4. december 2021

Supermarkeder vil igen sælge spanske jordbær fra problematiske landbrug

Efter Danwatch og Politiken i sommer afslørede en række problemer som seksuel udnyttelse og verbale overgreb hos flere producenter af spanske jordbær til danske supermarkeder, igangsatte koncernerne deres egne undersøgelser. Flere af dem er nu klar. Coop genoptager igen samarbejdet med deres producent, mens Salling Group stadig ser situationen an.

En af de interimistiske lejre for nogle af de tusinder af migrantarbejdere, der arbejder i Huelva jordbærindustri. En industri, som i dag er en milliardforretning.

Chefer, der forsøgte at presse dem til sex, for derefter at chikanere og straffe dem, hvis de sagde nej.

Det er ét af de mangle forhold som marokkanske Jadida og en række andre kvindelige jordbærplukkere fortalte Danwatch om, da vi besøgte Spaniens frodige Huelva-provins i juni for at undersøge arbejdsforholdene bag de spanske jordbær, vi kan købe i danske supermarkeder. 

Flere af dem, herunder Jadida, arbejdede hos et landbrug, som solgte deres jordbær til danske Føtex-butikker. 

Efter Danwatchs afsløringer besluttede den store detailkoncern bag Føtex, Salling Group, at afstå fra at købe fra de pågældende producenter, indtil de havde undersøgt situationens alvor og omfang. En række af de undersøgelser er nu foretaget, og i en mail til Danwatch skriver kvalitetsdirektør i Salling Group, Carina Jensen, at man indtil videre ikke har fundet problemer hos producenten. 

Undersøgelserne står dog i kontrast til, hvad Jadida har oplevet på landbruget siden Danwatch mødte hende i Huelva. 

“Supervisoren blev ved med at begå overgreb mod mig og dette på trods af mine mange forsøg på at få ham til at lade mig være i fred. Han prøvede også at gøre det samme mod andre kvinder. Han bruger altid indirekte metoder for at beskytte sig selv, så hvis han anklages af en kvinde, kan han sige, at hun har misforstået ham, og at hun er skør”, skriver hun over Whatsapp i dag. 

Salling Group tager kraftigt afstand fra, hvad Jadida har oplevet, men kan ikke kommentere yderligere på grund af en fortrolighedsaftale, der skal beskytte kvindens identitet. 

Coop har også importeret jordbær fra landbrug i Huelva med problematiske forhold. Men de har heller ikke fundet afvigelser i deres kontrolbesøg, som er foretaget i kølvandet på Danwatchs undersøgelse.

Hos deres leverandør – Bionest – kunne de ansatte ellers berette om verbale overgreb, afstraffelser og ingen toiletbesøg. Blandt andet kunne Elena, en rumænsk kvindelig jordbærplukker hos Bionest, fortælle, at deres supervisorer råbte af dem og fyrede eder af som, at jordbærplukkerne var “uduelige og ingenting værd”. 

Dermed er det usikkert, om jordbær fra de berørte landbrug igen kan købes i danske supermarkeder, når der lige om lidt er sæson for spanske jordbær. 

Der kan dog være flere grunde til, at kontrolbesøgene ikke har fanget de problemer, som Danwatch kunne beskrive. En af dem er, at ikke meget har ændret sig i måden, hvorpå kontrolbesøgene bliver foretaget; ingen whistleblower-ordning eller garanti for, at kvinderne i sikkerhed kan fortælle om deres oplevelser. 

 “Ingen afvigende forhold”

Både Salling Group og Coop reagerede på afsløringen fra Danwatch og Politiken ved at sætte interne undersøgelser i gang med et særligt fokus på de forhold, der var blevet afdækket. Begge koncerner understregede også, at de ikke vil sælge jordbær fra de pågældende producenter, før de havde resultatet af undersøgelserne. 

Salling Group og Coop benytter sig af certificeringen Global G.A.P GRASP, der skal sikre, at en række arbejdstagerrettigheder bliver overholdt. Det indebærer, at en auditør årligt besøger landbruget og taler med arbejdere og ledelse og gennemgår dokumentation for løn og kontrakter.

I sommer havde hverken Salling Group og Coop via Global G.A.P GRASP fundet problemer hos deres producenter, og det gør sig også gældende i dag, skriver de.  

I en mail til Danwatch skriver Carina Jensen, kvalitetsdirektør i Salling Group, at Global G.A.P har udført ekstraordinære kontrolbesøg hos de to pågældende leverandører. 

“Vi har nøje gennemgået rapporterne fra disse 3. partsauditeringer (uafhængige kontrolbesøg, red.), som ikke har givet anledning til sanktioner, da auditørerne ikke har konstateret de samme afvigende forhold”, skriver Carina Jensen. 

