Uafhængig journalistik er vigtigere end nogensinde før. Men uden din hjælp kan det ikke lade sig gøre.

Danwatch Journalistik

Vi har valgt, at vores journalistik skal være tilgængelig for alle. Men den er ikke gratis at producere. Derfor håber vi, at dem, der kan, vil støtte os.

Hvis du allerede støtter Danwatch, siger vi mange tak og undskyld ulejligheden.

Statsrevisor bekymret over indsatsen for at beskytte grundvandet

Siden 2019 har Rigsrevisionen og Statsrevisorerne holdt øje med indsatsen for at sikre grundvandet. Den indsats er endnu ikke tilfredsstillende - herunder processerne for at give dispensation til ikke-godkendte pesticider.
Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på email
Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på email
Mie Obbekær
Mie Obbekær
Journalist

Louise Voller

Journalist

Vi har læst artiklen op. Lyt til den her

Statsrevisorerne lagde ikke fingrene imellem, da de i december 2019 kritiserede Miljø- og Fødevareministeriets indsats for at beskytte grundvandet mod farlige pesticider.

Måden der blev uddelt dispensationer til pesticider havde “været særdeles mangelfuld”. Ministeriet havde for eksempel givet dispensation til pesticider, som man ikke vidste, om det var sikkert for grundvandet at bruge:

“Dette udgør en risiko for forurening af miljø og grundvand og kan have konsekvenser for borgernes sundhed”, lød det i statsrevisorernes beretning.

Kritikken kom på baggrund af en længere undersøgelse af ministeriets overvågning af grundvandet og forvaltningen af dispensationer til pesticider. For selvom et sprøjtemiddel ikke er godkendt i Danmark, kan man få lov til at sprøjte pesticidet på sine afgrøder, hvis Miljøstyrelsen altså giver dispensation til det.

På trods af den kradse kritik giver Miljøstyrelsen stadig dispensationer til en lang række pesticider. I løbet af 2021 har Miljøstyrelsen givet 15 dispensationer til at sprøjte med 8 forskellige stoffer, der ikke er godkendte i Danmark. Det viser en aktindsig, Danwatch har fået. Over halvdelen af dispensationerne er givet til pesticider, der er forbudte i EU, fordi de udgør en risiko for mennesker og miljø.

Aktindsigten viser samtidig, at Miljøstyrelsen ikke har givet afslag på én eneste ansøgning om dispensation. Det kan selvfølgelig skyldes, at alle ansøgningerne følger reglerne snorlige, men hos en af statsrevisorerne vækker det uro.

Frank Aaen er Statsrevisor og var med til at rette kritik mod Miljø- og Fødevareministeriet i 2019. Han mener, det er alarmerende, at der stadig gives så mange dispensationer.

“Det er bekymrende, at der fortsat gives så mange dispensationer. 15 svarer nøjagtigt til gennemsnittet af dispensationer fra 2011 til 2018. Det peger på det problem, der har været, hver gang Rigsrevisionen og Statsrevisionen har set på problemet med pesticider og grundvandet: Trods kritik og voksende problemer er indsatsen for at sikre grundvandet ikke blevet bedre,” siger Frank Aaen (EL) til Danwatch.

Fastholder kritikken

I starten af januar i år udgav Rigsrevisionen et notat, der følger op på kritikken fra 2019. Her bemærker de, at flere kritikpunkter er imødekommet, men at de fortsat vil holde øje med ministeriets overvågning af pesticider i grundvandet.

Sådan agerer Stats- og Rigrevisionen

Der er i alt seks Statsrevisorer, der alle er udpeget af Folketingets partier. De seks statsrevisorer har til opgave at kommentere på Rigsrevisionens uafhængige undersøgelser – Rigsrevisionen fungerer som en uafhængig kontrolenhed, der holder øje med om statslige institutioner og styrelser følger loven. De tog selv initiativ til at kigge Miljøministeriet og Miljøstyrelsen i sømmene i 2019.

Kilde: Rigsrevisionens hjemmeside

Statsrevisorerne følger op på notatet med kritik af den indsats, som Miljøministeriet har lavet i forhold til deres screening af grundvandet. Og så vil de holde særligt øje med processerne omkring dispensationer til ikke-godkendte stoffer.

“Vi kommer ikke til at lukke sagen på nuværende tidspunkt. Vi kommer til at følge sagen omkring arbejdet med dispensationer fremadrettet, fordi det også ser meget bekymrende ud,” siger Klaus Frandsen (RV), der er næstformand for Statsrevisorerne.

Selvom Rigsrevisionen ikke forholder sig til dispensationerne fra 2021, er der en vis sammenhæng mellem dem og kritikken fra 2019.

“Det er arbejdsprocesserne omkring dispensationerne og opdateringer af arbejdsprocesserne, vi fortsat følger, det må jo ramme de nye dispensationer,” siger Klaus Frandsen.

Hverken Rigsrevisionen eller Statsrevisionen er eksperter på pesticider og påvirkningen af grundvandet.

Miljøministeriet har været under Rigsrevisionens lup i mere end ti år. Allerede i 2011 udkom den første undersøgelse af ministeriets sikring af grundvandet mod pesticider. Her kritiserede Statsrevisorerne ministeriet for ikke at passe godt nok på grundvandet med konsekvenser for drikkevandet. Kritikken rakte tilbage til 2000.

I undersøgelsen fra 2019 konstaterer Rigsrevisionen og Statsrevisorerne, at arbejdet med at sikre grundvandet ikke var blevet bedre siden 2011.

“Vi er altså oppe på en snes år med kritisabel indsats”, siger Frank Aaen (EL).

Miljøstyrelsen svarer på kritikken

Vi har forholdt Miljøstyrelsen kritikken fra Statsrevisorerne. I en mail til Danwatch skriver kontorchef Inger Bergmann:

“Miljøstyrelsen forvalter inden for de juridiske rammer, der følger af pesticidforordningen, herunder artikel 53 om dispensationer. Pesticidforordningen foreskriver, at der under særlige omstændigheder kan gives dispensation. Miljøstyrelsen har i de konkrete sager således vurderet, at kravene til en dispensation er overholdt for alle dispensationer, der er givet i 2021. De pågældende anvendelser vurderes ikke at udgøre en sundheds- eller miljømæssig risiko, herunder for grundvand i de doseringer og med de risikobegrænsninger, der fastsættes af Miljøstyrelsen.

Der er ikke tale om nøjagtig de samme dispensationer fra det ene år til det næste år. Dispensationerne gives hver gang efter en konkret vurdering og anledningen kan være, at der opstår problemer, fx fordi der kommer nye skadevoldere eller der kommer begrænsninger eller forbud mod aktivstoffer i EU, som udfordrer mulighederne for erhvervets bekæmpelse af skadevoldere.”

Er stofferne fundet i grundvandet?

I 2020 udgav Miljøstyrelsen den første massescreening af grundvandet. Der blevet screenet for 415 forskellige pesticider og rester af pesticider i 263 boringer fordelt i hele landet. Her testede man også for nogle af stofferne, der er blevet givet dispensation til i 2021. 

  • Thiamethoxam er testet i 248 indtag uden fund.
  • Diquat er testet i 248 indtag uden fund.
  • Imidacloprid er testet i 367 indtag med ét fund under grænseværdien.
  • Asulam er testet i 367 indtag uden fund.
  • Clothianidin (nedbrydningprodukt fra thiamethoxam) er testet i 248 indtag uden fund.

De resterende stoffer er der ikke testet for.

Kilde: GEUS
Relaterede nyheder

Få vores nyhedsbrev

Hjælp os med at forbinde dig til verden …

Danwatch holder dig opdateret på, hvordan Danmark er forbundet til de mest sårbare mennesker i verden. Vi holder øje med de forhold, vores fødevarer, tøj og teknologi bliver til under, og vi holder øje med, hvad danske virksomheder laver i udlandet.

Vi tror på, at alle skal have fri adgang til kritisk journalistik, der forbinder os til verden. Derfor har vi som et af de eneste medier i Danmark valgt, at vores journalistik skal være gratis. Samtidig mener vi ikke, at vi troværdigt og kritisk kan dække danske virksomheder og samtidig være økonomisk afhængige af dem. Derfor er Danwatch fri for annoncer.

Danwatch har kun kunnet forblive uafhængige, kritiske, gratis og annoncefri, fordi vi får støtte fra fonde, donorer og støttemedlemmer. Nu mere end nogensinde har vi også brug for din hjælp. Støt Danwatch med en enkelt donation eller et fast månedligt beløb.

Tip os

Har du en idé, eller har du kendskab til forhold, som du mener, vi bør undersøge – så kontakt os.

Det kan også være, at du er freelancejournalist med en god ide – skriv eller ring.

Jeg vil være anonym

Du kan bruge formularen – også anonymt – men vil du være helt sikker på, at ingen kan spore din kommunikation til os, anbefaler vi, at du installerer app’en Signal på din telefon.

I Signal kan du kontakte os på dette telefonnummer: +45 2340 6664

Bankoverførsel

Enkeltbidrag

Merkur Bank

Registreringsnr.: 8401

Kontonr.: 0001 119 355

Bemærk, at du skal donere min. 200 kr. for at dit støttebidrag kan være med til at kvalificere os til at søge Tipsmidler.

Husk at skrive dit fulde navn, og gerne din e-mail som kommentar til overførslen. Tilføj dit CPR nr i kommentarfeltet, hvis du ønsker skattefradrag.

Want to make an international donation?

IBAN:
DK4284010001119355

SWIFT/BIC:
MEKUDK21

Click here

Bliv støttemedlem

Fast overførsel med Betalingsservice. Som fast bidragsyder accepterer du, at vi opbevarer dine data som beskrevet her.

Regnr., kontonr. og CPR-nr. bruges kun til at oprette en betalingsservice-aftale, således at fremtidige betalinger kan trækkes automatisk.