1. september 2023

Så systematisk var det: 31 russiske krigsskibe spækket med Rockwool

Siden annekteringen af Krim i 2014 har Rockwool systematisk solgt skibsisolering, der er endt i mindst 31 fartøjer i den russiske flåde.

Fotos: Mil.ru via Wikimedia Commons, United Shipbuilding Corporation, US. Navy via Wikimedia Commons.
Har du et tip om danske virksomheders handler med det russiske militær? Så kan du kontakte journalisterne på danwatch@protonmail.com eller klikke på knappen her.
Del din viden

Spionskibe, atomubåde, landgangsskibe og fregatter. Danske Rockwool har systematisk og helt bevidst forsynet den russiske flåde med hundredtusindvis af kvadratmeter skibsisolering, der er anvendt i nogle af de mest avancerede fartøjer i den russiske flåde.

Det afslører en samlet gennemgang af Ruslands officielle udbudsdatabase, som Danwatch og Ekstra Bladet har foretaget gennem flere måneder.

I alt findes der dokumentation for, at der siden Ruslands ulovlige annektering af Krim i 2014 er solgt Rockwool-skibsisolering mindst 52 gange til i alt 31 forskellige fartøjer i Putins flåde. Herunder blandt andet to destroyere, to ubåde der kan udstyres med atomvåben, to landgangsskibe, tre fregatter, seks minestrygere og fem efterretningsskibe – altså krigs- og spionskibe i den helt tunge ende af det russiske flådearsenal.

Sammenlagt udgør listen en anseelig del af Ruslands aktive flåde, der i juli 2023 anslås til at bestå af 297 krigsskibe, ubåde og andre militære fartøjer.

I 29 af tilfældene er salget sket gennem Rockwools officielle samarbejdspartner og distributør, virksomheden Marine Complex Systems LLC (MKS), som lever af at servicere det russiske militær.

For bedre at forstå, hvilken type fartøjer, Rockwool har leveret isolering til, har vi bedt orlogskaptajn og militær analytiker ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet, Jens Wenzel Kristoffersen, om at kommentere på deres rolle i den russiske flåde:

Destroyer, project 11551
“Admiral Chabanenko” (650) of the Northern Fleet

Destroyer, project 1155
”Marshall Shaposhnikov” (543) of the Pacific Fleet

Begge er ældre destroyere, som dog stadig er i aktiv tjeneste. Er også set i Østersøen. Anvendes primært som anti-ubåds-enhed og er specielt designet til dette.
Jens Wenzel Kristoffersen
Orlogskaptajn og militær analytiker, Center for Militære Studier, Københavns Universitet

Flere af skibene har siden spillet en rolle i den nuværende krig i Ukraine. Det gælder de seks skibe, der tilhører Sortehavsflåden, men eksempelvis har landgangsskibet “Pyotr Morgunov” fra den Nordlige Flåde, som MKS i 2018 leverede Rockwool-produkter for 48 mio. rubler (cirka 4,5 mio. kr. i datidens kurs) til, også været direkte involveret i krigen.

I en EU-forordning fra marts 2022 står der om det 135 meter lange skib, der er udstyret med blandt andet en AK-630 kanon og tungt maskingevær: 

“Det store landgangsskib »Pyotr Morgunov«-projekt 11711, der blev bygget af United Shipbuilding Corporation, deltog i den ulovlige russiske invasion af Ukraine i 2022.”

Den ukrainske militæranalytiker Alexander Kovalenko bekræfter ligeledes over for Danwatch og Ekstra Bladet, at “Pyotr Morgunov” har spiller en vigtig rolle under krigen:

“Det har været i Sortehavet siden begyndelsen af invasionen af Ukraine. 'Pyotr Morgunov' har sørget for transport af ammunition, personel og udstyr og har også deltaget i mineringen af Sortehavet," siger han.

Landing ship, project 11711
“Ivan Gren” (010) of the Northern Fleet
“Pyotr Morgunov” (017) of the Northern Fleet

Kapable russiske landgangsfartøjer, sidste nye på stammen. Lidt en hybrid mellem et amfibie- og landgangsfartøj og et egentligt krigsskib. Også set i Østersøen.
Jens Wenzel Kristoffersen
Orlogskaptajn og militær analytiker, Center for Militære Studier, Københavns Universitet

Afviser kundeforhold til Ruslands militær

Markedet for at sælge isolering til krigsskibe er noget, den hæderkronede danske virksomhed  har været helt bevidst om. I en officiel reklamepjece fra 2015, som Rockwool har oversat og distribueret i Rusland, fremhæves netop krigsskibe som et af de steder, Rockwools marine-isolering oftest bruges i.

Rockwools kommunikationschef, Michael Zarin, skriver i et svar til Danwatch og Ekstra Bladet, at man har kendskab til, at isoleringsprodukter i “visse tilfælde er blevet anvendt i russiske flådefartøjer”, og at de er solgt  via de russiske datterselskabers eksterne distributører.

“Hverken ROCKWOOL A/S eller vores russiske datterselskaber sælger direkte til russiske slutbrugere eller har et kundeforhold med det russiske militær,“ skriver Michael Zarin blandt andet.

Rockwool ønsker ikke at kommentere på, hvorfor virksomheden i Rusland fortsat samarbejder med MKS, der som virksomhed lever af at servicere den russiske flåde. De ønsker heller ikke at svare på spørgsmål om, hvorvidt koncernen stiller særlige krav til deres distributører i Rusland i forhold til slutbrugen for deres produkter.

”ROCKWOOL A/S har kendskab til, at almindelige isoleringsprodukter – samt isoleringsprodukter til brug i civile applikationer til skibsfarten solgt via de Russiske Datterselskabers eksterne distributører – i visse tilfælde er blevet anvendt i russiske flådefartøjer i lighed med, hvordan disse produkter bruges på alle former for skibe verden over - inklusiv kommercielle og industrielle fartøjer, samt krydstogtskibe og lystbåde. ROCKWOOLs produkter kan hverken transformeres til våben eller anvendes til militære formål i øvrigt. Ingen stenuldsprodukter er klassificeret som dual-use.

Alt i alt er der tale om harmløse produkter, hvor hovedanvendelsen er at isolere huse og bygninger for på den måde at forbedre energieffektiviteten. Hverken ROCKWOOL A/S eller vores russiske datterselskaber sælger direkte til russiske slutbrugere eller har et kundeforhold med det russiske militær. For god ordens, som vi tidligere har sagt, er produktionen af maritime isoleringsprodukter i Rusland ophørt i marts 2022.

I ROCKWOOL plejer vi ikke at kommentere på detaljerne, I spørger ind til, der vedrører konkrete projekt- eller kundeforhold – heller ikke forhold, der ligger næsten 10 år tilbage i tiden. Men som vi også tidligere har sagt, har ROCKWOOL omfattende retningslinjer, når det kommer til risikovurderinger og due diligence. ROCKWOOL har overholdt alle Rusland-relaterede sanktioner, hvilket Erhvervsstyrelsen også har konkluderet.”

 

Nuclear-powered ballistic missile submarine, project 955A
“K-549 Prince Vladimir” (825) of the Northern Fleet

Største, farligste og nyeste atomdrevne ubåd, som kan medføre de nyeste ballistiske missiler af typen ”Baluva”.

Farlig i Nordatlanten og hvis den slipper gennem GIUK gap (farvandene mellem Grønland, Island og Storbritannien, red.) uopdaget. Kan affyre sine missiler fra alle områder af jordkloden og ramme alle vestlige mål.
Jens Wenzel Kristoffersen
Orlogskaptajn og militær analytiker, Center for Militære Studier, Københavns Universitet

Kan udgøre militær trussel

Ifølge Jens Wenzel Kristoffersen, som er orlogskaptajn og militær analytiker ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet, så er mængden af russiske flådeskibe med Rockwool samlet set i stand til at udgøre ”en trussel mod allierede styrker til søs, på land og i luften.”

”Samlingen af skibe vurderes at kunne udgøre en militær trussel mod allierede flådefartøjer, herunder ift. specialoperationer, indhentningsmissioner, monitorering, kortlægning af kritisk infrastruktur samt slutteligt i krise- og krigssituationer,” siger han.

Han fremhæver især de helt store skibe som slagkrydseren ”Admiral Nakhimov” og de to destroyere ”Marshal Shaposhnikov” og ”Admiral Chabanenko”, som alle på trods af at have mange år på bagen fortsat kan spille en stor rolle i fremtidige missioner.

”Særligt de større enheder, uanset alder eller om de har gennemgået ”midlife”-opdateringer, samt de nyeste nukleare enheder, udgør en særlig trussel i Atlanterhavet og mod NATO-allierede lande,” siger Jens Wenzel Kristoffersen.

Special-purpose nuclear-powered submarine, project 09852
“Belgorod” (BS-329) of GUGI, Northern Fleet

Denne enhed udgør rygraden i russernes evne til at kunne udføre dybhavsoperationer (3000 – 6000 meter) med GUGI og specialudrustede undervandsbåde. Størrelsen af denne indikerer, at den er mest velegnet til at udføre specialoperationer i Atlanten og Stillehavet, men det kan ikke udelukkes, at den også har været i Østersøen.
Jens Wenzel Kristoffersen
Orlogskaptajn og militær analytiker, Center for Militære Studier, Københavns Universitet

Professor Michael Petersen, som er leder af Russia Maritime Studies Institute ved US Naval War College og har en fortid i  både USA’s militære efterretningstjeneste og landets nationale sikkerhedsråd, mener også, at de mange konkrete krigsskibe er af stor betydning for Ruslands militær.

Han fremhæver, at Ruslands flåde har gennemgået en storstilet modernisering i årene før og efter den ulovlige annektering af Krim i 2014, og ifølge ham afspejler Danwatch og Ekstra Bladets liste med flådefartøjer, der er isoleret med Rockwool, præcis den udvikling.

“Den komplette liste giver et interessant og konkret indblik i den russiske flådes prioriteter for konstruktionen og modernisering af overfladeskibe. De afspejler en vægt på magtprojektion, efterretningsindsamling og kystforsvar,” siger han.

“Især er konstruktionen af ​​Project 22350 missilfregatter i Gorshkov-klassen det primære fokus i forhold til at genoprette den russiske overflade-flådes globale tilstedeværelse og militære slagkraft. De har udført Ruslands højest profilerede flådemissioner i fredstid, herunder den første jordomsejling af et russisk krigsskib siden det nittende århundrede i 2019.”

Frigate, project 22350
“Admiral Gorshkov” (417) of the Northern Fleet
“Admiral Kasatonov” (461) of the Northern Fleet
“Admiral Golovko” (456) of the Northern Fleet

Sidste nye stamme af fregatter til den russiske flåde. Særdeles kraftig enhed designet til bl.a. luftforsvar, men også til affyring af diverse krydsermissiltyper.

Stærkt inspireret af vestligt fregatdesign som multirole-fregat til anvendelse i alle domæner som overflade-, luft- og anti-ubåds-krigsførelse.

Om den er lige god til alle roller er tvivlsomt, men luftforsvarsrollen synes stærkest med dens long range strike-kapacitet med krydsermissiler samt de nyeste hypersoniske Tsirkon-missiler.
Jens Wenzel Kristoffersen
Orlogskaptajn og militær analytiker, Center for Militære Studier, Københavns Universitet

Systematisk praksis

Tilbage i februar måned i år indledte Erhvervsstyrelsen en undersøgelse, da Danwatch og Ekstra Bladet første gang kunne løfte sløret for Rockwools forbindelser til det russiske militær.

Dengang drejede det sig konkret om 5 skibe med Rockwool-isolering i, og Erhvervsstyrelsen mente ikke, der var grund til at tro, at Rockwool havde overtrådt de EU-sanktioner, der blev indført i forbindelse med annekteringen af Krim.

Tara Van Ho, som er en af verdens førende eksperter i menneskerettigheder og erhverv hos Essex Law School i England, understreger, at selvom det viser sig, at virksomheder ikke har brudt sanktioner, så er de stadig forpligtet til at overholde de FN’s retningslinjer for erhverv og menneskerettigheder (UNGP), som skal sikre, at virksomhederne ikke bidrager til overtrædelser af menneskerettighederne i alle led af deres værdikæde.

“Rockwool har stået bag en form for systematisk praksis, som virkelig er bekymrende i UNGP-perspektiv. Det tyder på, at der er et større problem med Rockwools screening-processer,” siger hun.

Attack submarine, project 677
“Velikie Luki” (B-587) of the Northern Fleet

En farlig lille fyr, som vurderes velegnet til kystnære operationer.

Efterfølgeren for ubådene i Kilo-klassen og er den nyeste diesel-elektriske type af ubåd, som Russerne lancerer. Den kan operere luftuafhængigt i op til 45 dage, hvilket gør den til en særligt farlig trussel i Østersøen, måtte den operere her. 

Er udstyret med de seneste versioner af Kalibr-krydsermissiler, som vi har set anvendt i Ukraine-krigen.
Jens Wenzel Kristoffersen
Orlogskaptajn og militær analytiker, Center for Militære Studier, Københavns Universitet

“Mange eller alle af disse salg er måske teknisk set i overensstemmelse med EU’s sanktioner, men Rockwool forsynede stadig det russiske militær via deres officielle distributører med produkter, der var nødvendige for militærets aktiviteter.”

