter Danwatch undersøgelse: Miljøforbedringer på danskejede svinefarme i Chile

I maj kunne Danwatch dokumentere problemer med fluer og lugtgener omkring chilenske svinefarme, der var støttet af Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU)..Nu viser en rapport, at en del af problemerne er udbedret, men svinefarmens naboer frygter, hvad der sker, når fluesæsonen starter inden længe.

Foto: Pablo Rojas Madariaga

Det går fremad på en danskstøttet svinefarm i Chile, der har været anklaget for at forurene lokalmiljøet med blandt andet fluer og gyllestank.

Det fremgår af en uvildig rapport, som den statslige danske investeringsfond IFU har fået udarbejdet. 

I maj kunne Danwatch og det chilenske medie Ciper fortælle, hvordan den statslige danske investeringsfond IFU og danske pensionskasser investerer i svinefarme, som myndighederne har fastslået forurener lokalmiljøet i alvorlig grad. Danske penge udgør 25 % af kapitalen i Coexca, Chiles næststørste svineproducent, der har været involveret i en række omdiskuterede sager.

Det fik IFU til at iværksætte en uvildig ekspertundersøgelse af en af de svinefarme, som det omtalte firma ejer – Santa Francisca-farmen, der ligger i Chépica. Undersøgelsen er foretaget af det danske konsulentfirma NIRAS A/S og det chilenske advokatfirma Moreno Saez Aviles, med speciale i miljøforhold.

Undersøgelsen konkluderer, at en del af forholdene, som Danwatch afslørede, er udbedret eller delvist udbedret i løbet af foråret eller forsommeren. Det drejer sig blandt andet om håndteringen af døde grise, som ifølge en tidligere medarbejder blev efterladt på en bakke i solen, men nu opbevares i kølecontainere, inden de bortskaffes.

Ifølge svinefarmen er de forbedrede forhold sket efter krav fra de regionale sundhedsmyndigheder i Chile.

Svinefarmens håndtering af gylle er også blevet forbedret, ligesom der også er blevet sat ind over for lugtgener: “Der er blevet installeret to detektions sensorer for lugtende gasser i begge produktionssektorer og i ét af nabohusene,” står der blandt andet i rapporten.

Tvivlsom prøve

Rapporten omtaler en række vandprøver foretaget af myndighederne, der kontrollerede niveauet af colibakterier med et resultat på over 92 gange det tilladte, som også er beskrevet i den oprindelige undersøgelse fra Danwatch. 

Ifølge rapporten er der en metode-fejl omkring prøverne, så det resultat er ikke korrekt og i virkeligheden er langt mindre. Prøven er taget direkte i gyllen, og det tilladte niveau omhandler fødevarer til direkte indtagelse uden forarbejdning, men ifølge Coexca er gyllen blevet spredt på marker med afgrøder, der skal bruges til dyrefoder, og som derfor må have et højere niveau af colibakterier.  

Coexca har også fået foretaget en såkaldt entomologisk undersøgelse af en ekspert, der har fastslået en lav sandsynlighed, for at der kommer fluer fra svinefarmen til dem, der bor i nærheden.

Samtidig peger rapporten dog på, at ikke hele flueplagen er løst, da den ene af de laguner, som svinefarmen opbevarer gylle i er åben:

“Den åbne lagune 1 vurderes at være et potentielt forplantningssted for et betydeligt antal fluer”.

Et mudret forløb

Rapporten kommer efter et kompliceret forløb og bruger en stor del af pladsen på at opklare, hvornår den danskstøttede svinefarme i Chile gjorde hvad. 

Der har været langvarige konflikter og retssager med naboerne i de tre områder, hvor svinefarmene ligger, men det hele tager for alvor fart i januar 2022.

Efter henvendelse fra naboer til svinefarmen tropper myndighederne op på et uanmeldt kontrolbesøg. Her dokumenterer myndighederne problemer med blandt andet håndtering af døde svin og gylle. 

