28. oktober 2017

Afsløring: Mærsk har solgt olieskib til skrot-handler

I et år har Mærsk nægtet at oplyse britiske og danske myndigheder, hvem den egentlige køber af olieskibet Producer var - nu kan Danwatch og Politiken afsløre, at det blev solgt til verdens førende forhandler af skibe til genbrug, GMS, og det kan være ulovligt. Mærsk fastholder, at skibet ikke skulle skrottes.


Danwatch og Politiken har fået oplysninger, som dokumenterer, at Mærsk hele tiden har vidst, at oliefartøjet North Sea Producer faktisk blev solgt til det amerikanske selskab GMS, som er verdens største videreformidler af skibe til skrot. Mærsk bekræfter oplysningerne.

[INSERT_ELEMENTOR id=”8121″]

”Det får jo hurtigt Mærsk til at se lidt utroværdig ud, når man først ikke vil fortælle, hvem køber er, og det så viser sig at købers manager – som er den, der reelt har de kontraktretlige forpligtelser mod Mærsk – er et selskab, der primært lever af at skrotte skibe”, siger jurist med speciale i shipping, Kristina Siig.

Det er ulovligt at sende farligt affald til et ikke-OECD land som Bangladesh ifølge Basel-konventionen. Derfor vil det være et brud på loven, hvis Mærsk og den brasilianske partner Odebrecht vidste, at olieskibet North Sea Producer skulle ende netop der.

Af samme grund indledte de britiske myndigheder sidste år en undersøgelse af, om der var sket noget ulovligt. Både britiske og danske myndigheder har spurgt Mærsk, hvem køberen af Producer er, men har ikke kunnet få svar.

Britiske myndigheder får nu besked

Ifølge miljøministeriet har Mærsk bekræftet oplysningerne fra Danwatch og Politiken overfor ministeren, og de nye informationer har minister Esben Lunde Larsen (V) ikke kendt til før nu.

“Mærsk har ikke tidligere oplyst til Miljøstyrelsen, hvem der købte skibet North Sea Producer, og derfor er det nyt for Miljøstyrelsen, at den formelle køber skulle være et tomt selskab registreret på St. Kitts & Newis, og at GMS’s selskab i Dubai reelt var ansvarlig for kontrakten. Miljøstyrelsen har derfor kontaktet Mærsk, som har bekræftet oplysningerne”, siger Esben Lunde Larsen i en mail til Danwatch og Politiken.

De britiske myndigheder henvendte sig til Esben Lunde Larsen sidste år med en forespørgsel, om han kunne få Mærsk til at oplyse køberen – men uden held. Derfor skal de britiske myndigheder hurtigst muligt have besked.

“Jeg har allerede en god dialog med min britiske kollega, og jeg har bedt Miljøstyrelsen om at skrive til briterne, så vi er helt sikre på, at de britiske myndigheder har alle tilgængelige oplysninger i sagen, når de skal vurdere skyldsspørgsmålet”, siger Esben Lunde Larsen.

Miljøminister Esben Lunde Larsen vil ikke politianmelde Mærsk. Han henviser til, at det er en sag for de britiske myndigheder.

“Oplysningerne ændrer ikke på, at det er en sag for de britiske myndigheder, da NSP (North Sea Producer, red.) lå i britisk havn, da kontrakten blev underskrevet, og afsejlede fra en britisk havn, da det blev fragtet til ophugning”, siger ministeren.

Jurist: Vi kan ikke vide, om det var lovligt

Omdrejningspunktet for, om der er sket noget ulovligt er, om Mærsk vidste, at skibet skulle skrottes og hvornår beslutningen om at skrotte skibet, blev truffet. Og hvis den nye ejer besluttede det helt selv, så er det afgørende for lovligheden, om det skete i europæisk farvand eller ej. Det er nemlig ulovligt at beslutte i europæisk farvand.

”Mærsk var klar over, at de solgte til GMS, der specialiserer sig i indkøb af udtjente skibe til direkte skrotning. Om det er uforsigtigt eller bare naivt er nok en smagssag. Måske lidt af begge dele?”, siger jurist med speciale i shipping Kristina Siig.

Skibet havde ikke været i drift i otte måneder fra august 2015 til maj 2016, men blot ligget stille ved byen Middlesbrough i Storbritannien, da det blev solgt til skuffeselskabet Conquistador Shipping Corporation, der i denne sag bliver administreret af GMS, der primært skrotter skibe.

Trods indicierne på, at skibet reelt var skrot, da det blev fragtet med slæbebåd fra Middlesbrough til Bangladesh via Namibia på en kostelig rejse, kan man ikke sige det med sikkerhed, ifølge Kristina Siig.

“Til ethvert andet skib ville jeg sige, at indikationerne klart viser, at skibet var klar til skrotning. Men lige præcis med denne type fartøj er det ikke sikkert. Groft sagt: Så længe der ikke var hul i bunden, ville man kunne smide et anker og bruge den som olielager,“ siger Kristina Siig.

Sagen for højesteret i Bangladesh

Det er ikke kun de britiske myndigheder, som stiller spørgsmål ved lovligheden af salget af Producer. I øjeblikket er Højesteret i Bangladesh ved at afgøre, om importen af skibet var lovlig ud fra Bangladeshisk lov og international lov.

Foreningen for miljøadvokater i Bangladesh (BELA) mener nemlig, at både import og eksport var ulovlig. En inspektionsrapport fra myndighederne i Bangladesh viser, at der var ulovlige mængder af naturlig forekomst af radioaktivt materiale i nogle af rørene på skibet.

Dommen forventes at blive afgjort inden for kort tid.

Mærsk vil ikke svare på vores spørgsmål om, hvorfor de ikke ville fortælle danske og britiske myndigheder om, hvem den reelle køber var.

De ønsker heller ikke at kommentere, hvordan det kan være korrekt at hævde, at North Sea Producer ikke blev solgt til skrot, men med henblik på fortsat drift i forbindelse med olieudvinding i Nigeria, når køberen var verdens førende formidler af skibe til skrot, GMS.

Data fra den slæbebåd, der slæbte skibet fra Storbritannien til Bangladesh viser, at skibet aldrig ankom til Nigeria, men derimod blev sejlet direkte forbi og smed anker i Namibia, hvor det lå i to dage. Efterfølgende blev det sejlet videre til Mauritius, hvor det lå i fire dage for til sidst at blive sejlet til Bangladesh, hvor det lige nu ligger på et strandværft og afventer sin dom.

Mærsk: Vi har lært af denne erfaring

Mærsk står fast på, at skibet ikke blev solgt til skrot, og “hverken joint venturet eller A.P. Moller – Maersk som delejer i joint venturet kan gøre noget for at ændre de nuværende ejeres handlinger”, skriver Mærsk i en mail.

Selskabet har tidligere lagt sig fladt ned og undskyldt for, at de ikke havde sikret sig kontraktuelt mod, at skibet endte på et strandværft i Bangladesh, hvor arbejderne huggede skibet op uden sikkerhedsudstyr, kun iført klipklappere, shorts og skjorte.

“Men vi har lært af denne erfaring og har derfor styrket vores interne procedurer for at sikre, at vi sælger vores egne skibe på vilkår, der ikke giver køberne økonomisk incitament til at sende vores skibe til uansvarlig ophug. Derudover har vi ophørt alt samarbejde med køberen”, skriver Mærsks kommunikationsrådgiver Helene Aagaard i en mail.

Tidslinje: Producer

Producer er en flydende olieplatform, der siden 1984 har sejlet med olie i Nordsøen og været ejet og opereret af Mærsk under skiftende virksomhedskonstruktioner.

Skibet blev oprindeligt bygget som et tankskib ved navn Dagmar Maersk d. 22. september 1983 på Lindøværftet i Odense.

I 1997 ændrer skibet navn til North Sea Producer og funktion til en såkaldt FPSO (Floating Production, Storage and Offloading), som er en flydende olieplatform. Det operative ansvar overgår i den forbindelse til et joint venture-selskab kaldet North Sea Production Company Limited, som ejes 50 procent af Mærsk og 50 procent af selskabet Odebrecht.

North Sea Production Company Limited sælger North Sea Producer i april 2016 til Conquistador Shipping Corporation, der administreres af GMS – verdens største forhandler af skibe til skrot.

I August 2016 bliver skibet solgt til skrot til Janata Steel-værftet i Bangladesh for næsten 45 millioner kroner af GMS. I forbindelse med salget, skifter skibet navn til Producer.

Skibet sælges som et ‘dødt fartøj’ og trækkes af en bugserbåd fra England til Bangladesh, hvor det nu afventer skrotning.

Myndigheder i Bangladesh har stoppet skrotningen ad flere omgange, mens de har undersøgt skibet for farlige kemikalier og radioaktivt materiale.

Sagen kører i Højesteret i Bangladesh lige nu, som skal tage stilling til om importen var lovlig.

Gå ikke glip af den næste afsløring

Nyhedsbrev sign-up

Gå ikke glip af den næste afsløring

  • Få nyt fra en af landets største graverredaktioner.
  • Vi holder virksomheder og stater ansvarlige i forhold til love, konventioner og egne CSR-politikker.
  • Vi forbinder den almindelige dansker med globale problemstillinger og giver et oplyst grundlag at træffe valg på – uanset om det drejer sig om pension, mad, tøj eller andre forbrugsvarer.
Nyhedsbrev sign-up
heartexit-upmagnifiercrosschevron-down