Radioaktivitet fundet i tidligere Mærsk-skib

Amalie Linde

JournalistHusk at dele
Virksomhed
Ny inspektion viser, at der er fundet ulovlige mængder radioaktivitet i et tidligere Mærsk-skib sendt til skrot i Bangladesh. Højesteret i Bangladesh kræver nu inspektionsrapporten udleveret.
Amalie Linde

JournalistDet tidligere Mærsk-fartøj ‘North Sea Producer’ indeholder radioaktivt materiale, som overstiger grænsen for den tilladte mængde, oplyser miljømyndighederne i Bangladesh til Danwatch.I oktober 2016 dokumenterede Danwatch, Politiken og TV2 i undersøgelsen ‘Mærsk og det farlige affald i Bangladesh’ at skibet North Sea Producer, var sendt til skrot af den køber, som Mærsk havde solgt skibet til, på et strand-værft i Chittagong, berygtet for usædvanligt dårlige arbejdsvilkår og miljøforurening.

Fakta: North Sea Producer

 • Skibet Producer er en flydende olieplatform, der siden 1984 har sejlet med olie i Nordsøen og været ejet og opereret af Mærsk under skiftende virksomhedskonstruktioner.
 • Skibet blev oprindeligt bygget som et tankskib ved navn Dagmar Maersk d. 22. september 1983 på Lindøværftet i Odense. I 1997 ændrer skibet navn til North Sea Producer og funktion til en såkaldt FPSO (Floating Production, Storage and Offloading), som er en flydende olieplatform. Det operative ansvar overgår i den forbindelse til et joint venture-selskab kaldet North Sea Production Company Limited, som ejes 50 procent af Mærsk og 50 procent af selskabet Odebrecht.
 • Producer er 333 m. lang, hvilket omtrent svarer til tre fodboldbaner. Skibet vejer 276.000 ton, svarende til 500 Airbus 380, som er verdens største passagerfly.
 • I sin tid som flydende olieplatform kunne den producere op til 76,000 tønder olie hver dag og havde plads til samlet 560,000 tønder olie om bord.
 • Skibet opererede på havet i en dybde på 147 meter. Ud over en helikopterlandingsplads, havde Producer plads til en besætning på 73 mand, en kantine og en biograf.
 • North Sea Production Company Limited sælger North Sea Producer i april 2016. I August 2016 bliver skibet solgt til skrot til Janata Steel-værftet i Bangladesh for næsten 45 millioner kroner af GMS, som er verdens største mellemhandler af skibe til skrot. I forbindelse med salget, skifter skibet navn til Producer. Skibet sælges som et ‘dødt fartøj’ og trækkes af en bugserbåd fra England til Bangladesh, hvor det nu skrottes.

Kilder: www.solarshipping.net, http://shipandbunker.com/news/features/risk-management/69872

Fakta: North Sea Producer

 • Skibet Producer er en flydende olieplatform, der siden 1984 har sejlet med olie i Nordsøen og været ejet og opereret af Mærsk under skiftende virksomhedskonstruktioner.
 • Skibet blev oprindeligt bygget som et tankskib ved navn Dagmar Maersk d. 22. september 1983 på Lindøværftet i Odense. I 1997 ændrer skibet navn til North Sea Producer og funktion til en såkaldt FPSO (Floating Production, Storage and Offloading), som er en flydende olieplatform. Det operative ansvar overgår i den forbindelse til et joint venture-selskab kaldet North Sea Production Company Limited, som ejes 50 procent af Mærsk og 50 procent af selskabet Odebrecht.
 • Producer er 333 m. lang, hvilket omtrent svarer til tre fodboldbaner. Skibet vejer 276.000 ton, svarende til 500 Airbus 380, som er verdens største passagerfly.
 • I sin tid som flydende olieplatform kunne den producere op til 76,000 tønder olie hver dag og havde plads til samlet 560,000 tønder olie om bord.
 • Skibet opererede på havet i en dybde på 147 meter. Ud over en helikopterlandingsplads, havde Producer plads til en besætning på 73 mand, en kantine og en biograf.
 • North Sea Production Company Limited sælger North Sea Producer i april 2016. I August 2016 bliver skibet solgt til skrot til Janata Steel-værftet i Bangladesh for næsten 45 millioner kroner af GMS, som er verdens største mellemhandler af skibe til skrot. I forbindelse med salget, skifter skibet navn til Producer. Skibet sælges som et ‘dødt fartøj’ og trækkes af en bugserbåd fra England til Bangladesh, hvor det nu skrottes.