“Så snart Rusland invaderede Krim, burde man have undersøgt de salg grundigere – det, vi kalder forhøjet menneskeretlig due diligence (risikovurdering, red.). At Rockwool fortsat tillod disse salg rejser spørgsmålet om, hvad de har foretaget sig, og hvad de foretager sig nu, for at sikre at de ikke er medskyldige i Ruslands krigsforbrydelser eller forbrydelser mod menneskeheden,” siger Tara van Ho.

Har et ansvar 

Fernanda Hopenhaym Cabrera, som er medlem af FN's Arbejdsgruppe for Virksomheder og Menneskerettigheder, der er med til at implementere og rådgive om UNGP, understreger også, at Rockwool er forpligtet til at undersøge selskabets salg i Rusland.

“Enhver virksomhed, som forsyner våbensektoren med produkter eller opererer i områder præget af væbnet konflikt, bør foretage udvidet due diligence”.

Frigate, project 11540
“Neustrashimy” (772) of the Baltic Fleet

En gammel dame i arsenalet. Ansås engang for at være en af de største trusler mod ubåde i Østersøen. Udgør i dag ingen større trussel mod moderne ubåde.
Jens Wenzel Kristoffersen
Orlogskaptajn og militær analytiker, Center for Militære Studier, Københavns Universitet

“Rockwool har herefter et ansvar for at forebygge, afbøde og håndtere de potentielle eller faktiske menneskerettighedsbrud, som deres forretninger eller kommercielle relationer er skyld i,” siger Fernanda Hopenhaym Cabrera og fortsætter:

“Det betyder, at Rockwool har et ansvar for at beslutte, om de vil implementere direkte forebyggende tiltag, trække sig fra regionen, opgive kommercielle relationer, eller bruge deres indflydelse i forsyningskæden til at forebygge og håndtere de negative påvirkninger på menneskerettighederne, selvfølgelig baseret på resultaterne af deres udvidede due diligence.

Battlecruiser, project 11442M
“Admiral Nakhimov” (080) of the Northern Fleet

Den gamle Kirov-klasse i ny forklædning. Bliver udstyret med de seneste typer af moderne missiler, herunder Tsirkon, som er et hypersonisk missil, hvorfor den kan udgøre en trussel mod selv større hangarskibsgrupper i vestlig sammenhæng.

Dens alder, trods midlife update, gør dog, at den som enhed ikke vurderes at være den skarpeste men dog største atomdrevne overfladeenhed, den russiske flåde har at byde på. Tilstedeværelse i Nordatlanten vil dog bevirke, at der skal afsættes ressourcer til at holde øje med den i tilfælde af en skarp konflikt.
Jens Wenzel Kristoffersen
Orlogskaptajn og militær analytiker, Center for Militære Studier, Københavns Universitet

Danwatch og Ekstra Bladet har spurgt Rockwool om, hvorvidt man har stillet betingelser til selskabets russiske distributører - og om man selv mener, at salgene til det russiske militær overholder retningslinjerne i UNGP.

Det vil Michael Zarin, kommunikationschef i Rockwool, dog ikke svare på, men skriver blandt andet i en mail:

“(...) Som vi også tidligere har sagt, har ROCKWOOL omfattende retningslinjer, når det kommer til risikovurderinger og due diligence.”

Trods gentagne opfordringer har Rockwool ikke ønsket at fremvise resultaterne af de risikovurderinger, virksomheden angiveligt har foretaget sig i forbindelse med deres forretninger i Rusland.

Har du et tip om danske virksomheders handler med det russiske militær? Så kan du kontakte journalisterne på danwatch@protonmail.com eller klikke på knappen her.
Del din viden
Flere artikler fra serien: 
Flere artikler fra undersøgelsen:

Gå ikke glip af den næste afsløring

Leave this field blank

Gå ikke glip af den næste afsløring

  • Få nyt fra en af landets største graverredaktioner.
  • Vi holder virksomheder og stater ansvarlige i forhold til love, konventioner og egne CSR-politikker.
  • Vi forbinder den almindelige dansker med globale problemstillinger og giver et oplyst grundlag at træffe valg på – uanset om det drejer sig om pension, mad, tøj eller andre forbrugsvarer.
Leave this field blank
heartexit-upmagnifiercrosschevron-downchevron-leftchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram