Uafhængig journalistik er vigtigere end nogensinde før. Men uden din hjælp kan det ikke lade sig gøre.

Danwatch Journalistik

Vi har valgt, at vores journalistik skal være tilgængelig for alle. Men den er ikke gratis at producere. Derfor håber vi, at dem, der kan, vil støtte os.

Hvis du allerede støtter Danwatch, siger vi mange tak og undskyld ulejligheden.

Regeringen strammer kontrol med våbeneksport efter Danwatch-afsløring

Et flertal i Folketinget ønsker at styrke kontrollen med danske forsvarsvirksomheders eksport, men flere organisationer mener, at uvarslede kontrolbesøg krænker virksomhedernes ret til privatliv
Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på email
Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på email

Nikolaj Houmann Mortensen

Journalist - Phone/ Signal: + 45 61652353

Uvarslede kontrolbesøg og fri adgang til at se alle former for handelsdokumenter.

Det bliver virkeligheden for den danske forsvarsindustri, hvis et nyt lovforslag om skærpet kontrol med dansk eksport af militært udstyr bliver vedtaget i Folketinget.

Forslaget er fremsat, efter Danwatch og TV2 i foråret afslørede, hvordan Terma i flere år har eksporteret radarudstyr og flyforsvarssystemer til de Forenede Arabiske Emiraters krig i Yemen. 

Kontrolbesøg og oplysningspligt

I denne uge har regeringen nemlig fremlagt et forslag, der forpligter de danske forsvarsvirksomheder til at åbne døren for Erhvervsstyrelsens inspektører og udlevere alle dokumenter, som de måtte ønske at seom virksomhedens eksport til udvalgte lande.

Sagen kort

  • Danwatch kan sammen med TV2, hollandske Lighthouse Reports og researchcentret NOIR afsløre, at danske Terma leverer udstyr til krigsskibe og bombefly, som De Forenede Arabiske Emirater bruger til at udsulte og bombe civile i Yemen.
  • Ifølge eksperter og menneskerettighedsorganisationer kan Terma være medansvarlig for mulige krigsforbrydelser, og den danske eksport kan stride mod EU’s og FN’s retningslinjer.
  • Vores research viser også, at Termas eksport fortsatte trods det danske forbud mod militær eksport til Emiraterne i 2018.
  • Undersøgelsen er blevet til ved hjælp af satellitbilleder, fotos og videoer delt på sociale medier, aktindsigter, anonyme kilder og interviews med eksperter i ind- og udland.
  • Undersøgelsen er en del af projektet #EUarms. I Danmark har Danwatch, TV2, Berlingske og Nordic Reports (OSINT) fra Roskilde Universitets Center for Undersøgende Journalistik deltaget i projektet.

Formålet med lovforslaget er at kontrollere, at de danske virksomheder, der eksporterer våben, andet militært udstyr og udstyr med såkaldt dobbelt anvendelse, overholder eksportreglerne.

I dag har Erhvervsstyrelsen begrænset adgang til at gennemføre kontrolbesøg og forlader sig stort set på virksomhedernens frivillige oplysninger, fremgår det af bemærkningerne til lovforslaget.

Det vil erhvervsminister Simon Kollerup (S) lave om på.

Forslaget indeholder derfor også en strafbestemmelse, som betyder, at virksomheder eller medarbejdere, der nægter at samarbejde med Erhvervsstyrelsens inspektører, kan idømmes bødestraf.

Flertal på borgen

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra blandt andet. de Radikale, SF og Enhedslisten.

De tre parter har dog tidligere tilkendegivet, at de støtter en skærpelse af kontrollen med de danske virksomheder. 

 “Al eksport, der kan have et militært formål, skal igennem en godkendelsesprocedure. Det gælder især, når der er tale om en militær slutbruger, men eksporten skal også vurderes i forhold til menneskerettighederne”, har udenrigs og forsvarsordfører Eva Flyvholm fra Enhedslisten sagt.

Og SF bakker op. Det nuværende system lægger op til, at “det er lettere at få tilgivelse end tilladelse,” har udenrigsordfører Karsten Hønge sagt.

“Det duer ikke, at virksomhederne selv skal vurdere, om de skal søge tilladelse eller ej. Det svarer jo til at sætte ræven til at vogte gæs”. 

Også tidligere udenrigsminister Martin Lidegaard (RV) har opfordret til at stramme kontrollen.

 “Vi bør helt klart overveje en præcisering af reglerne og en stærkere opfølgning i forhold til virksomhederne”, sagde han oven på Terma-sagen.

Kritiske organisationer

Flere menneskeretsorganisationer er imidlertid kritiske over for de nye kontrolforanstaltninger, fremgår det af en række høringssvar. 

Institut for Menneskerettigheder og tænketanken Justitia, der også beskæftiger sig med menneskerettigheder, advarer blandt andet om, at lovforslaget krænker virksomhedernes ret til privatliv.

 “Husundersøgelser foretaget af administrative myndigheder kan udgøre et indgreb i retten til respekt for privatliv og hjem efter den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8”, skriver juridisk rådgiver Emilie Thage fra Institut for Menneskerettigheder.

Hun understreger, at det gælder uanset om der er tale om en privat bolig eller virksomhedslokaler og understreger, at indgrebet skal være “proportionelt i forhold til formålet”.

Tænketanken Justitia mener, at de planlagte kontrolbesøg strider mod Grundloven, fordi besøgene gennemføres uden dommerkendelse. 

“Denne del af lovforslaget rummer betydelige retssikkerhedsmæssige betænkeligheder, da tvangsindgreb af denne karakter efter Grundlovens paragraf 71 alene bør kunne foretages på baggrund af en kendelse afsagt af den domstol”, skriver Henrik Rothe, adjungeret professor på CBS på vegne af Justitia. 

Lignende bekymringer fremsættes af Advokatrådet og Danske Advokater. 

Protester fra industrien

Også interesseorganisationerne Dansk Industri, Dansk Erhverv og Danske Rederier er utilfredse med lovforslaget, som de mener, er meget vidtgående og unødvendigt.

Af et fælles høringssvar fremgår det, at de tre organisationer også finder muligheden for uvarslede kontrolbesøg uden retskendelse bekymrende. 

“Det har vidtrækkende retssikkerhedsmæssige konsekvenser for alle typer af eksporterende virksomheder” skriver de, og mener at loven “allerede i dag giver vidtrækkende muligheder for at kontrollere virksomhedernes eksport af dual.-use-produkter eller eksport til sanktionerede lande”.

De tre organisationer mener i øvrigt, at der har været så få tilfælde, hvor virksomheder har overtrådt våbeneksportreglerne, at lovforslaget er unødvendigt.

Tilsynsbesøg ikke grundlovsstridige

Ikke alle jurister deler imidlertid bekymringen over det nye lovforslag. 

Tidligere juridisk rådgiver i Amnesty International Claus Juul mener hverken, at de skitserede tilsynsbesøg er grundlovsstridige eller i øvrigt udgør en krænkelse af virksomhedernes ret til privatliv.

“Det kræver jo heller ikke en dommerkendelse, når veterinærmyndighederne kommer på  uanmeldt kontrolbesøg på et slagteri. Her er stikprøvekontroller noget, man må leve med som moderne fødevarevirksomhed,” siger han.

“Og i øvrigt kræver Grundloven kun en retskendelse, hvis loven ikke siger noget andet.”

Retten til privatliv er efter hans opfattelser heller ikke den samme, når man taler om en virksomhed.

“Retten gælder ganske vist også for virksomhedslokaler, men der må være en gradsforskel i betingelserne for kontrolbesøg i private hjem og de virksomheder, vi taler om her. Vi taler trods alt om en branche, der har solgt våben til diktaturer, der anvender dem til menneskerettighedskrænkelser”, siger Claus Juul.

“Man  må afveje hensynet til virksomhedernes ret til privatliv over for lovforslagets  formål, nemlig beskyttelsen af menneskerettighederne og menneskeliv ude i verden,” siger han. 

Relaterede nyheder

Få vores nyhedsbrev

Hjælp os med at forbinde dig til verden …​

Danwatch holder dig opdateret på, hvordan Danmark er forbundet til de mest sårbare mennesker i verden. Vi holder øje med de forhold, vores fødevarer, tøj og teknologi bliver til under, og vi holder øje med, hvad danske virksomheder laver i udlandet.

Vi tror på, at alle skal have fri adgang til kritisk journalistik, der forbinder os til verden. Derfor har vi som et af de eneste medier i Danmark valgt, at vores journalistik skal være gratis. Samtidig mener vi ikke, at vi troværdigt og kritisk kan dække danske virksomheder og samtidig være økonomisk afhængige af dem. Derfor er Danwatch fri for annoncer.

Danwatch har kun kunnet forblive uafhængige, kritiske, gratis og annoncefri, fordi vi får støtte fra fonde, donorer og støttemedlemmer. Nu mere end nogensinde har vi også brug for din hjælp. Støt Danwatch med et en enkelt donation eller et fast månedligt beløb.

Tip os

Har du en idé, eller har du kendskab til forhold, som du mener, vi bør undersøge – så kontakt os.

Det kan også være, at du er freelancejournalist med en god ide – skriv eller ring.

Jeg vil være anonym

Du kan bruge formularen – også anonymt – men vil du være helt sikker på, at ingen kan spore din kommunikation til os, anbefaler vi, at du installerer app’en Signal på din telefon.

I Signal kan du kontakte os på dette telefonnummer: +45 2340 6664

Bankoverførsel

Enkeltbidrag

Merkur Bank

Registreringsnr.: 8401

Kontonr.: 0001 119 355

Bemærk, at du skal donere min. 200 kr. for at dit støttebidrag kan være med til at kvalificere os til at søge Tipsmidler.

Husk at skrive dit fulde navn, og gerne din e-mail som kommentar til overførslen. Tilføj dit CPR nr i kommentarfeltet, hvis du ønsker skattefradrag.

Want to make an international donation?

IBAN:
DK4284010001119355

SWIFT/BIC:
MEKUDK21

Click here

Bliv støttemedlem

Fast overførsel med Betalingsservice. Som fast bidragsyder accepterer du, at vi opbevarer dine data som beskrevet her.

Regnr., kontonr. og CPR-nr. bruges kun til at oprette en betalingsservice-aftale, således at fremtidige betalinger kan trækkes automatisk.