Rigspolitiet undersøger Systematics eksport til Emiraterne

Politiet vil nu undersøge, hvorvidt Danmarks største IT-virksomhed Systematic A/S har givet korrekte oplysninger til danske myndigheder. Det sker efter, at Danwatch og TV2 har afsløret, at de leverer militær software til Emiraterne trods et dansk eksportforbud
Politiet vil nu undersøge, hvorvidt Danmarks største IT-virksomhed Systematic A/S har givet korrekte oplysninger til danske myndigheder. Det sker efter, at Danwatch og TV2 har afsløret, at de leverer militær software til Emiraterne trods et dansk eksportforbud
Samarbejdspartner
Udgivet i samarbejde med TV2 og Lighthouse
Illustration og grafik: Sarah Hartvigsen Juncker, Johan Seidenfaden / Video: Roselyn Min
Redaktør: Jesper Hyhne | Ansv. chefredaktør: Jesper Nymark
En Danwatch-undersøgelse

Rigspolitiet undersøger Systematics eksport til Emiraterne

Danmarks største IT-selskab Systematic A/S hævder, at de følger alle danske love og regler, når de eksporterer militær software til Emiraterne til trods for et dansk eksportforbud.

Men efter at Danwatch i samarbejde med TV2 og Lighthouse Reports har afsløret, at Systematic siden det danske forbud har fortsat sin eksport via et britisk datterselskab, vil Rigspolitiet nu undersøge, om Systematics metoder er efter bogen.

Læs også: Danmarks største IT-firma leverer militær software til Emiraterne trods dansk eksportforbud

Det skriver Rigspolitiet i et svar til Danwatch og TV2, hvor myndigheden fortæller, at man “har anmodet Systematic A/S om en række yderligere oplysninger”.

“Rigspolitiet vil på baggrund af de supplerende oplysninger tage stilling til, om der er grundlag for at iværksætte yderligere sagsskridt, eller for at indgive en anmeldelse til det stedlige politi”, skriver Rigspolitiet.

Danwatch arbejder på at få en kommentar fra Systematic i sagen.

Tidligere har Systematic understreget over for Danwatch og TV2, at de følger alle love og regler i de lande de har virksomhed i.

”Vi søger naturligvis ikke at undgå danske regler. Vi har alle nødvendige tilladelser og er fuldt transparente”, har virksomhedens pressechef Maia Lindstrøm Sejersen skrevet i en mail til Danwatch.

Urigtige oplysninger?

Konkret ser Rigspolitiet nærmere på, at der i Systematics seneste eksporttilladelse fra Danmark til firmaet britiske datterselskab står, at “slutbruger er ukendt”.

Tilladelsen, der giver Systematic lov til at eksportere deres militære software SitaWare og IRIS fra Danmark til Storbritannien i tre år, blev givet af Rigspolitiet i november 2020 og gælder frem til 2023.

Det sker flere måneder efter, at Systematic i lokale jobannoncer i Emiraterne søgte ansatte til at implementere deres militære software SitaWare og IRIS hos Emiraternes militær.

“Vores engagement i de Forenede Arabiske Emirater vokser”, skriver Systematic blandt andet i jobopslaget.

DOKUMENTATION

I et stillingsopslag med ansøgningsfrist 1. august 2020 søger Systematic en projektleder til levering og implementering af militært software til Emiraternes militær. Det er næsten to år efter, at danske myndigheder på grund af krigen i Yemen stoppede al militær eksport til Emiraterne. 

Kun fire uger efter, at Systematic fik den ansøgte eksporttilladelse fra Danmark til Storbritannien, søgte IT-firmaet de britiske myndigheder om tilladelse til at eksportere militær software til Emiraterne.

Over for Danwatch har Systematic oplyst, at den pågældende tilladelse blot drejer sig en demo-version af softwaren, som skulle bruges til fremvisning og salg og altså ikke skulle leveres direkte til Emiraternes militær.

Men samtidig har Systematic en anden permanent tilladelse fra de britiske myndigheder, som giver dem lov at eksportere deres software til Emiraterne helt frem til 2024. 

Pligt til at tale sandhed

Rigspolitiet har tidligere understreget over for Danwatch, at en virksomhed er forpligtet til at oplyse danske myndigheder, hvis man på ansøgningstidspunktet er bekendt med, at en eksport fra Danmark til Storbritannien vil ende hos en slutbruger i et tredjeland.

Det er den enkelte virksomhed, som er forpligtet til at sikre, at der give korrekte oplysninger i en ansøgning om eksport, oplyser Rigspolitiet. Gives der urigtige oplysninger kan der være tale om en overtrædelse af Straffelovens § 163, hvilket kan straffes med op til 4 måneders fængsel.

“Det vil sige, at såfremt virksomheden er bekendt med slutbruger/slutbrugerland, vil der kunne være tale om bevidst omgåelse, som vil være strafbar efter straffelovens § 163”, skriver Rigspolitiet.

Hvad siger loven

Rigspolitiet undersøger, om  Systematic kan have overtrådt Straffelovens § 163.

Den lyder:

“Den, som i øvrigt til brug i retsforhold, der vedkommer det offentlige, skriftligt eller ved andet læsbart medie afgiver urigtig erklæring eller bevidner noget, som den pågældende ikke har viden om, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.”

Kilde: Danske Love

Justitsminister Nick Hækkerup bekræfter over for TV2, at Rigspolitiet er gået i gang med at undersøge Systematics eksport.

“Hvis man godt ved, hvem slutbrugeren er, men ikke fortæller, hvem slutbrugeren er, så er vi ovre i noget, hvor man potentielt har brudt straffeloven og kan blive retsforfulgt for det. Lige nu undersøger Rigspolitiet, hvad der præcis er sket, og derefter må man selvfølgelig tage stilling til, om der skal følges op med en straffesag eller andet”, siger ministeren.

Han understreger også, at “når der er et forbud (mod militær eksport, red), skal det selvfølgelig overholdes”.

Kunne have stoppet eksport

Som konsekvens af krigen i Yemen suspenderede Udenrigsministeriet for tre år siden al eksport af våben og militært udstyr fra Danmark til Emiraterne. Det skete den 22. november 2018.

Det foregår i praksis på den måde, at Udenrigsministeriet udtaler sig imod alle eventuelle ansøgninger om militær eksport til Emiraterne, som indgives til Rigspolitiet.

Rigspolitiet oplyser til Danwatch, at de ville have hørt Udenrigsministeriet i en sag om militær eksport til Storbritannien, hvis de havde vidst, at Systematic slutbruger var Emiraterne.

Det vil altså sige, at Systematic ikke kunne have fået en dansk eksporttilladelse, hvis Emiraterne var stået som slutbruger på ansøgningen.

“Har Rigspolitiet oplysninger om, at en slutbruger af produktet er i et tredjeland, som fx De Forenede Arabiske Emirater, vil Rigspolitiet forelægge ansøgningen for Udenrigsministeriet med anmodning om en udtalelse om, hvorvidt udførsel bør finde sted”, skriver Rigspolitiet og fortsætter:

“Såfremt Udenrigsministeriet udtaler sig imod en ansøgning, vil Rigspolitiet lægge afgørende vægt på udtalelsen fra Udenrigsministeriet ved vurderingen af, om en tilladelse kan udstedes”.

Undersøgelsen delt op i artikler
Denne undersøgelse har fået et efterspil

Dokumentation

Gå ikke glip af den næste afsløring

Nyhedsbrev sign-up

Gå ikke glip af den næste afsløring

  • Få nyt fra en af landets største graverredaktioner.
  • Vi holder virksomheder og stater ansvarlige i forhold til love, konventioner og egne CSR-politikker.
  • Vi forbinder den almindelige dansker med globale problemstillinger og giver et oplyst grundlag at træffe valg på – uanset om det drejer sig om pension, mad, tøj eller andre forbrugsvarer.
Nyhedsbrev sign-up
heartexit-upmagnifiercross