Kilder: www.solarshipping.net, http://shipandbunker.com/news/features/risk-management/69872

“I nogle dele af skibet fandt vi nogle rør, som har et niveau af radioaktivitet, der overstiger den tilladte grænse”, siger Masud Kamal, inspektør ved Atomic Energy Centre i Chittagong.

Masud Kamal har været med til at inspicere skibet og i et telefoninterview med Danwatch fortæller han de overordede konklusioner fra inspektionsrapporten. Men selve rapporten, der angiver den specifikke mængde af radioaktivitet, får Danwatch afslag på at se.

Mængden af radioaktivitet er afgørende for, hvor miljøskadeligt skibet er, og hvilken sundhedsrisiko det har for arbejderne at skære skibet op, samt hvilket udstyr det kræver.

Højesteret kræver rapporten

De tre myndigheder Bangladesh Atomic Energy Commission, Bangladesh Atomic Energy Regulatory Authority og Marine Port Initiative of Bangladesh er blevet pålagt at indlevere inspektionsrapporten til Højesteret i Bangladesh.

Højesteret i Bangladesh har nu involveret sig i sagen vil have indsigt i rapporten. Højesteret kræver, at rapporten bliver udleveret til retten indenfor 10 uger, skriver avisen The Daily Star torsdag.

Det sker efter, at foreningen for miljøadvokater i Bangladesh (BELA) stiller sig kritisk overfor, om myndighederne havde loven på deres side, da de godkendte, at skibet kunne ophugges på et strand-værft i Chittagong, skriver the Daily Star.

Miljømyndigheder har fået tre uger af Højesteret til at forklare, hvorfor det var lovligt at give grønt lys for ophugningen af Producer, når det nu viser sig at skibet indeholder ulovlige mængder radioaktivt materiale.

Mærsk har tidligere oplyst, at før de solgte skibet, blev der lavet en rapport til køberen, som oplyser, at der stadig er farlige stoffer i skibet. Mærsk har afvist at svare på, om der varradioaktivt materiale i skibet, da det blev solgt. Tilsyneladende fulgte den lovpligtige liste over farlige stoffer ikke med skibet til Bangladesh, fordi skibet er ikke renset i det omfang, det burde være.

Højesteret har derfor yderligere bedt om en forklaring på, hvorfor der ikke bliver rejst sigtelse mod sælgeren af skibet for at have givet falske oplysninger om skibets tilstand, og hvorfor der ikke er blevet udpeget udenlandske eksperter til at sikre, at ophugningen af skibet sker forsvarligt, skriver The Daily Star.

Fakta: Hvad er beaching?

 • Chittagong-stranden i Bangladesh er sammen med Alang-stranden i Indien verdens største destination for skibsophug.
 • På værfterne i Chittagong benyttes ‘beaching’-metoden, hvor skibene sejles med fuld hastighed op på stranden, når tidevandet er på sit højeste. Når tidevandet trækker sig tilbage, er skibet gået på grund, og ophugningen kan ske, når der er lavvande.
 • Tidevandsforskellen i Chittagong er seks meter, og stranden er meget flad. Det gør, at skibene ofte strander mange meter fra værfterne på stranden. Sandbunden er kendetegnet ved at være blød og mudret og svært tilgængelig for større maskineri som kraner.
 • Først tømmes skibene for væsker og gasser samt for alt maskineri og inventar, der kan genbruges og videresælges. Herefter ophugges størstedelen af skroget manuelt.
 • Ved hjælp af skærebrændere skæres store blokke løs, så de falder ud og ned på sandbunden.
 • Herfra trækkes de enten op mod værftet ved brug af spil eller skæres i mindre stykker og trækkes derefter op ved manuel kraft. Når de mindre stykker er på land, skæres og sorteres de igen i mindre stykker, hvorfra de kan videresælges til valsning eller omsmeltning.

