26. november 2022

Rød-hvid pengeregn: 1,5 mio. danskere har investeringer i Qatar

Fem danske pensionsselskaber har på vegne af deres 1,5 mio. kunder investeret 878 mio kr. i det udskældte regime i Qatar.

Illustration: Ditte Lander Ahlgren

I tilblivelsen af denne artikel har vi gjort brug af Pensionsmaskinen. Udviklet af Danwatch.

Selvom store dele af befolkningen fordømmer styret i Qatar og håndteringen af VM i fodbold, så har 1,5 mio. danskere selv enorme investeringer i den stenrige ørkenstat gennem deres pensionsselskab.

Det afslører en gennemgang, som Danwatch har foretaget af danske pensionskassers investeringer i obligationer udstedt af staten Qatar. VM-værten har blandt andet fået massiv kritik for behandlingen af de migrantarbejdere, der har bygget stadions og infrastruktur til slutrunden.

I alt er der postet 878 millioner danske pensionskroner i statsobligationer fra Qatar. Topscoreren er Akademiker Pension, der på vegne af deres 150.000 kunder har investeret 219,3 mio. kroner i statsobligationer fra Qatar. Herefter følger Danica Pension, der har investeret næsten lige så meget, mens PKA, Lærernes Pension og Lægernes Pension også har store millionbeløb i obligationerne.

Læs pensionsselskabernes fulde svar i bunden af artiklen. 

Pensionsselskaber investerer massivt i Qatar

Investeringer i statsobligationer udstedt af Qatar.

Det er penge, de danske pensionsselskaber sender direkte i Qatars statskasse, siger professor i finansiering Carsten Tanggaard fra Aarhus Universitet.

“En statsobligation er et værdipapir, som en investor kan købe af det land, der udsteder dem. Så det er en form for lån, der ryger ned i den store statskasse - og i det her tilfælde Qatars.”  

“Herfra kan myndighederne i Qatar bruge pengene til alt fra VM-stadions, våben og investering i den fossile industri. Det kan pensionsselskaberne hverken spore eller kontrollere,” siger han. 

God investering på grund af VM

I et af prospekterne for de qatarske statsobligationer, som danske pensionskasser har investeret i, fremhæver styret selv, at det er en særdeles god investering på grund af VM. Slutrunden præsenterer nemlig “nye muligheder for landet” og har øget kreditvurderingen af obligationerne.

Det fremgår også, at styret i Qatar vil bruge 36,4 milliarder kroner på VM-relaterede sportsfaciliteter, herunder bygning eller ombygning af otte stadions. 

Allerede da Qatar blev tildelt VM-værtskabet i 2010 under forhold, der beskyldes for korruption, begyndte de kritiske historier at strømme ud af det autoritære land. Og de seneste 10 år har der løbende været rapporter om dødsensfarlige forhold for de migrantarbejdere, der har bygget VM-slutrundens stadions og infrastruktur.

Historierne om dårlige forhold for migrantarbejdere, der er kommet til Qatar fra lande som Nepal, Indien og Kenya for at bygge stadions og infrastruktur, er strømmet.

For eksempel har der været to dødsulykker på Al Janoub Stadium, hvor Danmark på onsdag møder Australien, skriver belgiske medier.

FAKTA

Det mener danskerne om Qatar

Gennem det seneste år er danskerne flere gange blev spurgt om deres syn på Qatar:

43 procent af de adspurgte mener, at Danmark bør boykotte VM i Qatar. 17 procent ved ikke. 40 procent er imod.

November 2022: Megafon for TV 2 og Politiken

60 procent af danskerne mener, at det internationale fodboldforbund skal bruge en del af sit overskud fra VM i Qatar på at betale erstatning til de migrantarbejdere.

69 procent mener, at DBU offentligt bør italesætte menneskerettigheds spørgsmålene i forbindelse med VM

September 2022: Amnesty (YouGov)

53,6 procent svarer, at Danmark ikke bør sende repræsentanter til VM i Qatar.

Februar 2022: Megafon for Tænketanken Europa

Klinger hult

Samtlige af pensionsselskaberne bryster sig af, at deres investeringer er ansvarlige og bæredygtige, men det klinger hult, når man smider penge i Qatar, mener Amnesty, der definerer Qatar som et “absolut højrisikoland for menneskerettighedskrænkelser”. 

“Det vil som investor være meget svært at sikre sig imod, at man via sine investeringer i landet ikke indirekte kommer til at understøtte et styre, som systematisk bryder menneskerettighederne”, siger Sanne Borges, der er Amnesty Danmarks seniorrådgiver på Menneskerettigheder og Erhverv.

”Vi ser blandt andet et styre, der forbyder fagforeninger og politiske partier, undertrykker kritik, diskriminerer kvinder og forbyder homoseksualitet. Og så er der igennem årtier foregået en systematisk og grov udnyttelse af millioner af lavtlønnede migrantarbejdere, som i værste fald har knoklet sig selv ihjel på byggepladser i Qatar”, siger Sanne Borges. 

De fem pensionsselskaber flager heller ikke just med deres investeringer i Qatar. Da Danwatch undersøgte dem, lå tallene gemt væk i beholdningsoversigter. 

Carsten Tanggard mener ellers, at pensionsselskaberne bør være meget transparente om  sådanne investeringer.

“Når selskaberne går ind i sådan noget her i Qatar, bør de være meget klare i mælet om, hvad det er, de har gjort her, og hvorfor de har gjort det. Så kan det blive en diskussion mellem pensionsopsparerne og selskabet, om det er den rigtige vej at gå”, siger han.  

Hos AkademikerPension er direktør, Jens Munch Holst, enig i, at investeringer i Qatar kalder på en forklaring, når selskabet i forvejen har ekskluderet 44 andre stater som Kina og Saudi Arabien, men han afviser, at AkademikerPension skulle prøve at gemme investeringen væk.

”Vores beholdningslister ligger frit tilgængelige, og vi har gennem lang tid fortalt helt åbent om vores dilemma med Qatar. Vi har skrevet om det på vores hjemmeside siden begyndelsen af november, i vores ansvarlighedsrapport fra marts 2022, og i Jyllands-Posten i begyndelsen af november”.

Danica Pension: “Det er dillemmafyldt”

Danica Pension, der har 800.000 danske pensionskunder, lover på deres hjemmeside, at de gør, hvad de kan, for at investeringer i statsobligationer ikke skal bidrage til krænkelser af menneskerettighederne.

Det kan være “dilemmafyldt” at investere i statsobligationer, og derfor analyserer Danica, hvordan landene forholder sig til blandt andet rettigheder for piger og kvinder, menneskerettigheder, slaveri og rettigheder for minoriteter.

Alligevel har pensionsselskabet altså valgt at købe statsobligationer fra Qatar.

”Vi har naturligvis fulgt med i debatten om Qatar, der er opstået før og under VM i fodbold, og det er dilemmafyldt at investere i statsobligationer fra særligt udviklingslande, som kan have udfordringer med menneskerettigheder og andre forhold”, siger Mads Steinmüller, der er konstitueret chef for ansvarlige investeringer i Danica Pension.

AkademikerPension: Kan ikke trække sig

Akademiker Pension, der ligesom Danica har investeret mere end 200 mio. kr. i Qatar, fortæller, at de har diskuteret Qatar rigtig meget på det sidste - og at de “tager skarp afstand fra de overtrædelser af arbejdstager- og menneskerettigheder, der ulykkeligvis er foregået og stadig foregår i Qatar”.

Alligevel vil de ikke love, at de trækker deres investeringer. For hvis de trækker sig fra for mange lande, kan de ikke længere investere i statsobligationer fra udviklingslande og såkaldte "emerging markets", vurderer administrerende direktør i i Akademiker Pension Jens Munch Holst.

“Udfordringen for os er, at vi på den ene side gerne vil undgå de ”slemme stater”, men samtidig skal vi på den anden side også have en rimelig risikospredning, hvis vi overhovedet skal være i disse markeder”, siger han.

Lærernes Pension: “Vi kan godt forstå, hvis der er medlemmer, som ikke er glade for det”

Hos Lærernes Pension, der investerer 153.000 danskeres pensionsopsparing, tror de heller ikke, at medlemmerne er ubetinget glade for deres Qatar-investering.

“Vi kan godt forstå, hvis der er medlemmer, som ikke er glade for det. Det er også et punkt på vores bestyrelsesmøde til december, hvor vi skal diskutere, hvad forholdene i Qatar skal betyde for vores investeringer”, siger kommunikationschef Susanne Bych.

Anderledes forholder det sig hos Lægernes Pension, der har 50.000 kunder og PKA, der har 350.000 kunder. De afviser begge, at de vil genoverveje deres investeringer i Qatar.

“VM sætter spot på kendte problemstillinger omkring politiske og civile rettigheder i Qatar og andre mellemøstlige lande. Slutrunden har derfor ikke givet anledning til at genoverveje vores retningslinjer for investeringer i statsobligationer”, udtaler Peter Rasmussen, der er chef for bæredygtige investeringer i Lægernes Pension.

PKA ekskluderer kun lande, der enten er underlagt sanktioner fra EU eller FN, eller lande, der optræder på EU’s liste over skattely.

“Den aktuelle debat har ikke fået os til at overveje at ændre på vores retningslinjer for investeringer i statsobligationer”, siger PKA’s pressechef Nicholas Rindahl.

FAKTA

Sådan svarer dit pensionsselskab om investeringerne i Qatar:

Hvorfor har Akademiker Pension valgt at investere i Qatar statsobligationer?

Vi har faktisk ikke aktivt valgt at investere i Qatar specifikt. Når vi har investeringer i Qatar, hænger det sammen med, at vi for år tilbage har valgt at investere i den aktivklasse, der kaldes ”Emerging Market Debt” med investeringer fordelt på en lang række stater, hvor Qatar er en del af ”pakken”, hvis man ikke aktivt vælger det fra. Begrundelsen for at investere i aktivklassen var at opnå en godt risikojusteret afkast til medlemmerne og bidrage til at give finansiering til en række udviklingslande, der også findes i samme aktivklasse.

Det er dokumenteret store problemer med eks. menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder i forbindelse med, at staten har Qatar har udbygget infrastruktur og stadions mv. ifm VM i fodbold. Hvordan harmonerer det med, at I investerer ansvarligt og bæredygtigt?  

Vi tager skarp afstand fra de overtrædelser af arbejdstager- og menneskerettigheder, der ulykkeligvis er foregået og stadig foregår i Qatar. Statens overtrædelser strider mod ansvarlighedsbestemmelserne i vores investeringspolitik, og den eneste grund til at vi fortsat er investeret i landets statsobligationer er, at vi har prioriteret at ekskludere nogle stater, hvor der foregår endnu værre overtrædelser, især Kina og Saudi-Arabien, der fylder rigtig meget i aktivklassen. Vi har samtidig ekskluderet et meget stort antal statsejede olieselskaber af risiko og klimahensyn (HERUNDER OGSÅ DE STASEJEDE QATARSKE OLIE-/GASSELSKABER), så vores risikobudget er simpelthen brugt op, kan man sige. 

Vi kan derfor – selv om det piner os – ikke også fravælge lande som Qatar uden at påføre for store risici for vores medlemmers opsparing. Vi har godt 15 milliarder kroner investeret i aktivklassen, så det er ikke et ansvar vi kan tage let på. Aktivklassen skal risikomæssigt ses som en helhed, og vi er helt transparente om vores investeringer også i Qatar – og det dilemma, som det stiller os i. Det har vi faktisk selv lagt dette åbent frem sammen med alle vores investeringer i aktivklassen siden 2018. 

Vi baserer vores tilgang snorlige på FN’s vejledende principper for virksomheder – og investorers – menneskeretsansvar, der tilsiger fravalg af stater, som vi kan undvære (”non-crucial business relationships”) og ikke kan påvirke til at rette op gennem dialog koblet med fuld transparens om vores fortsatte forbindelse til stater, der systematisk overtræder menneskerettighederne, men som vi ikke kan undvære (kendt som ”crucial business relationships”).

Hvordan tror Akademiker Pension, at jeres 150.000 medlemmer har det med, at I har investeret i Qatar statsobligationer?  

Vi lover vores medlemmer, at vi vil gøre vores yderste for at få højt afkast og ansvarlighed til at gå hånd i hånd. I dét ligger også, at vi ikke kan investere perfekt i en meget uperfekt verden, som vi gentager så tit vi kan komme til det. Mange af vores medlemmer vil nok – som os selv - være ærgerlige over, at det betyder, at vi fortsat må forblive investeret i Qatar, mens andre vil glæde sig over, at vi passer på ikke at udsætte deres opsparing for uacceptable risici. 

Vi kan med ro i maven fortælle, at vi gør det så godt, som vi overhovedet kan i aktivklassen. Vi har en meget struktureret screeningsproces og vores fravalg af i alt 44 stater i aktivklassen er nok en af verdens mest konsekvente og omfattende. Vores tilgang har al beskedenhed fået offentlig anerkendelse fra det FN-støttede initiativ for ansvarlige investeringer ”PRI”, som har brugt den som en case eksempel på investering med respekt for menneskerettighederne.

Udfordringen for os er, at vi på den ene side gerne vil undgå de ”slemme stater”, men samtidig skal vi på den anden side også have en rimelig risikospredning, hvis vi overhovedet skal være i disse markeder. Derfor ender vi desværre altid med også at investere i stater, som vi synes, gør det ringe på menneskerettigheder. Vi har gennem vores screeningsproces pt. ekskluderet 44 lande, hvilket muligvis er flest blandt verdens pensionsselskaber. Og risikomæssigt har vi nået grænsen for, hvor mange flere lande vi kan ekskludere, hvis vi samtidig skal kunne sprede vores investeringer nok.

Hver gang vi trækker linjen et nyt skrappere sted, ja, så står der et nyt svagt land på den forkerte af linje set med menneskerettigheds-briller. Det er lidt uløseligt dilemma, så længe man er investeret i den her aktivklasse, som vi derfor også er helt transparente om, og som fremgår helt eksplicit af vores Politik for ansvarlige investeringer.

Har debatten om Qatar i forbindelse VM i fodbold fået jer til at overveje at ekskludere investeringer i Qatar?

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at Qatar er et af de lande, vi har diskuteret mest på det sidste. Vi vidste godt, at det ville give kritik, at vi investerer i landets statsobligationer, men når alternativet er at skulle ekskludere Qatar for i stedet at skulle begynde at investere i Saudi-Arabien, der ud over at undertrykke sit folk, i årevis har ført en krig i Yemen, der ifølge FN har ført til en af verdens værste humanitære katastrofer, eller Kina, der så vælger vi altså fortsat det mindste af to onder. Og vi er glade for, at der er kommet så meget fokus på menneskerettigheder og migrantarbejderes forhold i forbindelse med VM. Desværre er problemerne ikke isoleret til Qatar. 

”Vi har naturligvis fulgt med i debatten om Qatar, der er opstået før og under VM i fodbold, og det er dilemmafyldt at investere i statsobligationer fra særligt udviklingslande, som kan have udfordringer med menneskerettigheder og andre forhold”, udtaler Mads Steinmüller, der er konstitueret chef for ansvarlige investeringer:

“For at investere i statsobligationer på ansvarlig vis og være med til at understøtte en positiv samfundsudvikling screener vi lande ud fra en række ESG-parametre, og vi fravælger investeringer i statsobligationer fra lande, der er på sanktionslister hos FN, EU, USA, Storbritannien eller Danmark.”

“Vores retningslinjer er meget klare: Vi investerer ikke i statsobligationer fra lande, der er underlagt sanktioner fra EU eller FN, eller lande, der optræder på EU’s liste over skattely, men ingen af delene er tilfældet for Qatar, og derfor er landet ikke på vores negativliste”, udtaler pressechef Nicholas Rindahl.

“Den aktuelle debat har ikke fået os til at overveje at ændre på vores retningslinjer for investeringer i statsobligationer”.

Hvorfor har Lærernes Pension valgt at investere i Qatar statsobligationer?

