26. februar 2016

Turen går fortsat til besat land

Seks ud af syv rejsebureauer har ændret praksis, efter Danwatch sidste år afslørede, at deres markedsføring af rejser til Israel var mangelfuld og vildledende. Men der er fortsat problematiske formuleringer hos flere bureauer.


For et år siden dokumenterede Danwatch i undersøgelsen ‘Turen går til besat land’, at danske rejsebureauer sælger rejser til besat land som israelske. Undersøgelsen tog udgangspunkt i de syv største danske rejsebureauer, der udbyder rejser til Israel. Alle syv vildledte dengang i større eller mindre grad deres kunder ved at undlade at skelne mellem Israel og besat land. Flere af dem beskrev destinationer i bosættelser ved det Døde Hav, Østjerusalem, Betlehem og ølfabrikker i Golanhøjderne som en del af Israel, selv om områderne af Danmark, EU, FN og det samlede internationale samfund betragtes som besat og dermed ikke er en del af Israel.Undersøgelsen fik folketingsmedlemmer Christian Juhl (Ø) og Trine Pertou Mach (F) til at klage til Forbrugerombudsmanden, som få måneder senere bekræftede Danwatchs konklusion: Det er i strid med markedsføringslovens § 12a, når rejsebureauerne ikke oplyser om “varens eller tjenesteydelsens vigtigste karakteristika”. Derfor henstillede Forbrugerombudsmanden til de syv rejsebureauer i Danwatchs undersøgelse, at deres beskrivelser burde præciseres.

Tog kritikken til sig

Af de syv rejsebureauer har Tikva Travel, Unitas Rejser, Albatros Travel, Strobel Rejser, Bravo Tours og Risskov Travel Partner ændret praksis og opdateret deres salgsmateriale. Ifølge lektor i formueret og forbrugerret ved det juridiske institut på Aarhus Universitet Anne-Dorte Bruun Nielsen er der dog stadig flere problematiske formuleringer.

[INSERT_ELEMENTOR id=”8121″]

“Det er en lidt vanskelig sag, idet der ikke er retningslinjer for, hvornår et rejseselskab skal oplyse om de politiske forhold i det land, de sælger rejser til, men jeg synes dog stadig, at rejseselskaberne godt kunne være mere klare i denne sag uden at overdrive oplysningerne til deres kunder”, siger hun til Danwatch.

Tikva Travel beskriver fortsat destinationer i Golanhøjderne og Østjerusalem som Israel, men bureauet har nu indsat links til Wikipedia, så kunder selv kan søge mere information. Ifølge lektor Anne-Dorte Bruun Nielsen kan det dog ikke generelt antages at være opfyldelse af oplysningspligten blot at indsætte et link til en ekstern kilde, da kunden ikke nødvendigvis ved, hvad det er, han ikke ved om den rejse, han er ved at købe.

Risskov Travel Partner besøger på turen “Israel før og nu” både Betlehem og Qumran uden at nævne, at begge destinationer ligger på Vestbredden og ikke er en del af Israel. Rejsebureauet inkluderer dog et Google-kort med klare afgrænsninger mellem Israel og besat land, og skriver derudover:

“Vi gør opmærksom på, at nogle udflugter går til områder annekteret af Israel uden omverdenens billigelse, bl.a. Vestbredden og Golanhøjderne. Vi forsøger på ingen måde at promovere disse som israelske eller tage politisk stilling – vores interesse gælder udelukkende den historie og de mange kulturskatte, der har været i regionen i flere tusinde år og berette om disse på lige vilkår for alle parter”.

Det er ifølge Anne-Dorte Bruun Nielsen umiddelbart tilstrækkeligt, da de omtalte byer på kortet tydeligvis ikke ligger i Israel.

Bravo Tours svarede oprindeligt, at kritikken fra Danwatch var irrelevant, fordi de pågældende rejser slet ikke udbydes mere. Siden begyndte selskabet dog at sælge ture til Israel igen, og på hjemmesiden beskrives Israel tre steder: Landebeskrivelse, Eilat og turen “Israel rundt”.

Ifølge Kilroy Travels er Betlehem en del af Israel.

Alle tre steder omtales hele Jerusalem konsekvent som en del af Israel ligesom billedhjul indeholder flere billeder fra den østlige del af byen, som det internationale samfund anser for at være besat og altså ikke en del af landet. “Israel rundt” indeholder et besøg på en ulovlig bosættelse i Golanhøjderne uden at det nævnes, at de rejsende forlader Israels internationalt anerkendte grænser. Under turen til Eilat lyder Bravo Tours anbefaling: “Tag en afstikker til Jerusalem. Oplev Grædemuren, se Tempelbjerget, Oliebjerget og ikke mindst Betlehem”. Alle nævnte seværdigheder ligger på besat land.

Siden sidst har Bravo Tours dog præciseret de komplekse omstændigheder i et fakta-afsnit i bunden af landebeskrivelsen:

“Jerusalem er nationens selvudråbte hovedstad, hvor regeringen har sæde. Ifølge international konsensus er Jerusalems status dog endnu ikke besluttet, og der er således stadig tvivl om fremtiden i Gazastriben og på Vestbredden, som tilstødende områder til Jerusalem”.

Til Danwatch siger presseansvarlig Sidsel Nordestgaard, at Bravo Tours ikke har tænkt sig at rette mere i teksten, fordi selskabet snart ophører med at sælge rejser til landet igen. Derudover er Bravo Tours heller ikke overbevist om, at de nævnte formuleringer falder ind under Forbrugerombudsmandens henstilling.

Det undrer lektor Anne-Dorte Bruun Nielsen, der mener, at Bravo Tours’ formuleringer ligger inden for det, der omhandles i Forbrugerombudsmandens udtalelse. Hvis selskabet genoptager rejser til Israel, bør de altså rette til flere steder for at opfylde kravene om oplysningspligt og god markedsføringsskik.

Ignorerer kritik

Som eneste selskab lader Kilroy Travels til at ignorere Danwatchs undersøgelse og Forbrugerombudsmanden henstilling. Danwatch har taget kontakt til Kilroy Travels, som dog ikke har besvaret vores henvendelser.

Kilroy Travels’ hjemmelavede kort, der ikke benævner Vestbredden selvom turen går dertil

Kilroy Travels har flere problematiske formuleringer på hjemmesiden, og det er uvist om selskabet har ændret deres salgsmateriale siden Danwatchs undersøgelse sidste år. Under landebeskrivelsen “Rejser til Israel – En klassiker i Mellemøsten” viser billedhjulet i toppen fem billeder fra besat område – ud af otte i alt – inklusiv Betlehem, Østjerusalem og “Judean ørkenen i Israel”, som primært ligger på Vestbredden. Jerusalem betegnes som “Israels hellige hovedstad” men samtlige nævnte seværdigheder i byen ligger i den besatte østlige del.

Rejsen “Israel explorer” inkluderer besøg i Golanhøjderne, Østjerusalem, Jeriko, Betlehem og en palæstinensisk flygtningelejr på Vestbredden, men ingen steder nævnes det, at destinationerne ikke ligger i Israel. De andre ture til Israel, som Kilroy Travels tilbyder, “Israel and beyond” og “Explore Israel & Jordan”, indeholder ligeledes en række problematiske formuleringer.

Mens de fleste andre rejsebureauer bruger Google Maps, der klart afgrænser Israel ift. de besatte områder, så har Kilroy Travels valgt at tegne deres eget kort med meget upræcise streger. Under “Israel explorer” er Israel og Jordan eksempelvis nævnt som de eneste steder mens Vestbredden og Golanhøjderne står tomme, selvom rejsen tydeligvis går dertil.

Anne-Dorte Bruun Nielsen undrer sig over, at Kilroy Travel har valgt at tegne deres egne ukorrekte kort, når der findes mange andre gode kort lige ved hånden. I hendes vurdering virker Kilroy Travels’ beskrivelser ikke til at være i orden og bevidst i strid med markedsføringslovens krav om oplysninger og god markedsføring.

Kun nye klager kan genåbne sag

[INSERT_ELEMENTOR id=”8857″]

På trods af problematiske formuleringer hos flere rejsebureauer vil Forbrugerombudsmanden ikke gå videre med sagen. Specialkonsulent Carsten Strøjer forklarer, at henstillingen fra maj hverken indeholder straf eller sanktioner.

“En henstilling fra Forbrugerombudsmanden er den mildeste form for reaktion. Der er ikke nødvendigvis tale om en overtrædelse af markedsføringsloven, men det er udtryk for, at noget måske kan gøres bedre – f.eks. ved en præcisering af hvor udflugtsmål går hen, så folk ved, hvilke områder de besøger”, siger han til Danwatch.

Carsten Strøjer forklarer, at sagen nu er afsluttet og kun vil blive genåbnet, hvis der kommer nye klager.

Hvorfor er præcise beskrivelser vigtige?

Forbrugerombudsmandens henstilling til rejsebureauerne tog udelukkende udgangspunkt i markedsføringsmæssige problemstillinger, men upræcise beskrivelser af området har også andre implikationer. Ole Wæver, lektor og ekspert i internationale relationer, udtalte sidste år til Danwatch:

“Et politisk og moralsk problem ved fejlagtig markedsføring er, at rejseselskaberne er med til at fremme den israelske fremstilling af konflikten, der er i modstrid med tolkningen fra bl.a. FN’s generalforsamling og det danske Folketing”, sagde han dengang.

Israel har gennem adskillige årtier besat Vestbredden og flyttet over en halv million af deres egne borgere ind på de besatte områder i ulovlige bosættelser. Golanhøjderne og Østjerusalem er annekteret og betragtes af Israel som en del af landet, selvom et samlet internationalt samfund betragter annekteringen som ulovlig og områderne som besatte. Derfor kan det være problematisk, at danske rejsebureauer automatisk bruger Israels definitioner og ikke det internationale samfunds.

“Det kan på lang sigt hindre en fredelig løsning, hvis Israel lykkedes med at fortrænge vigtige sider af den politiske og historiske virkelighed og dermed usynliggør besættelsen og annekteringen af palæstinensiske områder”, forklarer Ole Wæver.

Læs også

Forbrugerombudsmanden giver Danwatch medhold i undersøgelse
Politiken markedsfører bosættelse som Israel
Danwatch rapport udløser klage til ombudsmanden
Turen går til besat land

Flere artikler fra undersøgelsen:

Gå ikke glip af den næste afsløring

Leave this field blank

Gå ikke glip af den næste afsløring

  • Få nyt fra en af landets største graverredaktioner.
  • Vi holder virksomheder og stater ansvarlige i forhold til love, konventioner og egne CSR-politikker.
  • Vi forbinder den almindelige dansker med globale problemstillinger og giver et oplyst grundlag at træffe valg på – uanset om det drejer sig om pension, mad, tøj eller andre forbrugsvarer.
Leave this field blank
heartexit-upmagnifiercrosschevron-downchevron-leftchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram