Uafhængig journalistik er vigtigere end nogensinde før. Men uden din hjælp kan det ikke lade sig gøre.

Danwatch Journalistik

Vi har valgt, at vores journalistik skal være tilgængelig for alle. Men den er ikke gratis at producere. Derfor håber vi, at dem, der kan, vil støtte os.

Hvis du allerede støtter Danwatch, siger vi mange tak og undskyld ulejligheden.

Fødevareministerens nye sojaplan ignorerer pesticidproblemer

Fødevareminister Mogens Jensen er gået i gang med forarbejdet til en handlingsplan for bæredygtig soja. Men planen overser omfattende problemer med kræftfremkaldende pesticider på den soja, som danske virksomheder importerer.
Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på email
Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på email
Vi har læst artiklen op. Lyt til den her

En handlingsplan for dansk sojaimport, så den ikke længere bidrager til rydning af regnskov. Det ønsker fødevareminister Mogens Jensen at gøre til en realitet. 

83 procent af den soja, Danmark importerer, er nemlig fra Sydamerika, og her har det længe været kendt, at sojaproduktionen med stor sandsynlighed bidrager til skovrydning:

“Handlingsplanen mod afskovning skal også forholde sig til ansvarlighed ved import af landbrugsvarer, herunder ift. landrettigheder, arbejdstagerrettigheder og andre miljøforhold,” fortæller fødevareminister Mogens Jensen i et mailsvar til Danwatch. 

Men, siger han, han forventer ikke, at regeringen vil stille krav til, hvilke pesticider der bliver brugt i produktionen. Den bold, mener ministeren, ligger hos EU, og derfor skal Danmark ikke sparke til den:

“Dette arbejde foregår primært i regi af EU. EU-Kommissionen har netop meddelt, at den vil bruge diplomatiske og handelspolitiske instrumenter samt udviklingsstøtte til at udfase pesticider, der ikke er tilladt i EU, globalt,” siger Mogens Jensen.

Fødevareministerens planer om at sikre en bæredygtig sojaimport, ser dermed fuldstændig bort fra de sundhedsskadelige pesticider, der anvendes på argentinske sojamarker.

Det på trods af, at Danwatch sidste år kunne afsløre, de sundhedsskadelige følger af sojaproduktion i Argentina. Her kunne sojaen, som danske virksomheder importerer, kædes sammen med kræfttilfælde og misdannelser hos voksne og børn. 

Dansk sojaimport

  • Danmark importerer årligt omkring 1,7 millioner ton soja, hvoraf 83 procent stammer fra Sydamerika. 
  • Soja, der stammer fra Sydamerika, er kendt for at bruge sundhedsskadelige pesticider og bidrage til skovrydning. 
  • 527.931 ton stammer fra Argentina, hvor pesticidforbruget kædes sammen kræfttilfælde og misdannelser hos lokale voksne og børn. 
  • Den danske sojaimport kræver 600.000 hektar sydamerikansk jord. Det svarer til et areal på to gange Fyns størrelse.
  • Af de 1,7 millioner ton soja, som Danmark årligt importerer, er 89 procent sojaskrå, der hovedsageligt bruges i svinefoder.
Verdens skove, Københavns Universitet

Dansk sojaimport

  • Danmark importerer årligt omkring 1,7 millioner ton soja, hvoraf 83 procent stammer fra Sydamerika. 
  • Soja, der stammer fra Sydamerika, er kendt for at bruge sundhedsskadelige pesticider og bidrage til skovrydning. 
  • 527.931 ton stammer fra Argentina, hvor pesticidforbruget kædes sammen kræfttilfælde og misdannelser hos lokale voksne og børn. 
  • Den danske sojaimport kræver 600.000 hektar sydamerikansk jord. Det svarer til et areal på to gange Fyns størrelse.
  • Af de 1,7 millioner ton soja, som Danmark årligt importerer, er 89 procent sojaskrå, der hovedsageligt bruges i svinefoder.
Verdens skove, Københavns Universitet

Danmark og EU mod resten af verden 

Det er såkaldte glyfosat-baserede pesticider, der sprøjtes på de argentinske sojamarker. Flere forskere er enige om at de er kræftfremkaldende, og WHO’s internationale agentur for kræftforskning, IARC, har også vurderet, at glyfosat kan være kræftfremkaldende hos mennesker. 

Men som det ser ud nu, er de glyfosat-baserede pesticider faktisk tilladt i Danmark og i EU. Så længe de er det, vil EU-kommissionen ikke arbejde for at udfase de sundhedsskadelige pesticider globalt.  

“EU Kommissionen har anbefalet, at medlemslandene udarbejder strategier eller handlingsplaner mod afskovning, og det har også påvirket min beslutning, ligesom det har inspireret mig, at gode samarbejdspartnere i Amsterdam-Partnerskabet er kommet med eller arbejder på nationale handlingsplaner mod afskovning,” siger Mogens Jensen.

Flere rapporter beskriver de store problemer, der er forbundet med sojaproduktion. Det forklarer Gry Bossen fra Verdens Skove, der har været med til at udarbejde rapporter om konsekvenserne af Danmarks sojaimport.

“I Argentina oversprøjtes lokale med sundhedsskadelige pesticider. Derudover er afskovning katastrofalt for dyrelivet og klimaet,” siger hun og fortsætter:

“I Brasilien og Argentina er det bevist, at regnskov ryddes for at skabe plads til sojamarker. Afskovning går især ud over oprindelige folk, der modtager dødstrusler og tvangsflyttes,” fortsætter hun. 

Tvang og lov nej tak 

På trods af, at fødevareministeriet står bag den kommende handlingsplan er det ikke sikkert, at store aktører som fx. de to fodervirksomheder DLG og Danish Agro, der er to af Danmarks største sojaimportører, tilslutter sig planen. 

Selvom Mogens Jensen tidligere har understreget, at der er behov for hurtig handling, bliver der nemlig ikke lovgivet om, at danske virksomheder skal importere bæredygtig soja. Det er altså op til virksomhederne selv, om de vil importere bæredygtig soja eller ej. 

“Vi kan ikke fra dansk side indføre et nationalt importforbud rettet mod ikke-bæredygtig soja, fordi handelspolitikken er EU-kompetence. På EU-plan arbejder vi for, at der bliver taget yderligere initiativer, og det kan også være i form af lovgivning for at fremme bæredygtig soja,” siger Mogens Jensen til Danwatch og tilføjer:

“Desuden har jeg fuld tiltro til, at de danske virksomheder godt kan se, at det er ekstremt vigtigt, at de leverer på dette område. Jeg har netop afsluttet en møderække med centrale virksomheder på området, og jeg mødte forståelse fra alle for, at dette er en vigtig dagsorden, og at der skal rykkes.”

Frivillige tiltag kræver bred støtte 

At frivillighed skal sikre en afskovningsfri sojaimport blandt virksomheder kræver dog, at man får tilstrækkeligt med aktører med på idéen. Det siger Simon Bager, der forsker i varekæders påvirkning af skovrydning ved Université catholique de Louvain i Belgien:

“Forskningen viser, at frivillige tiltag generelt er mindre effektive virkemidler ift at reducere afskovning, end hvis der foreligger et obligatorisk krav, for eksempel due diligence eller certificering. Med frivillige retningslinjer risikerer man ikke at få centrale aktører med,” siger han og tilføjer:

”Frivillige tiltag kan i nogle tilfælde være effektive, men det kræver at de får tilstrækkelig mange aktører ombord – f.eks. hvis de dækker hele EU – og hvis de kriterier, de bygger på er tilstrækkeligt effektive, så det sikres, at de frivillige tiltag faktisk reducerer afskovningen og ikke bare bliver en pro-forma øvelse”.

Og netop en mindre effektiv handleplan kan man kalde Danish Crowns nye soja-handleplan, som virksomheden offentliggjorde for nyligt. For Danwatch kunne i forbindelse med offentliggørelsen afsløre, at denne handlingsplan også ser helt bort fra kræftfremkaldende pesticider. Derudover har flere organisationer rettet kritik mod Danish Crowns’ handlingsplan, for ikke at stille høje nok krav til skovrydning.

Intet konkret på bordet

Mogens Jensen vil ikke udtale sig om indholdet af den fremtidige handlingsplan men forklarer i et mailsvar at:

“Vi er først lige gået i gang med de indledende øvelser, og dialogen med andre relevante ministerier. Jeg vil også i dialog med bl.a. erhvervet og NGO’er om dette, og andre lande i Amsterdam Partnerskabet. Derfor vil jeg ikke på nuværende tidspunkt begynde at cementere dele af indholdet af handlingsplanen – det vil ikke være fair ift. den kommende proces,” siger han og fortsætter:

“Det, jeg kan sige, er, at jeg gerne vil vende hver en sten som led i processen for at se på, hvordan vi bedst kan understøtte – og sætte rammer for – at fremme ansvarlige og afskovningsfri værdikæder for landbrugsvarer.”

Relaterede nyheder

Få vores nyhedsbrev

Hjælp os med at forbinde dig til verden …

Danwatch holder dig opdateret på, hvordan Danmark er forbundet til de mest sårbare mennesker i verden. Vi holder øje med de forhold, vores fødevarer, tøj og teknologi bliver til under, og vi holder øje med, hvad danske virksomheder laver i udlandet.

Vi tror på, at alle skal have fri adgang til kritisk journalistik, der forbinder os til verden. Derfor har vi som et af de eneste medier i Danmark valgt, at vores journalistik skal være gratis. Samtidig mener vi ikke, at vi troværdigt og kritisk kan dække danske virksomheder og samtidig være økonomisk afhængige af dem. Derfor er Danwatch fri for annoncer.

Danwatch har kun kunnet forblive uafhængige, kritiske, gratis og annoncefri, fordi vi får støtte fra fonde, donorer og støttemedlemmer. Nu mere end nogensinde har vi også brug for din hjælp. Støt Danwatch med en enkelt donation eller et fast månedligt beløb.

Tip os

Har du en idé, eller har du kendskab til forhold, som du mener, vi bør undersøge – så kontakt os.

Det kan også være, at du er freelancejournalist med en god ide – skriv eller ring.

Jeg vil være anonym

Du kan bruge formularen – også anonymt – men vil du være helt sikker på, at ingen kan spore din kommunikation til os, anbefaler vi, at du installerer app’en Signal på din telefon.

I Signal kan du kontakte os på dette telefonnummer: +45 2340 6664

Bankoverførsel

Enkeltbidrag

Merkur Bank

Registreringsnr.: 8401

Kontonr.: 0001 119 355

Bemærk, at du skal donere min. 200 kr. for at dit støttebidrag kan være med til at kvalificere os til at søge Tipsmidler.

Husk at skrive dit fulde navn, og gerne din e-mail som kommentar til overførslen. Tilføj dit CPR nr i kommentarfeltet, hvis du ønsker skattefradrag.

Want to make an international donation?

IBAN:
DK4284010001119355

SWIFT/BIC:
MEKUDK21

Click here

Bliv støttemedlem

Fast overførsel med Betalingsservice. Som fast bidragsyder accepterer du, at vi opbevarer dine data som beskrevet her.

Regnr., kontonr. og CPR-nr. bruges kun til at oprette en betalingsservice-aftale, således at fremtidige betalinger kan trækkes automatisk.