Ny Danwatch-undervisning i brug

Amalie Linde

JournalistHusk at dele
Tema
Branche
Som noget nyt har Danwatch fra august 2016 udviklet undervisningsmateriale til elever i folkeskolen. Onsdag var Danwatch for første gang ude og undervise undersøgende journalistik om globalt forbrug med afsæt i det nye materiale.
Amalie Linde

JournalistOmkring 30 elever fra Sputnik skole i København var samlet til undervisning om, hvor danskernes dagligdagsvarer kommer fra og hvilke produktionsforhold de er skabt under.

Siden begyndelsen af det nye skoleår 2016 har danske folkeskolelærere haft adgang til det nye undervisningsmateriale ‘Tomaternes lange vej til din pizza’, som er gratis tilgængeligt på danwatch.dk og emu.dk til elever fra 7.-9. klasse.

“Danwatchs materiale passer godt til os, fordi det handler om at blive uddannet til at blive en ansvarlig voksen, der tager ansvar for sit eget liv og bliver opdraget i aktivt medborgerskab”, siger Nanna Schultz, lærer på Sputnik skole.

Der er simpelthen en af eleverne, som har aflyst sin praktik i dag, fordi han skulle være med til det her.

Nanna Schultz, lærer Sputnik skole.

Sputnik skole har haft et forløb på otte undervisningsgange om globalisering. Det har blandt andet handlet specifikt om dåsetomater og de immigranter i Italien, som arbejder illegalt med at plukke tomater samt generel introduktion til menneskerettigheder og Danwatchs arbejde.

“Jeg kan godt lide, at selvom det er tunge områder, så peger undervisningen stadig på et handlingsperspektiv, så man ikke bliver mast af det. Men man tænker, at ens individuelle handlinger har en betydning. Det er med til at højne bevidstheden om, at man er aktiv samfundsborger, der agerer i fællesskab. Det kan spille ind på mange andre niveauer end som aktiv forbruger, håber jeg”, siger Nanna Schultz.

Journalist på Danwatch Norma J. Martinez har udviklet materialet og hun underviser selv i så vid udstrækning som muligt, enten ved at tage ud på skolerne eller ved at invitere skoleklasser ind til Danwatchs lokaler. Norma J. Martinez har undervist folkeskoleelever i mange sammenhænge og har i alt erfaring fra omtrent 150 undervisningsgange på klasser i hele landet.

“Det er spændende at få én af jer ud. Der er simpelthen en af eleverne, som har aflyst sin praktik i dag, fordi han skulle være med til det her. De unge kan se sig selv i en anden sammenhæng, og det giver noget at mærke jeres engagement”, siger Nanna Schultz.

 

Danwatch udvider sine fokusområder

Danwatch udkommer med større, journalistiske undersøgelser og artikelfeatures, der afdækker strukturelle problemstillinger i dybden cirka en gang om måneden og udgiver ugentlig kortere nyheder, der holder vores læsere opdateret på væsentlige historier fra vores områder.

Men Danwatch er i gang med opgradere sine aktiviteter på flere andre områder, forklarer direktør i Danwatch Jesper Nymark.

“Al vores aktiviteter udspringer af vores undersøgende journalistik, og et vigtigt fokus for os er undervisning. De unge er en meget vigtig læsergruppe for os. Men vi er også bevidst om at det i forhold til vores indhold kræver at vi “skærer” vores indhold til i forhold til dem. Det kan ses i vores undervisningsmateriale, som fremadrettet vil komme til at fylde meget mere, da vi i forhold til vores journalistik har et særligt ansvar i forhold til fremtidens forbrugere, siger Jesper Nymark.

Undervisning i Danwatch foregår på flere niveauer og er henvendt til både danske folkeskoleelever, universitetsstuderende og journalister i udlandet.

Danwatch underviser danske og internationale universitetsstuderende på Copenhagen Business School om blandt andet virksomheders undersøgende journalistik vedrørende Corporate Social Responsibility politik, og hvor vanskeligt det kan være for virksomheder at leve op til egne målsætninger.

Danwatch holder derudover en række foredrag om undersøgende journalistik, blandt andet på de danske mediestuderendes årlige medielejr på Vallekilde Højskole.

Undervisning i udlandet

Et tredje indsatsområde er journalistisk kapacitetsopbygning af NGO’er, advokater og lokale journalister i udviklingslande.

Book en kapacitetsopbygning her

Danwatchs undervisning fokuserer på dokumentation, undersøgende journalistik og FN’s retningslinjer for virksomheder og menneskerettigheder. Der laves workshops for deltagerne, så det bliver konkret, hvordan reglerne skal forstås og bruges i forhold til virksomheders ansvar for at respektere mennesker og miljø.

“Det er der især stort behov for i udviklingslande og unge demokratier”, siger Jesper Nymark.

I september 2016 var Louise Voller, chefredaktør på Danwatch, i Nepal for at lave kapacitetsopbygning i samarbejde med SwedwatchInternational Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA) og Lawyers’ Association for Human Rights of Nepalese Indigenous Peoples.

Relaterede nyheder
Mere om samme ...
Tema
Branche

Når du nu er nået langt ...

Så har vi en lille tjeneste at bede dig om. Flere end nogensinde læser Danwatch’ journalistik,  men få betaler for det. Det er ok, da vi ikke, som mange andre medier, ønsker at ”låse” vores journalistik inde bag en digital betalingsmur. Vi laver vores journalistik i offentlighedens interesse, og derfor er det også vigtigt for os, at den er frit tilgængelig.

Og det er her, vi har brug for dig.

Danwatch’ uafhængige undersøgende journalistik koster tid, penge og hårdt arbejde at producere. Hvis alle der læser og værdsætter vores undersøgende journalistik, også støtter op økonomisk, vil vores særlige journalistiske fokus og Danwatch’ fremtid være mere sikker.

Hvis du allerede støtter Danwatch, siger vi mange tak og undskyld ulejligheden.

Seneste nyheder
All articles loaded
No more articles to load
Fik du læst
All articles loaded
No more articles to load