Hos Coop er konklusionen den samme, skriver Jens Juul Nielsen, informationsdirektør hos Coopl. Ligesom Salling Group har Coop også udført de såkaldte 3. partsauditeringer. Det betyder, at en uafhængig 3.part – typisk et certificeringsbureau – kontrollerer en producent.

“Vores audits har ikke bekræftet de fund, som I beskrev i artiklen tidligere på året”, skriver Jens Juul Nielsen.  

Danwatch har spurgt, om vi må se auditørernes bemærkninger og rapporter fra deres kontrolbesøg på landbrugene, men det er ikke muligt på grund af fortrolighedsklausuler, forklarer Salling Group blandt andet. 

“Grundet en fortrolighedsklausul, har vi desværre ikke mulighed for at udlevere eller dele den compliance dokumentation (auditørens rapport, red.), som vi modtager af vores leverandører uden deres tilladelse”, skriver Salling Group i mailen til Danwatch. 

Alvorlige anklager 

Problemerne med arbejds- og leveforholdene for jordbærplukkere i Huelva er ad flere omgange blevet bragt frem i lyset. I 2020 beskrev FN’s særlige rapportør for ekstrem fattigdom, Olivier De Schutter, situationen som “chokerende”, og at behandlingen af migrantarbejdere i Huelvas millardindustri tenderede til tvangsarbejde. 

Læs mere her: Jordbærplukkere nægtes toiletpauser: Straffes med dage uden arbejde

Flere medier har ligeledes undersøgt forholdene for jordbærplukkerne i regionen, og det gælder ikke mindst den seksuelle udnyttelse af kvindelige migrantarbejdere.

Det er et problem, som også Danwatch kunne dokumentere, og som bakkes op ad adskillige eksperter og NGO’er, der har arbejdet og forsket i problemerne i Huelvas jordbærindustri. Flere af dem fortalte dengang til Danwatch, at den seksuelle udnyttelse – det gælder også deciderede overgreb – af kvinderne i Huelvas jordbærplantager er systematisk. 

En af beretningerne om seksuel udnyttelse er Jadidas. Hun var nærmest kun lige ankommet fra Marokko til jordbærmarken, der leverer til Føtex, da de seksuelle tilnærmelser fra hendes supervisor begyndte. Jadida afviste først hans invitation til at komme ind på hans værelse, men det gjorde ikke situationen bedre.  

Supervisoren blev mere og mere direkte, opsøgte hende i marken, ringede til hende og bad hende komme hjem til ham. Igen og igen afviste hun. Hun var gift, forsøgte hun den ene gang. Det er ramadan, prøvede hun en anden gang.  

Til sidst fik han nok af afvisningerne. Venligheden og hjælpsomheden blev udskiftet med kritik og ydmygelser. Nu var Jadida doven og aflød ikke ordrer, sagde han. Senere begyndte han også at råbe af hende og true med, at han ville få hende sendt tilbage til Marokko. 

Læs mere her: Marokkanske kvinder fortæller om udbredte seksuelle overgreb i Spaniens jordbærmarker

Jadidas situation er ikke enestående: Flere kvindelige migrantarbejdere har i løbet af de sidste par år lagt sag an mod spanske jordbærproducenter i Huelva, som de anklager for overgreb, seksuel chikane, voldtægt og trafficking. 

Stadig ingen whistleblower-ordning 

På trods af at den brede dækning af problemerne i Huelvas jordbærindustri var Salling group og Coop overraskede over de krænkelser, som Danwatch fandt hos deres spanske producenter. Netop fordi Global G.A.P’s årlige audits ikke har givet anledning til bekymring.  

Global G.A.P og deres audits har dog fået kritik af ngo’er og andre interesseorganisationer.

Kritikken går på, at auditørerne varsler landbrugene, før de kommer på kontrolbesøg, hvilket giver mulighed for at instruere plukkerne i, hvad de skal sige. Kontrolbesøgene dækker ifølge ngo’erne heller ikke centrale områder som diskrimination, seksuel udnyttelse og chikane af arbejdere, selvom dette har været velbeskrevne problemer blandt spanske jordbæravlere i årevis.   

Derudover har Global G.A.P ikke whistleblower-ordninger, hvor arbejderne – og det gælder særligt kvinderne – kan fortælle om deres oplevelser uden at skulle frygte for repressalier.

Det er en elementær fejl, har flere eksperter forklaret Danwatch, fordi kvinderne er afhængige af deres arbejde og tør derfor ikke stå frem. Det bekræftes også af Jadida i dag. 

“Kvinderne ikke kan klage, fordi de har børn hjemme i Marokko, så det er en nødvendig arbejdsmulighed for dem”, skriver hun over Whatsapp. 

Læs mere her: Jordbærindustrien vil kun have yngre mødre: Små børn hjemme i Marokko skal sikre, at kvinderne rejser hjem igen

Og selvom hun ikke længere er ansat hos den pågældende jordbærpoducent, vil hun ikke kontakte nuværende arbejdere på landbruget for at høre, hvordan situationen er i dag. Primært af frygt. 

“Det ville blive forbundet med mig (hvis hun kontaktede dem, red.), og det vil blive sagt, at det er mig, som har talt med medierne. Jeg bor nu langt væk fra plantagerne, og jeg vil ikke have noget med det at gøre, og jeg har slettet lederens nummer fra min telefon”, skriver hun. 

Kvindernes frygt gennemsyrede også Danwatchs interview med dem tidligere på året. Ingen turde stå frem, men ville kun udtale sig anonymt, fordi de var bange for, hvad der kunne ske dem. Vi var også nødt til at kontakte dem uden om landbrugene, for at de kunne tale frit. 

Vi har spurgt Salling Group, hvordan de denne gang har sikret, at arbejdere kan snakke fortroligt om deres oplevelser i modsætning til tidligere audits, som ikke fangede problemerne, og hvordan de forholder sig til, at Global G.A.P ikke har en whistleblower-ordning til rådighed. Salling Group anerkender problemet, men skriver også, at de lige nu ikke har andre muligheder end kontrolbesøgene. 

“Tredje partsaudit er det værktøj vi for nuværende kan gøre brug af. Vi har drøftet muligheden for globale whistleblower-ordninger med bl.a. D.I.E.H (Dansk Initiativ for Etisk Handel, red.) og Global G.A.P, men har på nuværende tidspunkt desværre ikke kunnet finde nogen løsning, da det er meget kompliceret at organisere, men vi undersøger stadig, om der kan være andre muligheder”, skriver Carina Jensen

Hvis ikke, der bliver skabt et fortroligt rum for arbejderne, hvordan kan I så garantere, at alt kommer frem i lyset, uden at arbejderne skal frygte for deres job og sikkerhed? 

“Vi kan aldrig garantere, at de medarbejdere, der under fortrolighed bliver interviewet under et audit, ønsker at tale frit, eller at de anmelder ulovlige forhold til myndigheder/fagforeninger”.

Læs også: Supermarkeders jordbærcertificering får kritik for at være misvisende og mangelfuld

Global G.A.P er blevet forelagt kritikken.

Tilbage på hylderne? 

Salling Group anerkender også, at der er en særlig udfordring for migrantarbejdere i Spanien og Sydeuropa generelt. De har derfor iværksat initiativer, der fremover skal gælde for jordbæravlere i Sydspanien, skriver de. 

“Initiativerne indebærer blandt andet skærpede dokumentationskrav samt uanmeldte stikprøvekontroller”, skriver Carina Jensen. 

Selvom Salling Group indtil videre ikke har fundet de samme krænkelser som Danwatch hos producenterne, er det endnu ikke besluttet, om koncernen stadig vil føre jordbær fra landbrugene i deres butikker. Det skyldes, at de først er blevet opmærksomme på forholdene efter høstsæsonen var afsluttet. 

“Til trods for at vi har haft gyldig dokumentation på producenterne, igangsatte vi straks en undersøgelse af forholdene, som endnu ikke betragtes afsluttet . Det skyldes blandt andet, at plantagerne er lukkede for sæsonen”. 

“Da vi blev bekendt med Danwatchs observationer stoppede vi omgående modtagelse af varer fra de nævnte producenter. Den situation er uændret og vil forblive sådan, indtil en række kontrolbesøg er gennemført”, fortsætter Carina Jensen i mailen. 

Sådan forholder det sig ikke hos Coop. Her er det blevet besluttet igen at genoptage samarbejdet med Bionest, fordi deres kontrolbesøg i oktober og november ikke har bekræftet, de forhold, som Danwatch fandt. Det gælder blandt andet verbale overfald, ingen fridage og afstraffelser. Coop følger dog situationen. 

“Vi har et planlagt audit i januar, og vi følger naturligvis resultatet nøje”, skriver informationsdirektøren for Coop, Jens Juul Nielsen. 

Af hensyn til Jadidas sikkerhed er hun anonymiseret. Danwatch er bekendt med hendes rigtige identitet.

Flere artikler fra serien: 
Flere artikler fra undersøgelsen:

Gå ikke glip af den næste afsløring

Nyhedsbrev sign-up

Gå ikke glip af den næste afsløring

  • Få nyt fra en af landets største graverredaktioner.
  • Vi holder virksomheder og stater ansvarlige i forhold til love, konventioner og egne CSR-politikker.
  • Vi forbinder den almindelige dansker med globale problemstillinger og giver et oplyst grundlag at træffe valg på – uanset om det drejer sig om pension, mad, tøj eller andre forbrugsvarer.
Nyhedsbrev sign-up
heartexit-upmagnifiercrosschevron-downchevron-leftchevron-right