Investeringen i statsobligationer udstedt af Qatar er en del af de investeringer, som eksterne forvaltere foretager på vores vegne, så vi har ikke eksplicit valgt at investere i statsobligationerne. Når det er sagt, så har vi ikke opsat kriterier, som forhindrer vores forvaltere i at foretage disse investeringer. Her anvender vi sanktionslister fra EU og OFAC (amerikansk sanktionsliste). 

Det er dokumenteret store problemer med eks. menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder i forbindelse med, at staten har Qatar har udbygget infrastruktur og stadions mv. ifm VM i fodbold. Hvordan harmonerer det med, at I investerer ansvarligt og bæredygtigt?

Som det er nu, så indeholder vores politik for ansvarlige investeringer retningslinjer på virksomhedsniveau og ikke kriterier for eksklusioner af investeringer i statsobligationer, som har nogle andre dilemmaer. Når vi investerer i lande, anvender vi i dag sanktionslister fra EU og OFAC (amerikansk sanktionsliste). Men vi har planlagt at genoptage en drøftelse af, om vi skal opstille nogle kriterier for, hvornår vi ønsker at være investeret i statsobligationer.

Hvordan tror Lærernes Pension, at jeres 153.000 medlemmer har det med, at I har investeret i Qatar statsobligationer?

Vi kan godt forstå, hvis der er medlemmer, som ikke er glade for det. Det er også et punkt på vores bestyrelsesmøde til december, hvor vi skal diskutere, hvad forholdene i Qatar skal betyde for vores investeringer. Men vi vil ikke lægge skjul på, at det er en rigtig svær diskussion med store dilemmaer.

Har debatten om Qatar i forbindelse VM i fodbold fået jer til at overveje at eksludere investeringer i Qatar?

Det er klart, at debatten om Qatar får os til at overveje vores investeringer. Det er jo blevet ekstra synligt under VM i fodbold, hvilke forhold der er i landet. Men her er det også vigtigt for os at understrege, at vi er nødt til at være meget skarpe på, hvilke kriterier vi opstiller for eksklusioner af statsobligationer generelt. Det er mindre sårbart for vores afkast at ekskludere en virksomhed i forhold til et land, så vi skal tænke os rigtig godt om.

“Investeringerne i statsobligationer følger vores lande-politik, som bl.a. betyder at vi ikke investerer i lande underlagt diverse EU-sanktioner, som bl.a. udstedes for brud på menneskerettighederne. Politikken betyder, at vi i øjeblikket har 36 lande opført på vores negativliste, og at vi i efteråret senest har ekskluderet Kina efter ønske fra vores medlemmer”, udtaler Peter Rasmussen, chef for bæredygtige investeringer i Lægernes Pension.

“Vores politik tager højde for at vi investerer i en verden, hvor få lande kan leve op til danske eller europæiske standarder. Derfor vil mange lande falde i en gråzone, hvor de på den ene side har betydelige udfordringer med at overholde menneskerettighederne, men omvendt klarer sig relativt godt på andre økonomiske og sociale parametre. Qatar er et af de lande. Fokuseres der alene på menneskerettigheder peger diverse internationale undersøgelser på, at Qatar klarer sig på niveau med lande såsom Tyrkiet og Thailand”.

“VM sætter spot på kendte problemstillinger omkring politiske og civile rettigheder i Qatar og andre mellemøstlige lande. Slutrunden har derfor ikke givet anledning til at genoverveje vores retningslinjer for investeringer i statsobligationer”.

“Vi offentliggør jævnligt på vores hjemmeside en oversigt over vores investeringer, så vi sikrer størst mulighed gennemsigtighed over for vores medlemmer og andre, der måtte interesserer sig for vores investeringer.”

Flere artikler om

Gå ikke glip af den næste afsløring

Nyhedsbrev sign-up

Gå ikke glip af den næste afsløring

  • Få nyt fra en af landets største graverredaktioner.
  • Vi holder virksomheder og stater ansvarlige i forhold til love, konventioner og egne CSR-politikker.
  • Vi forbinder den almindelige dansker med globale problemstillinger og giver et oplyst grundlag at træffe valg på – uanset om det drejer sig om pension, mad, tøj eller andre forbrugsvarer.
Nyhedsbrev sign-up
heartexit-upmagnifiercrosschevron-downchevron-leftchevron-right