Højesteret kræver svar

De tre myndigheder Bangladesh Atomic Energy Commission, Bangladesh Atomic Energy Regulatory Authority og Marine Port Initiative of Bangladesh er blevet pålagt at indlevere inspektionsrapporten til Højesteret i Bangladesh.

Kilde

Højesteret kræver svar

De tre myndigheder Bangladesh Atomic Energy Commission, Bangladesh Atomic Energy Regulatory Authority og Marine Port Initiative of Bangladesh er blevet pålagt at indlevere inspektionsrapporten til Højesteret i Bangladesh.

Kilde

Ophugning genoptages snarest

Ophugningen af skibet var ellers gået i gang, da miljømyndighederne i Bangladesh standsede skrotningen i november 2016. Myndighederne mistænkte skibet for at indeholde stoffer, som er skadelige for miljøet og farlige for arbejdere, som ophugger det uden det fornødne sikkerhedsudstyr, som radioaktivitet og farlige kemikalier kræver.

Ophugningen har derfor været på standby i et halvt års tid, mens myndighederne har undersøgt skibets tanke og kilometervis af rørsystemer. Nu er mistanken blevet bekræftet.

“Vi fandt naturligt opstået radioaktivt materiale, som overstiger den tilladte mængde. Ingen kunstige radioaktive elementer blev fundet”, siger skibsinspektør Masud Kamal og uddyber, at det radioaktive materiale er “en smule” højere end det tilladte, og blev fundet i “nogle få” rør.

Skibet ligger på værftet Janata Steel, som ligger direkte på stranden, hvor det ifølge inspektør Masud Kamal skal have afmonteret rørene med det radioaktive materiale snarest.

I 18 år lå skibet ’Producer’ fast ved et oliefelt i Nordsøen som en flydende installation, hvor olien fra undergrunden blev bearbejdet og oplagret. Der blev brugt tonsvis af kemikalier om bord, og inspektionen viser nu, at olien har bragt naturligt forekommende radioaktive stoffer med op fra undergrunden.

De radioaktive stoffer kan samle sig på indersiden af de mange rør, som olien løber igennem, og der blive koncentreret så meget, at strålingen når et niveau, så den kan udgøre en risiko for de arbejdere, som skal skille rørene ad.

Inspektionen af skibet er dog ikke færdig endnu, fortæller Masud Kamal. Myndighederne undersøger, om der er andre skadelige stoffer, som skal renses, inden den overordnede ophugning genoptages.

Danwatch dokumenterede i efteråret 2016, at arbejdere der ophugger skibe på de primitive værfter på strandene i Chittagong, mangler basalt sikkerhedsudstyr såsom åndedrætsværn og arbejder i klip-klap sandaler, shorts.

I 2016 mistede 19 værftsarbejdere livet på værfterne i Bangladesh ifølge organisationen Global Labour Rights.

Relaterede nyheder
Mere om samme ...

Når du nu er nået langt ...

Så har vi en lille tjeneste at bede dig om. Flere end nogensinde læser Danwatch’ journalistik,  men få betaler for det. Det er ok, da vi ikke, som mange andre medier, ønsker at ”låse” vores journalistik inde bag en digital betalingsmur. Vi laver vores journalistik i offentlighedens interesse, og derfor er det også vigtigt for os, at den er frit tilgængelig.

Og det er her, vi har brug for dig.

Danwatch’ uafhængige undersøgende journalistik koster tid, penge og hårdt arbejde at producere. Hvis alle der læser og værdsætter vores undersøgende journalistik, også støtter op økonomisk, vil vores særlige journalistiske fokus og Danwatch’ fremtid være mere sikker.

Hvis du allerede støtter Danwatch, siger vi mange tak og undskyld ulejligheden.

Seneste nyheder
All articles loaded
No more articles to load
Fik du læst
All articles loaded
No more articles to load