I den efterfølgende tid følger en række yderligere kontrolbesøg og en egentlig sag mod svinefarmen. Samtidig begynder svinefarmen at udbedre en del af problemerne, men der opstår også konflikter, og for eksempel nævnes det i myndighedsrapporterne, hvordan Coexca har nægtet myndighederne adgang i forbindelse med et kontrolbesøg. 

Som en reaktion på de fund, som myndighederne gør på svinefarmen, beskrev myndighederne i januar en “emergencia sanitaria”, som vi på Danwatch har oversat til “sundhedsmæssig undtagelsestilstand”, hvilket fremgår af en afgørelse fra Appelretten i Rancagua.

Vi skrev blandt andet, at “ifølge sundhedsmyndighederne var problemerne så store, at de udgjorde en overhængende sundhedsrisiko (todo lo observado constituye un inminente riesgo sanitario para la salud de la población cercana) for den omkringboende befolknings sundhed” som “herefter udstedte et forbud mod drift d. 14. januar, og området blev erklæret i sundhedsmæssig undtagelsestilstand”. 

I rapporten redegør Coexca for, at det ikke er korrekt, at der blev erklæret sundhedsmæssig undtagelsestilstand. Det er dog et spørgsmål om, hvordan man oversætter, og hvad man tolker ud af det.

Da sundhedsmyndighederne, Seremi, beordrede driftsforbuddet (prohibición de funcionamiento) den 20. januar 2022 skete det blandt andet på grund af den uregelmæssige håndtering af de døde svin og den ukorrekte opsamling af gylle i det fri. Erklæringen om sundhedsmæssig undtagelsestilstand går forud for et driftsforbud og fungerer som begrundelsen.

Driftsforbuddet betyder i denne forbindelse, med drift af en svinefarm, at man gerne må fodre svinene og give dem vand for eksempel, men der er forbud mod at slagte. Driftsforbuddet er senere blevet ophævet.

Flere retssager

Appelretten i Ranguagua afsagde dom i juli i sagen mellem Coexca og naboerne og borgmesteren fra Chépica, hvor Santa Francisca-svinefarmen ligger. Retten gav ikke naboerne medhold og besluttede, at der ikke var flere juridiske muligheder til fordel for dem.

I første omgang har naboerne valgt ikke at appellere dommen, men at se tiden an, fortæller deres advokat:

“Eftersom vi befandt os i efterår og vinter, kulde og regn, har vi valgt, at spare vores energi til nu, hvor den varme årstid kommer til oktober. For hvis Coexca virkelig gør tingene rigtigt, burde der ikke ske noget, men vi fornemmer, at det ikke er tilfældet, og at fluerne, lugten og det samme som før, vil vende tilbage med den varme årstid, der begynder til oktober. Hvis det er tilfældet, vil vi indgive en ny klage på naboernes vegne”, udtaler advokat Karina Lorca til Danwatch.

Der er i øjeblikket en anden retssag i gang mod en anden af Coexcas svinefarme, i Punta Cortés. Her har 60 naboer til svinefarmen lagt sag an mod Coexca med lignende miljø- og sundhedspåvirkninger, som dém naboerne i Chépica påpeger. 

NIRAS-rapporten har slet ikke kigget på Coexcas andre svinefarme, herunder svinefarmen i Punta Cortés, som Danwatch kunne afsløre har arbejdet med en miljøgodkendelse til en nu afdød person siden 2020. Ifølge de nyeste oplysninger fra IFU blev den omtalte miljøgodkendelse overdraget til Coexca i juni 2022. 

Fortsatte problemer

Der er stadig forhold, som der endnu ikke er rettet op på hos Coexca, ligesom den potentielle forurening, der har været, kan have konsekvenser fremover. For eksempel nævner rapporten fra NIRAS, at det ikke kan garanteres, at en af gyllelagunerne ikke har forurenet grundvandet.

IFU nævner selv, at ”Den uvildige undersøgelse konkluderer, at Coexca ikke er i mål med at implementere EU-standarder for håndtering af gylle på Santa Fransisca” og tilføjer: 

”Aktuelt foregår imidlertid et arbejde med at få etableret nye gyllelaguner, som har bundmembran og som er overdækkede, samt at transporten af gylle foregår i lukkede rørledninger. Dette arbejde er nu næsten afsluttet, bortset fra en enkelt ny gyllelagune, der forventes færdig i slutningen september 2022”.

Gyllen fra svinefarmen bringes ud på et område i nærheden af svinefarmen på 93 hektarer, som bruges til at dyrke majs og hvede til brug som dyrefoder. Men dén gylleudbringelse overholder ikke de EU-standarder, som det er målet fra IFU, at svinefarmene skal følge. Ifølge Niras-undersøgelsen er arealet for udbringelse af gylle hos Coexca nemlig over 4 gange mindre end tilsvarende EU-standarder.

NIRAS anbefaler desuden, at forholdene omkring gylleudbringelse undersøges af en ekspert med indgående kendskab til jordbundsforhold og planteavl i Chile. Rapporten beregner, at der bliver udbragt mere nitrogen end de tilladte EU-standarder. IFU skriver på deres hjemmeside, at de vil bede Coexca om at igangsætte dén undersøgelse. 

Rapporten understreger også, at der skal foretages nye miljøvurderinger, hvis Coexcas planlagte udvidelse – med en fordobling i besætningen til i alt 2500 søer- bliver en realitet. 

Forsonende grisefest

Danwatch har for nylig været i kontakt med nogle af naboerne til Coexcas svinefarm i Chépica. De fortæller, hvordan de d. 19. juli blev inviteret på besøg hos farmen, for at se de ting, firmaet har udbedret. 

“Men alle forandringer – på godt eller ondt – vil vi først komme til at se effekten af i oktober eller november, når fluerne plejer at komme. Og de skal være klar over, at hvis det samme sker igen, vil vi fortsætte med at lægge sag an mod dem. Det var vores svar til dem,” skriver naboen Sara Inés Morales Ruz i en WhatsApp besked. 

Naboerne blev også inviteret til den årlige grisefest i byen Talca – “La Fiesta del Chancho Muerto”, hovedbyen i Maule-regionen, hvor Coexca’s anden store grisefarm ligger.

Rettelser:

  • Det fremgik tidligere af historien, at gyllen blev spredt på afgrøder, der efter forarbejdning kunne bruges til fødevarer, der er dog tale om afgrøder, som bruges til dyrefoder.
  • Det fremgik tidligere af historien, at rapporten havde beregnet nitrogenindholdet i jordbunden. Der er dog tale om en beregning af udbringningen af nitrogen.
  • Det fremgik tidligere af historien, at grundvandet risikerede at blive forurenet fra vandtætte bassiner. Der er dog tale om, at det kan være forurenet fra en gyllelagune, som ifølge farmen er blevet etableret efter EU-standarder i september 2022.

Gå ikke glip af den næste afsløring

Nyhedsbrev sign-up

Vi skriver ud 1-2 gange om ugen og bruger selvfølgelig kun din e-mail-adresse til vores nyhedsbreve

Gå ikke glip af den næste afsløring

  • Få nyt fra en af landets største graverredaktioner.
  • Vi holder virksomheder og stater ansvarlige i forhold til love, konventioner og egne CSR-politikker.
  • Vi forbinder den almindelige dansker med globale problemstillinger og giver et oplyst grundlag at træffe valg på – uanset om det drejer sig om pension, mad, tøj eller andre forbrugsvarer.
Nyhedsbrev sign-up

Vi skriver ud 1-2 gange om ugen og bruger selvfølgelig kun din e-mail-adresse til vores nyhedsbreve

heartexit-upmagnifiercrosschevron-downchevron-leftchevron-right