“Et fortroligt rum”: Skatteministeren afviser kritik af mørklægning

Ifølge eksperter og politikere er det både lovstridigt og et demokratisk problem at ekspertgruppen, der snart skal præsentere en mulig CO2-afgift på landbruget, kan mødes og få input fra landbrugslobbyen uden efterfølgende krav om aktindsigt. Skatteminister Jeppe Bruus afviser nu kritikken.
Ifølge eksperter og politikere er det både lovstridigt og et demokratisk problem at ekspertgruppen, der snart skal præsentere en mulig CO2-afgift på landbruget, kan mødes og få input fra landbrugslobbyen uden efterfølgende krav om aktindsigt. Skatteminister Jeppe Bruus afviser nu kritikken.
Samarbejdspartner
I samarbejde med Politiken
Redaktør: Adam Dyrvig Tatt | Ansv. chefredaktør: Jesper Nymark
"Jeg synes jo, det er meget naturligt, at de har et fortroligt rum, hvor de kan mødes med alle dem, de har lyst til at mødes med", siger skatteminister Jeppe Bruus (S). Foto: Rune Øe/Ritzau Scanpix

Flere partier kritiserer, at offentligheden ikke må få indsigt i kontakten mellem interesseorganisationen Landbrug & Fødevarer, eller mellem landbrugsgiganterne Danish Crown og Arla, og den ekspertgruppe, der snart kommer med sit oplæg til politikerne på, hvordan en CO 2 -afgift på landbruget kan skrues sammen.

Samtidig afviser eksperter at der overhovedet er hjemmel i loven til mørklægningen.

Det kunne Danwatch i går fortælle, i samarbejde med Dagbladet Politiken.

Danwatch har sendt flere spørgmål om sagen til skatteministeren, og anmodet om et interview, men blot modtaget en udtalelse fra Skatteministeriet om at afslag på aktindsigt kan indklages til Ombudsmanden. Nu har ministeren imidlertid ladet sig interviewe om sagen til Politiken. Vi bringer interviewet her:

Hvorfor må man ikke få indsigt i den dialog, den mødeaktivitet og de input, der har været mellem de her interessenter og ekspertgruppen?

“Ekspertgruppens sekretariat fungerer som en selvstændig myndighed. Det vil sige, at de træffer selv afgørelser om aktindsigt. Og jeg synes jo, det er meget naturligt, at de har et fortroligt rum, hvor de kan mødes med alle dem, de har lyst til at mødes med”, siger skatteministeren til Politiken.

Jeppe Bruus kan umiddelbart ikke se det kritisable i, at Danwatch i samarbejde med Politiken har kunnet fortælle, at ekspertgruppens sekretariat end ikke ønsker at udlevere en oversigt over eventuelt afholdte møder med landbrugslobbyen.

At ekspertgruppen med økonomiprofessor Michael Svarer i spidsen holder den slags møder og inddrager organisationer som Landbrug & Fødevarer i sit arbejde er ikke helt utænkeligt. Landbrug & Fødevarer står oplistet i den følgegruppe, ekspertgruppen kan trække på som “nyttig vidensbank” og et sted at hente “aktuel og relevant viden og sparring til ekspertgruppens arbejde”, som det hedder.

Og skatteministeren forventer da også, at ekspertgruppen gør brug af muligheden. Ja faktisk ville det modsatte være angribeligt, mener han.

“I det her tilfælde ville det være meget kritisabelt, hvis der ikke var en dialog imellem ekspertgruppen og dem, det (en CO 2 -afgift på landbruget, red.) handler om”, mener Jeppe Bruus.

“På samme måde, som vi involverede erhvervet, da vi lavede en CO 2 -afgift på industrien, mener jeg, at det er fuldstændig naturligt at involvere de interessenter, som er en del af den lovgivning, vi skal sidde og lave. Og det vil være stærkt kritisabelt, hvis vi ikke arbejder på den måde”.

Men spørgsmålet er, hvorfor man ikke må få indsigt i den dialog, den mødeaktivitet ogde input, der så har været mellem de her interessenter og ekspertgruppen?

“Det er en selvstændig myndighed. Og det vil sige, at hvad de svarer på i forhold til aktindsigter, og hvad de vil give indsigt i, det er op til dem”.

Jeppe Bruus fortsætter:

“Vi nedsætter netop en ekstern gruppe for, at de har et rum til at sidde og arbejde i. Som også er fortroligt. Også for mig som minister”.

Du kunne vel beslutte, at når ekspertgruppen kommer med sin rapport, så vil du bede dem fortælle eller fremlægge, hvad for en kontakt og dialog og input, der har været fra de forskellige interessenter?

“Altså, de input, som jeg vil tro, at interessenterne sender til ekspertgruppen, sender de også til… altså, de har været i medierne med dem. Og landbruget har lagt dem åbent frem, hvad deres plan er, og hvad for nogle initiativer, de forestiller sig til at reducere frem mod 2030”.

Landbrug & Fødevarer har dog ikke ønsket at være åbne omkring deres kontakt til ekspertgruppen. I en mail til Danwatch har interesseorganisationen således afvist at ville udlevere den kommunikation, der har været.

Skatteministeren har tilsyneladende heller ingen særlig indsigt i det forhold.

“Jeg har ikke selv kendskab til de møder eller den dialog, der er mellem Landbrug & Fødevarer og ekspertgruppen. Og det er også helt naturligt, fordi hvis jeg skulle sidde som politisk valgt minister og blande mig i det, så går fidusen jo lidt af at have en ekspertgruppe, der faktisk har et rum, de selv kan agere i”.

Men du ville ikke synes, det var væsentligt, når man skal tage stilling til de scenarier og anbefalinger, ekspertgruppen kommer med, at man har med i regnestykket, hvad der har været af input fra de forskellige interessenter?

“Når ekspertgruppen kommer med deres anbefalinger på et tidspunkt, så har vi jo lagt op til, at der kommer en proces, hvor vi sætter os sammen med en række interessenter i et partnerskab – en trepart – og kigger på de anbefalinger. Og jeg vil da have den formodning – fordi sådan er det normalt, når vi arbejder i de processer – at de så præsenterer de ting, som de synes er væsentlige. Og mon ikke også det er de samme ting, de trods alt har syntes var væsentlige at præsentere over for ekspertgruppen?”.

Det kan du jo så ikke vide, fordi du ikke kommer til at få indsigt i, hvad deres input har været …

“Nej, men vi har nedsat en ekspertgruppe, for at de – de er en selvstændig myndighed – har et rum til at udvikle deres bud på de løsninger, vi har beskrevet i kommissoriet. Og der har jeg jo armslængde til den ekspertgruppe. Det er rammer, som er helt normale og gængse i forhold til, hvordan sådan en ekspertgruppe fungerer. Og det respekterer jeg”.

“Der er intet gedulgt eller skjult over, at de selvfølgelig mødes de medlemmer, der er i den følgegruppe. At de har et rum til at arbejde i – det er jeg helt tryg ved. Og hvad de ønsker at give aktindsigt i den ekspertgruppe, det er op til dem. Det er ikke noget, jeg skal blande mig i som minister”.

Undersøgelsen delt op i artikler
Denne undersøgelse har fået et efterspil

Dokumentation

Gå ikke glip af den næste afsløring

Nyhedsbrev sign-up

Gå ikke glip af den næste afsløring

  • Få nyt fra en af landets største graverredaktioner.
  • Vi holder virksomheder og stater ansvarlige i forhold til love, konventioner og egne CSR-politikker.
  • Vi forbinder den almindelige dansker med globale problemstillinger og giver et oplyst grundlag at træffe valg på – uanset om det drejer sig om pension, mad, tøj eller andre forbrugsvarer.
Nyhedsbrev sign-up
heartexit-upmagnifiercross