Undersøgelse
Støt Danwatch

Dansk kampflyeksport kan ende i Saudi-Arabien og Emiraterne trods risiko for krigsforbrydelser

Danmark vil ikke blande sig i, om USA sælger kampfly med dansk udstyr til lande som Saudi-Arabien og Emiraterne, der anklages for grove menneskeretskrænkelser og krigsforbrydelser i Yemen. Det bekræfter udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen
Danmark vil ikke blande sig i, om USA sælger kampfly med dansk udstyr til lande som Saudi-Arabien og Emiraterne, der anklages for grove menneskeretskrænkelser og krigsforbrydelser i Yemen. Det bekræfter udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen
Samarbejdspartner
Dagbladet Information og Lighthouse Reports
Redaktør: Adam Dyrvig Tatt | Ansv. chefredaktør: Jesper Nymark
Saudi-Arabien og Emiraterne anklages for at begå krigforbrydelser i Yemens otte år lange krig, herunder bombning af civile mål som skoler, hospitaler og boligområder samt udsultning af den yemenittiske civilbefolkning Foto: Mohammed Huwais/AFP/Scanpix

Bombninger af skoler, hospitaler og civile boligområder. Bevidst udsultning af millioner af mennesker. Et hemmeligt net af torturfængsler. Likvideringer, forsvindinger og vilkårlige tilbageholdelser uden dom.

Listen over grove menneskeretskrænkelser og mulige krigsforbrydelser begået af Saudi Arabien og Emiraterne under den otte år lange krig i Yemen er alenlang.

Alligevel kan dansk militært udstyr ende hos Saudi Arabien og Emiraterne, uden der bliver  lavet en forudgående undersøgelse af, hvad de kan ende med at blive brugt til.

Det bekræftede udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) onsdag på et samråd i Folketingets udenrigsudvalg.

Hvis USA er indstillet på at sælge flyene til lande som Saudi Arabien, Emiraterne eller f.eks. Bahrain, der også har problemer med menneskerettighederne, vil Danmark ikke stille sig i vejen. Og det har alle tre lande i årevis ytret ønske om. 

Så sent som i februar 2023 kunne flere medier rapportere, at der pågår forhandlinger mellem USA og Emiraterne om køb af de dansk-udstyrede F-35 kampfly, og at en købsaftale kan falde på plads allerede inden jul.

“Det kommer i sidste ende til at hvile på en amerikansk vurdering”, sagde Lars Løkke på samrådet, der var indkaldt på foranledning af Enhedslisten for at kaste lys over regeringens politik på området. Udenrigsministeren forklarede den danske politik med et ønske om at give dansk forsvarsindustri samme eksportvilkår som forsvarsindustrien i andre europæiske lande.

Danmarks blinde øje

Normalt skal der laves en menneskeretlig risikovurdering, når danske forsvarsvirksomheder ønsker at eksportere militært isenkram til kontroversielle lande. 

Men det krav besluttede Danmark for 23 år siden at skrotte. Det skete i forbindelse med den daværende regerings ønske om at lade Danmark deltage i udviklingen af de avancerede F-35 kampfly, som  dansk forsvarsindustri i dag tjener milliarder på at levere dele til. 

Flyene produceres af Lockheed Martin i USA, men indeholder adskillige essentielle dele, produceret af blandt andre Aarhus-virksomheden Terma. 

“Efter en praksisændring i år 2000 skal Udenrigsministeriet ikke høres i ansøgninger om eksport af delkomponenter til projekter, som sker i et samarbejde med EU- og NATO-lande. Det omfatter også eksport til F-35-samarbejdet, som ledes af USA”, har ministeriet tidligere skrevet til Danwatch i et mailsvar.

Og den politik omfatter altså ifølge Lars Løkke Rasmussen også en potentiel dansk F-35 eksport til Saudi-Arabien og Emiraterne.

Danwatch og dagbladet Information har tidligere afsløret, at danske F-35 dele allerede i dag bliver eksporteret til Israel, der i 2021 og 2022 har anvendt flyene i bombekampagner, som har kostet flere hundrede civile livet i Gaza, heriblandt mindst 75 børn.

Løkkes løfte

Da udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) den 10. marts i år proklamerede, at Danmarks næsten fem år lange forbud mod at eksportere  militært udstyr til Saudi Arabien og Emiraterne bliver ophævet, lovede han samtidig, at de danske myndigheder fortsat ville vurdere om dansk militær eksport til de to lande risikerer at bidrage til menneskeretskrænkelser.

Det lød sådan her: “Man kan godt være et land, der sådan set er problematisk med vores øjne, og så alligevel have nogle legitime sikkerhedspolitiske interesser. Og der skal vores linje ligge samme sted som andre europæiske landes”. 

Ifølge Ritzaus Bureau betyder meldingen, at de danske myndigheder fremover kan give tilladelse til eksport af våben, eksempelvis militære softwareprogrammer, radardele og såkaldte dual-use produkter, der kan bruges både civilt og militært. 

Det kan for eksempel være overvågningsudstyr.

Derfor lukkede Danmark for våbeneksport til Saudi Arabien og Emiraterne

  • Den 22. november 2018 besluttede den danske regering at suspendere al dansk eksport af våben og militært udstyr til Saudi Arabien. 
  • Det samme gjorde flere andre europæiske lande. 
  • Begrundelsen for at suspendere eksporten var den ”fortsatte forværring af den allerede forfærdelige situation i Yemen og drabet på den saudiske journalist Jamal Khashoggi.”
  • Situationen i Yemen henviste til den dengang fire år lange borgerkrig, hvor Saudi Arabien og Emiraterne blev beskyldt for at begå krigsforbrydelser, heriblandt bombning af civile mål og udsultning af den yemenitiske civilbefolkning.
  • Khashoggi var en kritisk saudisk journalist, som i september 2018 blev dræbt og parteret på det saudiske konsulat i Istanbul. 
  • Udenrigsministeriet har efterfølgende oplyst i et mailsvar, at forbuddet også omfattede De Forenede Arabiske Emirater.
  • Ud over militært udstyr omfattede forbuddet også såkaldt dual use udstyr, som kunne anvendes til menneskerettighedskrænkelser. Dual use udstyr er udstyr, der kan anvendes både civilt og militært.

Kilde: ft.dk og um.dk

Lars Løkke Rasmussen understreger over for Politiken, at Udenrigsministeriet vil lave analyser og sikkerhedsvurderinger for at undgå, at eksporterede våben bliver brugt til undertrykkelse af egen befolkning eller i krige, hvor “de pågældende lande engagerer sig uhensigtsmæssigt”.

Men den menneskeretlige kontrol vil ikke omfatte en eventuel dansk eksport til emiratiske og saudiske F-35 kampfly.

Dansk værdiskred

Flere forskere er kritiske over for regeringens beslutning om at genoptage eksporten af militært materiel til Saudi-Arabien og Emiraterne.

Det gælder blandt andet seniorforsker Adam Moe Fejerskov og forskningsassistent Trine Rosengren Pejstrup fra Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS).

“Når Danmark i flere år har haft et forbud mod at eksportere militært udstyr til Saudi Arabien og Emiraterne, var det jo grundlæggende for at sikre, at dansk udviklet udstyr ikke muliggør krigsforbrydelser eller menneskerettighedskrænkelser,” siger Trine Pejstrup, der forsker i dansk våbeneksportkontrol. 

“Og der er jo ikke noget, der grundlæggende har ændret sig i Yemen eller internt i de to lande, siden forbuddet blev indført i 2018“. 

Trine Rosengren Pejstrup mener, at en genoptagelse af den militære eksport til de to lande viser et værdiskred i dansk udenrigspolitik og en manglende politisk vilje til at forhindre problematisk eksport.

“Det understreger den manglende danske demokratiske kontrol over den militære eksport”, siger hun. 

“Men derudover sætter det også Danmarks identitet som et demokratisk foregangsland på spil”. 

Krigen er ikke slut

Både eksperter og menneskeretsorganisationer understreger, at risikoen for at bidrage til alvorlige menneskeretskrænkelser og mulige krigsforbrydelser i den otte år lange Yemen-krig fortsat består.

Også selv om Saudi Arabien og Yemens houthi-oprørerne i øjeblikket forhandler om en våbenhvile.

En af dem er Ardi Imseis, adjunkt på Queens University i Canada og indtil 2021 medlem af Group of Eminent Experts on Yemen, en særlig ekspertgruppe nedsat af FN’s Menneskerettighedsråd.  

“Det er meget veldokumenteret, at alle krigen parter, herunder Saudi-Arabien og Emiraterne har begået brud på folkeretten”, siger han.

Blandt anklagerne er vilkårlige luftbombardementer mod civile mål og anvendelse af sult som våben. 

Ardi Imseis understreger, at krigen i Yemen ikke er forbi endnu, og det er Saudi Arabien og Emiraterne rolle i Yemen heller ikke.

“Saudi-Arabien og Emiraterne har kontrolleret luftrummet over Yemen under hele konflikten, og det gør de stadig”, siger han.

Derfor mener han fortsat, at der er risiko for, at dansk militær eksport kan ende i Yemen.

“Under hele Yemen-konflikten har der været risiko for, at militær eksport til Saudi Arabien og Emiraterne vil blive anvendt til brud på folkeretten i Yemen og den risiko består fortsat”, siger han. “Det er en risiko, som vi i ekspertgruppen har understreget i alle vores rapporter”.

“Så længe krigen fortsætter – hvilket den gør indtil videre –  indebærer enhver form for eksport af våben eller militært udstyr til de krigsførende parter en risiko for, at udstyret vil blive anvendt til brud på folkeretten”, siger han.

“Det har været vurderingen fra FN’s ekspertgruppe, og det er fortsat min opfattelse”.

Risikabel eksport

Det seneste år er mediedækningen og dermed det internationale fokus på krigen i Yemen dalet kraftigt, men en af de organisationer, som fortsat befinder sig i landet og indsamler oplysninger, er den yemenitiske menneskeretsorganisation Mwatana for Human Rights, der samarbejder med bl.a. Amnesty International og Human Rights Watch.

Og næstformand Rasheed al-Faqihr bekræfter, at krigen fortsætter trods de igangværende forhandlinger.

“Både Saudi Arabien og Emiraterne er fortsat aktive i Yemen-konflikten. Og angrebene på civile og civile mål fortsætter trods våbenhvilen, omend i mindre skala end før”, siger han.

Mwatana har dokumenteret mere end 1.000 tilfælde af drab på civile og angreb på civile mål det seneste år, og Rasheed al-Faqihr understreger, at Emiraterne fortsat er involveret i vilkårlige fængslinger og forsvindinger, der udføres af de emiratisk støttede militser i Yemen. De har også fortsat militære styrker i Yemen, i provinserne Shabwa og Hadramaut.

Derudover kontrollerer Emiraterne bl.a. lufthavnen i den østlige by Mukalla.

Den yemenitiske menneskerettighedsorganisation opfordrer derfor Danmark til at opretholde forbuddet mod militær eksport til Saudi Arabien og Emiraterne.

“Vores erfaring fra otte års krig er, at de to lande hverken respekterer menneskerettighederne eller den humanitære folkeret”, siger Rasheed al-Faqihr.

“Enhver eksport af militært udstyr til Saudi Arabien og Emiraterne risikerer fortsat at blive anvendt i Yemen. Men derudover risikerer Danmark også at bidrage til andre konflikter, som de to lande er indblandet i”, siger han.

“Danmark burde i stedet støtte, at de to lande bliver retsforfulgt for deres involvering i menneskeretskrænkelser og mulige krigsforbrydelser i Yemen. Som et demokratisk land er det Danmarks opgave at arbejde for retfærdighed for krigens ofre”.

Danwatch har bedt Udenrigsministeriet om en formel bekræftelse på, at USA har grønt fra den danske regering til at eksportere kampfly med dansk udstyr ombord til Saudi Arabien og Emiraterne.

Derudover har vi bedt udenrigsministeren om et svar på kritikken fra eksperter og menneskeretsorganisationer, men hverken han eller ministeriet har ønsket at svare på vores spørgsmål.

I en mail skriver Udenrigsministeriets pressetjeneste blot, at “Forsvarsministeriet oplyser, at man ikke er bekendt med planer om salg af F-35 fra USA til Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater. Derudover har Udenrigsministeriet for nuværende ikke yderligere kommentarer.”

Undersøgelsen delt op i artikler
Denne undersøgelse har fået et efterspil

Dokumentation

Gå ikke glip af den næste afsløring

Nyhedsbrev sign-up
heartexit-upmagnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram