En Danwatch-undersøgelse

“Ulovlige pesticider i vores vand er ekstremt bekymrende”

Præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding mener, at kontrollen med ulovlige pesticider skal skærpes. Foto: Shutterstock

Mie Obbekær

Journalist

Mie Obbekær

Journalist

Redaktør: Jesper Hyhne | Executive Editor: Jesper Nymark | Vil du vide mere om denne undersøgelse, kan du kontakte Danwatch her

I samarbejde med TV2
Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på email
20. februar 2020
Kontrollen med ulovlige pesticider og overvågningen af vores grundvand skal skærpes markant, så ulovlige pesticider ikke længere dukker op i vores grundvand, mener fire organisationer.

Om historien

  • Vi finder flere og flere pesticider i vores grund- og drikkevand, fordi vi leder efter dem, Eksperter peger på, at danskernes vand formodentlig har indeholdt pesticider i årevis.
  • Miljøstyrelsen har for første gang nogensinde screenet grundvandet for mere end 400 pesticider. De fandt rester af flere stoffer, der aldrig har været lovlige at bruge i Danmark.
  • Metazachlor, der aldrig har været lovligt til brug i Danmark, er fundet i grundvandet i mængder over grænseværdien i Grindsted og Holbæk. Det er også fundet i Tønder, Rødekro, Dragør, Egedal og Køge.
  • Danwatch har undersøgt, hvor metazachlor, som ikke burde være i vores vand, kommer fra.

Både NGOer og brancheorganisationer er bekymrede over fund af ulovlige pesticider i drikkevandsboringer og flere af dem kræver skrappere kontrol.

“Det er ekstremt bekymrende”, siger Maria Reumert Gjerding, der er præsident for Danmarks Naturfredningsforening.

“Det viser jo en tendens til, at der bliver brugt ulovlige sprøjtegifte i Danmark, og de er jo ulovlige af en årsag. Enten fordi de udgør en meget stor risiko for vores grundvand eller for vores sundhed”, siger Maria Reumert Gjerding.

Når man udvider listen over stoffer, man screener for, så er det klart, at man finder noget, man ikke ville have fundet, mener Tarjei Haaland fra Greenpace.

“Det styrker mistanken om illegal indførelse og anvendelse”, siger han.

En sur historie

Hos Dansk Planteværn, interesseorganisationen for danske pesticidproducenter, kalder de det en “sur historie”, at nogen bruger ulovlige pesticider.

“Vi kan kun tage afstand fra, at der er nogen i landbruget, der bruger midler, som ikke er godkendt til anvendelse i Danmark. Det er en sur historie for os at få ud, for det er ude af vores hænder, hvad der bliver brugt i landbruget,” siger direktør Tanja Andersen.

Fundet over grænseværdien

  1. Metazachlor er et ukrudtsmiddel, der bliver brugt i blandt andet vinterraps. Det har aldrig været godkendt til brug i Danmark på grund af risiko for udvaskning til grundvandet.
  2. Alligevel er stoffet fundet i gundvandet over grænseværdien i Grindsted og Holbæk. 
  3. Det er også fundet i drikkevandsboringer i Køge, Egedal og Dragør.
Kilde: GEUS/Miljøstyrelsen/BASF

 

Blandt Dansk Planteværns ni medlemmer er BASF Danmark, der i 1982 ansøgte om at få metazachlor godkendt i Danmark. Pesticidproducenten fik afslag pga. risiko for grundvandet, bekræfter BASF overfor Danwatch.

Landmændene skal ikke bruge noget, der er ulovligt, understreger Tanja Andersen. 

“Når vores virksomheder sender produkter på det danske marked, så skal de leve op til de specifikke datakrav, der er i Danmark for at dokumentere forholdene til grundvandet. Så det er frustrerende, at der bliver brugt midler, som ikke lever op til de danske krav”. 

Trækker tæppet væk under kontrol

Hos vandværkernes interesseorganisation, DANVA, er seniorforsker, Claus Vangsgaard, særligt bekymret for kontrollen med vores grundvand. 

“Det er jo foruroligende, fordi vi jo normalt ikke ville lede efter et stof, som ikke burde være blevet brugt”, siger Claus Vangsgaard.

Han refererer til, at overvågningsprogrammet for det danske grundvand i dag analyserer for 40 stoffer, der enten har været eller er godkendt i Danmark. Der er ingen krav om at analysere for stoffer, som aldrig har været lovlige. Metazachlor blev fundet, fordi vandværkerne på eget initiativ besluttede at udvide analyserne. 

“Det trækker lidt tæppet væk under os (vandværkerne red.), når kontrolorganismerne ikke er gode nok. I den ideelle verden burde man screene efter alle de mere end 1000 stoffer, der er blevet brugt herhjemme, men det er jo på nuværende tidspunkt urealistisk af økonomiske og tekniske årsager”, siger Claus Vangsgaard.

Regeringen skal rydde op

Præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding mener, at der er et markant behov for at skrue op for kontrollen med ulovlige pesticider. 

Det er Landbrugsstyrelsen, der kontrollerer omkring 40.000 landmænd, 1000 gartnerier og andre professionelle brugere af pesticider. Landbrugsstyrelsen oplyser, at de laver knap 750 kontroller om året. Altså kan der gennemsnitligt gå 54 år imellem hvert kontrolbesøg. 

Kemikaliekontrollen, der kontrollerer forhandlere af pesticider, foretog i 2019 kontrolbesøg hos 44 ud af 220 forhandlere. 

“Det er ikke tilstrækkeligt, for når man går ud og kontrollerer, så finder man desværre ulovlige pesticider alt for ofte. Det tyder på, at der er behov for markant at skrue op for kontrolfrekvensen, for det her er et problem”, siger Maria Reumert Gjerding.

Greenpeace efterlyser højere bødestraffe for ulovlig brug af sprøjtemidler. 

“Vi skal op i den høje bødeende. For risikoen (for at blive opdaget, red.) er ikke særlig stor, det får dem ikke til at holde op”, siger Tarjei Haaland fra Greenpeace.  

Bedre kontrol med grundvandet

Det er indiskutabelt, at vi skal fange ulovlige stoffer, før de rammer jorden, mener Maria Reumert Gjerding:

“Der er blevet brugt ulovlige pesticider i Danmark i alt for mange år, desværre, fordi kontrolsystemet ikke har været godt nok. Vi kan jo ikke sende drikkevand ud til borgerne, der indeholder giftstoffer over grænseværdien”, siger hun og påpeger, at “regeringen står overfor et meget, meget stort oprydningsarbejde”.

en danwatch-undersøgelse
Hele undersøgelsen delt op i artikler. Bestem selv, hvor du begynder.

Denne undersøgelse har fået et efterspil:

Er denne undersøgelse noget værd for dig?​

Vi synes, det er vigtigt at undersøge virksomheders og staters påvirkning af menneskerettigheder og miljø. Og vi vil rigtigt gerne lave mange flere af denne slags undersøgelser.

Derfor håber vi, at du har fået lyst til at styrke vores arbejde.

Hvis du allerede støtter Danwatch, siger vi mange tak og undskyld ulejligheden.

Tip os

Har du en idé, eller har du kendskab til forhold, som du mener, vi bør undersøge – så kontakt os.

Det kan også være, at du er freelancejournalist med en god ide – skriv eller ring.

Jeg vil være anonym

Du kan bruge formularen – også anonymt – men vil du være helt sikker på, at ingen kan spore din kommunikation til os, anbefaler vi, at du installerer app’en Signal på din telefon.

I Signal kan du kontakte os på dette telefonnummer: +45 2340 6664

Bankoverførsel

Enkeltbidrag

Merkur Bank

Registreringsnr.: 8401

Kontonr.: 0001 119 355

Bemærk, at du skal donere min. 200 kr. for at dit støttebidrag kan være med til at kvalificere os til at søge Tipsmidler.

Husk at skrive dit fulde navn, og gerne din e-mail som kommentar til overførslen. Tilføj dit CPR nr i kommentarfeltet, hvis du ønsker skattefradrag.

Want to make an international donation?

IBAN:
DK4284010001119355

SWIFT/BIC:
MEKUDK21

Click here

Bliv støttemedlem

Fast overførsel med Betalingsservice. Som fast bidragsyder accepterer du, at vi opbevarer dine data som beskrevet her.

Regnr., kontonr. og CPR-nr. bruges kun til at oprette en betalingsservice-aftale, således at fremtidige betalinger kan trækkes automatisk.

Er denne undersøgelse noget værd for dig?

Vi synes, det er vigtigt at undersøge virksomheders og staters påvirkning af menneskerettigheder og miljø. Og vi vil rigtigt gerne lave mange flere af denne slags undersøgelser.

Derfor håber vi, at du har fået lyst til at styrke vores arbejde.

Hvis du allerede støtter Danwatch, siger vi mange tak og undskyld ulejligheden.