Pesticidkontrollen kommer forbi hver 55. år

Forbudte sprøjtegifte siver stadig ned i grundvandet fra landbrug, gartnerier og private haver. Danwatch og TV2 dokumenterer, at ulovlige sprøjtemidler fra 2017-2019 har udløst påbud og bøder til 441 landmænd, gartnerier og andre professionelle jordbrugere. Men kun en brøkdel af de mulige lovovertrædere bliver kontrolleret.
Forbudte sprøjtegifte siver stadig ned i grundvandet fra landbrug, gartnerier og private haver. Danwatch og TV2 dokumenterer, at ulovlige sprøjtemidler fra 2017-2019 har udløst påbud og bøder til 441 landmænd, gartnerier og andre professionelle jordbrugere. Men kun en brøkdel af de mulige lovovertrædere bliver kontrolleret.
Samarbejdspartner
I samarbejde med TV2
Redaktør: Jesper Hyhne | Ansv. chefredaktør: Jesper Nymark
En Danwatch-undersøgelse

Pesticidkontrollen kommer forbi hver 55. år

Om historien

  • Vi finder flere og flere pesticider i vores drikkevand, fordi vi leder efter dem.
  • Eksperter peger på, at danskernes drikkevand formodentlig har indeholdt pesticider i årevis.
  • Danwatch og TV2 har undersøgt de stoffer, som aldrig burde have været i vores drikkevand, fordi de aldrig har været godkendt i Danmark.

I august 2016 bliver en lastbil stoppet i tolden ved Padborg, og myndighederne konfiskerer 170 liter ulovlige sprøjtemidler. Sprøjtemidler, som skulle have været leveret hos en dansk landmand, fortæller vognmanden.

Ét af de smuglede stoffer er ukrudtsmidlet metazachlor, der aldrig har været godkendt i Danmark.

Det er typisk ved Padborg og Gedser,  at ulovlige sprøjtemidler krydser grænsen til Danmark, forklarer Preben Buchholz, kontrolchef i Toldstyrelsen.

”Ulovlige pesticider kommer ind i Danmark enten via skib eller med personbiler, hvor føreren har været i Tyskland og fyldt bagagerummet op,” siger han.

Det er mindre typisk, at myndighederne fanger smuglerne af ulovlige pesticider. Fra 2016 til 2019 har Told således kun pågrebet 8 smuglere af ulovlige pesticider.

“I forhold til volumen er det jo ikke meget”, siger kontrolchef Preben Buchholz fra Toldstyrelsen.

Sådan gjorde vi

  • Danwatch har søgt aktindsigt hos Miljøstyrelsen, Landbrugsstyrelsen og i anmeldelser og bøder hos samtlige politikredse i landet. Ud fra de oplysninger vi har modtaget, kan vi se, at der fra 2017-2019 er givet 441 påbud og bøder.l
  • Bøderne ligger i størrelsesordenen mellem 5.000 kr 50.000 og kun ganske få bøder er på flere millioner samt en betinget fængselsstraf.
  • LBST foretager årligt ca. 750 pesticidkontroller hos professionelle brugere som landmænd og gartnerier. Der er knap 40.000 landmænd og 1000 gartnerier i Danmark.

Kan ikke stoppe alle

Der kommer dagligt omkring 4000 lastbiler over grænsen ved Padborg og Gedser, vurderer Toldstyrelsen. 

“Vi kan ikke stoppe alle, selvom vi ville, for vi skal også tage hensyn til varernes fri bevægelighed og fokusere på at finde de brodne kar. Det er en balance mellem, at de brodne kar bliver sanktioneret, uden at kontrollen er til gene for de mange virksomheder, der overholder reglerne”, siger Preben Buchholz og tilføjer:

 ”Vi laver den kontrol, vi kan, med de ressourcer vi har”.

Det er Landbrugsstyrelsen, som har opgaven med at kontrollere ude hos landets  landmænd, gartnerier og andre professionelle jordbrugere. Landbrugsstyrelsen oplyser, at de laver cirka 750 kontroller om året. 

Og der er ofte ‘gevinst’. I 2017, som er det seneste år, vi har fået tal fra, fandt Landbrugsstyrelsen ulovlige pesticider cirka hver tredje gang, de var på kontrolbesøg hos en landmand eller et gartneri.

Besøg hver 55. år i snit

Men fundene af ulovlige pesticider kunne sandsynligvis være langt større. Når Landbrugsstyrelsen laver 750 kontroller om året – og der er 40.000 landmænd og 1000 gartnerier i landet at besøge – kan man forvente at få besøg af kontrollen hver 55. år. 

Det er slet ikke tilstrækkeligt, mener Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

“Det er meget åbenlyst, at når vi finder så mange ulovlige pesticider, så er der brug for at skrue markant op for kontrolfrekvensen. Det skal være forbundet med en reel risiko at bryde loven og bruge ulovlige pesticider”, siger Maria Reumert Gjerding.

Fra 2017-2019 fik flere end 441 landmænd og gartnerier  bøder eller påbud for ulovlig opbevaring eller anvendelse af pesticider, viser Danwatchs aktindsigt hos politikredsene, Landbrugsstyrelsen og Miljøstyrelsen. Tallene dækker over et bredt spænd af sager, fra forkert opbevaring og dunke uden etiket, til opbevaring af  flere hundrede liter forbudte stoffer. 

FAKTA

Pesticidkontrollen kommer sjældent forbi, men finder ofte ulovlige stoffer

Der er ca. 40.000 landmænd og 1000 gartnerier i Danmark. 
Hvert år får 750 af dem kontrolbesøg af landbrugsstyrelsen. Ud af dem får i gennemsnit 150 bøder eller påbud for ulovlig opbevaring eller anvendelse af pesticider.

: 150 danske landmænd

: Stikprøve uden problemer

: Stikprøve førte til bøde eller påbud


%
af de landmænd og gartnerier og andre professionelle jordbrugere, der blev undersøgt ved stikprøvekontrol i 2017-2019 fik bøde eller påbud for ulovlig opbevaring eller anvendelse af pesticider.

Tæppet væk under kontrollen

“En kedelig udvikling” siger Hans-Jørgen Albrecthsen. Han er professor på Institut for Vand og Miljøteknologi, DTU.

“Vi står allerede med rigelige problemer i forhold til grundvandet. Det er absurd, at man skal ud og arbejde med kriminalitet oveni miljøovervågning”, siger Hans-Jørgen Albrecthsen.

“Det er rigtig ubehageligt, at det overhovedet kan opstå, og det river fuldstændig tæppet væk under den politik, der skal beskytte grundvandet”, siger Hans-Jørgen Albrecthsen.

Også landets vandværker er bekymrede.

“Nu er der jo ingen forskel for forbrugerne, om stoffet er godkendt eller ulovligt, men det er jo foruroligende, fordi vi jo normalt ikke ville lede efter et stof, som ikke burde være blevet brugt. Det trækker lidt tæppet væk under os, når kontrolorganismerne ikke er gode nok”, siger Claus Vangsgaard, forsker hos vandværkernes interesseorganisation DANVA.

3 eksempler på

Storsmuglere

En landmand bliver i Brønderslev idømt 9 måneders betinget fængsel og en bøde på 545.000 kr for at have smuglet flere tusind liter sprøjtemidler og derved momssvindlet for 1.090.905 kr. Han afsoner 30 dage.
En landmand bliver i Kolding anholdt, da han sælger metazachlor til en person, som han ikke vidste var journalist på DR programmet Bag Facaden. Miljøstyrelsen politianmelder landmanden.
To landmænd indkaldes fra Kolind til retsmøde. De er anklaget for at have smuglet gødning, kvælstof og pesticider til videresalg på “sorte” fakturaer, og derved undgå moms for mere end 4,5 millioner kr. Sagen er stadig verserende.
Marts 2010
2012
Juni 2017
Undersøgelsen delt op i artikler
Denne undersøgelse har fået et efterspil

Dokumentation

Gå ikke glip af den næste afsløring

Nyhedsbrev sign-up

Gå ikke glip af den næste afsløring

  • Få nyt fra en af landets største graverredaktioner.
  • Vi holder virksomheder og stater ansvarlige i forhold til love, konventioner og egne CSR-politikker.
  • Vi forbinder den almindelige dansker med globale problemstillinger og giver et oplyst grundlag at træffe valg på – uanset om det drejer sig om pension, mad, tøj eller andre forbrugsvarer.
Nyhedsbrev sign-up
heartexit-upmagnifiercross